Article

23.03.2017

Telewerken en gezondheid gaan niet altijd goed samen

Het lijkt een aantrekkelijke formule, maar 40% van de telewerkers klaagt over slaapproblemen en zware stress. Is het tijd om je strategie op dit vlak te herzien?

Een gemeenschappelijk rapport van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie), Eurofound en de VN, gepubliceerd in februari, plaatst vraagtekens bij een werkwijze die steeds meer werkgevers en werknemers toepassen: telewerken. De resultaten laten zien dat de grens tussen werk en privéleven erdoor dreigt af te brokkelen, met drie gevolgen:

  • langere werkdagen
  • zwaarder werk
  • inmenging van het werk in het privéleven

Dit negatieve beeld verdient echter enige nuancering. De studie in vijftien landen, waaronder België, noemt ook positieve aspecten van thuiswerken (in de meeste gevallen): meer zelfstandigheid wat de werktijden betreft (dus meer flexibiliteit om het werk te organiseren), minder reistijd (files, parkeerruimte, het traject zelf) en toegenomen productiviteit.

Enkele aanbevelingen

Het rapport beveelt deeltijds telewerken aan, zodat "de band met de collega's behouden blijft en het welzijn verbetert". Informeel telewerken wordt daarentegen afgeraden, want dat betekent in veel gevallen "een groot aantal extra werkuren".

"Naarmate telewerken algemener wordt toegepast, neemt de behoefte toe om 'offline te gaan', om de scheiding tussen het werk en het persoonlijke leven te behouden. In Frankrijk en Duitsland wordt gesproken over aanpassingen van de bestaande wetgeving voor ondernemingen of nieuwe wetten. In de toekomst kan dat concrete maatregelen opleveren om te vermijden dat het beroepsleven de overhand krijgt op al het andere. Denk bijvoorbeeld aan het uitschakelen van computerservers buiten de werkuren om e-mailen buiten de kantooruren en tijdens de vakantie onmogelijk te maken, zoals in meerdere bedrijven al het geval is." Oscar Vargas, Eurofound

België is hervormd

Op dit moment heeft alleen de EU een globaal kaderakkoord om zich aan te passen aan de digitalisering van telewerken: de Europese kaderovereenkomst inzake telewerken. Maar ook België heeft onlangs een hervorming ingevoerd. Eind oktober 2016 nam de federale regering het wetsontwerp "Werkbaar en Wendbaar Werk" aan dat was ingediend door federaal minister van Werk Kris Peeters. Dat betekent niets minder dan een omwenteling op het vlak van telewerken in België. Zo bestaat er sinds 1 januari een wettelijk kader voor de voorwaarden waaronder een werknemer om incidenteel telewerk kan vragen, evenals de overeenkomsten die minimaal moeten worden gesloten.

Article

03.10.2017

5 weetjes over freelancers in uw onderneming

Door een freelancer in te schakelen in uw onderneming, doet u tijdelijk een beroep op een bepaalde expertise. Wat zijn de voor- en nadelen van deze vorm van samenwerking?

Niet noodzakelijk een kwestie van besparen

Freelancers factureren per uur of werken met een forfait. Hun prestaties kunnen daardoor duur uitvallen, duurder zelfs dan die van een werknemer. Logischerwijs wordt vooral voor specifieke opdrachten of taken van korte duur toch voor een zelfstandige gekozen. Het aannemen van een freelancer vergt inderdaad nauwelijks of geen papierwerk: er volgt een factuur die moet vereffend worden op basis van een bestek en er is geen tussenkomst van een sociaal secretariaat nodig. Ander voordeel: reglementair gezien is een freelancer niet onderworpen aan de beperkingen die worden opgelegd door het klassieke arbeidsrecht.

Verder kijken dan een cv

Een lijst met vaardigheden is geen garantie op succes. Een bedrijf dat een freelancer inschakelt, moet erop kunnen vertrouwen dat die over bepaalde eigenschappen zoals zelfstandigheid, flexibiliteit en reactievermogen beschikt. Gelukkig weten de meeste freelancers zich onmisbaar te maken door activiteiten onder de knie te krijgen die meestal verder reiken dan hun kernactiviteit (boekhouding, marketing, web). Wat hen uiteraard breed inzetbaar maakt.

Niet dirigeren, maar inspireren

Wat de opdracht van een freelancer betreft, kan het aanlokkelijk zijn om een gedetailleerde backlog (takenlijst) op te stellen. Nochtans benadrukt Comet, een ontmoetingsplatform voor freelancers, dat “de beste managers hun medewerkers inspireren door hen te zeggen waarom ze iets moeten doen in plaats van wat ze moeten doen”. Net het belang – en dus het engagement – dat freelancers aan een project hechten, bepaalt het welslagen van hun opdracht.

Een freelancer heeft geen geschiedenis in uw bedrijf

Op het vlak van change management of transformatiemanagement hebben freelancers het gedroomde profiel. Ze kunnen zich heel snel integreren en de omgevingen begrijpen waarin ze moeten werken. En dat met een frisse blik van buitenaf.

Ter plaatse? Niet noodzakelijk

De site Comet waarschuwt: “Als de freelancers die u inschakelt het gewend zijn om van thuis uit te werken, kan het contraproductief zijn om hen te verplichten naar uw gebouwen te komen.” Als ze bovendien over een zeldzaam profiel beschikken, zou het zonde zijn om dat te laten schieten omwille van de afstand of uit principe. Freelancers zijn nu eenmaal niet gebonden aan één bepaalde werkgever, en gezien de huidige arbeidsmarkt is dat volkomen terecht: afhankelijk van de toevertrouwde opdracht kan telewerken dus de meest aangewezen samenwerkingsvorm zijn.

Article

08.11.2017

Hoe denkt uw onderneming over mobiliteit?

België wil bedrijven helpen om na te denken over hun mobiliteit. Maar hoe en met welke voordelen? Dat is waar een enquête van de FOD Mobiliteit naar peilt.

Het woon-werkverkeer zo vlot mogelijk doen verlopen: het is vandaag wellicht de grootste – en moeilijkste – uitdaging voor ons land. De FOD Mobiliteit buigt zich over het probleem en lanceerde deze zomer zijn nieuwe driejaarlijkse enquête. 

Doelstelling: een aanpak op maat om de inspanningen van de privésector te begeleiden en te ondersteunen om de stijgende kosten van het woon-werkverkeer onder controle te houden.

Wenst u deel te nemen? Beantwoord dan de vragenlijst voor 31 januari 2018. Opgelet, de enquête moet verplicht voor advies worden voorgelegd aan de vertegenwoordigers van uw werknemers.

Bestaande oplossingen

Het thema is uitgegroeid tot een van de prioriteiten van de Belgische ondernemingen, wat niet echt het geval was toen een eerste gelijkaardige enquête werd uitgevoerd in 2005. Zo kent ondertussen 86% van de werkgevers al een fietsvergoeding toe, tegenover 43% zo’n 12 jaar geleden.

De aanbevolen oplossingen hangen meestal nauw samen met de grootte en de geografische ligging van het bedrijf: fietsvergoeding, douches op het werk, het promoten van het openbaar vervoer met een volledige vergoeding van de kosten, de invoering van telewerken, ... Binnen de grootste organisaties staan mobiliteitscoördinatoren in voor de algemene invoering van dergelijke stimulansen. De overheid beschikt ook nog over andere middelen. Zo zou de kilometertaks – momenteel al van kracht in België voor voertuigen van meer dan 3,5 ton – doorgetrokken kunnen worden naar alle voertuigen.

De omgekeerde tolheffing

Een andere mogelijke piste voor de toekomst is positieve tolheffing. Het concept wordt sinds 5 jaar uitgetest in Rotterdam. Bestuurders worden in samenspraak met het bedrijf financieel aangespoord om hun verplaatsingen uit te stellen tot minder drukke uren of om aan carpooling te doen.

Hoewel deze formule inderdaad handenvol geld kost, zorgt ze er toch voor dat de overheidsuitgaven dalen door een verminderd gebruik van de infrastructuur. Rest BNV Mobility (Egis) alleen nog dit concept ook buiten Nederland te promoten.

“Er werden verschillende technologische oplossingen ingezet: identificatie van voertuigen via de bestaande cameranetwerken en identificatie van de verplaatsingen dankzij de gps van smartphones of ingebouwde toestellen”, benadrukt Elena Umanets van Egis Projects in RevueTEC.

De enquête 2017 van de FOD Mobiliteit loopt. En nog nooit keken de overheid en de economische spelers zo reikhalzend uit naar de resultaten ervan. De gegevens worden verzameld bij 4.000 werkgevers verspreid over 11.000 vestigingen. Anderhalf miljoen werknemers zouden bevraagd moeten worden. De resultaten worden begin september 2018 verwacht.

Article

09.05.2019

Wie gaat er schuil achter de rol van COO?

De Chief Operating Officer speelt een essentiële rol in de goede werking van een bedrijf en zijn functie wordt nog belangrijker, onder meer omdat de technologische context zijn strategische invloed versterkt.

De Chief Operating Officer (COO), ook algemeen directeur of operationeel directeur genoemd, maakt deel uit van de C-suite. Hij is meestal verantwoordelijk voor de activiteiten van een bedrijf, maar zijn opdracht kan variëren naargelang een aantal factoren. Denk aan de omvang van het bedrijf, de domeinen die de CEO aan hem overlaat en de mate waarin het aantal operationele taken groeit. Eén ding staat echter vast: de COO legt steeds meer gewicht in de schaal, vooral omdat de omgeving complexer en meer geconnecteerd is dan ooit.

Centraal in de activiteiten

De COO heeft meestal veel praktische ervaring en hij krijgt de moeilijke taak om de algemene strategie van de organisatie te implementeren en ervoor te zorgen dat ze haar doelstellingen bereikt. Wat betekent dit in de praktijk? Hij moet de visie van de CEO omzetten in concrete acties en activiteiten. Hij is verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de dagelijkse activiteiten en moet ervoor zorgen dat de teams het beste van zichzelf kunnen geven. Meestal moeten de managers van de verschillende afdelingen ook aan hem rapporteren. En dat geeft hem een compleet beeld van het bedrijf.

Een transversale functie

De COO heeft van alle managers zonder twijfel het breedste zicht op de diverse dimensies van het bedrijf. Hij heeft contact met het grootste aantal betrokken partijen, zowel binnen als buiten het bedrijf: klanten, leveranciers, partners ... In zijn dagelijkse activiteiten spreekt hij regelmatig met alle teams, hij werkt mee aan het structureren van de teams en het bepalen van hun werkmethoden. In zijn functie moet hij over uitstekende managementvaardigheden beschikken en medewerkers kunnen leiden, inspireren en begeleiden, met name in hun transformatieproces. 

Efficiëntie en effectiviteit

Een van zijn belangrijkste taken is effectieve en efficiënte administratieve, financiële en commerciële  processen installeren en ervoor zorgen dat ze vlot blijven werken. Om zijn rol met succes te kunnen vervullen, staat de COO dus permanent in contact met de medewerkers op het terrein om de werkmethoden te evalueren, te standaardiseren of te perfectioneren. Ook zijn visie op de klantenrelaties is belangrijk. Een COO moet goed kunnen observeren, snel van begrip zijn en de tijd kunnen nemen om situaties te analyseren. Zonder iets aan het toeval over te laten. Een andere belangrijke uitdaging is de constante zoektocht naar efficiëntie om ervoor te zorgen dat het bedrijf goed blijft presteren.

Een ‘probleemoplosser’ (onder andere)

Waarmee houdt de COO zich nog bezig? De dagelijkse problemen oplossen. Daarbij komen zijn expertise en zijn kennis van het reilen en zeilen in het bedrijf goed van pas. De COO moet georganiseerd en efficiënt kunnen werken, maar hij is toch vooral een beslisser, iemand die knopen kan doorhakken en een visie op soms zeer uiteenlopende thema’s kan opleggen. Tot zijn arsenaal van kwaliteiten behoort steevast de gave om keuzes te maken in dringende en ongewone situaties, vaak zonder vangnet. Welke andere competenties horen bij dit veelzijdige profiel? Het vermogen om taken in te delen volgens prioriteit en projecten te delegeren (meestal eens ze op de rails staan).

Hoe ziet de toekomst eruit?

In een veranderende wereld moeten bedrijven constant evolueren. In die context is het aanpassingsvermogen van de leidinggevenden een bepalende factor voor het succes van het bedrijf. De COO moet zijn ‘nieuwe’ plaats nog vinden. Naast de operationele aspecten krijgt zijn functie steeds meer een strategische dimensie die meer ‘waarde’ kan opleveren!

Op weg naar het slimme bedrijf

De COO is altijd op zoek naar maximale efficiëntie voor de organisatie en moet dus de nieuwe technologieën kennen en het gebruik ervan promoten: om de interne werking van het bedrijf te verbeteren, de samenwerking tussen mens en machine te vergemakkelijken, maar ook de klantenrelatie en -ervaring te transformeren. Het bestaande digitaliseren volstaat niet. Hij moet in staat zijn om nieuwe processen te bedenken en te implementeren: sneller, meer geconnecteerd en meer gericht op consumenten die steeds hogere eisen stellen.

Een uitdaging?

Ja, en geen kleintje! Maar hij mag zich meestal niet beperken tot innovatie, hij moet ook de veranderingen beheren om de problemen te blijven oplossen, de interne vertrouwenssfeer te behouden, een digitale mentaliteit te bevorderen en de strategische doelstellingen na te streven.

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top