Article

21.03.2019

Ideeën op alle bedrijfsniveaus

Innovatie is een belangrijke uitdaging voor bedrijven. En wie denkt aan innoveren, denkt noodzakelijkerwijs ook aan nieuwe ideeën. Hoe ver staat u al in uw creatieve proces? Hoe stimuleert u participatieve innovatie? Hoe brengt u alle interne spelers samen rond een bepaalde problematiek? En hoe laat u uw medewerkers aan het woord om ideeën vanop het terrein bij het management te krijgen? Met deze stappen wordt het beslist een succes.

Iedereen heeft het vandaag over innovatie. Vraagt u zich ook af hoe u tot nieuwe ideeën kunt komen en hoe u de creativiteit in uw teams kunt stimuleren? 'Brainstorming' is een woord dat iedereen in de bedrijfswereld intussen vlot gebruikt. Toch is het maar een heel klein onderdeel van het hele proces om tot nieuwe ideeën te komen. En terecht, want ideeën zijn helemaal geen startpunt, maar wel het eindresultaat van een heus innovatietraject. Wie dat proces doordacht aanpakt, kan zich immers concentreren op het vormen van nieuwe ideeën, de mogelijkheden onderzoeken, de verbeelding en de diversiteit van de oplossingen stimuleren of zelfs de grenzen van de creativiteit verleggen. Het bedrijf kan vervolgens de beste ideeën uit deze 'voorraad' halen en ze ook concreet in de praktijk brengen.

Waarom ideeën vormen?

"Laat u gaan en wees creatief" ... Dat is wat u doorgaans te horen krijgt tijdens een brainstormingsessie. Zo'n sessie is inderdaad een van de vele manieren om tot nieuwe ideeën te komen. Maar innovatie krijgt u niet zomaar op bestelling. Brainstormings zijn dan ook al wat afgezaagd geworden en leveren niet meer de gewenste resultaten op. Daarom zijn er andere manieren van ideeënvorming nodig. En die steunen meestal op drie stappen: ideeën ontwikkelen, selecteren en overbrengen. In een artikel dat eind 2018 werd gepubliceerd, stelt Mitch Ditkoff, medeoprichter en voorzitter van Idea Champions, een tiental best practices hieromtrent voor. Wie erin slaagt om ten minste twee van die best practices toe te passen, zal volgens de innovatiespecialist al een duidelijk verschil voelen.

 • Ontwikkel een duidelijke strategische visie: Het is essentieel dat u uw medewerkers toont welke richting u met het bedrijf uit wil. Laat hen regelmatig zien waar u naartoe wil, zodat ze begrijpen waarom ze bepaalde inspanningen moeten leveren. Zijn ze zich daarvan bewust, dan zijn ze ook beter mee met de behoeften, problemen en doelstellingen van het bedrijf ... En zijn ze dus ook beter voorbereid om nieuwe ideeën op te pikken.
 • Stel de juiste vragen: "Het is niet omdat uw medewerkers de oplossing niet zien, dat ze ook het probleem niet zien". Een van uw doelstellingen is de uitdagingen van het bedrijf te vertalen in voldoende verhelderende en eenvoudige vragen, om zo een gezonde dosis creativiteit in het dagelijkse werk aan te wakkeren. Op die manier creëert u een gunstig klimaat voor nieuwe ideeën.
 • Weet wat u zoekt: Om de juiste vragen te kunnen stellen, moet u ook bepalen en omschrijven welke problemen precies moeten worden opgelost. Dat is de enige manier om het zoeken naar oplossingen in gang te zetten. Een duidelijke en heldere context is de ideale kweekbodem voor nieuwe ideeën ...
 • Creëer meer ruimte voor reflectie: Geef het goede voorbeeld op het vlak van innovatie. Post-itjes op de muur zijn niet meer van deze tijd en zorgen dus niet meer voor de nodige creativiteit. Brainstormings blijven interessant, op voorwaarde dat u ze in een nieuw jasje stopt en uw verbeelding ook echt de vrije loop laat.
 • Verlaat de platgetreden paden: De beste ideeën ontstaan niet noodzakelijk rond een vergadertafel. Sommige onderwerpen worden een stuk duidelijker als u ze vanop een afstand bekijkt. Als uw medewerkers een duidelijk beeld hebben van de problemen, dan komen de beste oplossingen misschien naar boven op weg naar het werk, tijdens het sporten of wanneer ze naar bed gaan? Hoe moedigt u die momenten van natuurlijke creativiteit aan? Maak uw medewerkers hiervan bewust, pas praktische tools toe en organiseer ook zelf informele momenten.
 • Stel evaluatiecriteria op: De ideeën laten borrelen is één ding. Ze vervolgens kunnen ordenen, is nog iets helemaal anders. Meer nog, uw teams moeten vooraf het analyserooster kennen waarmee ze de beste ideeën kunnen uitkiezen. Uw criteria duidelijk bepalen en communiceren is dus een cruciale stap in het ideeënvormingsproces!
 • Organiseer de uitvoering van de ideeën: Goede ideeën die op post-its of in een Excel-bestand blijven staan ... daar is niemand mee geholpen. En dus ook uw innovatieproces niet. Zorg er dus voor dat de ideeën operationeel worden. Wat gaat u doen met de voorgestelde oplossingen? Hoe gaat u ze documenteren? Aan wie bezorgt u ze voor de uitvoering? Kortom, what's next?
 • Evalueer goede ideeën en ga over tot de volgende stap: Wanneer de voorgestelde oplossingen ook echt een vervolg gaan krijgen, is het belangrijk dat u de nodige afstand neemt om ze te evalueren. Ga na of de ideeën echt wel haalbaar zijn en in lijn liggen met de strategie van het bedrijf. Zo kiest u bijvoorbeeld enkele interne medewerkers uit voor een post-brainstorming om tot een operationeler plan te komen.
 • Betrek iedereen tijdig, toets af en werk verder uit: In zijn best practices benadrukt Mitch Ditkoff ook hoe belangrijk het is dat alle medewerkers uit het bedrijf betrokken worden bij het proces, en in het bijzonder de meer ervaren managers. Door hen in een vroeg stadium van het proces te betrekken, kunnen zij hun feedback geven over de haalbaarheid van de ideeën en ze ook meteen valideren. En dat is een grote meerwaarde. De betrokkenheid van alle niveaus van de structuur is dan ook essentieel.
Article

18.07.2016

Disruptive innovation: J.S. Bach versus The Rolling Stones

Gevestigde bedrijven doen aan incrementele innovatie, start-ups aan disruptieve innovatie. Het is een gevecht tussen Goliath en David, en we weten intussen wie dat gewonnen heeft.

Stel u een malse wei voor, onder een zalig lentezonnetje. Twee professionele muzikanten, netjes in het pak, spelen de Sonate voor fluit en klavecimbel van Johann Sebastian Bach. Plots worden die lieflijke klanken ruw aan flarden gereten door een elektrische gitaar. Het is de beroemde riff uit Start Me Up, de hit van The Rolling Stones. Wanneer ook de bas en de drums invallen, gaan de klassieke klanken ten onder in een orgie van elektrisch versterkte instrumenten. Op de doorgroefde tronie van Keith Richards verschijnt een gemene grijns.

De fantastische muziek van J.S. Bach staat hier symbool voor de gevestigde ondernemingen. Hun aanpak is doordacht, hun producten zijn af. Ze hebben een jarenlange band van vertrouwen met hun klanten opgebouwd. Zo kunnen ze nog heel lang doorgaan, denkt iedereen. Is de muziek van The Rolling Stones even fantastisch als die van Bach? Daar kan over gediscussieerd worden. Ze is in elk geval ánders. Ruig, minder afgelikt, mikkend op directe impact. En zeker niet minder commercieel. De rocksongs van Jagger en Richards staan hier symbool voor de jonge start-ups. Die verstoren de rust van de gevestigde ondernemingen en halen soms zelfs de grootste spelers onderuit.

Spelen volgens andere spelregels

The Rolling Stones waren innovatief. Ze stopten oude blues in een hip jasje, cultiveerden bewust hun imago van stoute jongens en maakten dankbaar gebruik van de massamedia om zichzelf op de markt te zetten. Ze waren disruptief - verbrekend en verwoestend - avant la lettre. Natuurlijk maakt ook de sector van de klassieke muziek gebruik van moderne opname- en distributietechnieken. Maar dat is eerder incrementele innovatie, een geleidelijke verandering. Het product zelf evolueert niet zoveel meer. Het verschil tussen die twee begrijpen - incrementele en disruptieve innovatieve - is van levensbelang voor ondernemingen, stelt Cedric Donck, business angel en oprichter van de Virtuology Academy.

“Gevestigde ondernemingen doen aan incrementele innovatie. Ze verbeteren hun producten of diensten stap voor stap, maar blijven in hetzelfde businessmodel bezig. In de hotelsector wil dat zeggen: we zorgen dat onze kamers wifi hebben, dat we op TripAdvisor staan, dat we een aantrekkelijke website hebben, ... 

Start-ups doen aan disruptieve innovatie. Ze spelen volgens andere spelregels. Denk maar aan Airbnb. Of neem de banken. Die proberen elkaar de loef af te steken met apps en andere digitale innovaties. Dat is nodig, maar het volstaat niet. Disruptieve spelers als Lendio lenen ‘peer to peer’ geld aan bedrijven, zonder dat er een klassieke bank aan te pas komt. Die ‘Uberisatie’ duikt overal op. Disruptieve innovatie is niet te stoppen.”

Hoe anders is disruptieve innovatie?

 • Disruptieve innovatie komt nooit uit de sector zelf
  Spotify is niet opgericht binnen de muzieksector, Uber niet door een taximaatschappij, The Huffington Post niet in de klassieke mediawereld en Tesla niet door een autofabrikant. Disruptie die bestaande bedrijven onderuithaalt, komt niet uit die bedrijven zelf.
 • Er is een fundamenteel verschil in visie op technologie
  In klassieke bedrijven is technologie een ondersteuning voor de business of de marketing. Vaak is het een bron van irritatie of frustratie. Een CTO die in de raad van bestuur zit, is een zeldzaamheid. Start-ups vertrekken net van nieuwe technologie (big data, artificiële intelligentie, nieuwe algoritmes, robotica,...) en vragen zich af: wat kunnen we daarmee doen?
 • De innovatie gaat steeds sneller
  Innovatieve bedrijven kunnen op hun beurt onderuitgehaald worden. Apple zag Spotify niet aankomen, Google werd in snelheid gepakt door WhatsApp. Ook disruptieve bedrijven zijn niet immuun voor disruptie. Dat proces verloopt steeds sneller.
 • Start-ups vinden vandaag gemakkelijk geld
  Starters die een goed idee hebben en kunnen bewijzen dat er business in zit, raken tegenwoordig relatief gemakkelijk aan geld om hun idee te ontwikkelen. Groot en kapitaalkrachtig zijn is geen voordeel meer.
Article

18.07.2016

Disruptief werken: de Build - Measure - Learn cyclus

In de lean start-upmethode wordt een imperfect ‘minimum viable product’ snel uitgetest op de markt, aangepast en opnieuw getest, tot het goed zit. Of tot het product gedropt wordt.

Interne innovatie is in gevestigde bedrijven meestal een top-down verhaal. De directie beslist iets en instrueert het middle management, dat de opdracht weer aan de werkvloer doorgeeft. Daarna gaat het weer omhoog en zo een aantal keren op en neer. Geen wonder dat innovatie veel tijd in beslag neemt. Bovendien komt het initiatief van het management. Dat is niet altijd een garantie dat de markt erop zit te wachten.

Start-ups pakken het anders aan. Ze bekijken het door de ogen van de klant, denken na over diens problemen en vragen zich af hoe ze daar als bedrijf een oplossing voor kunnen verzinnen. Die hypothese wordt als ‘minimum viable product’ (MVP) op de markt uitgetest. Zo’n MVP is niet perfect, maar dat geeft niet: het doel is om te leren of er een behoefte aan is. Door de juiste parameters te meten, kan het product snel aangepast en opnieuw uitgetest worden. En weer aangepast. ‘Build - Measure - Learn’ wordt die ontwikkelingscyclus weleens genoemd. In die startfase wordt vooral uitgezocht of het product toekomst heeft. ‘Pivot or Persevere’, heet dat in het jargon: een andere richting uitslaan of verdergaan op de ingeslagen weg.

Article

18.07.2016

De 'Lean start-up'-methode: zo pakt u het aan

Met de lean start-upmethode werken in een gevestigde onderneming kan betekenen: het eigen businessmodel in vraag stellen en desnoods afbreken. Niet simpel, maar er is geen keuze.

De ideeën van de lean start-up toepassen in een bestaande onderneming, dat ligt niet voor de hand. Ze kunnen immers voor disruptie zorgen, en er zijn niet veel ondernemingen die zichzelf vrijwillig schade willen berokkenen. Maar er is geen keuze: wie niet zelf aan disruptieve innovatie doet, dreigt op termijn van de kaart geveegd te worden door concurrenten die het wel doen. Of opgepeuzeld. The Washington Post, een eerbiedwaardige instelling met 180 jaar traditie en een karrenvracht Pulitzerprijzen, werd in 2013 simpelweg opgekocht door Jeff Bezos, de man achter Amazon.
Hoe pakt u het dan best aan? Cedric Donck, business angel en oprichter van de Virtuology Academy, somt 5 aanbevelingen op.

 1. Zorg voor een sponsor uit het topmanagement
  Echte innovatie wil zeggen: de dingen anders doen. Het team dat aan lean start-up doet, zal daarom gegarandeerd in conflict komen met behoudsgezinde krachten, tegensputterende legal en compliance en baronieën die hun terrein verdedigen. Niet alle bedrijfsstructuren zijn in het belang van het bedrijf. Als het erom spant, moet het team kunnen rekenen op steun van die sponsor uit het topmanagement die zijn voet zet als het nodig is.
 2. Stel een dynamisch en divers team samen
  Het lean start-upteam is best een mix van dynamische interne en externe mensen. De eerste kennen het bedrijf, de tweede zorgen voor de frisse blik van buitenaf. Alle geledingen van de onderneming (productie, commercieel, legal, ...) moeten vertegenwoordigd zijn. Zo kunnen eventuele struikelstenen snel vanuit alle nodige hoeken bekeken en opgeruimd worden. Een goede verhouding tussen jong en oud en verschillende niveaus helpt ook.
 3. Vertrek vanuit een aparte plek
  Buiten de onderneming aan innovatie doen, heeft geen impact. Maar binnen kan de boel stranden op allerlei vertragingsmechanismen. Soms is het een goed idee om op een aparte plek te beginnen, tot er een kritische massa bereikt is. Een vijftigtal personen is vaak een goede maatstaf. Daarna kan het team weer ingebouwd en geïntegreerd worden. Op dat moment moeten er processen (compliance, kwaliteit, boekhouding, ...) opgezet worden, en dan komt de expertise van een groot bedrijf wél van pas. De timing is cruciaal: te vroeg en je versmoort het nieuwe team, te laat en het ontploft door de groei.
 4. Leid het team op in lean start-up
  De laatste jaren zijn er verschillende lean start-upmethodes ontwikkeld – veel ervan vindt u terug in de top tien boekenlijst van Cedric Donck.
 5. Zoek de vruchtbaarste grond voor disruptieve innovatie
  Het doel van disruptieve innovatie is om de grootste impact te hebben met de minste energie. U moet dus op zoek naar de vruchtbaarste grond daarvoor.

Daarna kunnen we Nike citeren: just do it! Opgepast: u zult daarbij komaf moeten maken met twee populaire waanideeën.

 • Ik mag geen fouten maken
  Creëer een cultuur waarin foutjes niet afgestraft worden: zonder mislukkingen is innovatie onmogelijk. Analyseer wel ‘post mortem’ waarom het is mislukt en wat u ervan kunt leren.
 • Ik mag alleen met een perfect product naar buiten komen
  Durf met een imperfect product naar buiten te komen. Customer discovery en product improvement zijn de clou van het verhaal. Uw klant zal blij zijn dat hij mag helpen bij de ontwikkeling van uw product.
Article

18.07.2016

Disruptief werken in 4 quotes

We sluiten af met enkele prikkelende quotes van business angel Cedric Donck. Food for thought...

“Alle gevestigde bedrijven moeten wakker liggen van disruptieve innovatie. En ze moeten uit hun silo komen. Dat besef begint nu toch wel door te dringen. De Franse telecomgroep Orange heeft samen met een verzekeringsgroep een bank voor mobiele telefonie opgestart. En gsm-operator Mobile Vikings is onlangs opgekocht door het mediabedrijf Medialaan. Wie had dat drie jaar geleden durven te voorspellen?”

“Iedereen heeft het altijd over Amazon of Zalando, maar sommige klassieke ondernemingen doen al tientallen jaren aan disruptieve innovatie. IBM verkocht in de jaren 70 mainframe computers en in de jaren 80 en 90 pc’s. Daarna zijn ze aan consulting gaan doen. En de komende vier jaar investeren ze 1 miljard in de artificiële intelligentie van hun supercomputer Watson. IBM wordt soms beschouwd als een dinosaurus, maar dat is onterecht: het bedrijf vindt zichzelf om de tien jaar weer uit.”

“Sommige start-ups doen niets anders dan marktaandeel veroveren zonder winst te maken. Dat is met de Lotto spelen. Het kan echt wel anders. Een internetbedrijf als Immoweb is rustig gegroeid, zonder veel heisa in de pers en op een gezonde manier. Een paar jaar geleden heeft de Duitse mediagroep Axel Springer, uitgever van Bild en Die Welt, 130 miljoen betaald voor een meerderheidsbelang. Proficiat, zeg ik daartegen. Helaas halen veel journalisten hun wierookvat alleen maar boven voor start-ups die miljoenen ophalen, zonder dat ze een deftige businesscase hebben. Ik vind: geld ophalen is de toelating krijgen om verlies te maken. De centen van iemand anders uitgeven, dat is toch niets om trots op te zijn? Zweedse wetenschappers hebben onlangs geanalyseerd hoe start-ups uit 2008 het stelden in 2013. De conclusie: hoe meer kapitaal ze hadden, hoe minder ver ze vijf jaar later stonden. Als je te veel geld hebt, dan geloof je je eigen verhaal en je eigen fantasieën. Heb je weinig geld, dan moet je heel goed naar je klanten luisteren. En dat is de beste manier om succesvol te zijn.”

“België doet het niet slecht. Grote spelers als BNP Paribas Fortis starten intern initiatieven op als Home for Innovation. Bovendien hebben ze meer hefbomen dan business angels zoals ik om start-ups te ondersteunen. Ook de overheid begint haar werk te doen. De tax shelter voor start-ups is bijvoorbeeld een fiscaal instrument om jong ondernemerschap aan te moedigen. Wie investeert in een Belgische start-up, kan rekenen op een vermindering in de personenbelasting. Als het goed is, mag het ook weleens gezegd worden.”

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top