Article

25.02.2020

Waarom moet uw bedrijf inzetten op duurzaamheid om te overleven?

Wat hebben Kodak, Nokia en BlackBerry gemeen? Het zijn drie belangrijke bedrijven uit het economische landschap vóór de digitale revolutie ... en alle 3 zijn ze nu verdwenen. Wat leren die ‘gemiste kansen’ ons?

De weg van succes naar ondergang is niet bijzonder lang! Dit is het verhaal van enkele grote namen die rond de eeuwwisseling het economische landschap bepaalden. Kodak gaf de toon aan in de fotografiesector, Nokia was een van de vaandeldragers van de mobiele telefonie en BlackBerry was met zijn vooruitstrevende berichtendienst hét geliefde merk van het hogere kader. Maar ze zijn niet alleen ... Denk maar aan de typmachines van Olivetti, de computers van Atari, de mobiele beloftes van Segway, de gloriejaren van Yahoo en de voorloper van de huidige sociale media MySpace. En wie herinnert zich nog de telefoons van Siemens, Motorola, Ericsson en Panasonic?

De digitale trein missen

Al die bedrijven hebben een lange doortocht door de woestijn achter de rug. Of ze zijn zelfs helemaal verdwenen. Hoe dat komt? Achter iedere mislukking schuilt vaak het onvermogen om zich aan te passen aan de evolutie en om in te zien wat de nabije toekomst brengt. Vooral als we het hebben over het ontstaan van nieuwe technologieën. Ontwikkelingen die de markt op zijn grondvesten hebben doen daveren. Wanneer een bedrijf wordt voorbijgestoken door de concurrentie en gedumpt wordt door zijn klanten omdat het niet meer kan voldoen aan hun behoeften, is het game over. Akkoord, sommige van die bedrijven trachten zich terug een weg naar de top te vechten, maar bij veel van voornoemde mastodonten kunnen we niet anders dan vaststellen dat ze een knieval hebben gemaakt. Of erger nog ... Het zijn relieken geworden van een ver verleden. Maar we staan nog maar aan het begin van alle ‘revoluties’. Alle sectoren krijgen te maken met ingrijpende veranderingen. Neem nu de ruimtevaart: wie had durven voorspellen dat kleine start-ups de grote ruimtevaartorganisaties de loef zouden afsteken?

De oorzaken van mislukkingen inzien

Een welbekende mantra luidt “fail fast, fail often”. Mislukkingen zijn quasi even belangrijk als succes. Op voorwaarde dat we leren uit onze fouten! Maar niemand verbiedt u om te leren uit de fouten van anderen. Daarom zijn de voorbeelden van legendarische mislukkingen die we hierboven aanhaalden, ook zo interessant. Benut ze in uw voordeel! Waarom zijn die bedrijven, die ooit zo dominant aanwezig waren, zo diep gevallen? Vaak gaat het om een combinatie van factoren:

 • een gebrek aan toekomstvisie en strategische fouten (slechte commerciële en ontwikkelingskeuzes enz.);
 • een gebrek aan anticipatie op een nieuwe, disruptieve technologie;
 • een onvermogen om te innoveren en vastgeroest zitten in een model dat vroeger floreerde, maar intussen volledig voorbijgestreefd is;
 • een achterhaald management;
 • myopie-marketing ;
 • enzovoort.

De olifant in de kamer

Het is niet altijd gemakkelijk om te zien wat overduidelijk is. Neem nu het veelzeggende voorbeeld van Kodak. Het in 1889 opgerichte merk had werkelijk alles om de markt van de digitale fotografie te domineren. En terecht, want het bedrijf lag aan de grondslag van de technologie. Maar omdat het bedrijf bang was dat die uitvinding het einde zou betekenen van zijn filmrolletjes, werd besloten om de interne ontwikkelingen op dat vlak een halt toe te roepen. Ironisch genoeg betekende die strategische keuze van het management het einde van de Amerikaanse reus ... En Nokia? Die Finse mastodont geloofde niet in het potentieel van het aanraakscherm. Hetzelfde verhaal bij Microsoft: jarenlang lag de tablet stof te vergaren ergens achterin een kast ... Tot Apple zijn stormloop op dat segment inzette. BlackBerry op zijn beurt is te lang blijven vasthouden aan zijn fysieke toetsenbord en zijn ‘push mail’. Al die verhalen illustreren ook soms mooie inhaalbewegingen en koerswijzigingen. Het geheim is vaak om zichzelf heruit te vinden zolang het nog kan. Om op tijd het roer om te gooien. Zoals IBM dat deed. IBM was in de jaren 90 marktleider op het vlak van pc’s. Maar na de eerste beurskapitalisatie veranderde het bedrijf het geweer vroeg genoeg van schouder om zich te gaan toeleggen op een meer toekomstgerichte sector, namelijk die van de software en diensten aan bedrijven. Een schoolvoorbeeld ...

Duurzaamheid: ongeziene veranderingen op komst

De digitalisering is niet meer uit ons leven weg te denken, maar duurzame ontwikkeling kondigt zich aan als een frisse wind, zelfs voor de bakker of kapper om de hoek. De hele ondernemerswereld zal eraan moeten geloven, willen of niet. De wereld verandert in sneltreinvaart op heel wat verschillende vlakken, die allemaal geconnecteerd zijn: innoverende businessmodellen zien het levenslicht, het gedrag en de levensstijl van de consument veranderen, technologieën evolueren. Eén ding is echter zeker: de maatschappij van morgen zal in geen enkel opzicht lijken op die van vandaag. Bedrijven die niet hebben geanticipeerd op deze ‘nieuwe wereld’ dreigen te verdwijnen. Maar de vruchten van morgen moeten vandaag al worden geplant. Lopen uw zaken op wieltjes? Dan is het moment aangebroken om na te denken over de toekomst van uw bedrijf, om het landschap te overschouwen, zich de juiste vragen te stellen en trachten te achterhalen wat de uitdagingen van de toekomst zijn: wat is de ecologische impact van mijn activiteit? Wat zijn de risico’s van mijn waardeketen? Hoe laat ik mijn businessmodel evolueren? Wat zijn de behoeften van mijn klanten? Allemaal belangrijke vragen. En maar een kleine greep uit de vele andere die een bedrijf zich zou moeten stellen.

Mis de duurzaamheidstrein niet!

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!
Article

18.02.2020

Noodzaak voor de planeet, opportuniteit voor uw bedrijf

We kunnen het niet genoeg herhalen: het is hoog tijd voor actie. Helemaal bovenaan op het lijstje? De bedrijven. Zij moeten zichzelf heruitvinden: niet alleen voor de planeet, maar ook om zelf te overleven.

De natuur werd lange tijd gezien als een gratis en onbeperkte bron. En dat is niet alleen economisch gezien absurd, maar ook onaanvaardbaar op sociaal vlak en gevaarlijk op juridisch vlak. Maar de tijden veranderen. Bedrijven zijn vandaag onmisbaar in de overgang naar een wereld die rekening houdt met de uitdagingen van het klimaat. Ze worden meer dan ooit aangemoedigd om duurzamere businessmodellen uit te bouwen. Duurzaam op weg naar een economische en ecologische transitie.

Gelijke krachten

En die 'druk' is voelbaar op verschillende niveaus. Zo zijn er de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDGs, Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties – die de privésector moeten overhalen om concrete maatregelen te nemen – en het akkoord van Parijs, waarbij 195 landen hebben afgesproken om de temperatuurstijging onder 2 °C te houden. Daarnaast zijn er de aanbevelingen van het IPCC, de Europese ambities op het vlak van koolstofneutraliteit en de nationale energie- en klimaatplannen. Bovendien komen verschillende cruciale klimaatthema's vandaag hoog op de politieke agenda en zijn ze alomtegenwoordig in de media. Denk bijvoorbeeld aan werkgelegenheid, leefmilieu, mobiliteit, onderwijs, energie en gezondheidszorg. En ook in het middenveld is de impact duidelijk voelbaar: de Generatie Y ziet leefmilieu, toegang tot werkgelegenheid en onderwijs als voornaamste prioriteiten. Tot slot wordt ook de consument zich bewust van het belang van duurzame en verantwoorde aankopen. 

Uitdagingen onderling met elkaar verbonden …

In de huidige context is er steeds minder plaats voor immobilisme en onverschilligheid. Soms volstaat het om even om u heen te kijken en vast te stellen dat de dingen inderdaad veranderen. De wereld evolueert en nieuwe economische spelers bestormen de markt. Klanten en consumenten hebben andere behoeften. Leveranciers passen zich aan en het wetgevende kader wordt verder verfijnd om toegepast te kunnen worden in een koolstofarme maatschappij. Alles komt bij elkaar. Dat gaat soms niet heel snel, maar wel steeds in dezelfde richting. En terecht, want de uitdagingen op het vlak van duurzaamheid worden steeds dringender.

 • Fossiele energie staat opnieuw ter discussie door de klimaatopwarming,
 • grondstoffen zijn onzeker door de uitputting van de hulpbronnen,
 • de impact op de bevolking neemt om verschillende redenen toe: robotisering, artificiële intelligentie, vergrijzing, massaverplaatsingen, werkgelegenheid enzovoort,
 • en infrastructuur wordt cruciaal door de exponentiële bevolkingsgroei (met name in de steden).

... en opportuniteiten in het verschiet!

Deze uitdagingen brengen uiteraard ook een pak kansen met zich mee. Of zoals auteur Ryan Holiday schreef: ‘the obstacle is the way’. Elke complexe situatie is een mogelijke bron van afzetmarkten of technologische innovaties. Op voorwaarde dat u ze wel grijpt natuurlijk ...

 • De decarbonisering in de strijd tegen de klimaatopwarming opent heel wat nieuwe markten (koolstofboekhouding, koolstofopvang, mobiliteit, 'groene' energie enz.),
 • De circulaire economie bindt de strijd aan tegen de verarming van de hulpbronnen en zorgt dat producten en materialen opnieuw worden gebruikt (innovatieve businessmodellen, product as a service enz.),
 • De investering in menselijk kapitaal en in steden die beter zijn aangepast aan de uitdagingen van de toekomst (smart cities) geven de mens weer een centrale plaats in maatschappelijke projecten (opkomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame financiën of impact op milieu en maatschappij enzovoort).

Bedrijven kunnen miljarden dollars uit deze opportuniteiten halen. Neem nu de SDG's: volgens het World Economic Forum zouden ze goed zijn voor maar liefst 60 marktopportuniteiten voor een totale waarde van 12.000 miljard USD. De reden? Verhoogde productiviteit en meer commerciële inkomsten in verschillende sectoren (voeding en landbouw, steden, energie en materialen, gezondheidszorg en welzijn).

Uw businessmodel heruitvinden ... vanaf nu!

Elk bedrijf dat wil blijven concurreren – of gewoon wil overleven – moet zich dus aanpassen. Zijn businessmodel heruitvinden. Opnieuw nadenken over zijn operaties. Externe effecten analyseren. Een oefening waarbij u naar de big picture moet kijken om na te gaan hoe u kunt overleven. Zonder te vergeten om hulp te vragen aan het ecosysteem van ondernemers. En toch blijft nog één vraag openstaan: wanneer start u met dat proces? Het antwoord? Nu! Het is net wanneer het goed gaat dat een bedrijf kan nadenken over zijn toekomst. Wanneer de zaken goed draaien, hebt u de meeste middelen om in te grijpen en te investeren in de transformatie van uw bedrijf. Actie ondernemen wanneer u de middelen hebt, in plaats van te ondergaan wanneer het te laat is ...

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!
Article

11.02.2020

Duurzaamheid? Een 'kans' voor bedrijven!

"Geen risico nemen, is een nog groter risico!" Een quote die perfect past bij de uitdagingen van de energietransitie. De bedrijven die morgen het verschil maken, ondernemen vandaag al actie.

Tussen stabiliteit en immobilisme ligt maar een kleine stap. Een stap die bedrijven maar beter niet zetten. Want zo riskeren ze niet te kunnen meedraaien in de wereld die voortdurend verandert. De veranderingen volgen elkaar vandaag in een sneltempo op. Wie heel even achteruitkijkt, beseft dat maar al te goed. Denk bijvoorbeeld terug aan 2010 ...

 • Slechts enkele telefoons hadden een gps en van Waze was nog lang geen sprake,
 • Uber was nog maar net gestart in San Francisco,
 • WhatsApp was nog een heel beperkte app,
 • de e-commerce bereikte nog lang niet de huidige verkooprecords,
 • contactloos betalen bestond nog niet,
 • Airbnb telde amper vijftien werknemers opeengepakt in een loft,
 • en elektrische voertuigen waren nog onbereikbaar voor het grote publiek.

De metamorfose is zelfs nog een stuk indrukwekkender als we terugblikken naar de jaren 2000: Netscape was de populairste webbrowser op de markt, Kodak vergat mee op de digitale trein te springen en YouTube was nauwelijks gestart. De wereld is fundamenteel veranderd en dat hebben we in de eerste plaats te danken aan de talloze technologische innovaties. Daarnaast is ook de economische context grondig gewijzigd, met in het bijzonder het gedrag en de verwachtingen van de consument. Sinds enkele jaren speelt ook de toenemende (en broodnodige) bewustwording rond de klimaatuitdagingen een belangrijke rol voor de bedrijven van morgen.

Klimaatdreiging als motor voor verandering

De signalen worden steeds duidelijker en onvermijdelijker: van de bosbranden in Australië tot de overstromingen in het noorden van India en van de tyfoon Lekima in China tot de orkanen in Noord-Amerika. Natuurrampen jagen miljoenen mensen de dood in of op de vlucht en veroorzaken miljarden dollars aan schade. Hoewel Europa nog 'gespaard' blijft van dergelijke fenomenen, beseffen steeds meer spelers hoe dringend de situatie is. Ze kiezen daarom resoluut voor de energietransitie waarbij ze ernaar streven om de impact van hun activiteiten op het klimaat en het milieu zo veel mogelijk te beperken (water- en koolstofvoetafdruk, afval recycleren enz.).

Ook een economisch risico

Naast die bewustwording over het klimaat, houden ook steeds meer bedrijven rekening met de achterliggende commerciële en financiële uitdagingen. In de geschiedenis zien we immers voorbeelden genoeg van bedrijven die vroeger een sterke bloei kenden maar vandaag gewoonweg verdwenen zijn ... De reden? Achterhaalde businessmodellen (immobilisme) of het onvermogen om te anticiperen op de evolutie in hun sector.

De transitie is dus ook een pragmatische manier om zich voor te bereiden op de eisen van de wereld van morgen, met name op het vlak van regelgeving. De koolstofarme toekomst zal de komende jaren immers tal van nieuwe wetgevingen met zich meebrengen (belastingen, lage-emissiezones enz.). Bent u daar klaar voor? Zowat alle sectoren zullen dit voelen, dus u kunt maar beter goed voorbereid zijn.

 • Wat zijn uw toeleveringsketens (met name op het vlak van transport)?
 • Waar komen uw grondstoffen vandaan? Zijn uw partners betrouwbaar en zullen zij de uitdagingen overleven?
 • Hoe zullen de verwachtingen van uw klanten en de consument evolueren?
 • Beschikt u over de nodige financiering wanneer 'duurzaamheid' steeds meer een must zal worden?

Kansen grijpen

Allemaal interessante denkpistes ... want achter die risico's schuilen opportuniteiten voor uw business. Denk maar aan nieuwe markten en sectoren (decarbonisering, circulaire economie, smart cities enz.), nieuwe klanten om tevreden te stellen, innovatievere technologieën en businessmodellen en ga zo maar door. Vooruitkijken is dus de boodschap. En de verandering aanvaarden zolang de zaken draaien. Wacht dus niet tot u stilvalt, want dan is het misschien al te laat ... Bedrijfsleiders spelen een cruciale rol om hun bedrijf de weg te wijzen en hun toekomstvisie uit te dragen: risico's vermijden en kansen grijpen. Verandering is immers vaak een kwestie van instelling, openheid en cultuur. Het motto? De transitie inzetten wanneer alles nog goed draait!

Kiest uw organisatie ook voor een duurzame toekomst?

Doe de test

Article

28.01.2020

Uw bank, een expert in duurzaamheid

De weg naar duurzaamheid ligt voor u open. Wie helpt u die eerste stap te zetten? Het SBCC: het competentiecentrum voor duurzaam ondernemen binnen uw bank. Maak kennis met deze gepassioneerde specialisten.

Uw bank is uw belangrijkste partner op weg naar een duurzamer bedrijf. Banken vormen dan ook het kloppende hart van onze economie. Uw bank is perfect geplaatst om u advies te geven en u te begeleiden tijdens uw hele traject. Daarnaast staat ze in voor de financiële kant van uw veranderingsproces en helpt ze u een uitgebreid netwerk op te bouwen. Voor deze multidisciplinaire missie steunt de bank op haar experten die veel meer zijn dan alleen maar bankiers.

Het SBCC, een expertisecentrum

Uw bank heeft sinds kort een Sustainable Business Competence Centre. Dit team is gespecialiseerd in duurzaam ondernemen en bestaat uit tien experten met diverse achtergronden. Ze vullen elkaar aan en delen één passie en één missie: bedrijven helpen in hun omschakeling naar een duurzaam businessmodel. Een van de troeven van het SBCC zijn de uiteenlopende profielen van ingenieurs en specialisten in business development. Samen ondersteunen ze bedrijven dankzij:

 • technische expertise in vier grote domeinen: koolstofvrije economie, circulaire economie, menselijk kapitaal en smart cities;
 • diepgaande kennis over ondernemerschap, vooral op het vlak van analyse, verandering en ontwikkeling van het businessmodel;
 • diverse ervaringen en trajecten (communicatie, financiële sector, change management, enz.);
 • een wetenschappelijke benadering waardoor ze elk soort thema kunnen onderzoeken en uitdiepen;
 • een duidelijke visie over financiële en niet-financiële oplossingen op maat van elk project;
 • ·networking – het samenbrengen van verschillende spelers zoals interprofessionele organisaties, bedrijven, overheidsinstellingen, ngo's, thematische investeringsfondsen, enz.

Een holistische visie op duurzame verandering

Omschakelen naar een duurzame economie is een complex thema waarbij diverse factoren een rol spelen. Daarom hanteert het SBCC een globale aanpak waarbij met al deze factoren rekening wordt gehouden (financiën, mensen, milieu, techniek, enz.). Deze holistische benadering is een grote troef voor de omschakeling van bedrijven … ook van uw bedrijf. Concreet wil dit zeggen dat het SBCC zijn acties afstemt op de maturiteit van elk project.

 • Voor bedrijven die de eerste stappen zetten:
  • de dialoog met alle marktspelers op gang brengen om hen sneller bewust te maken van de noodzaak tot verandering en hen te helpen de eerste stappen te bepalen;
  • advies geven en de bedrijven begeleiden om de wereld van morgen te begrijpen, waar alles nog vorm moet krijgen.
 • Voor bedrijven die al een stap verder staan:
  • inzicht krijgen in (en leren uit) innovatieprojecten van bedrijven die al een eind op weg zijn naar duurzaam ondernemen; initiatieven die nieuwe businessmodellen of nieuwe technologieën omarmen, onder de aandacht brengen en ondersteunen zodat ze een duwtje in de rug krijgen;
  • deze duurzame projecten financieel ondersteunen, aangezien het vaak om grote bedragen gaat: hetzij om een start te maken in het veranderingsproces, hetzij om de verandering op grotere schaal door te voeren.

Eén missie, één passie

"Niemand wint in een wereld die verliest!" Elk project is een deel van de oplossing. Alle bedrijven moeten veranderen om op een duurzamere manier zaken te doen. Er is nood aan een nieuw paradigma … en dat heeft het SBCC goed begrepen. Het uitgangspunt van zijn missie is tweevoudig: competentie opbouwen over alle duurzaamheidsthema's en bijdragen tot het vinden van oplossingen (al dan niet financieel). Een grote uitdaging ... die de bank graag aangaat. Het doel is duidelijk: verandering introduceren en laten zien dat er oplossingen voorhanden zijn. Bedrijven kunnen hun activiteiten gewoon voortzetten in een sector die volop verandert. Maar 'actie' is op dit moment het codewoord. Blijven wachten is geen optie. Met andere woorden? Bereid u voor op uw toekomst en draag uw steentje bij aan een duurzamere wereld.

 

Klaar om uw duurzame transitie te starten of verder te zetten?

Contacteer nu de experten van het SBCC!

Article

21.01.2020

Samen werken we aan een duurzame wereld!

Bent u klaar voor de stap naar duurzaam ondernemen? Ook uw bedrijf ontkomt er niet aan. Maar waar begint u? In welke fase u zich ook bevindt, doe een beroep op uw netwerk voor informatie en inspiratie.

Een van de gevolgen van de klimaatverandering is een grote nood aan nieuwe businessmodellen. We hebben businessmodellen nodig die in het teken van duurzaamheid staan en rekening houden met andere factoren zoals natuurlijke grondstoffen, de ecologische voetafdruk en de impact op de biodiversiteit en de mens. Door de roep om duurzaamheid staan bedrijven voor tal van uitdagingen. Maar hoe zich voorbereiden en actie ondernemen? Met welke stappen begint u? Welke oplossingen (financiële of andere) overweegt u? Hoe verandert u uw businessmodel? Welke veranderingen vinden er in uw activiteitensector plaats? Welke risico's en opportuniteiten zijn er? Wat verwachten uw klanten en partners? De weg naar sustainability is bezaaid met talloze vragen: vragen die elk bedrijf zich verplicht moet stellen, ongeacht hoever het al in dit veranderingsproces is gevorderd. Het delen van kennis en ervaringen is de sleutel tot een succesvolle omschakeling.

Netwerken werkt

In elke fase van duurzame verandering is het essentieel om u door een 'community' te omringen, aan evenementen deel te nemen en in relaties te investeren. Tijdens uw contacten met andere ondernemers, managers of experts neemt u de eerste stappen:

 • u doordringen van de dringendheid en de noodzaak van een paradigmashift: deze eerste stap is noodzakelijk om uw organisatie naar de weg van verandering te leiden;
 • uw kennis over duurzaamheid uitbreiden aan de hand van diverse thema's: biodiversiteit, plastic in de oceanen, smelten van de ijskappen, klimaatverstoring, watervoetafdruk, koolstofarme toekomst, hernieuwbare energiebronnen, enz.;
 • up-to-date informatie verzamelen op meerdere niveaus: recente marktontwikkelingen (klanten, concurrenten, innovaties ...), situatie in andere sectoren, veranderingsprocessen van andere bedrijven als referentie of nieuwe regelgevingen;
 • -op efficiëntere wijze de risico's van 'niets doen' identificeren voor uw bedrijfsactiviteiten, maar ook de opportuniteiten die een duurzaam businessmodel u bieden.

Zoek inspiratie

"Vele beekjes maken een groot water": dit spreekwoord is heel toepasselijk om de uitdagingen op het vlak van maatschappij en milieu aan te pakken. Alle individuele acties leiden samen tot één grote duurzame verandering. Steeds meer marktspelers beseffen dit en focussen op open innovatie, cocreatie en samenwerking. De weg naar duurzaamheid leggen we samen af. Alle spelers – bedrijven, overheden en particulieren – moeten hun steentje bijdragen. Via networking ontmoet u andere managers en ondernemers die uw bezorgdheden, vragen of twijfels delen. Of u spreekt met andere bedrijfsleiders die al een stap verder in hun veranderingsproces staan. Netwerkevents zijn de ideale plek om het debat op gang te brengen, nieuwe ideeën op te doen, ervaringen uit te wisselen, een gezonde wedijver te creëren, synergieën te stimuleren en best practices te delen. En last but not least: misschien vindt u er wel uw toekomstige technologiepartner …

Rol van accelerator

Uw netwerk is meer dan een gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling. Het is ook uw klankbord. Deze katalysator brengt initiatieven samen, maar laat u ook kennismaken met innovatieve bedrijven en oplossingen inzake duurzaamheid. Nieuwe projecten onder de aandacht brengen en ondersteunen werkt bevorderlijk voor de uitvoering ervan. Hoe? Een efficiënte community kan bijvoorbeeld de toepassing van een opkomende technologie een flinke duw in de rug geven. Veel spelers samen vormen een opwaartse spiraal: hoe meer early adopters, hoe meer de markt wordt aangespoord, hoe meer de prijzen worden gedrukt. Dankzij dit hefboomeffect kunnen geslaagde initiatieven ook op grotere schaal worden doorgevoerd.

Wie staat centraal in dit netwerk? Uw bank!

Misschien stelt u zich de vraag 'Hoe bouw ik een groot en rijk netwerk op?'. Daarvoor kunt u rekenen op uw bank. Dankzij haar centrale positie binnen het economische ecosysteem en haar kennis over het bedrijfsleven (innovatiegedreven scale-ups en start-ups, universiteiten en de publieke sector) in België en het buitenland is zij uw belangrijkste partner.

 

Benieuwd naar de vele initiatieven van het Sustainable Business Competence Centre?
Neem een kijkje op onze site of contacteer hen rechtstreeks.

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top