Article

22.05.2019

Steeds meer werknemers gaan met de fiets naar het werk

Voor woon-werkverplaatsingen blijft 'koning auto' aan de macht. Toch wordt ook zachte en duurzame mobiliteit steeds populairder bij heel wat werknemers en werkgevers. Het bewijs zien we in de cijfers!

De resultaten van de recentste enquête over woon-werkverkeer die tussen 2017 en 2018 werd uitgevoerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer, zijn formeel: hoewel de cijfers stabieler zijn dan ooit, blijft de auto in het hele land veruit het meest gebruikte vervoermiddel voor woon-werkverkeer (65%). De fiets komt op de tweede plaats en wordt almaar populairder, met name bij pendelaars en in het bijzonder in Vlaanderen (17%). En er zijn nog meer verschillen tussen de gewesten. Zo gaat in Brussel de voorkeur uit naar het openbaar vervoer (bijna 53%), dat daar duidelijk meer wordt gebruikt dan de wagen (36%). En in Wallonië? Daar is de wagen nog steeds heer en meester (83%), hoewel de fiets in de grote steden stilaan terrein wint. Benieuwd naar alle details? Lees dan zeker verder!

De wagen verliest (lichtjes) terrein ...

De trends – tussen 2005 en 2017 – zijn voor het hele land duidelijk: zowel de wagen (- 2,7%) als carpooling (- 47%) en de motorfiets (- 34%) moesten het voorbije decennium inleveren. De trein (+ 12%), het openbaar vervoer (+ 15%) en vooral de fiets (+ 43%) doen het daarentegen steeds beter. Door die stijging wordt de (al dan niet elektrische) fiets het tweede populairste vervoermiddel bij de Belgische werknemers. En dat geldt voor de drie gewesten, met name voor Brussel (+ 259%) waar de motor ook een zeker succes kent (+ 70%). Tot slot merken we op dat het 'collectief vervoer georganiseerd door de werkgever' niet meer zo populair is: minder dan 53% in het hele land.

Waarom de fiets?

Hoewel het gebruik van de fiets overal in België toeneemt (+ 43%), zien we bij dit vervoermiddel toch ook de grootste verschillen tussen de gewesten. Vlaanderen bevestigt zijn status als hét fietsgewest bij uitstek. Vlaamse werknemers nemen immers bijna tien keer meer de fiets dan hun Waalse collega's. Ook in Brussel zien we een onwaarschijnlijke toename van het aantal fietsers. Die gaat echter niet ten koste van de voetganger, want ook daar zien we een stijging van 29% sinds 2005. Ondanks dit positieve resultaat blijft het gebruik van de fiets in onze hoofdstad nog een stuk lager (5 keer) vergeleken met de grote stadscentra in Vlaanderen. Hoe dan ook wordt de fiets almaar populairder. De sleutel tot dat succes? De fietsvergoeding – die sinds 2005 zowel voor de werkgever als voor de werknemer een reeks voordelen biedt – heeft hier ongetwijfeld een belangrijke rol in gespeeld. Daarnaast hebben ook de technologische ontwikkelingen, zoals elektrische of plooifietsen, een steentje bijgedragen aan deze positieve evolutie. Tot slot is er ook nog de toename van de inrichtingen en infrastructuren in stadscentra en werden er een aantal politieke maatregelen genomen om de zachte mobiliteit te bevorderen. Zo is er onder meer het mobiliteitsbudget dat zowel de bedrijven als de werknemers heel wat meer flexibiliteit biedt.

Factoren met impact

Het is vrij logisch dat steden veel meer fietsers aantrekken dan gebieden die buiten de stadscentra liggen. In de enquête wordt bovendien onderstreept dat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer er niet voor zorgt dat het aandeel 'actieve' vervoerwijzen daalt. Bedrijven die buiten het stadscentrum liggen, zullen daarentegen meer geneigd zijn om hun werknemers aan te sporen om de wagen en de motor te gebruiken. Wanneer de afstanden kleiner worden, neemt het aantal voetgangers en fietsers dan weer toe. Een ander thema dat in de enquête aan bod kwam, waren de verschillen tussen mannen en vrouwen. Hoewel het aantal mannelijke en vrouwelijke fietsers in Vlaanderen gelijk is, nemen in onze hoofdstad slechts twee vrouwen op vijf de fiets. In het zuiden van het land is dat cijfer nog lager. Een andere interessante vaststelling zijn de redenen waarom we de fiets links laten liggen. Zo vinden we het traject bijvoorbeeld te gevaarlijk, is de afstand naar het werk te groot of zijn er te weinig fietsvoorzieningen (zowel in het openbaar als op de werkplek).

Werkgevers gaan voor zachte mobiliteit

Woon-werkverplaatsingen zijn goed voor maar liefst 65% van het verkeer tijdens de spitsuren. De FOD is hierover heel duidelijk: een lager percentage wagens betekent daarom niet dat er ook minder files zijn. En dat klopt, want ook het aantal werknemers neemt toe. Door die situatie worden werkgevers aangemoedigd om maatregelen te nemen voor duurzame mobiliteit. Weet u nog dat de grote Brusselse bedrijven ook wettelijk verplicht zijn om dat te doen? Om het gebruik van de fiets te stimuleren, kunnen de bedrijven dan ook kiezen uit een heel 'mobiliteitsarsenaal'. In de eerste plaats is er natuurlijk de fietsvergoeding, maar daarnaast zijn er ook heel wat andere mogelijkheden zoals de terbeschikkingstelling van bedrijfsfietsen, de toegang tot een beveiligde parking, sensibiliseringscampagnes, overdekte fietsenstallingen, kleedkamers en douches of zelfs onderhoudsdiensten. We benadrukken tot slot dat gratis openbaar vervoer nog steeds mensen weet te overtuigen én dat ook telewerk terrein wint (+ 39% sinds 2014), vooral dan bij banken en verzekeraars, openbare instellingen of in de informatie- en communicatiesector.

NB: Deze diagnostiek kwam tot stand na een enquête bij bedrijven en openbare instellingen met meer dan 100 werknemers in dienst (goed voor in totaal meer dan 11.000 vestigingseenheden) en gaat over de verplaatsingen van 1,5 miljoen werknemers. Ze is dus van centraal belang om een beeld te krijgen van de mobiliteit in ons land en met name na te gaan welke factoren nog een belemmering vormen voor duurzamere woon-werktrajecten.

Article

27.07.2018

Slimme mobiliteit in slimme steden

Over de hele wereld neemt de verstedelijking toe. Om de kwaliteit van het leven in de stad te waarborgen en te verbeteren, moeten dingen veranderen. Toon Donné, CEO van zZoomer, heeft het voortouw genomen en werkt aan het oplossen van mobiliteitsproblemen.

Toon, hoe ziet de mobiliteit in een gezonde stad er volgens jou uit?

Bij zZoomer maken we een onderscheid:  voor particuliere mobiliteit is bereikbaarheid (dingen als parkeren) belangrijk. Daar biedt kleine (en duurzame) mobiliteit zeker een meerwaarde. Voor professionele mobiliteit is de hub-oplossing interessant: een verzamelpunt aan de rand van de stad, en van daaruit met kleinere, duurzame voertuigen het centrum binnenrijden. Met een minimum aan ecologische - en file-overlast.

Hoe draagt jouw bedrijf bij aan het beter/slimmer maken van de stad?

ZZoomer streeft vooral met elektrische scooters naar kleine en duurzame mobiliteit: die zijn een laagdrempelige oplossing voor dingen die een fiets niet aan kan inzake actieradius of gewicht en volume. Sommige mensen fietsen ook liever niet. Verder willen we een zorgenvrije mobiliteit bieden. Daarom werken we een alomvattend huursysteem uit, inclusief zaken als het aspect slijtage. Als gebruiker hoef je je nergens om te bekommeren.

Hoeveel voertuigen hebben jullie al in circulatie?

Momenteel al meer dan 30, en om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, plaatsten we reeds een volgende bestelling bij de fabrikant. We kiezen enkel topkwaliteit:  écht duurzaam materiaal. Een scooter die na 2 jaar al versleten is: dat is materiaalverspilling, daar is niks duurzaams aan.

De gebruikers zijn enerzijds particulieren die bewust hun wagen ruilen voor een scooter, anderzijds de traditionele pizza-  en andere pakjesbezorgers die nu echt voor elektrisch kiezen. Onze e-scooters zijn uitstootvrij, ze stinken niet en ze maken geen lawaai.

zZoomer opstarten moet vrij kapitaalintensief geweest zijn?

Inderdaad: we bieden e-scooters maar ook e-fietsen, e-personenwagens en e-bestelwagens, we hadden een stevig startbedrag nodig. Geen evidentie, voor een start-up. Dus toen ik aanklopte bij het BNP Paribas Fortis kon ik enkel een business plan voorleggen. Maar mijn relatiebeheerder geloofde meteen in mijn project, en de bank zette er meteen haar schouders onder, ook voor de lange termijn. Dit soort projecten wordt door hen als erg belangrijk beschouwd. Hiermee kunnen ze ook hun rol waarmaken om de economie en de samenleving te ondersteunen. Een bijzonder aangename ervaring, voor een ondernemer.

Toon Donné heeft onlangs deelgenomen aan de tweedaagse Innovation Trip te Parijs georganiseerd door BNP Paribas Fortis. In een video laat hij zijn indrukken na over het toenemende belang van de Smart City. 

Article

10.09.2018

Het 'mobiliteitsbudget' baant de weg voor multimodaliteit!

Eerder maakten we al kennis met mobiliteitsopties zoals het 'cafetariaplan'. Nu is het de beurt aan het 'mobiliteitsbudget'! Op 1 januari van dit jaar ging het 'cash for car'-systeem – ook de mobiliteitsvergoeding genoemd – officieel van kracht. In dit systeem kiest de werknemer geld in plaats van een wagen.

Het 'mobiliteitsbudget' maakt weldra zijn intrede. De overheid stelt alles in het werk opdat het systeem vanaf 1 oktober in voege kan treden, maar er moet nog aan enkele wettelijke vereisten worden voldaan voordat de maatregel (voortkomend uit het regeringsakkoord 'arbeidsdeal' van deze zomer) definitief wordt goedgekeurd (advies van de Raad van State + goedkeuring door het Parlement).

Wanneer is het zo ver?

De datum die we best onthouden, is 1 oktober 2018. Ook al is het weinig waarschijnlijk dat het systeem meteen toegankelijk zal zijn. Het blijft immers wachten totdat ondernemingen de stap zetten en de lopende leasecontracten aflopen (om concessiehouders geen schade te berokkenen). Net zoals bij 'cash for car' – waarvan het succes momenteel nog uitblijft – heeft dit voorstel als doel om onze overvolle wegen te ontlasten, maar ook om een 'groener' wagenpark te krijgen. Het initiatief voor een 'mobiliteitsbudget' ligt bij de werkgever, de keuze blijft aan de werknemer.

Eén doelgroep, twee opties!

Concreet wil dit zeggen dat werknemers hun wagen kunnen inruilen tegen een 'mobiliteitsbudget' of check. Geldt dit voor alle werkgevers? Nee, alleen voor ondernemingen die al minstens 36 maanden gebruikmaken van een bedrijfswagensysteem, tenzij ze nog geen drie jaar bestaan. De maatregel geldt voor werknemers die minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken of die hiervoor in aanmerking komen (nieuwe aanwervingen, promoties, enz.). Conclusie? Beide regelingen – 'cash for car' en het 'mobiliteitsbudget' – zijn dus een optie en richten zich tot dezelfde groep van werknemers.

Multimodaliteit krijgt boost

Hoe groot is dit budget? Het 'mobiliteitsbudget' is gelijk aan de jaarlijkse brutokosten van de bedrijfswagen voor de werkgever, met inbegrip van brandstof en verzekering. Maar net als bij de 'cash for car'-regeling is de neutraliteit van de kosten gegarandeerd, zowel voor werkgever als werknemer. Wat kan de werknemer concreet met dit bedrag doen? Hij heeft de keuze (in tegenstelling tot bij het 'cash for car'-principe) tussen meerdere mogelijkheden, zolang hij maar binnen zijn budget blijft.

 • De werknemer kan zijn huidige wagen omruilen, maar alleen voor een milieuvriendelijker model (elektrisch, hybride of met een CO2-uitstoot van minder dan 95 g/km), met eenzelfde fiscaal stelsel als dat voor een bedrijfswagen.
 • Wat gebeurt er met het resterende bedrag? Dat mag hij besteden aan de pijler 'duurzame mobiliteit'. Met andere woorden, alternatieve en 'groene' vervoersmiddelen: elektrische fietsen, scooters, motorfietsen (met een maximumsnelheid van 45 km/u), openbaar vervoer, een woon-werkabonnement op zijn naam of individuele vervoersbewijzen in België of het buitenland, of elke vorm van autodelen. Deze pijler is vrijgesteld van sociale en fiscale lasten, zowel voor werknemer als werkgever.
 • En als er geen verre verplaatsing nodig is? Indien de werknemer woont of verhuist binnen een straal van 5 km van zijn werkplaats, kan hij het resterende bedrag gebruiken om zijn huur of interesten (en uitsluitend de interesten) van zijn lening te bekostigen.
 • Wat als het budget niet opgebruikt is aan het einde van het jaar? Dan ontvangt de werknemer het resterende bedrag in contanten, maar loopt hij het risico om het te verliezen aangezien het bedrag onderworpen is aan een sociale heffing van 38,07%. In dit geval is het dus beter om het volledige budget te besteden …

Dus liever 'budget' dan 'cash for car'? Niet noodzakelijk!

Afstand doen van je bedrijfswagen is aanbevolen in het kader van het 'mobiliteitsbudget', maar wordt niet per se aangemoedigd. In de eerste plaats kan de werkgever deze optie 'beperken' indien hij van mening is dat de werknemer de wagen nodig heeft. Maar in alle gevallen riskeert de werknemer als verliezer uit de bus te komen, aangezien het gerecupereerde geld zwaar belast wordt. Indien hij het definitief zonder bedrijfswagen kan stellen, heeft hij absoluut baat bij de optie 'cash for car'. Dit systeem is hier immers specifiek voor bedoeld. 

Article

20.01.2023

Elektrische wagens worden almaar sneller de norm

Vanaf 2026 geldt enkel nog voor elektrische bedrijfswagens een gunstig fiscaal regime. Een belangrijke stap naar een meer duurzame mobiliteit. En een extra reden om voluit te gaan voor een emissievrij wagenpark.1 juli 2023 wordt een kantelmoment.

De evolutie naar duurzamere bedrijfswagens is nu ook wettelijk vastgelegd. Door een aantal fiscale verschuivingen worden elektrische bedrijfswagens of e-wagens voortaan de interessantste keuze. Het ideale moment om vandaag al werk te maken van de elektrificatie van uw wagenpark.

De fiscale aftrekbaarheid van nieuw bestelde niet-emissievrije voertuigen (diesel-, benzine- maar ook hybride wagens) zal geleidelijk uitdoven. Die voor emissievrije voertuigen (puur elektrische wagens of wagens op waterstof) bedraagt tot 2026 100%. Nadien zal ook die aftrekbaarheid geleidelijk afnemen om in 2031 op 67,5% uit te komen. 

“ 1 juli 2023 is een belangrijk kantelmoment om de transitie naar elektrificatie te maken”, vertelt Philippe Kahn, Mobility Solutions Expert bij Arval, de specialist in operationele leasing van bedrijfswagens. “Een werkgever kan vanaf die datum aanzienlijk minder kosten aftrekken voor wagens op fossiele brandstoffen. Hybride voertuigen kunnen nog even van een gunstigere fiscaliteit genieten. Toch moeten bedrijven er rekening mee houden dat zij vanaf 1 januari 2023 nog maar 50% van de brandstofkosten voor hun hybride wagens mogen inbrengen.”

Elektrisch rijden is niet alleen fiscaal interessanter

Voor elektrische wagens geldt vandaag al een fiscale aftrekbaarheid van 100%. “Ondertussen is 40% van de wagens die vandaag geleased worden elektrisch. Die stijgende trend is duidelijk aanwezig. Tot voor kort was de gevoelig hogere aankoopprijs van een elektrische of hybride wagen tegenover die van een vergelijkbare wagen met een verbrandingsmotor een rem.  Naast het effect van de verschuiving in de fiscaliteit, brengt het marktmechanisme de prijzen ondertussen dichter bij elkaar”, aldus Philippe Kahn.

Toch zijn de fiscaliteit en de aankoopprijs niet de enige factoren om rekening mee te houden. U kijkt beter naar de zogenaamde TCO of Total Cost of Ownership. Daarin zitten alle te verwachten kosten. Denk bovenop het fiscale aspect aan het verbruik, het onderhoud en de CO2-bijdrage. En die vier elementen zijn allemaal gunstiger voor elektrische wagens. Als niet langer de aankoopprijs, maar wel de TCO de maatstaf wordt, dan is een groene vloot e-wagens in de toekomst de meest voordelige keuze voor uw bedrijf.

Elektrisch rijden in stroomversnelling

Het fiscaal regime voor wagens die rijden op fossiele brandstoffen verandert geleidelijk aan. Toch zullen de veranderingen in 2023 de stap naar elektrisch rijden opmerkelijk versnellen. Het is meer dan ooit duidelijk tijd voor een nieuwe mobiliteit.

 • Tot en met 30 juni 2023
  Voor bedrijfswagens die vóór 1 juli 2023 besteld worden, blijven de huidige voorwaarden rond aftrekbaarheid gelden. Voor bedrijfswagens die operationeel geleased of gehuurd worden en waarvan de economische eigendom niet wordt overgedragen, wordt gekeken naar de afsluitingsdatum van het lease- of huurcontract. De kosten van een diesel-, benzine- of hybride wagen blijven 50 tot 100% aftrekbaar, die van elektrische wagens 100%.
 • Vanaf 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2025
  Voor niet-emissievrije voertuigen die besteld worden vanaf 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2025 geldt een overgangsperiode en dooft de aftrekbaarheid geleidelijk uit. Van maximaal 75% in 2025, naar 50% in 2026, 25% in 2027 tot uiteindelijk 0% aftrekbaarheid in 2028. Vanaf 2025 wordt de minimale aftrekbaarheid van 50% afgeschaft. Ook de CO2-bijdrage voor deze wagens zal jaarlijks gevoelig verhogen. Emissievrije wagens blijven 100% aftrekbaar.
 • Vanaf 1 januari 2026
  Niet-emissievrije voertuigen die vanaf 1 januari 2026 besteld worden, zijn niet meer aftrekbaar. Enkel emissievrije voertuigen, zoals elektrische wagens, zijn dan nog 100% aftrekbaar. Maar ook dat gunstregime wordt de jaren nadien stap voor stap afgebouwd. Naar 95% voor voertuigen besteld in 2027, 90% in 2028, 82,5% in 2029, 75% in 2030 tot uiteindelijk 67,5% in 2031.
 • Plug-in hybrides (PHEV)
  Voor een plug-in hybride (PHEV) besteld vanaf 1 januari 2023 wordt de fiscale aftrekbaarheid van benzine- en dieselkosten begrensd op 50%. De elektriciteits- en andere kosten vallen niet onder deze beperking. Deze maatregel wil het gebruik van elektromotoren en PHEV stimuleren. Voor het overige blijft de PHEV de regels voor niet-emissievrije voertuigen volgen.

En voor uw werknemers?

Het statuut van de bedrijfswagen als alternatieve verloning blijft gevrijwaard tot na 2030. “Als u een bedrijfswagen toekent die uw werknemer ook privé mag gebruiken, dan wordt dat voordeel belast op een forfaitair voordeel van alle aard (VAA). Dat hangt af van de cataloguswaarde, het type brandstof en de CO2-uitstoot. Hoewel elektrische voertuigen doorgaans een hogere catalogusprijs hebben, kan de nul-uitstoot het verschil compenseren en in vele gevallen voordeliger uitkomen voor uw werknemer.”

Wat met opladen?

Om uw werknemers optimaal gebruik te laten maken van een elektrische wagen, kunt u een laadpaal laten installeren bij hen thuis, indien dat mogelijk is. Zowel het toestel als de installatie bij uw werknemer zijn 100% fiscaal aftrekbaar en voor hem of haar is er geen extra belastbaar voordeel.

“Als onderneming geniet u onder bepaalde voorwaarden van een verhoogde kostenaftrek voor de installatie van laadstations op uw bedrijfsterrein. Die bedraagt 200% voor investeringen uitgevoerd in de periode vanaf 1 september 2021 t.e.m. 31 december 2022 en 150% voor afschrijvingen met betrekking tot investeringen gedaan in de periode vanaf 1 januari 2023 t.e.m. 31 augustus 2024. Een voorwaarde is wel dat het laadstation lineair afgeschreven wordt over minstens 5 belastbare tijdperken en dat ten vroegste vanaf het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation operationeel en publiek toegankelijk is”, besluit Philippe Kahn.

Schakel over naar een elektrische vloot

Naast een gunstige fiscaliteit zijn er nog heel wat andere uitstekende redenen om vandaag al te kiezen voor elektrische wagens.

 • Het is een milieuvriendelijke oplossing die leidt tot 17 à 30% minder CO2-uitstoot dan de uitstoot door ICE-voertuigen (Internal Combustion Engine of auto’s aangedreven door fossiele brandstof) gedurende de hele levenscyclus van het voertuig.
 • Vandaag is al een breed gamma nieuwe modellen op de markt en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen.
 • De meeste nieuwe modellen hebben nu al een rijbereik van 300 tot 600 km.
 • Voordelige Total Cost of Ownership (TCO).
 • Elektrisch rijden is aangenaam en veroorzaakt veel minder straatlawaai.
 • Openbare laadinfrastructuur is in volle expansie.
 • Toegang tot lage emissiezones en steden die diesel-en bezinevoertuigen verbieden.

In een hedendaags verantwoord vlootbeheer staat duurzaamheid centraal. Wacht niet langer om uw wagenpark te elektrificeren en verlaag zo de ecologische voetafdruk van uw bedrijf. Onze mobiliteitspartner Arval helpt u bij het duurzamer maken van uw wagenpark en ondersteunt u bij uw transitie naar elektrische voertuigen.

Ontdek al onze oplossingen of praat erover met uw relatiebeheerder.

Leasinggever: ARVAL Belgium NV/SA Ikaroslaan 99, B-1930 Zaventem - RPR Brussel - BTW BE 0436.781.102.

Article

02.05.2022

Kies voor een duurzamer mobiliteitsaanbod dankzij fietsleasing

Duurzaamheid is geen hype, maar een must. Ook op het vlak van mobiliteit is de omschakeling volop bezig. Met fietsleasing biedt u uw medewerkers een kwaliteitsvol fietspakket en kiest u voor een duurzamer mobiliteitsaanbod. En het is fiscaal interessant.

Fietsen naar het werk is populair

Niet alleen onze manier van werken is hybride geworden, ook de manier waarop we ons naar het werk verplaatsen. Steeds meer mensen zien de voordelen van fietsen naar het werk, al dan niet elektrisch. Een e-bike of speedpedelec is niet langer een gadget. Je kan er op een comfortabele manier langere afstanden mee fietsen. In een duurzaam mobiliteitsbeleid horen fietsen dus zeker thuis. Dankzij fietsleasing kunt u uw medewerkers een gezonde en sportieve optie aanbieden die de CO2-voetafdruk van uw organisatie verlaagt.

Hoe werkt fietsleasing?

Fietsleasing is veel meer dan de financiering van fietsen. Onderhoud, herstelling, pechverhelping en verzekeringen zitten mee in het pakket. Onze mobiliteitspartner Arval biedt met Bike Lease een operationele fullserviceoplossing aan voor 36 maanden. Met meer dan 120 merken en alle types fietsen is het aanbod ruim: stadsfietsen, sportieve fietsen, e-bikes, speedpedelecs, mountainbikes, koersfietsen, plooifietsen ... Uw werknemers kiezen de fiets die het best bij hen past. Voor onderhoud en herstelling door vakmensen is een jaarlijks onderhoudsbudget voorzien. Bike Lease omvat verder een vergoeding bij ongeval, diefstal en vandalisme van de fiets met een vast eigen risico op basis van de waarde van de leasefiets. En tot slot is 24/7 pechverhelping voorzien binnen de 45 minuten, overal in België.

Goed voor iedereen

Fietsen opnemen in uw mobiliteitsaanbod biedt zowel uw bedrijf als uw medewerkers heel wat voordelen.

 • Fiscaal interessant

Als uw medewerkers de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer zijn de leasingkosten aftrekbaar voor uw onderneming. Door het gebruik van die fiets voor hun woon-werkverkeer vermijden zij een belastbaar voordeel van alle aard.

 • Gezond

Fietsen zorgt voor gezondere en fittere werknemers die minder last hebben van stress. En daar heeft ook uw bedrijf baat bij.

 • Betaalbaar

Een fiets is een goedkoper alternatief voor of een aanvulling op een bedrijfswagen voor korte tot middellange trajecten. U bespaart brandstof-, onderhouds- en parkeerkosten. Het laat u bovendien toe een bredere doelgroep een mobiliteitsaanbod aan te bieden.

 • Flexibel

Eens uw medewerkers een type fiets gekozen hebben, beslissen ze zelf op welke momenten ze naar het werk trappen. Door weer en wind, als de zon schijnt of als er te veel files staan en de fiets het perfecte alternatief is voor de wagen. Ze kunnen ook van hun fiets genieten in hun vrije tijd.

 • Duurzaam

Een fiets heeft uiteraard een lage ecologische voetafdruk en hoort helemaal thuis in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Door uw medewerkers een fiets aan te bieden, stoot uw bedrijf minder CO2 uit en wordt uw organisatie maatschappelijk verantwoorder.

Staat u ervoor open fietsen op te nemen in uw mobiliteitsaanbod? Uw relatiebeheerder licht u met plezier de mogelijkheden toe. Neem gerust contact op. .
Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top