Corporate Banking De bank voor een wereld in verandering
Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Nieuws

17.01.2017

De Agile transformatie: anders ondernemen

Aanpassen of sterven. Jean-Christophe Conticello heeft het concept getest. Deze selfmade man, een zoon van Italiaanse migranten, heeft ervaring opgedaan op Wall Street en is 'serial entrepreneur' geworden. Hij vindt opleiding goed, maar niet zaligmakend: er gaat niets boven ervaring op het terrein en aanpassingsvermogen.

Lees het volledige artikel op BIZCOVER

(Bron: BIZCOVER)
Nieuws

16.07.2018

Waalse bedrijven verplicht om een bodemonderzoek te doen

Op 1 januari 2019 verandert de Waalse wetgeving aangaande bodembeheer en -sanering. Waalse bedrijven zijn vanaf dan verplicht een bodemonderzoek en indien nodig saneringswerken te laten uitvoeren.

De oriëntatiestudie, uitgevoerd door een erkend expert, moet nagaan of de bodem eventueel vervuild is, en een eerste beschrijving en raming van de omvang van de vervuiling geven. Die studie zal verplicht zijn in specifieke gevallen. In het oude decreet was er al een hele lijst, maar die wordt met de nieuwe versie nog langer.

Vanaf volgend jaar wordt de oriëntatiestudie verplicht bij elke stedenbouwkundige aanvraag, unieke vergunning of geïntegreerde vergunning op een terrein dat vervuild of mogelijk vervuild is, en voor de installaties of activiteiten die een risico inhouden voor de bodem.

Alle vervuilde of mogelijk vervuilde gronden worden opgenomen in een databank die beheerd wordt door de Waalse administratie. Voor de procedures voor de indiening van bodemonderzoeken verandert er niets in het nieuwe decreet. Er zijn alleen enkele nieuwe procedures ingevoerd. Dat geldt ook voor de procedures voor de indiening van saneringsprojecten.

En in Vlaanderen?

Eind februari 2017 is ook de Vlaamse wetgeving inzake bodemsanering en -bescherming gewijzigd. Het decreet is gepubliceerd in februari 2018 en houdt vier belangrijke wijzigingen in:

  1. Voor terreinen met een hoog risico is een bodemonderzoek verplicht.
  2. De veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken wordt afgeschaft.
  3. Het systeem voor de sectorfondsen is geoptimaliseerd.
  4. Het gebruik van afgegraven bodem is opgenomen in de regelgeving.

Meer informatie over het nieuwe Vlaamse decreet vindt u op de website van OVAM. Alle details over de situatie in Wallonië vindt u op de website van Agoria.

Bronnen: Agoria, OVAM
Nieuws

16.07.2018

Fortis-aandeelhouders

Schikkingsvoorstel van Ageas bindend verklaard.

Op 13 juli 2018 heeft het Gerechtshof in Amsterdam het schikkingsvoorstel van Ageas bindend verklaard. Dit betekent dat alle Fortis-aandeelhouders uit de periode van 28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008 een compensatie kunnen aanvragen.

Ageas zal over deze vergoedingsregeling nog berichtgeving verspreiden via de media en briefwisseling aan door haar gekende toenmalige aandeelhouders.

Onderdeel van de vergoedingsregeling is dat de in aanmerking komende aandeelhouders een aanvraag tot vergoeding indienen bij een schade-afwikkelaar waarbij het aandelenbezit wordt gestaafd.

De bank voorziet een attest voor houders van een effectenrekening waarop in de voormelde periode in 2007-2008 het Fortis-aandeel geboekt stond. Dit document kan helpen om een aanvraag tot compensatie in te dienen.

  • Aandeelhouders die nog steeds klant zijn, krijgen dit attest in de loop van de maand juli thuis opgestuurd. Let wel: per effectenrekening wordt slechts één attest verstuurd.
  • Aandeelhouders die op dit moment geen klant meer zijn, kunnen dit attest vanaf de maand augustus opvragen in een van onze kantoren.

Het staat elke aandeelhouder vrij om in te gaan op de voorgestelde schikking en om een compensatie aan te vragen. BNP Paribas Fortis geeft geen advies over de vraag of de aandeelhouder best kiest voor aanvaarding van de schikking en de daarbij horende mogelijke compensatie dan wel beter kiest voor een opt-outverklaring.

Meer informatie over de vergoedingsregeling en de aanvraagprocedure is verkrijgbaar bij het contactcentrum FORsettlement op het gratis telefoonnummer 0800 26 832 (België) of +32 (0)2 557 59 00 (internationaal) , of te vinden op www.forsesettlement.com.

Nieuws

13.07.2018

BNP Paribas verkozen tot ‘World’s Best Bank for Sustainable Finance 2018’

BNP Paribas ontving tijdens de ceremonie van de Euromoney Awards for Excellence 2018 de prijs voor de ‘Beste bank ter wereld op het vlak van duurzame financiering’.

BNP Paribas kreeg ook een erkenning in de volgende categorieën:

  • Beste bank in duurzame financiering, West-Europa
  • Beste bank, Luxemburg
  • Beste Investeringsbank, Frankrijk.

Jean-Laurent Bonnafé, CEO van BNP Paribas:
Wij zijn enorm blij dat Euromoney ons dit jaar beloont met een ‘Award for Excellence’. Bij BNP Paribas staat duurzame financiering centraal in ons businessmodel. Wij menen dat de banken – daarbij steunend op hun centrale plaats in de economie – een cruciale rol spelen bij het samenbrengen van mensen, bedrijven en investeerders om de middelen te oriënteren naar initiatieven die een antwoord bieden op de belangrijkste uitdagingen op maatschappelijk en milieuvlak waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd […].”

Waarom heeft BNP Paribas Fortis gewonnen?

Euromoney beloont daarmee BNP Paribas voor de verschillende inspanningen van de bank met een positief effect op de maatschappij.

Euromoney onderstreepte vooral de beslissing van de groep om niet alleen te stoppen met de financiering van schaliegas en schalieolie en van oliewinning uit teerzand, maar ook om te stoppen met financierings- en beleggingsactiviteiten gerelateerd aan tabaksondernemingen. Eind 2017 wees BNP Paribas een bedrag van 155 miljard euro toe aan de financiering van projecten die rechtstreeks bijdragen tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (DOD).

Over Euromoney

Euromoney is al nagenoeg 50 jaar lang de toonaangevende publicatie voor verslaggeving over de internationale financiële sector. Zo bracht het blad de voorbije 12 maanden interviews met een honderdtal CEO’s van banken, ministers van financiën en gouverneurs van centrale banken van over de hele wereld. Toen de awards in 1992 gelanceerd werden, waren ze de eerste in hun soort in de wereldwijde banksector. Dit jaar kreeg Euromoney zo’n 1.500 inzendingen van banken, voor een awards-programma met 20 mondiale awards, meer dan 50 regionale awards, en best bank awards in bijna 100 landen.

Persbericht

Nieuws

10.07.2018

2018 wordt groen!

Circulaire economie, smart cities, menselijk kapitaal en decarbonisatie: dat zijn de vier pijlers en strategische prioriteiten waar BNP Paribas Fortis al een hele tijd werk van maakt. Onze bank heeft diverse initiatieven gelanceerd om haar visie op de wereld van morgen concreet te maken.

Didier Beauvois, Head of Corporate Banking BNP Paribas Fortis, geeft enthousiast uitleg: "Vandaag zijn er steeds meer investeringsdossiers voor projecten rond hernieuwbare energie en meer in het algemeen de circulaire economie. Om die vorm te geven volstaan de klassieke financieringsproducten niet. Daarom hebben we een Green desk opgericht, een expertisecentrum dat zich specifiek bezighoudt met de energieproblematiek. Dat model willen we ook graag uitbreiden naar onze andere prioritaire pijlers, in het bijzonder smart cities. Corporate Banking staat namelijk niet alleen ten dienste van bedrijven maar ook van openbare instellingen. In dat kader willen we de Belgische gemeentes helpen zich te ontwikkelen en de slimme steden van morgen te worden. Begin dit jaar hebben we ook de structurering begeleid van de eerste groene obligatie van de Belgische staat." Een primeur waarover veel bericht is in de pers: tijd 05/02.

Al deze belangrijke trends zijn meermaals aan bod gekomen in deze krant! Lees de volledige artikels:

Het eerste halfjaar van 2018 was dus duidelijk groen en zet de toon voor de rest van het jaar! BNP Paribas Fortis wil de trein – of eerder de metro – op gang brengen en de weg naar duurzame ontwikkeling banen. Lees de getuigenis van een van onze klanten: Metro 18/05.

Niet te missen

Nieuws

See all news

Discover More

Top