Article

18.01.2017

Waarom zou u in dienst blijven van uw eigen bedrijf nadat u het hebt verkocht?

Bent u van plan uw bedrijf te verkopen? Dan zal de overnemer u tijdens de overgangsperiode waarschijnlijk graag in dienst houden binnen de nieuwe structuur. Wij leggen u uit waarom en hoe dat in uw voordeel kan zijn.

Als u ondernemer bent, dan is de laatste keer dat u een officiële arbeidsovereenkomst hebt ondertekend waarschijnlijk een eeuwigheid geleden. Maar als u uw bedrijf verkoopt, krijgt u misschien een onverwachte buitenkans: de mogelijkheid om bij uw voormalige onderneming te blijven, maar nu als werknemer, al dan niet met vastgelegde doelstellingen.

Het is een courante praktijk die wordt toegepast om een vlotte overgang te verzekeren. En als u dat goed aanpakt, kan die arbeidsovereenkomst een essentieel onderdeel vormen van de vergoeding die u krijgt bij de verkoop van uw onderneming. De markt voor de overdracht van ondernemingen beperkt zich immers niet tot een cheque. Terwijl overdrachten binnen de familie de laatste jaren aan het dalen zijn (minder dan 10 %), wordt 59 % van de bedrijven nu overgenomen door structuren die geen enkele band hebben met de overlater, zo blijkt uit een studie van OSEO/BDPME. Het risico dat het fout loopt in de overgangsperiode, is dan ook groot.

Om dat te voorkomen, gaat 34 % van de overnames gepaard met de afspraak dat de verkoper bij de onderneming blijft werken, meestal gedurende een periode van meer dan een jaar (gemiddeld 15 maanden). Uit diezelfde studie leren we ook dat meer dan zeven overgenomen ondernemingen op tien meer dan tien jaar oud zijn, waardoor de vroegere bedrijfsleiders een sterkere 'affectieve' band hebben met de onderneming. Dat het belangrijk is dat er op korte of middellange termijn nog wordt samengewerkt, ligt voor de hand, zowel om symbolische (de bedrijfscultuur vrijwaren) als om zuiver operationele redenen.

Contract en/of earn-out?

"Als u uw bedrijf verkoopt, kan het verleidelijk zijn om al uw energie te stoppen in een goed akkoord voor de overdracht van de activa en de aandelen, maar het tweede – en belangrijke – document waarover u moet onderhandelen, is uw arbeidsovereenkomst voor de overgangsperiode na de verkoop." John Warrillow, oprichter van het Value Builder System.

Tijdens uw onderhandelingen met de overnemer worden verschillende samenwerkingsvormen bestudeerd. Een klassieke arbeidsovereenkomst en een earn-out zijn twee types akkoorden die tot verwarring kunnen leiden, maar die elkaar ook perfect kunnen aanvullen.

De arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur is niets minder dan een contractueel kader dat uw rechten en plichten regelt als werknemer binnen de nieuwe structuur onder leiding van de nieuwe eigenaar. Deze overeenkomst bepaalt uw salaris, uw voordelen en de voorwaarden van uw eventuele ontslag. De rol van de verkoper moet duidelijk gedefinieerd worden: gidsen, adviseren, maar ook afstand doen van bepaalde beslissingsbevoegdheden. Afgezien van de eerdergenoemde symbolische aspecten, zijn de nieuwe taken over het algemeen technisch en commercieel van aard, en situeren ze zich zelden op managementniveau.

De earn-out

Een earn-out heeft over het algemeen de vorm van een te bereiken doel aan het hoofd van een afdeling om de opbrengsten uit de verkoop te optimaliseren. Met deze clausule kan een deel van de overnameprijs afhankelijk worden gemaakt van de toekomstige resultaten van het overgenomen bedrijf. Het is ook een handige manier om voor toenadering te zorgen tussen twee partijen die er niet in slagen een overnameprijs overeen te komen.

Dergelijke operatie, die kan worden gecombineerd met een arbeidsovereenkomst, heeft voor- en nadelen. De financiering van de overname kan op die manier worden gespreid in de tijd, maar de prijs hangt ook af van de resultaten. Voor de overnemer betekent dat ook dat de voormalige eigenaar nog altijd een sleutelfunctie bekleedt.

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top