Article

10.12.2018

Privacy in de immobiliën? Vast goed….

De vastgoedsector werkt met veel en gevoelige data. Door de GDPR springt ze daar bewuster mee om.

De vastgoedsector werkt met veel en gevoelige data. Door de GDPR springt ze daar bewuster mee om. “Dat kost geld, maar het is vandaag niet meer dan normaal”, aldus Geoffrey Giët, directeur bij Agence Rosseel.

Veel mensen hebben geen hoge pet op van de vastgoedsector. Onterecht, vindt Geoffrey Giët. Hij is directeur bij Agence Rosseel, een vastgoedkantoor met vier filialen en een dertigtal medewerkers. Het bedrijf werkte samen met de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) aan een best practice. Die leidde tot een GDPR-draaiboek voor alle vastgoedmakelaars.

Geoffrey Giët: “Op het vlak van privacy is de vastgoedmarkt al langer dan vandaag strikt gereguleerd. In 2012 is de CIB rond de tafel gaan zitten met de Privacycommissie en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Ze hebben toen samen een checklist opgesteld die vastgoedkantoren gebruiken wanneer ze een pand verhuren. Die lijst hebben we niet hoeven te veranderen na de komst van GDPR.”

Hoe werkt het in de praktijk? Eerst vraagt de makelaar naam, telefoon en mailadres van de kandidaat-huurders, zodat hij een bezoek kan regelen. Van de personen die na het bezoek kandideren voor het pand, wordt vervolgens alleen relevante informatie opgevraagd: identiteit (via de e-ID), inkomen en gezinssamenstelling. Die gegevens worden persoonlijk of per telefoon met de verhuurder doorgenomen, die uit de kandidaten een keuze maakt. Ten slotte wordt het hele verhuurdossier vervolledigd, inclusief plaatsbeschrijving en contract. Waarom wordt in die tweede fase ook de naam van de kandidaat-huurder aan de verhuurder bezorgd? Staat zo de deur niet open voor achterstelling van mensen met een vreemde naam?

Geoffrey Giët: “De verhuurder heeft het recht om die naam te kennen: hij mag weten wie in zijn pand gaat wonen en de huurder vrij kiezen. Nu, wij hebben vorig jaar 330 panden verhuurd. Het is hoogstens één of twee keer gebeurd dat het gesprek met de verhuurder de verkeerde richting uitging. Het is dan aan ons om de verhuurder erop te wijzen dat dit niet kan. Mensen met een vreemde naam zijn even correcte huurders als mensen met een Belgische naam.”

Geen voyeurs in de databanken

Andere aspecten van de vastgoedpraktijk zijn wél fundamenteel veranderd sinds de invoering van de GDPR. De manier waarop een immobiliënkantoor met klantengegevens omgaat, bijvoorbeeld. Welke data zijn dat? Hoe houd je ze bij en hoe lang? Hoe beveilig je ze tegen verlies of diefstal? Dat moest allemaal in kaart gebracht worden en in nieuwe procedures gegoten worden.

Geoffrey Giët: “We zijn gehouden om de gegevens van alle kandidaat-huurders vijf jaar bij te houden, voor het geval er klachten zouden komen rond gelijke kansen en de bemiddelaar zich dus moet verdedigen. Is er een huurcontract afgesloten, dan moeten we die gegevens zeven jaar bijhouden, in het kader van onze beroepsaansprakelijkheid. Een belangrijke vraag was: wie heeft toegang tot die gegevens? Vroeger kon elke werknemer alle gegevens raadplegen. In theorie kon iemand van de afdeling verkoop dus ook de data van huurders inkijken om bijvoorbeeld het inkomen van een kandidaat-koper te checken. Nu zitten er schotten tussen die data. Wanneer een werknemer zich aanmeldt, wordt zijn of haar profiel herkend, waarna alleen relevante data zichtbaar worden.”

Wat nog niet helemaal op punt staat, is de manier waarop de gegevens na vijf of zeven jaar verwijderd en vernietigd worden. Dat moet zowel in het digitale systeem als in het papieren archief gebeuren.

Geoffrey Giët: “Digitaal kun je een systeem inbouwen dat waarschuwt wanneer een dossier vijf of zeven jaar oud is. We gaan daarvoor een andere dan onze vaste IT-leverancier moeten inschakelen. Automatisch verwijderen gaat niet. Iemand moet eerst controleren of er geen geschil loopt, want dan wordt de bewaartermijn verlengd. Voor het papieren archief hebben we een loods. We moeten dat archief nu anders ordenen, volgens het first in first out-principe. Een hele klus. We doen ongeveer 600 transacties per jaar en we bestaan 70 jaar. Reken maar uit...”

Dure aanpassingen

Voor vastgoedkantoren is de GDPR dus een kans om intern orde op zaken te stellen in hun dataschijven en papierbergen. Ze zijn niet de enige bedrijven die worstelen met de persoonsgegevens van hun klanten. IT-dienstenbedrijf IBM deed een enquête bij 1.500 managers, schreef De Tijd op 19 mei. Die bracht aan het licht dat 80% in de aanloop naar de GDPR zijn datasets opkuiste; 78% schroefde het aantal mensen terug dat toegang heeft tot die data.

Geoffrey Giët: “Het zijn dure aanpassingen. Maar ICT is sowieso een grote kost in de vastgoedsector. Persoonlijk vind ik het eigenlijk een heel logische uitgave. Een modern bedrijf moet zorgvuldig omspringen met de gegevens van zijn klanten. Bovendien hecht ik zeer veel belang aan onze reputatie. Ik wil niet op een negatieve manier in het nieuws komen wanneer er na een controle een of ander detail niet helemaal in orde is.”

 

Article

17.12.2018

Nieuwe regels... maar nog geen controles of boetes

In mei zat 83% van de Vlaamse bedrijven met een ei. Ze voelden zich niet klaar voor het GDPR-tijdperk en waren bang voor boetes. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend, blijkt intussen.

Op 25 mei werden de nieuwe Europese regels rond het beheer en de beveiliging van persoonsgegevens (GDPR) van kracht. Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, polste in de weken daarvoor bij meer dan 400 ondernemingen naar hoever ze stonden. Nog niet 1 op de 5 bedrijven (17%) voelde zich op dat moment klaar voor het gevreesde vierletterwoord. 37% meende het meeste werk wel al gedaan te hebben, 26% gaf aan nog veel werk te hebben, 17% wist zelf niet goed of ze er klaar voor waren.

Veel verwarring dus. De ondernemers ondervonden vooral problemen bij het organisatorische en juridische luik, eerder dan op het vlak van IT.

Tom Demeyer (woordvoerder Voka): “Het is dus niet zozeer het technische aspect dat een probleem vormde. Veel bedrijven hadden vragen over de regelgeving zelf. Dat je eerst de organisatorische en juridische kwesties in kaart moet brengen voor je de IT kunt aanpakken, is daar wellicht niet vreemd aan. Misschien wordt IT straks de volgende bottleneck. Uit de bevraging bleek ook dat vooral kleinere bedrijven zich benadeeld voelen. Zij hebben vaak de expertise en de middelen niet om de nodige aanpassingen te doen.”

De GDPR-expert van Voka ontving van half mei tot half september ongeveer 150 vragen over de GDPR. De meest gestelde vragen: hoe gaan we om met de cookies op onze website en met de gegevens die Google Analytics verzamelt? Hoe passen we de GDPR toe op de gegevens van ons eigen personeel? Mogen we persoonsgegevens uitwisselen met bedrijven waarmee we samenwerken?

Tom Demeyer: “Een bezorgdheid van veel bedrijven is ook dat ze door de GDPR het goedkope en handige kanaal van e-mailmarketing dreigen te verliezen, omdat de klanten voor opt-out gaan kiezen. De GDPR wordt op termijn wellicht vooral een probleem voor de marketingafdeling en niet zozeer een juridische kwestie.”

20 miljoen euro? Slik!

Het aantal vragen piekte tussen 15 mei en eind juni. In de zomervakantie viel het wat stil, maar sinds begin september beginnen de vragen weer binnen te lopen. Toch lijkt het voorlopig al bij al nog mee te vallen, heeft Voka de indruk. Een nieuwe bevraging komt er voorlopig niet, maar uit het veld komen overwegend positieve berichten. De meeste bedrijven hebben intussen voldoende voorzorgsmaatregelen genomen of zijn daar volop mee bezig. Ook de angst voor sancties en boetes is wat gaan liggen. Nochtans zouden die laatste kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of tot 4% van de jaarlijkse omzet. Slik!

Tom Demeyer: “We hebben contact opgenomen met de overheid en met de Gegevensbeschermingsautoriteit (de nieuwe naam van de Privacycommissie, red.) en gevraagd om voorlopig niet te sanctioneren. Er zijn nog te veel grijze zones in de wetgeving. Veel bedrijven vinden ook dat de boetes niet in verhouding staan tot de onduidelijkheden die er vandaag nog zijn. Privacy is belangrijk, maar het moet ook praktisch uitvoerbaar zijn. Zo geeft slechts 10% van de bevraagde ondernemers aan dat hun klanten snel reageren op hun acties in het kader van de GDPR.”

De Gegevensbeschermingsautoriteit lijkt oren te hebben naar de oproep van de werkgevers. Een nieuwe officiële overgangsperiode komt er niet (organisaties hadden in feite al twee jaar gekregen om zich in regel te stellen), maar voorlopig zijn er nog geen meldingen geweest over controles of boetes. Bedrijven kunnen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit terecht met hun vragen en ervaren die instantie eerder als een lieve, behulpzame juf dan als een ongeduldige meester die met de meetlat dreigt.

Tom Demeyer: “We waren bang dat men meteen heel streng zou controleren, maar dat is vooralsnog niet het geval. Bedrijven krijgen de ruimte om de GDPR in hun organisatie uit te rollen.”

Bij BNP Paribas Fortis hebben ook de medewerkers van Data Governance and Regulation goede ervaringen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dimitri Devlamminck: “Zoals elk bedrijf moeten wij er alles aan doen om compliant te zijn met GDPR. De einddatum van 25/5/2018 heeft het mogelijk gemaakt alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Maar nog niet alles in de wetgeving is 100% duidelijk, en de wetgever is zich hiervan bewust. Hij heeft meerdere keren herhaald dat hij conformiteit verwacht op de basispunten en een plan van aanpak wenst te zien voor de overige punten die meer tijd of investeringen vergen. Dus als je je goede wil en een plan van aanpak kunt voorleggen, hoef je normaal niet meteen voor boetes te vrezen.”

De GDPR in 13 stappen

De ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ was beter bekend als de Privacycommissie. Die twee namen mag u nu met een gerust hart vergeten. Samen met de invoering van de GDPR werd de Privacycommissie op 25 mei 2018 omgevormd tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat orgaan zorgt ervoor dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy gewaarborgd blijft. De GBA zette een brochure met een handige GDPR-stappenlijst online

Article

23.08.2016

Kapitaalmarktenunie: Het draait niet om ons, het draait om u

Hoe moeten de kapitaalmarkten en de regelgeving in Europa geharmoniseerd worden? Petra De Deyne, Regulatory Affairs Manager voor Global Markets bij BNP Paribas, analyseert het nieuwe initiatief van de Europese Commissie om een eengemaakte markt op te bouwen voor alle 28 lidstaten van de Unie.

Financiële stabiliteit was na de crisis van 2007-2008 dé topprioriteit voor de Europese Commissie. Om die stabiliteit te herstellen moest de veerkracht van banken worden versterkt en het systeemrisico op de markten worden ingedamd, wat leidde tot de bekende 'tsunami' aan regelgeving vanuit Brussel. Het meeste werk om de banken en markten opnieuw stabiel te krijgen is nu afgerond, en de respectieve wetgeving is ingevoerd of zal binnenkort worden ingevoerd.

Groei als prioriteit

De volgende taak voor de Europese Commissie is nu om groei te creëren. Daarvoor moeten ondernemingen investeren en hun activiteiten laten groeien en uitbreiden. In het verleden waren ondernemingen die wilden uitbreiden erg afhankelijk van bankkredieten. Maar na de invoering van kapitaal- en liquiditeitsvereisten vonden sommige banken het moeilijker om hun rol als traditionele kredietverstrekker te vervullen. Toen grotere ondernemingen hun bankfinancieringsbronnen zagen opdrogen, wendden ze zich tot de kapitaalmarkten. Daar kregen ze echter niet altijd gunstige leningsvoorwaarden en vonden ze niet altijd geïnteresseerde beleggers. Voor een aantal kleinere ondernemingen is het zo heel moeilijk geworden om aan financiering te komen. Een onderzoek van de ECB en de Europese Commissie in 2014 naar de toegang tot financiering voor ondernemingen (SAFE) toonde aan dat 35% van de kmo's in 2013 niet de volledige financiering kreeg die was aangevraagd bij de bank.

Als we kijken naar de VS, dan zien we dat ondernemingen daar ongeveer driekwart van hun financiering rechtstreeks uit de kapitaalmarkt halen en dat ze maar in beperkte mate een beroep doen op bankkredieten. In Europa is de situatie net omgekeerd, en daarom vroeg de EU zich af of ze een financieringslandschap kon creëren dat meer zou lijken op de situatie in de VS. Dat zou betekenen dat wie financiering nodig heeft, rechtstreeks in contact komt te staan met diegenen die geld willen investeren. Dit zou ervoor zorgen dat de reële economie minder afhankelijk wordt van banken, wat op zijn beurt zou bijdragen tot de financiële stabiliteit. In dat geval is er echter nood aan een geharmoniseerde, goed geïntegreerde kapitaalmarkt in Europa. En dan komen we bij het initiatief van de Europese Commissie: de vorming van een Kapitaalmarktenunie.

Kort samengevat houdt de Kapitaalmarktenunie het volgende in: het plan is om een eengemaakte markt voor de 28 lidstaten van de Europese Unie tot stand te brengen, waarin enerzijds de financieringsbronnen voor ondernemingen worden gediversifieerd - dus verder gaan dan bankkredieten - en anderzijds de investeringsmogelijkheden en investeringsbasis worden verruimd.

Wat is het plan?

In "het Plan", dat in oktober 2015 door de Europese Commissie is gepubliceerd, zijn vier duidelijke doelstellingen vastgesteld:

 1. Werkgelegenheid en groei ondersteunen
 2. De financiering beter koppelen aan investeringsprojecten in de EU
 3. Het financiële stelsel stabieler maken
 4. De financiële integratie verdiepen en zorgen voor meer concurrentie

In "het Plan" worden ook vijf prioritaire actiegebieden genoemd, met meer dan dertig verschillende initiatieven voor herzieningen, beoordelingen, rapporten, initiatieven en wetgevingsvoorstellen die allemaal tussen nu en 2018 moeten worden uitgevoerd.

De eerste prioriteit is om meer financieringskeuzes te bieden aan Europese ondernemingen en kmo's. Hier zullen we initiatieven zien om durfkapitaal en innovatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding, te ondersteunen. De EU denkt ook na over manieren om investeerders bepaalde gegevens over kmo's te verstrekken, zodat ze weloverwogen investeringsbeslissingen kunnen nemen.

In de tweede plaats moeten langetermijninvesteringen worden bevorderd. Een initiatief dat hiermee verband houdt is het herzien van de kapitaalvereisten voor verzekeraars zodat er beter wordt ingespeeld op hun investeringsbehoeften. Ook zullen er maatregelen moeten worden genomen om investeringen in infrastructuurprojecten te bevorderen.

In de derde plaats moet de waaier aan investeringskeuzes voor zowel niet-professionele als institutionele beleggers worden verruimd. Op dit vlak zien we onder meer stimulansen om pensioensparen en onderhandse plaatsingen te bevorderen.

De vierde prioriteit bestaat erin om de kredietverleningscapaciteit van banken te verbeteren. Dit lijkt misschien tegenstrijdig, aangezien het juist de bedoeling van de Kapitaalmarktenunie is om de rol van traditionele kredietverlening terug te dringen. Voor veel kmo's zullen banken echter de belangrijkste financieringsbron blijven. Europa wil er dan ook voor zorgen dat banken meer activa van hun balans kunnen halen, zodat ze meer ruimte hebben om kredieten te verstrekken.

En tot slot wil de EU barrières voor grensoverschrijdende investeringen tussen de lidstaten neerhalen. Dit is een vrij ambitieus project, waar bepaalde fiscale kwesties moeten worden aangepakt voor we een harmonisatie kunnen zien op het vlak van nationale insolventie- en effectenwetgeving.

Onmiddellijke actie

Tegelijk met de publicatie van "het Plan" bracht de Europese Commissie een aantal wetgevingsvoorstellen uit. Ze startte ook drie raadplegingen om de kortetermijnacties meteen te lanceren en het hele project op de rails te zetten.

De Europese Commissie onderneemt onmiddellijke actie op het vlak van securitisatie. Dit lijkt misschien controversieel, aangezien sommigen deze activiteit nog steeds beschouwen als de bron van alle kwaad. Securitisatie is echter een essentieel instrument om de economie te financieren en staat hoog op de agenda van de Commissie. Om de securitisatiemarkt een nieuwe impuls te geven, kwam de EU met een wetgevingsvoorstel met een dubbel doel:

 • In de eerste plaats het herstellen van het vertrouwen. Om die reden wordt een kwaliteitslabel geïntroduceerd: “Eenvoudige, Transparante en Gestandaardiseerde" (STS) securitisaties. Dit wil zeggen dat elke "STS"-securitisatie zal voldoen aan meer dan twintig verschillende standaarden, waardoor beleggers beter geïnformeerd zijn over deze producten en de kwaliteit verzekerd wordt. In de tweede plaats stimuleert het voorstel banken om de activiteit opnieuw op te starten door deze STS-securitisaties een betere kapitaalbehandeling te geven in vergelijking met andere vormen van securitisatie.
 • Daarnaast heeft de EU een voorstel gedaan om de Solvabiliteit II-regels voor verzekeraars aan te passen, zodat deze minder kapitaal hoeven aan te trekken wanneer ze investeren in langetermijninfrastructuurprojecten of Europese Langetermijnbeleggingsinstellingen (ELTIF's).

Ook dient te worden opgemerkt dat de Europese Commissie onderzoek doet naar gedekte obligaties. Op dit moment zijn er in de EU 26 verschillende raamwerken voor gedekte obligaties, wat een zekere harmonisatie beslist nuttig zou maken. Hoewel de Commissie geen gemeenschappelijk kader voor Europa beoogt, zou ze wel de beste praktijken willen bevorderen, de transparantie willen verhogen en belemmeringen voor grensoverschrijdende investeringen willen wegnemen. Ook lanceerde ze een raadpleging over durfkapitaal en een oproep om informatie te verzamelen over de cumulatieve effecten van financiële wetgeving.

Administratieve lasten verminderen

Op middellange termijn wordt een herziening van de Prospectusrichtlijn verwacht. Dit is een logische stap, aangezien de EU graag veel meer ondernemingen rechtstreeks naar de kapitaalmarkt wil lokken om schuldpapier uit te geven. Prospectussen enerzijds goedkoper en minder omslachtig maken voor kleine emittenten, en anderzijds gebruiksvriendelijker maken voor beleggers, zou in dat opzicht een welkome steun zijn.

Een ander initiatief is een Groenboek (een eerste, algemene uitwisseling van visies tussen de EC en de sector om een bepaald onderwerp te verkennen) over financiële diensten voor consumenten. Hierin onderzoekt de Europese Commissie manieren om de concurrentie te vergroten en consumenten toegang te geven tot een bredere waaier aan diensten om zo de beste deal te kunnen sluiten op het vlak van hypotheekleningen, spaarproducten, verzekeringen, bankrekeningen etc.

Op lange termijn, laten we zeggen 2017/2018, kunnen we verdere stappen verwachten om kmo-groeimarkten en onderhandse plaatsingen te ondersteunen, evenals plannen voor een pan-Europees pensioenfonds. Ook bronbelasting en insolventiewetgeving zullen aandacht krijgen.

Voordelen voor bedrijven

Alles samen behelst de Kapitaalmarktenunie ongetwijfeld een volle en ambitieuze agenda. Maar wat levert dit alles nu eigenlijk op voor bedrijven? Mogelijk heel veel. We beseffen echter dat de weg naar een echte Kapitaalmarktenunie weleens heel lang zou kunnen worden. 2019 lijkt akelig dichtbij voor een aantal veranderingen die nog moeten plaatsvinden. Het herbalanceren van de financiële bemiddeling, bijvoorbeeld, zal hoogstwaarschijnlijk eerder een geleidelijk, natuurlijk proces zijn dat samengaat met politieke belangen, FinTech-ontwikkelingen etc., in plaats van een grote verschuiving op een welbepaald ogenblik.

Ook zal er een mentaliteits- en gedragsverandering nodig zijn bij alle betrokken stakeholders. De effecten van een Kapitaalmarktenunie kunnen meer uitgesproken zijn voor de bedrijfssectoren in bepaalde landen met relatief kleine kapitaalmarkten. Voor deze landen kunnen een aantal initiatieven bijzonder gunstig zijn. Het is mogelijk dat hun binnenlandse kapitaalmarkten op dit moment hun grote ondernemingen niet kunnen bedienen, waardoor ze deze wegduwen naar de internationale markten. De Kapitaalmarktenunie zou ervoor kunnen zorgen dat ze terugkeren en hun markten kunnen uitbreiden.

De voordelen van de Kapitaalmarktenunie zullen uiteenlopend zijn voor verschillende types bedrijven:

 • Starters zullen speciale aandacht krijgen, aangezien hun innovatie- en ondernemersgeest uitermate belangrijk is voor het groeipotentieel van Europa. Op dit moment kunnen starters gebruikmaken van crowdfunding en 'business angels', maar deze financieringsbronnen blijven beperkt en lokaal en voorzien niet altijd in de nodige financiering op cruciale momenten tijdens het uitbreidingsproces. De initiatieven om bijvoorbeeld de rol van durfkapitaal te vergroten kunnen in dat opzicht zeer gunstig zijn.
 • Kleine ondernemingen die het moeilijk hebben om aan bankfinanciering te komen, voornamelijk in die landen die het meest getroffen zijn door de crisis, kunnen meer financiering verkrijgen via securitisatie. Met name kmo's kunnen positief beïnvloed worden, aangezien het bedoelde neveneffect van securitisatie inhoudt dat banken hun kredietverleningscapaciteit kunnen verhogen, en we weten dat bankkredieten voor dit soort ondernemingen een zeer belangrijke bron van financiering kunnen blijven. Voorts wil de Europese Commissie ook nauw samenwerken met de kmo-groeimarkten, een nieuwe marktsubcategorie die is gecreëerd in het kader van de MiFID II-richtlijn om de toegang tot kapitaal voor kmo's te vergemakkelijken, zodat het regelgevingsklimaat voor deze markten de verwachte resultaten oplevert.
 • Middelgrote en grote ondernemingen, die misschien al toegang hebben tot kapitaalmarkten, zouden ook de effecten moeten voelen, aangezien de Kapitaalmarktenunie ondersteuning zal bieden aan beleggers die grotere kapitaalbedragen in de markt willen investeren. Het initiatief om onderhandse plaatsingen te bevorderen, voortbouwend op succesvolle ervaringen zoals die in Duitsland en via de steun aan initiatieven vanuit de markt, zoals dat van de ICMA inzake het gebruik van gestandaardiseerde documentatie, zou bijzonder zinvol kunnen zijn. Fiscale kwesties aanpakken zou eveneens behulpzaam zijn.

Wat ook belangrijk is, is dat de Europese Commissie van plan is om de werking van de Europese markt voor bedrijfsobligaties te herzien en te bekijken hoe de marktliquiditeit verbeterd kan worden. Een goed werkende secundaire markt zal van cruciaal belang zijn voor het succes van de primaire schuldmarkten.

In algemene zin is de Kapitaalmarktenunie een ambitieus, maar uitdagend plan van de Europese Commissie. Ambitieus omdat het de traditionele financieringsbronnen in Europa wil herzien. Uitdagend door het uitgebreide scala aan problemen die moeten worden aangepakt om er te geraken en de strakke deadline te halen. Uiteindelijk zouden ondernemingen beleggers moeten ontmoeten op een efficiënte markt, waardoor de waaier van mogelijkheden voor beide partijen wordt verruimd en op die manier wordt bijdragen aan de economische groei.

(Bron: Focus Magazine CIB (pdf – enkel beschikbaar in het Engels)

Article

24.10.2016

Kilometervergoeding voor elektrische fiets niet altijd fiscaal vrijgesteld

Werknemers die met de fiets naar het werk rijden, kunnen een fietsvergoeding krijgen tot 22 eurocent per kilometer. De regeling geldt in principe ook voor elektrische fietsen. Sommige modellen zoals de speed pedelec, vallen echter uit de boot.

De elektrische fiets wint terrein: ruim één op vier verkochte tweewielers is een elektrisch exemplaar.  Steeds meer mensen gebruiken hun fiets ook om te pendelen. Werkgevers kunnen hun fietsende medewerkers een fietsvergoeding uitbetalen. Tot 0,22 EUR per kilometer is die vergoeding fiscaal onbelast. Het moet dan wel gaan om een “klassieke” elektrische fiets:

 • met een maximumsnelheid van 25 km/u;
 • met een motor van maximum 250 watt;
 • met trapondersteuning, wat betekent dat de fietser ook moet trappen, er mag dus geen sprake zijn van een autonome motor.

Niet voor speed-pedelecs

Die voordelige regeling geldt dus niet voor speed pedelecs, zeg maar de Formule 1-versie van de elektrische fiets. Speed pedelecs kunnen snelheden tot 45 km/u halen. Sinds 1 oktober moeten bestuurders daarom een helm, rijbewijs en verzekering hebben.

Voor alle duidelijkheid: pendelaars die gebruik maken van een speed pedelec kunnen wel degelijk een kilometervergoeding krijgen van hun baas. Maar die uitkering wordt dan wel  beschouwd als een belastbaar inkomen. De werknemer zal dus zowel RSZ als bedrijfsvoorheffing moeten betalen. Op die regel bestaat één uitzondering: medewerkers die kiezen voor een forfaitaire aftrek van hun beroepskosten. Zij hebben recht op een fiscale vrijstelling van maximum 380 EUR.

Wat met bedrijfsfietsen?

Werkgevers kunnen hun medewerkers een fiets ook ter beschikking stellen. Alle kosten die daaruit voortvloeien, onder andere het onderhoud, zijn vrijgesteld van belastingen. Voorwaarde is dat de medewerker de fiets daadwerkelijk gebruikt voor zijn woon-werkverkeer, al zijn zuivere privé-verplaatsingen ook toegestaan. Deze regeling geldt alleen voor de klassieke elektrische fietsen. Speed pedelecs vallen (opnieuw) niet onder deze fiscale vrijstelling.

(Bron: Partena)
Article

11.04.2017

Welke gevolgen heeft de fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten voor u?

De aftrek voor inkomsten uit octrooien verdwijnt. België heeft een nieuwe fiscale stimulans, de zogenoemde aftrek voor 'innovatie-inkomsten': dit moet u onthouden voor uw bedrijf.

Einde van de aftrek voor inkomsten uit octrooien 

Bedrijven konden sinds het aanslagjaar 2008 80% van de bruto-inkomsten die ze uit hun octrooien haalden, fiscaal vrijstellen. In de praktijk bedraagt het daadwerkelijke belastingtarief sindsdien maximum 6,798%. Het doel was innovatie bevorderen via onderzoek en ontwikkeling, maar ook de bescherming van innovaties te stimuleren door middel van octrooien.

Het probleem? Er was maar een beperkt aantal Belgische ondernemingen dat gebruik kon maken van die aftrek. Het is om die reden - maar ook als gevolg van de nieuwe aanbevelingen van de OESO (Base erosion and profit shifting) - dat België het stelsel voorbehouden voor octrooien heeft afgeschaft en het toepassingsdomein heeft uitgebreid. Om de reeds betrokken ondernemingen gerust te stellen is er een overgangsperiode waarin zij onder bepaalde voorwaarden gedurende vijf aanslagjaren van het oude stelsel kunnen blijven genieten.

Wet uitgebreid van octrooien naar innovatie

De Kamer heeft begin februari 2017 de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten goedgekeurd. Hij is in werking getreden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016.

Wat betekent die verandering voor u? Naast octrooien komen voortaan ook nieuwe intellectuele eigendomsrechten in aanmerking en worden nog andere regelingen verduidelijkt in de wet.

Enkele essentiële kenmerken:

 • De aftrek geldt voortaan ook voor innovatie-inkomsten uit kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, exclusiviteitsrechten op gegevens of markten en auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's.
 • Vergoedingen voor de schending of vervreemding van intellectuele eigendomsrechten kunnen in aanmerking komen voor de belastingaftrek.
 • De aftrek blijft voortaan gelden in geval van fusies en splitsingen van vennootschappen.
 • Niet-gebruikte aftrek kan worden overgedragen naar een latere belastbare periode.

Het percentage van de aftrek bedraagt momenteel 85%, maar opgelet: na aftrek van de directe kosten gekoppeld aan de O&O-activiteiten. Als de innovatie-inkomsten netto negatief zijn, zal het negatieve bedrag worden afgetrokken van de andere intellectuele eigendomsrechten.

De aftrek is van toepassing op de wereldwijde inkomsten vanaf het jaar waarin het octrooi werd aangevraagd (niet het jaar waarin het werd afgeleverd). Als het wordt geweigerd, wordt de aftrek geannuleerd en worden er verwijlinteresten aangerekend.

“Met deze fiscale aftrek voor innovatie volgen we de nieuwe OESO-richtlijnen inzake belastingontwijking en vermijden we dat winsten kunstmatig verplaatst kunnen worden.  We versterken de concurrentiepositie van onze kmo’s en verstevigen de positie van België op vlak van innovatie door het toepassingsgebied van de aftrek aanzienlijk uit te breiden.” Johan Van Overtveldt, minister van Financiën

 

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top