Article

05.12.2019

Fiscale optimalisatie? Graag! Maar niet ten koste van uw cash ...

De jaarafsluiting is altijd een drukke periode voor bedrijven: hét moment om het jaar in schoonheid af te sluiten en vooruit te blikken op het volgende. En daar horen ook de onvermijdelijke voorafbetalingen bij.

U hebt nog enkele weken de tijd om de juiste beslissingen te nemen. Beslissingen die een positieve impact kunnen hebben op de financiële gezondheid van uw bedrijf. Elk jaar opnieuw hoort daar ook het optimale gebruik van uw middelen bij. Lees: uw belastbare grondslag verkleinen door de bestaande – en perfect legale – mechanismen te activeren waardoor u uiteindelijk minder belastingen betaalt. Daarbij hebt u één belangrijke vereiste: uw liquiditeiten niet in gevaar brengen. Anders gooit u natuurlijk uw eigen ruiten in. Wij geven enkele concrete tips ...

Voorafbetalingen van belastingen? Zeker weten!

Voorafbetalingen van belastingen zijn een must om een belastingverhoging van maar liefst 6,75% te vermijden. De fiscus heeft daartoe per jaar vier momenten voorzien om uw belastingen op voorhand te betalen. Hoe vroeger u ermee begint, hoe groter uw 'voordeel'. Deed u nog geen storting in 2019? Beter laat dan nooit! Wacht dus niet tot de laatste deadline op 20 december 2019. Hoe gaat het precies in zijn werk?

 • Het idee? Het bedrag van uw belastbare inkomsten van dit jaar bepalen om zo bij benadering uw fiscale last in te schatten. Zo bent u alvast voorbereid om uw storting aan de fiscus over te maken.
 • Hebt u gewacht tot de laatste deadline van 2019? Dan moet u meer dan het verschuldigde bedrag betalen om de verhoging volledig te neutraliseren. Denk daar dus zeker volgend jaar aan ...
 • Weet tot slot dat u geen enkel recht hebt op een extra korting als u te gul bent geweest ten opzichte van de fiscus. Een overschot zal u echter wel worden terugbetaald.

Overtuigd? Tijd voor een concreet voorbeeld

 • Stel dat uw bedrijf 200.000 euro aan belastingen moet betalen in 2019.
 • Zonder voorafbetaling aan het einde van het jaar zou u dat 13.500 euro extra aan verhogingen kosten (200.000 x 6,75%).
 • U bent echter goed geïnformeerd en doet het nodige voor 20 december: u stort die 200.000 al op voorhand. Op die manier neutraliseert u een totaalbedrag van 9.000 euro (200.000 x 4,50%) op de toeslag van 13.500 euro. Een niet te verwaarlozen besparing ...

Oeps, geen liquiditeiten?

We gaan even terug naar ons voorbeeld: 200.000 euro op tafel leggen tegen 20 december is natuurlijk niet niks. De oplossing? Een financiering bij de bank. Via die optie kunt u profiteren van de lage rentes om uw betaling te spreiden over verschillende maanden. Resultaat? U vermijdt de belastingverhoging maar hoeft niet aan uw bedrijfskapitaal te komen. Vergeet bovendien niet dat de interesten van het krediet fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskosten. Wat wil u nog meer?

Gespreide beloningen

Aan het einde van het jaar komen er uiteraard ook nog andere grote uitgaven, zoals de eindejaarspremies. Net als het vakantiegeld in de periode mei-juni weegt deze uitgave telkens opnieuw zwaar op uw financiën ... Maar dat betekent ook dat u daar makkelijk op kunt anticiperen. Net als bij de voorafbetalingen kunt u die grote uitgaven ook financieren om ze te spreiden in de tijd. Uw liquiditeiten zullen u dankbaar zijn! Bovendien is dit ook fiscaal een interessante zet. 

Article

06.11.2019

5 acties die u nu moet ondernemen voor een geslaagd fiscaal eindejaar

Het succes van uw bedrijf hangt niet enkel af van de kwaliteit van uw producten of diensten. Zonder een doeltreffende fiscale en financiële optimalisatie loopt u misschien kostbare winsten mis. U bent aan zet!

Het einde van het kalenderjaar is in zicht. De feestdagen staan voor de deur, maar ook de afsluiting van de jaarrekeningen komt eraan. Net als bij de kerstcadeaus wacht u maar beter niet tot het laatste moment om ook uw bedrijf nog wat extra in de watten te leggen. Er bestaan trouwens verschillende financiële en fiscale manieren om 2019 in schoonheid af te sluiten. U hebt dus nog enkele maanden de tijd voor de nodige aanpassingen in uw boekhouding, om uw resultaat te optimaliseren of voor een extraatje voor uw medewerkers. Houd daarbij wel steeds uw financiën in de gaten! De bedoeling is dat u op 31 december perfect voorbereid bent om het oude jaar uit te wuiven. Klaar voor actie?

1. Een lichter aanslagbiljet

U kent het liedje intussen wel: om uw financiën zo goed mogelijk te optimaliseren, is een kleinere belastbare grondslag vaak de oplossing. Of met andere woorden: zorg ervoor dat het bedrag waarop uw belastingen worden berekend, lager is. Hoe precies? Bijvoorbeeld via de fiscale 'geschenken' die de wetgever voorziet. Er bestaan verschillende oplossingen, van de meest bekende tot de meest originele. Neem de tijd om ze te analyseren, te vergelijken en eventueel te combineren om er zo het maximale uit te halen.

2. Bekijk de planning van uw investeringen

Zal uw winst van dit jaar de verwachtingen overstijgen? Dat is schitterend nieuws, maar let wel op de fiscale terugslag. Als u investeringen hebt gepland voor 2020, dan is het misschien nog niet te laat om ze nog in 2019 door te voeren. Opnieuw een manier om uw belastbare grondslag te verkleinen. Als kers op de taart kunt u (in bepaalde specifieke gevallen) profiteren van de speciale (en tijdelijke) aftrek van 20%. Bovendien zal volgend jaar het einde worden aangekondigd van de degressieve afschrijvingen voor alle nieuwe investeringen ... Niet vergeten dus!

3. Betaal uw belastingen op voorhand

U hebt ongetwijfeld al eens gehoord van het principe van de voorafbetalingen op de belastingen. Maar wat betekent het concreet? Elk jaar hebt u vier momenten om het verschuldigde bedrag vooraf te betalen. Op die manier kunt u een vermeerdering – die bovendien alsmaar groter wordt – vermijden: in 2019 bedroeg ze voor vennootschappen 6,75%. Noteer dus zeker de volgende momenten in uw agenda: 10 april, 10 juli en 10 oktober, en vergeet zeker 20 december voor de laatste storting van 2019 niet. 

4. Leg uw medewerkers in de watten

Wie denkt aan de eindejaarsperiode, denkt aan cadeautjes. Het ideale moment dus om uw personeel te belonen voor hun harde werk. In België zijn er heel wat mogelijkheden om uw medewerkers net dat extraatje te gunnen dat het verschil maakt. Denk bijvoorbeeld aan fiscaal voordelige formules zoals loonbonussen gekoppeld aan collectieve doelstellingen of toegekend in de vorm van warrants. Opnieuw een win-win!

5. Bescherm uw liquiditeiten

Onthoud tot slot dat er in december vaak nog belangrijke, maar wel voorspelbare uitgaven komen. De eindejaarspremies bijvoorbeeld. Net als bij andere terugkerende en gerichte uitgaven (zoals vakantiegeld) hebt u er dikwijls alle belang bij om ze te financieren en zo te spreiden in de tijd. Een ideale en tegelijk fiscaal interessante oplossing om niet aan uw liquiditeiten te moeten raken.

Article

06.11.2019

Welke medewerker wordt als eerste beloond in uw bedrijf? U?

Het is en blijft een feit: de loonkost is een zware last voor de bedrijven in ons land. Het goede nieuws is wel dat er andere manieren zijn om uw personeel te belonen.

Een individuele premie in cash is zeer duur... zeker voor wat er voor de werknemer uiteindelijk van overblijft. Gelukkig bestaan er ook heel wat interessantere oplossingen. Dacht u bijvoorbeeld al aan een bonus, een winstpremie of warrants? Of aan individuele of collectieve extra's, al dan niet gebonden aan de prestaties? U hoeft maar te kiezen! Bedrijven beschikken inderdaad over een breed scala aan oplossingen om hun medewerkers te belonen. Een uitstekende manier om hun teams te blijven motiveren of om nieuw talent aan te trekken (en ook te houden). Bovendien heeft elk systeem ook een reeks troeven voor uw bedrijf, met name op fiscaal vlak. Uitkiezen is dus de boodschap!

1. Warrants: uw keuze voor optimalisatie

Via deze eerste mogelijkheid kunt u een medewerker individueel een financiële zekerheid toekennen. Op die manier kan hij aandelen kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs (volgens een reeks modaliteiten). De werknemer is vrij om zijn warrants de volgende dag al tegen hun beurswaarde van de dag door te verkopen of om even af te wachten en ze later te verkopen met een eventuele meerwaarde. Hij kan ook beslissen om ze om te zetten in aandelen van de onderliggende bevek. Een flexibel en eenvoudig instrument dus om het loon van uw personeel te optimaliseren. Hebben warrants nog andere voordelen?

 • Uw medewerker ontvangt netto een stuk meer dan met een premie in cash, omdat hij enkel een (bevrijdende) bedrijfsvoorheffing moet betalen.
 • En voor de werkgever? Als werkgever hoeft u geen sociale bijdrage te betalen. Beter nog, de warrants zijn fiscaal aftrekbaar.

2. De winstpremie: een deel van het bedrijfsresultaat

De winstpremie is nog nieuw in de Belgische bedrijfswereld en is een collectief voordeel: alle werknemers van het bedrijf moeten dit voordeel dus krijgen. De winstpremie is niet gekoppeld aan individuele resultaten, maar kan discretionair zijn (op basis van de functie of de anciënniteit). In dat geval is een ondernemingsovereenkomst nodig. De winstpremie is wel gekoppeld aan één essentiële voorwaarde: het bedrijf moet uiteraard winst maken. Is dat bij u het geval? Dan kunt u het toegekende bedrag vrij vastleggen. De bedragen mogen echter niet hoger zijn dan 30% van de loonmassa. U hoeft geen RSZ-bijdrage te betalen, maar deze vorm van beloning is wel onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

3. Het bonusplan cao 90: collectieve doelstellingen bereikt

Achter de naam 'niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel' schuilt een extraatje voor uw medewerkers dat gebaseerd is op de verwezenlijking van collectieve (en dus onzekere) doelstellingen die gekoppeld zijn aan duidelijke criteria. Deze bonus moet bovendien het voorwerp zijn van een ondernemingsovereenkomst of een toetredingsakte. Concreet mag deze bonus niet hoger zijn dan 3.383 euro bruto per werknemer (voor 2019). Netto zal hij hier zo'n 2.940 euro van overhouden. Het bonusplan is volledig fiscaal aftrekbaar voor de werkgever. Hij moet hier echter wel een speciale bijdrage van 33% op betalen.

Keuze te over dus. Kies evenwel vooral voor een bonusstrategie die zowel voor uw bedrijf als voor uw personeel optimaal is.

Article

24.10.2016

Kilometervergoeding voor elektrische fiets niet altijd fiscaal vrijgesteld

Werknemers die met de fiets naar het werk rijden, kunnen een fietsvergoeding krijgen tot 22 eurocent per kilometer. De regeling geldt in principe ook voor elektrische fietsen. Sommige modellen zoals de speed pedelec, vallen echter uit de boot.

De elektrische fiets wint terrein: ruim één op vier verkochte tweewielers is een elektrisch exemplaar.  Steeds meer mensen gebruiken hun fiets ook om te pendelen. Werkgevers kunnen hun fietsende medewerkers een fietsvergoeding uitbetalen. Tot 0,22 EUR per kilometer is die vergoeding fiscaal onbelast. Het moet dan wel gaan om een “klassieke” elektrische fiets:

 • met een maximumsnelheid van 25 km/u;
 • met een motor van maximum 250 watt;
 • met trapondersteuning, wat betekent dat de fietser ook moet trappen, er mag dus geen sprake zijn van een autonome motor.

Niet voor speed-pedelecs

Die voordelige regeling geldt dus niet voor speed pedelecs, zeg maar de Formule 1-versie van de elektrische fiets. Speed pedelecs kunnen snelheden tot 45 km/u halen. Sinds 1 oktober moeten bestuurders daarom een helm, rijbewijs en verzekering hebben.

Voor alle duidelijkheid: pendelaars die gebruik maken van een speed pedelec kunnen wel degelijk een kilometervergoeding krijgen van hun baas. Maar die uitkering wordt dan wel  beschouwd als een belastbaar inkomen. De werknemer zal dus zowel RSZ als bedrijfsvoorheffing moeten betalen. Op die regel bestaat één uitzondering: medewerkers die kiezen voor een forfaitaire aftrek van hun beroepskosten. Zij hebben recht op een fiscale vrijstelling van maximum 380 EUR.

Wat met bedrijfsfietsen?

Werkgevers kunnen hun medewerkers een fiets ook ter beschikking stellen. Alle kosten die daaruit voortvloeien, onder andere het onderhoud, zijn vrijgesteld van belastingen. Voorwaarde is dat de medewerker de fiets daadwerkelijk gebruikt voor zijn woon-werkverkeer, al zijn zuivere privé-verplaatsingen ook toegestaan. Deze regeling geldt alleen voor de klassieke elektrische fietsen. Speed pedelecs vallen (opnieuw) niet onder deze fiscale vrijstelling.

(Bron: Partena)
Article

11.12.2016

Waarom het Europees Hof van Justitie het einde van de fairness tax aankondigt

Volgens de advocaat-generaal van het Hof van Justitie is de fairness tax in strijd met de Europese fiscale regelgeving. Maar wat zijn de gevolgen voor de Belgische bedrijven en de begroting van de Belgische staat?

Sinds aanslagjaar 2014 zijn binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen onderworpen aan de fairness tax. Deze belasting werd in het leven geroepen door de regering Di Rupo. Het gaat om een afzonderlijke aanslag van 5,15% bij de uitkering van dividenden die niet effectief belast worden in de vennootschapsbelasting omwille van de toepassing van de aftrek van overgedragen fiscale verliezen of van risicokapitaal.

Waar draait het precies om?

Bij de invoering van de fairness tax wilde de regering een minimumbelasting opleggen aan bedrijven die geen (of weinig) belastingen betalen via het mechanisme van de fiscale aftrek. Probleem: bij de invoering van deze taks rezen meteen vragen over de verenigbaarheid van deze wetgeving met het fiscaal recht in de Europese Unie.

Fortum Project Finance, een Belgisch filiaal van een Fins bedrijf, diende in februari 2014 een verzoek om nietigverklaring van deze taks in bij het Grondwettelijk Hof. Naar aanleiding van dit verzoek stelde het Grondwettelijk Hof drie vragen aan het Europees Hof van Justitie:

 • Is de fairness tax een bronbelasting die verboden is volgens de Europese Moeder-dochterrichtlijn?
 • Zijn de dividenden die Belgische vennootschappen ontvangen, die niet zijn vrijgesteld in België, in strijd met de richtlijn?
 • Gaat het verschil in behandeling tussen Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen in tegen de vrijheid van vestiging in de Europese Unie?

Verenigbare taks maar toch onder vuur

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft uiteindelijk haar oordeel geveld, maar dat advies blijft in zeker opzicht toch genuanceerd. De advocaat-generaal van het Hof van Justitie oordeelt immers dat de fairness tax &ldquo strijdig is met de Europese regelgeving ”, maar vindt wel dat de maatregel verenigbaar is met de vrijheid van vestiging die wordt bekrachtigd in de teksten en verdragen. Het probleem ligt meer bepaald bij de richtlijn voor moeder- en dochtervennootschappen in België. Volgens die richtlijn moeten dividenden die door een dochtervennootschap worden uitgekeerd aan haar moedervennootschap worden vrijgesteld van bronbelasting (onder voorwaarden). En dat is precies wat de fairness tax ter discussie stelt.

Ook een politieke inzet

“Er valt een lijk uit de kast”, zei minister van Financiën Van Overtveldt naar aanleiding van het advies van de advocaat-generaal. Zonder nu al een schatting te geven, kunnen de gevolgen voornamelijk vanuit budgettair standpunt immens zijn volgens de minister. De minister geeft bovendien aan “altijd grote twijfels te hebben gehad” bij deze taks. “En die twijfels worden nu bevestigd door het Hof.” De regering verduidelijkt dat ze momenteel werkt aan een hervorming van de vennootschapsbelasting om “deze belasting rechtvaardiger te maken voor kmo's”. Die werkzaamheden verlopen echter in een gespannen sfeer.

De Parti Socialiste blijft de minimale belasting inmiddels te vuur en te zwaard verdedigen. In de Waalse krant l'Avenir vermoedt Laurette Onkelinx, fractieleider in de Kamer, dat de minister profiteert van een “technische opmerking van de advocaat-generaal om multinationals een fiscaal cadeau te doen”. Ze pleit ervoor om “deze minimumbelasting te behouden, (...) een kwestie van fiscale rechtvaardigheid en tegemoetkoming voor de inspanningen die van de bevolking worden gevraagd.”

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top