Article

03.01.2019

Wat mag u verwachten in 2019?

Na een bewogen jaar 2018, heeft ook 2019 enkele nieuwe zaken in petto. Niet alle veranderingen zijn al formeel bekrachtigd, maar u kunt maar beter voorbereid zijn!

Een 'new corporate law'

Zoals we al vertelden, krijgt het vennootschapsrecht een grondige facelift, met grote gevolgen voor de bedrijven, zowel op juridisch als op organisatievlak. De ambitie? Het huidige kader moderniseren, beter aansluiten bij de realiteit op het terrein en het de Belgische ondernemingen mogelijk maken om te concurreren met hun Europese collega's.

Een revolutie aangekondigd voor 1 mei 2019 ... met veel veranderingen op het programma:

  • De afschaffing van het verschil tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen.
  • De rationalisering van het aantal rechtsvormen — exit de bvba, tijd voor de onderneming zonder minimumkapitaal (besloten vennootschap of bv).
  • De versoepeling van het principe 'één aandeel, één stem', wat meer speelruimte biedt in het aandeelhouderschap van de bv en de nv.
  • Meer vrijheid in het bestuur van de familiebedrijven, onder andere inzake de overdracht van deelbewijzen.
  • Het eenmanskarakter van de naamloze vennootschappen.
  • Maar ook nieuwe zaken op het vlak van de dividenden, de aansprakelijkheid van bestuurders, de bestuursorganen van een nv enz.

UBO's: het bedrijfsregister en meer ...

Aangekondigd als een middel om het witwassen van geld (en terrorisme) te bestrijden, moet dit register  elke natuurlijke persoon bevatten die (on)rechtstreeks minstens 25% van het kapitaal of van de stemrechten van een (al dan niet beursgenoteerde) onderneming in handen heeft, en die een hogere leidinggevende functie heeft.

Wat in  geval van niet-aangifte aan de fiscus? Er is een fiscale boete van 5.000 euro vastgelegd ten laste van de bestuurder of de zaakvoerder. Het register is operationeel sinds 31 oktober 2018, maar u hebt tijd tot 31 maart 2019 om u te registreren. We herinneren eraan dat dit register van 'uiteindelijke begunstigden' - met de naam UBO (Ultimate Beneficial Owner) - discussie heeft uitgelokt, in die mate dat sommigen er een eerste stap naar een Belgisch vermogenskadaster in zien.

De gevolgen van de belastinghervorming

We hebben het al vaak gehad over de daling van de vennootschapsbelasting, maar het regeerakkoord uit 2017 zal ook in 2019 zijn vruchten afwerpen, onder meer door de invoering van een fiscaal consolidatiemechanisme met een 'Scandinavisch sausje'. Het idee erachter? Een onderneming de mogelijkheid geven om het jaarverlies van een van haar - voor minstens 90% en gedurende minstens vijf jaar verbonden - vennootschappen (moeder/dochter/zuster) over te nemen, en meteen ook haar belastbare grondslag te verlagen. Deze transfers tussen Belgische bedrijven onderling, zijn onderworpen aan een aantal maatregelen die deel moeten uitmaken van een overeenkomst tussen de verschillende entiteiten. De maatregelen impliceren een compensatie die gelijk is aan het bedrag van de belastingbesparing.

Europa houdt belastingontduiking in bedwang

Ook nieuw voor 2019 is de omzetting van de Europese richtlijn ter voorkoming van belastingontduiking (ATAD) in de Belgische wetgeving. Voornaamste doelstelling van de richtlijn is sommige grote groepen verhinderen om hun winst te transfereren naar dochtermaatschappijen die in een land met gunstiger belastingwetten zijn gevestigd. We benadrukken ook het feit dat (in principe pas vanaf 2020) de netto-interesten nog maximaal voor 30% van het aangepaste bruto bedrijfsresultaat of 3 miljoen euro kunnen worden afgetrokken, ook al zijn er verschillende uitzonderingen om hieraan te kunnen ontsnappen.

De btw op de professionele huurcontracten in een nieuw kleedje

Een technisch onderwerp, maar wel een met een concrete impact. In België is de huur van professioneel onroerend goed gewoonlijk niet onderworpen aan de btw, wat de huurprijzen de hoogte injaagt. In 2019 verandert deze toestand door een reeks nieuwe regels, met vooral de mogelijkheid voor verhuurder en huurder om het huurcontract aan de btw te onderwerpen.

Vereenvoudiging van de btw voor e-commerce binnen Europa

Zoals aangekondigd gaat de Europese Unie de btw-regels met betrekking tot de onlineverkoop van goederen en diensten moderniseren. Doel? Het leven vergemakkelijken voor de ondernemingen die actief zijn in e-commerce. Vanaf 1 januari moeten die zich – onder bepaalde voorwaarden – niet langer registreren bij de btw in alle landen waar ze hun producten verkopen.

Taxshift, een laatste ‘neutrale’ fase voor werkgevers

In 2016 voerde de regering een reeks maatregelen in om de kosten op arbeid te verminderen en de Belgische ondernemingen een duwtje in de rug te geven inzake concurrentievermogen. Vanaf 1 januari treedt de derde en laatste fase van dit proces in werking, maar in de feiten zal dat weinig impact hebben op de loonkosten in de privésector. Enerzijds zal er niets meer veranderen aan het RSZ-gedeelte aangezien er geen nieuwe daling van de werkgeversbijdragen is gepland. Die bijdragen blijven op 25% (voor een volledige onderwerping). Anderzijds zal de aangekondigde uitbreiding van de structurele verlaging voor de lage lonen maar een beperkt effect hebben, want de verlaging van deze bijdragen zal in werkelijkheid worden gecompenseerd door de loonindexering.

Instantoverschrijving krijgt vaste voet

In 2019 zullen eerst de ondernemingen en daarna de consumenten dag en nacht, alle dagen van de week en in enkele seconden betalingen kunnen uitvoeren en ontvangen. Gedaan dus met de valutadatum. De Belgische banken leggen momenteel de laatste hand aan het platform dat die instantbetalingen mogelijk moet maken. Een nieuwe betalingsregeling waardoor de begunstigde in enkele seconden over het bedrag kan beschikken en zo het cash management van de onderneming kan optimaliseren.

Vlaanderen schrapt de 'barrières' in de bouw

Vanaf 1 januari zullen de beroepen van de bouwsector niet langer gereglementeerd zijn in Vlaanderen. Concreet? Nieuwe ondernemingen moeten niet langer hun vakbekwaamheid bewijzen voor ze zich vestigen. We herinneren eraan dat het Vlaamse Gewest al sinds 1 september 2018 de deuren had opengezet voor het oprichten van ondernemingen, door het voor elke nieuwe kmo verplichte attest dat de basiskennis van bedrijfsbeheer aantoont af te schaffen. Momenteel is er in Wallonië en Brussel niets vergelijkbaars gepland.

Dan toch komst van een 'mobiliteitsbudget'?

Er wordt al maanden over gepraat. Er werd nog altijd niet formeel gestemd over de uitgestelde en voor 1 januari aangekondigde lancering van het beruchte mobiliteitsbudget, dat inzet op multimodaliteit. Maar misschien zal de voorziening in 2019 toch 'ter beschikking worden gesteld' aan de werknemers.

Tijdskrediet eindeloopbaan: 60 jaar voor iedereen!

Zoals vastgelegd in het zomerakkoord (jobsdeal) zullen uw werknemers die de pensioenleeftijd naderen, moeten wachten tot hun 60e verjaardag om recht te hebben op de uitkeringen in het kader van een tijdskrediet ‘eindeloopbaan’.

'Scale-up' van de tax shelter in 2019? [TVC: dat bestaat al sinds 2018 (belastingjaar 2019) als gevolg van de wet van 30.3.2018 -> nog vermelden? Indien ja, dan toch aanpassen]

De gevolgen van de brexit

Het Verenigd Koninkrijk zou vanaf 29 maart 2019 de Europese Unie moeten verlaten. Ook al lijkt het scheidingsmodel nog heel ingewikkeld, toch zullen de ondernemingen er de gevolgen van ondervinden en hebben ze er alle belang bij om zich voor te bereiden ...

Article

31.05.2021

Optimaliseer uw werkkapitaal met factoring

Hoe houdt u uw werkkapitaal gezond en bouwt u de nodige financiële flexibiliteit in? Factoring helpt op een snelle, correcte en aangepaste manier uw behoefte aan liquide middelen te financieren.

Het veiligstellen van liquiditeit is essentieel om uw behoefte aan werkkapitaal te financieren en uw bedrijf op elk moment vlot te doen draaien. En dat is precies wat factoring biedt. Het is een structurele oplossing om werkkapitaal te optimaliseren. In onderstaande video krijgt u in nog geen half uur tijd een helder beeld van wat factoring te bieden heeft.


Factoring biedt structurele maatoplossing

In ruil voor de overdracht van uw facturen aan een externe factormaatschappij, kunt u rekenen op een snelle en flexibele financiering, wordt de inning van uw facturen opgevolgd en beschermt u zich tegen een eventueel faillissement van uw klanten. Elke factoroplossing wordt op maat uitgewerkt zodat ze naadloos aansluit bij de behoeften van uw bedrijf. Ook voor bedrijven die internationaal actief zijn. In België besteedt vandaag 1 op 6 bedrijven facturen uit aan een externe factormaatschappij en eenzelfde tendens tekent zich af in andere Europese landen.

Hoe werkt factoring precies? Op welke manier maakt het u het leven gemakkelijker? En hoe gebeurt de prijszetting? In bovenstaande video geven Raf Spinoy, Area Manager Vlaams-Brabant & Limburg, en Jeffrey Lemmens, Head of Sales North, BNP Paribas Fortis Factor, u de antwoorden en delen twee klanten hun ervaring.


Hebt u nog vragen of wil u graag bespreken hoe factoring u kan helpen? Neem zeker contact op met uw relatiebeheerder of laat uw gegevens na via het contactformulier en wij nemen zelf contact met u op.
Article

27.04.2021

Wordt u in 2021 Onderneming van het Jaar®?

Volgt u Stow op als Onderneming van het Jaar® in 2021? Waarom niet! Stel u kandidaat vóór midden mei en misschien wint uw bedrijf deze prestigieuze prijs.

Hoogmis voor ondernemers

Deze jaarlijkse prijsuitreiking, een initiatief van EY in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis, is in 2021 al toe aan haar 27ste editie. Vorig jaar verliep het evenement noodgedwongen online. Dat had als voordeel dat voor het eerst een breed publiek via livestream kon volgen hoe Stow door eerste minister Alexander De Croo gekroond werd tot Onderneming van het Jaar® 2020. Jan Jambon reikte De prijs van Vlaamse regering voor Scale-up van het Jaar uit aan Robovison. Op dinsdag 7 december 2021 kennen we de twee nieuwe laureaten.

Big picture & little picture

De coronapandemie beïnvloedt nog altijd het bedrijfsleven. De nieuwe Onderneming van het Jaar® en Scale-up van het Jaar zijn ongetwijfeld ondernemingen die naast groei, innovatie en goed bestuur ook daarin de juiste aanpak vonden. In zijn boek ‘The Unstoppables’ omschrijft Bill Schley het als the big en the little picture. Succesvolle ondernemers houden naast de hun core business en de financiële kant, altijd ‘the little picture’ voor ogen. En dat is het emotioneel mechanisme om op de juiste manier om te gaan met obstakels, mislukking en risico's.

Aan de zijde van ondernemers

Didier Beauvois, Head of Corporate Banking is trots dat BNP Paribas Fortis al van in het begin een vaste partner is van dit evenement. “Naast de huidige pandemie zijn nieuwe technologieën en duurzaamheid grote uitdagingen voor bedrijven in 2021. Ondernemingen die relevant willen blijven, moeten flexibel en creatief zijn en zichzelf voortdurend heruitvinden. Onze missie is om hen zo goed mogelijk te begeleiden in dat transformatieproces. Het zijn tenslotte de ondernemers die zuurstof geven aan onze Belgische economie. Wij zetten hen daarom graag elke jaar extra in de schijnwerpers en doen een warme oproep aan Belgische bedrijven om zich kandidaat te stellen."

Waarom deelnemen?

De prijs van Onderneming van het Jaar® of Scale-up van het Jaar winnen, legt u als bedrijf geen windeieren. Deze awards hebben een sterke nationale en internationale uitstraling die de naamsbekendheid van uw bedrijf enorm vergroten. Als laureaat, maar ook als finalist, levert deze prijsuitreiking u heel wat mediabelangstelling op en u krijgt uitstekende opportuniteiten om te netwerken. Bovendien is een plaats in de finale een enorme boost voor de motivatie van al uw bedrijfsmedewerkers.

Wacht niet langer en stel u kandidaat voor Onderneming van het Jaar® 2021 of Scale-up van het Jaar via de website van EY vóór midden mei! U vindt daar alle informatie over de criteria, de selectieprocedure en de inschrijving. In juni worden de uiteindelijke finalisten geselecteerd.

Article

27.04.2021

Experts van onze bank helpen de energietransitie vooruit via de Solar Impulse Foundation

Twee specialisten van onze bank behoren tot de topexperts van deze internationale stichting, die rendabele oplossingen verzamelt voor een snellere omschakeling naar duurzame energie.

Voor onze bank is duurzaamheid al sinds jaar en dag een belangrijke pijler. Zo zijn we CO2-neutraal sinds 2017, begeleiden we bedrijven in hun energietransitie en steunen we start-ups en organisaties die werken rond hernieuwbare energie. De Solar Impulse Foundation kan dan ook al van bij haar oprichting rekenen op sponsoring van de BNP Paribas Groep.

Ecologie en economie verzoenen

De Solar Impulse Foundation werd opgericht door de Zwitserse psychiater en pionier Bertrand Piccard, die er zijn levensdoel van maakt om de kansen van duurzame ontwikkeling aan te tonen. In 1999 maakte hij als eerste een non-stopballonvaart rond de wereld en in 2016 legde hij dat traject nog eens af met een vliegtuig op zonne-energie. Sindsdien gebruikt Piccard zijn populariteit om ruchtbaarheid te geven aan oplossingen die het milieu op een winstgevende manier kunnen beschermen. Het uiteindelijke doel? Besluitvormers en bedrijven motiveren om ambitieuzere milieudoelstellingen en een beter energiebeleid vast te leggen, om zo CO2-neutraliteit te bereiken.

1.000 duurzame oplossingen

Vier jaar geleden kondigde de Solar Impulse Foundation aan dat ze wereldwijd op zoek ging naar 1.000 duurzame oplossingen om de energietransitie te versnellen. Dat unieke portfolio aan oplossingen zou dan een essentieel onderdeel moeten worden van alle beslissingen, debatten en politieke onderhandelingen over het milieu. Concreet gaat het over oplossingen die bedrijven op de markt gebracht hebben - of zullen brengen - en die economisch rendabel en technologisch haalbaar zijn, maar nog niet de zichtbaarheid genieten die ze verdienen.

Op 13 april 2021 werd de kaap van de 1.000 oplossingen bereikt. Maar omdat innovatie nooit stopt, blijft de Foundation oplossingen toevoegen.

Expertise vanuit onze bank

Om zoveel mogelijk innovatieve oplossingen te verzamelen, krijgt de Foundation hulp van heel wat partners en een uitgebreide pool van meer dan 300 experts uit bedrijven van over heel de wereld. Aangezien gelijk welk bedrijf zijn product op de website van de stichting mag voorleggen, moeten die experten de geregistreerde oplossingen objectief en gedetailleerd beoordelen op 3 vlakken: rendabiliteit, milieu-impact en technische haalbaarheid. Sinds enkele jaren wijden ook medewerkers van BNP Paribas Fortis zich aan die taak.

Een van hen is Quentin Nerincx, Senior Advisor Cleantech bij ons Sustainable Business Competence Centre, dat bedrijven adviseert om duurzamer te ondernemen. “Ik heb niet getwijfeld om mij kandidaat te stellen”, vertelt Quentin enthousiast. “Het is een boeiend project met een mooi en ambitieus doel. Maandelijks stuurt de Foundation mij een dossier om te analyseren. Elke oplossing wordt door twee verschillende experts bestudeerd en als die allebei een positief oordeel vellen, krijgt de oplossing het label van de Solar Impulse Foundation. Dat kwaliteitskenmerk kan helpen om de implementatie van de voorgestelde oplossing – bijvoorbeeld een nieuwe technologie of een product - te versnellen.” 

Ook Gunter Brems, Sustainability Expert Housing & Sourcing Services, leent zijn expertise uit: “Het is een eer om aan dit prestigieuze project mee te mogen werken. Ik heb in 2020 verschillende dossiers beoordeeld en dat was een verrijkende ervaring, niet alleen om kennis te delen maar ook om nieuwe kennis op te doen. Het is fijn om vast te stellen hoe innovatief sommige bedrijven omgaan met een wereld in verandering, net zoals onze bank dat doet, en hoe er samen naar duurzame alternatieven gezocht wordt.”

Onze bedrijfsklanten helpen bij hun energietransitie

“Ook voor mijn job als duurzaamheidsadviseur bij de bank is dit project interessant, want ik blijf op de hoogte van nieuwe oplossingen die wereldwijd ontwikkeld worden. Zo breid ik mijn expertise continu uit en kan ik breed meedenken met bedrijfsklanten die oplossingen zoeken voor hun energietransitie”, voegt Quentin toe.

Eind vorig jaar vernam Quentin dat hij in de top 20 staat van de deskundigen die expertise leveren aan de Solar Impulse Foundation. Gunter schopte het zelfs tot in de top 10. Die rangschikking maken ze hoofdzakelijk op basis van het aantal geanalyseerde oplossingen en de kwaliteit van de verslagen. “Het doet ons veel plezier dat onze inbreng gewaardeerd wordt”, vertellen de twee experts.

Overheden gidsen

De verzameling van meer dan 1.000 goedgekeurde oplossingen is te vinden op de website van de Solar Impulse Foundation. Deze zomer publiceert de Foundation ook een Solutions Guide die overheden, bedrijven en individuen in staat stelt om concrete oplossingen te vinden en te implementeren op grote schaal. Met deze tool kan iedereen in slechts drie klikken oplossingen vinden voor problemen in specifieke geografische, industriële of financiële omgevingen.

De Foundation zal bovendien aan verschillende overheidsinstanties een Cleanprint bezorgen, een soort rapport en plan voor regeringen en bedrijven om aan de hand van de verzamelde oplossingen hun klimaatdoelen te bereiken, in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. Het rapport zal ook aangeven waar overheidsinstanties hun wettelijke kaders kunnen moderniseren voor de ambitieuze invoering van deze oplossingen. De eerste Cleanprint wordt door Bertrand Piccard gepresenteerd op de COP26 Climate Summit in november 2021 in Glasgow.

Jean-Laurent Bonnafé, CEO van BNP Paribas: “Er is geen toekomst voor de samenleving zonder een succesvolle energietransitie op lange termijn. Deze transformatie kan alleen collectief worden uitgevoerd en vereist technische en technologische serviceoplossingen. Door de uitdaging aan te gaan om 1.000 oplossingen te selecteren die milieubescherming aanmoedigen en tegelijkertijd winstgevend zijn, helpt de Solar Impulse Foundation ons om dit doel op een zeer praktische manier en in overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken.”

“Zien dat er door regeringsleiders en andere besluitvormers daadwerkelijk gevolg gegeven wordt aan de verzamelde oplossingen, dat zal de kroon op ons werk zijn”, besluiten Quentin en Gunter.

Advies nodig om duurzamer te ondernemen met uw bedrijf?
Contacteer onze experts van het Sustainable Business Competence Centre
Article

25.02.2021

Hoe kan de blauwe economie een verschil maken?

Wat als de toekomst van duurzaam ondernemen nu eens op de bodem van de oceaan ligt? De mariene biodiversiteit bevat rijkdommen die een antwoord kunnen bieden op milieu-uitdagingen van veel sectoren. Misschien ook de uwe? Kom het te weten op 11 maart 2021 tijdens een online evenement over de veelbelovende blauwe economie.

Blauw is het nieuwe groen

71% van onze planeet bestaat uit water. Zeeën en oceanen spelen een cruciale rol voor het klimaat. Kustgebieden kunnen tot vijf keer meer CO2 opvangen dan tropische wouden. De blauwe economie wil van al die troeven gebruikmaken om zowel het milieu als ons welzijn te verbeteren.

Lokaal is daarbij het sleutelwoord. En daar zit het verschil met de groene economie die ook inzet op milieu en gezondheid, maar niet altijd op een even duurzame en slimme manier. Biologisch geteelde quinoa uit Ecuador eten, is bijvoorbeeld gezond en ecologisch, maar het transporteren naar hier, is duur en erg vervuilend.

Duurzaamheid uit de zee

Wat heeft de onderwaterwereld te bieden dat herbruikt, gerecycleerd of omgezet kan worden in nieuwe duurzame producten? Heel wat, zo blijkt. Unieke eigenschappen van organismen zoals algen, zeesterren, kwallen of zeekomkommers kunnen getransformeerd worden tot duurzame producten met een grote meerwaarde. Dat proces vraagt om creativiteit en innovatie, maar die is er vandaag wel degelijk.

Ook voor uw sector

De blauwe economie is in volle expansie en zou voor een omwenteling kunnen zorgen in uiteenlopende sectoren zoals gezondheidszorg, de voedingssector, de plastiekindustrie, cosmetica, energie, en zelfs de ruimtevaart. Ze heeft alles in zich om bedrijven te helpen hun traditionele activiteiten om te zetten naar een duurzaam model. En met haar havens bezit België alvast een grote troef en een mooie toegang tot kust- en overzeese gebieden.

Nog een schepje microalgen?

Microalgen bijvoorbeeld, zijn bijzonder veelbelovend. Ze kunnen zichzelf vernieuwen en gedijen zowel in de woestijn als in de oceaan. Ze bevatten heel wat gezonde bestanddelen, zoals eiwitten, waarmee voedingsmiddelen ontwikkeld kunnen worden.

Duurzaam plastiek

Wordt er over de oceanen gesproken, dan is de plastiekproblematiek nooit veraf. De mens produceert steeds meer plastiek naarmate de wereldbevolking toeneemt. Het probleem met het huidige plastiek is dat het amper te recycleren is omdat de verschillende onderdelen moeilijk te scheiden zijn. Door een totaal andere soort plastiek te maken van biomassa wordt van in de ontwerpfase al rekening gehouden met dat recyclage-aspect. In de oceanen is een grote hoeveelheid biomassa aanwezig die nog onbenut blijft. Het gebruik van slimme natuurlijke polymeren bijvoorbeeld kan de plastiekproductie revolutionair veranderen. Die polymeren kunnen zich vernieuwen en aanpassen aan hun omgeving.

Wie gaat dat betalen?

Prachtige ideeën denkt u, maar wie gaat dat betalen? De financiële sector wil alvast een rol opnemen in deze omwenteling en is bereid risico’s te nemen en te investeren in nieuwe technologieën, productiesystemen en R&D.

Tijdens de klimaatweek in New York eind september 2020 werd dat engagement op verschillende manieren geformaliseerd. BNP Paribas tekende de Principles for Responsable Banking (PRB) en sloot zich aan bij de Collective Commitment to Climat Action van de UNEP FI, een partnerschap tussen het United Nations Environment Program en de financiële sector. Wat de maritieme sector in het bijzonder betreft, engageerde de bank zich om samen met klanten te ijveren voor het behoud en de duurzame exploitatie van de oceanen. Lees hier meer details over dat engagement (uitsluitend beschikbaar in het Frans).

Benieuwd of de blauwe economie voor uw sector een verschil zou kunnen maken?
Schijf u hier in voor een gratis online evenement (uitsluitend in het Engels) rond dit thema op 11 maart 2021 georganiseerd door BNP Paribas Fortis Chair Transport, Logistics and Ports.

Verschillende ervaringsdeskundigen delen hun inzichten en ook onze experts van het Sustainable Business Competence Centre komen aan het woord. Zij kunnen u adviseren over innovaties en begeleiden bij uw duurzame transitie. Neem gerust contact op.

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top