Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Nieuws

24.01.2017

Verandering tot in het DNA van een organisatie

"Een bedrijfstransformatie heeft een grote impact op zowel de business als het operationele model van een onderneming", zegt Pieter Herremans, specialist bij KPMG.

Dat geldt voor alle ondernemingen – groot en klein – en in alle sectoren.

Om de transformatie tot een succes te maken, moeten denkers en doeners er samen hun schouders onder zetten.

"Wanneer de bedrijfsstrategie louter door de raad van bestuur wordt uitgedacht, blijkt al te vaak dat het heel moeilijk is om de transformatie door te voeren", voegt Pieter Herremans eraan toe.

Ondernemingen die midden in een bedrijfstransformatie zitten, kunnen ook houvast vinden in een duidelijke strategische focus, zoals bijvoorbeeld beschreven in het bekende boek The Discipline of Market Leaders van Fred Wiersema en Michael Treacy. "Hun studie toont aan dat de echte wereldwijde marktleiders vaak bedrijven zijn die maar op een van de drie belangrijke klantwaarden focussen: cost, customer of product leadership. Je benadert regelgevende of technologische veranderingen het beste vanuit een van die invalshoeken om een duidelijk antwoord te formuleren en van je bedrijfstransformatie een succes te maken."

(Bron: L'Echo)
Nieuws

16.11.2018

Langer werken en levenslang leren gaan hand in hand!

We moeten onder ogen durven zien dat langer werken niet langer fictie is. Tijdens de volledige duur van ons professionele leven is continue bijscholing essentieel.

Wat zijn de belangrijkste markttrends op het gebied van dat levenslang leren en hoe maken we langer werken dan wel leefbaar? Ontdek het interview met Dirk Buyens (hoogleraar hr aan de Vlerick Business School) en Dirk Schyvinck (auteur van Wat als we straks 100 worden?).

Wilt u meer weten over dit onderwerp, lees dan het volledige artikel op bnk.tijd.be.

Bron: bnk.tijd.be
Nieuws

12.11.2018

Uiteindelijke begunstigden: meld u tijdig aan bij het UBO-register!

Waarover gaat het?

Een Europese richtlijn verplicht alle lidstaten een UBO-(Ultimate Beneficial Owner) register op te richten. Het UBO-register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, stichtingen en (internationale) vzw’s, trusts, fiducieën en gelijkaardige juridische entiteiten. Door toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen is het de bedoeling om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Deze soort informatie was tot nu toe niet beschikbaar.

Wat is een UBO?

De term UBO of uiteindelijk begunstigde verwijst naar de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft over een informatieplichtige. Verschillende categorieën van UBO’s worden voorzien in functie van het type van zeggenschap waarover deze begunstigde beschikt en van het type van verschuldigde informatie waarover deze beschikt.

Voor vennootschappen gaat het onder meer om de personen die minstens 25% van de stemrechten of minstens 25% van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap bezitten. Voor vzw’s en stichtingen gaat het onder meer over de leden van de raad van bestuur, maar ook over de begunstigden van deze structuren.

Welke gegevens worden bijgehouden?

Naast de klassieke identiteitsgegevens (naam, geboortegegevens, nationaliteit en adres) moet ook vermeld worden vanaf welke datum iemand uiteindelijke begunstigde is, evenals het percentage van de aandelen of stemrechten die de uiteindelijke begunstigde aanhoudt in de betrokken entiteit.

Wie kan deze informatie consulteren?

Naast de bevoegde autoriteiten zoals de fiscus, kunnen ook notarissen, accountants en advocaten het UBO-register raadplegen. Iedere burger kan, tegen betaling, beperkte gegevens raadplegen. Zo kunnen ze geen gegevens over woonplaats of geboortegegevens zien.

Wat moet er gebeuren?

Elke wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap of andere entiteit moet de UBO’s van die vennootschap of entiteit melden aan het UBO-register. Niet enkel de klassieke identiteitsgegevens moeten doorgegeven worden, ook de datum vanaf wanneer iemand begunstigde is. Ook het percentage van de aandelen of stemrechten die de uiteindelijke begunstigde aanhoudt in de betrokken entiteit moet gemeld worden.

Door wie?

De wettelijke vertegenwoordiger(s) is (zijn) verantwoordelijk om de juiste info tijdig door te geven aan het register.

Wanneer?

Het register moet uiterlijk tegen 31 maart 2019 ingevuld zijn.
Wie de informatie niet tijdig doorgeeft, riskeert een geldboete van 250 tot 50.000 euro.

Waar vind u alle informatie?

Op de website van FOD Financiën vindt u meer details en alle antwoorden op uw vragen.

Nieuws

02.11.2018

SkillDeal, de app die uw medewerkers valoriseert

Het wordt steeds moeilijker om de juiste competenties te vinden, te delen of te leren bij de medewerkers van uw bedrijf. Innoverende initiatieven zoals SkillDeal zijn er om die vaardigheden te detecteren en optimaal te benutten!

“Binnen het bedrijf gebruiken werknemers slechts een klein deel van hun competenties”, verzekert ons Erik Vanberg, medeoprichter van SkillDeal. “Ons platform geeft toegang tot het onzichtbare gedeelte van de ijsberg: alle vaardigheden die je verwerft uit vroegere jobs, tijdens studies, avondcursussen, hobby’s,… komen samen op één plaats”.

Wenst u meer te weten over SkillDeal, ontdek het volledige artikel op. bnk.tijd.be

Bron: bnk.tijd.be
Nieuws

30.10.2018

Resultaten per 30 september 2018 BNP Paribas

Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur-directeur-generaal BNP Paribas: "BNP Paribas realiseert dit kwartaal een goed resultaat van 2,1 miljard euro. De activiteit van de Groep zet de vooruitgang voort in een contrastrijke context van economische groei in Europa. Ondanks de nog altijd weinig gunstige marktcontext in Europa, gaan de inkomsten van de operationele pijlers er lichtjes op vooruit, onder impuls van de gespecialiseerde bedrijfsonderdelen.”

WB_News_Results_BNP_Q3_2018_en

Voor meer informatie, klik hier.

Nieuws

See all news

Discover More

Top