Article

21.03.2017

Big Data: veel geblaat, weinig wol

Ooit raakt Big Data helemaal ingeburgerd en gebruikt iedereen het, zoals ook met kantoorsoftware is gebeurd. Maar zal het ons leven veranderen?

Blijkbaar wordt doorgaans maar 5% van de gegevens waar bedrijven over beschikken daadwerkelijk benut. Tegen 2020 kan dat aandeel evenwel oplopen tot 35%. Drie informaticabedrijven, Dell EMC, MTI en Cisco, sponsoren het onderzoek ‘Observatoire de la donnée’, uitgevoerd door de wereldwijde studie-en-adviesgroep International Data Corporation (IDC). Daaruit blijkt dat Big Data volgens 70% van de ondervraagde bedrijven een strategische troef is, al ziet 49% het nut niet in van gegevens gegenereerd door consumenten en mobiliteit. Helemaal overtuigd is de bedrijfswereld dus niet. Hoe komt dat?

Die vraag stelden we aan Nicolas Glady, hoogleraar aan de Essec Business School in Parijs. Als houder van de leerstoel Accenture Strategic Business Analytics onderzoekt hij hoe bedrijven gegevens kunnen gebruiken om waarde te genereren. Volgens hem is het allemaal niet zo simpel; om te beginnen moet je goede data scientists inschakelen, en dan nog trekken de bedrijven de Big Data-logica vaak niet ver genoeg door. 

“Ik heb jammer genoeg de indruk dat velen wel beweren dat ze ermee bezig zijn – omdat Big Data in de mode is – maar dat ze stilletjes gewoon doorgaan zoals ervoor. Bedrijven lijken zich te schamen dat ze nog geen stappen hebben gezet in het exploiteren van gegevens. Met een kwinkslag vergelijkt professor Glady het met tieners die de mond vol hebben over hun ‘eerste keer’. Hij kijkt uit naar het moment dat de data een plaats zullen veroveren in ons leven, zoals kantoorsoftware dat aan het einde van de jaren 1990 heeft gedaan. Zeggen dat ze een revolutie inluiden vindt hij overdreven, maar ze zullen zeker veranderingen met zich meebrengen. “Zodra er een Microsoft Office van de gegevensanalyse komt, zullen we gegevens consumeren”, besluit hij, waar hij meteen aan toevoegt dat dat ons niet hoeft te verontrusten: het is volgens hem verkeerd om te denken dat gegevens werknemers zullen vervangen. Ze vormen veeleer een aanvulling.

Gegevens als redder van de gebruikerservaring?

Wat voor ervaring wil de klant? De gemakkelijkste natuurlijk, is ons eerste antwoord. Maar er zijn ook andere criteria van tel, zoals de bereidheid om voor de dienst in kwestie te betalen. De meeste klanten staan niet graag aan te schuiven en krijgen hun producten het liefst aan huis geleverd, maar afhankelijk van hoeveel zulke extra’s kosten, zullen sommigen geneigd zijn om een deel zelf te doen en dus toch naar de winkel te gaan.

“Zelf zie ik er meestal tegen op om ter plaatse te gaan, maar de ‘user experience’ is een complex gegeven. Waar zit het gemak voor de klant en welke prijs wil ik ervoor betalen?”

Wie doet zijn voordeel met data?

“Bedrijven die goed inschatten wat de klant verwacht en de klantervaring daar van in het begin op afstemmen, zullen er meer aan hebben dan bedrijven die zich achteraf in bochten moeten wringen om de klant naar het middelpunt van hun processen te loodsen.”

Dat verklaart voor een deel het fenomeen dat bepaalde starters die van niets beginnen sneller resultaat boeken dan gevestigde spelers, omdat ze van in het begin hun product nauwgezet op de klant afstemmen.

Volgens Nicolas Glady is de echte revolutie die ons in het zog van de data overspoelt die van het web 2.0: gebruikers genereren nu zelf afbeeldingen en tekst, wat leidt tot een vermenigvuldiging van de gegevensproductie en een decentralisatie van de gegevensstromen.

“Het is niet meer het bedrijf, maar wel de gebruiker die centraal staat in de gegevensuitwisseling en informatie produceert en verspreidt. Op Uber en Airbnb zijn het de ‘leveranciers’ van de diensten die gegevens genereren; de platformen moeten die gegevens alleen nog doorsturen", stelt Glady, die ook directeur is van het Center for Digital Business, en zich in die hoedanigheid buigt over de digitale transformatie van de bedrijfswereld.

Platformbedrijven

“Een verandering die zich doorzet is dat de zaken niet meer volgens een lineair model georganiseerd zijn, maar dat er gewerkt wordt met uitwisselingsplatformen. Amazon, om maar een van de grote spelers te noemen, fungeert in verschillende domeinen niet alleen als distributeur, maar ook als medium, als draaischijf. Bedrijven beschikken nu over stromen die ze niet zelf genereren, dankzij de inhoud die wordt gecreëerd door en voor gebruikers. Die stromen treden buiten de perimeter van de traditionele activiteiten van de bedrijven, die zich vroeger beperkten tot het meten van de bij de klanten verzamelde transactiegegevens die rechtstreeks verband hielden met hun business. Idem voor Facebook, Google en Apple. Facebook kan bijvoorbeeld de informatie over de mijlpalen in ons leven die wij erop delen (huis, trouwen, kinderen…) te gelde maken en zo nieuwe diensten aanbieden. Amazon kan een bank gegevens bezorgen waar die bank uit hoofde van haar functie niet over beschikt, omdat de klant zijn leven leidt buiten de bank om. Die gegevens geven de bank de mogelijkheid proactief aan cross- en upselling te doen, via boodschappen als ‘andere klanten zoals u kozen voor dienst X of Y’.” “Gevestigde bedrijven die de spanning tussen het verlangen om snel te handelen aan de ene kant en hun verplichtingen onder meer qua compliance aan de andere kant aan den lijve ondervinden, zullen zich dan ook zo wendbaar mogelijk moeten opstellen. Door de aard van hun activiteiten opereren telecombedrijven al vanuit een netwerklogica: ze zijn heel sterk in het verzamelen van talloze gegevens van gebruikers en het samenbrengen daarvan om zo bepaalde betekenisvolle patronen op te sporen die een zekere waarde hebben. Voornamelijk culturele aspecten en historisch gegroeide omstandigheden hebben ertoe geleid dat ook farmaceutische bedrijven goed geplaatst zijn om te profiteren van Big Data. Het is een ‘data-driven’ sector bij uitstek, die het gewend is om gegevens te verzamelen en daar beslissingen op te baseren. Tot slot zijn ook de ‘gezondheidsgegevens’ en Internet of Things-toepassingen voor onze gezondheid en ons welbevinden tegenwoordig niet meer weg te denken: kijken we maar naar de geconnecteerde toestellen die onze stappen tellen en onze hartslag en onze slaap monitoren bijvoorbeeld”, vermeldt Nicolas Glady.

Customer Relationship Management-tool van de nieuwste generatie, of is er meer aan de hand?

Frank De Weser is directeur Marketing B2B en directeur Internet of Things bij Orange Belgium:

“Voor ons is elke aanleiding goed om gegevens te exploiteren. Om ons intern gebruik te optimaliseren, hebben we data scientists ingezet.”

Bovendien heeft Orange geïnvesteerd in Hadoop, opensourcesoftware voor het opslaan en analyseren van enorme hoeveelheden al dan niet gestructureerde gegevens.

“Dankzij Big Data en gepersonaliseerde, geautomatiseerde marketing kunnen we uiteraard beter anticiperen op de behoeften van onze klanten en zo ons B2B- en B2C-aanbod verbeteren. We sporen ontevreden klanten sneller op en reageren op het juiste moment met precies het product dat ze nodig hebben”, legt de man van Orange uit.

Nu de nodige gegevens gedurende een jaar bewaard worden en de kwaliteit van het netwerk gemonitord wordt, brengt de telecomoperator gegevens met elkaar in verband. Hij gaat na welke plek in de infrastructuur precies voor problemen zorgt voor hoeveel klanten en identificeert de telefoontoestellen die in zijn gebied het beste reageren en de klanten bij wie de verbinding in het midden van een gesprek wordt verbroken.

“Vroeger brachten onze specialisten fysieke verbeteringen aan de netwerken aan. Nu zetten onze data scientists algoritmen in om nieuwe verbanden op te sporen, en leveren ze in een mum van tijd niet zomaar generische statistieken maar een uniek kenteken dat verwijst naar een klant, een plaats, een type toestel, een downloadsnelheid. Dat stelt ons in staat onze hardwarecatalogus bij te werken: we verwijderen de zwakker presterende toestellen en stellen onze professionele klanten proactief andere modellen voor.”

Gegevens verkopen

Toen het tot de conclusie kwam dat zijn gegevens waarde hebben, besloot Orange ze aan het begin van het proces te anonimiseren en ze achteraf te valoriseren in het kader van crowd monitoring. De operator kiest voor een aanpak op maat, waarbij hij samenwerkt met partners die thuis zijn in de betrokken sector en over een relevante klantervaring beschikken.

“Wij verkiezen die benadering boven een gestandaardiseerde, horizontale manier van werken, waarbij wij gewoon een onlineverslag zouden bezorgen dat uiteraard zeer nuttige gegevens bevat, maar pas zijn volledige rijkdom prijsgeeft als men er een specialist met de nodige expertise op loslaat”, maakt Frank De Weser zich sterk.

Klanten als de stad Antwerpen en de stad Genk willen bijvoorbeeld een schatting krijgen van het aantal mensen dat zich tegelijk op een bepaalde oppervlakte van 100 m bevindt, via een tool waarmee ze in real time de bezoekersaantallen kunnen monitoren en wanneer nodig de toegang afsluiten. Orange en zijn in crowd monitoring gespecialiseerde partners bezorgen hun de nodige gegevens. Het telecombedrijf draagt met zijn rapporten over het verkeer tijdens grote evenementen overigens bij tot een verbeterde mobiliteit. Op basis van die gegevens leren de steden immers de verkeersstromen vlotter maken en de parkeergelegenheden doeltreffender beheren. Op het vlak van city marketing maakt een berekening van het aantal aanwezigen en wat ze gemiddeld consumeren het vandaag bovendien mogelijk een idee te krijgen van de return on investment die voortvloeit uit de doortocht van de Ronde van Frankrijk in Antwerpen. Hetzelfde type gegevens kan ook worden benut om het potentieel van een toekomstig verkooppunt in te schatten en de ideale locatie te bepalen.

(Bronnen: BNP Paribas Fortis, Dell EMC)
Article

11.03.2024

“We zijn klaar om de transitie van bedrijven te versnellen, ook die van kmo’s”

Goede ESG-prestaties (Environment, Social, Governance) worden een concurrentiefactor. Ook kmo's zijn zich daar steeds meer van bewust. Een goede zaak, aldus Didier Beauvois, Head of Corporate Banking.

Hoe verklaart u dat verhoogde bewustzijn bij kmo’s?

“Met de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zijn beursgenoteerde bedrijven en bedrijven met meer dan 250 personen sinds 2022 onderworpen aan rapporteringsverplichtingen op het gebied van ESG-prestaties. Ze engageren zich ten opzichte van hun klanten, investeerders, banken, medewerkers en aandeelhouders. Om aan het ESG-lastenboek te voldoen, geven ze steeds meer de voorkeur aan leveranciers, vaak kleinere bedrijven, die deugdelijke praktijken hanteren en dat kunnen aantonen. Bovendien zal de CSRD vanaf 2026 ook van toepassing zijn op kmo’s.”

Is duurzaamheid dan een must geworden voor alle bedrijven?

“Als je wilt blijven werken met klanten van een bepaalde grootte, zoals bijvoorbeeld in de distributiesector, heb je geen keuze meer. Met goede ESG-prestaties kan je het verschil maken met de concurrentie. We moedigen kmo’s aan om te communiceren over de inspanningen die ze leveren. Geloofwaardigheid garandeert mee het voortbestaan van de organisatie, want een deugdelijk bedrijf zal veel beter gepositioneerd zijn om investeerders aan te trekken of goede financieringsvoorwaarden te krijgen.”

Hoe helpt de bank kmo’s met hun transitie?

“Dankzij onze ervaring met grote bedrijven staan we klaar om hen bij elke stap te begeleiden. We hebben de expertise, partners en oplossingen die we stap voor stap toegankelijk maken voor kleinere bedrijven. Onze relatiebeheerders kunnen rekenen op een uitgebreid netwerk van interne experts. Die van ons Sustainable Business Competence Centre, bijvoorbeeld, of die van de Low-Carbon Transition Group, een netwerk van BNP Paribas dat wereldwijd 200 deskundigen samenbrengt om onze klanten te begeleiden naar minder koolstof.”

Hoe begeleidt u klanten concreet?

“Onze relatiebeheerders, in samenwerking met onze experts en externe partners, bieden onze klanten een echt traject aan. Ik herneem het voorbeeld van een kmo die leverancier is van een grote distributiespeler. Zodra de kmo de risico's en kansen van ESG begrijpt, helpen we bij het stellen van een diagnose en adviseren we over de te nemen acties: wat kan het bedrijf doen? Het wagenpark minder vervuilend maken, de energie-efficiëntie van de gebouwen verbeteren, zelf een deel van de energie produceren, productieprocessen meer circulair maken, de corporate governance aanpassen, tot een beter evenwicht komen tussen mannen en vrouwen in het managementteam enz. Vervolgens bekijken we samen de nodige financieringen om deze acties uit te voeren en stellen we oplossingen voor die het best aansluiten bij de situatie, de grootte en de sector van de onderneming. We hebben een breed scala aan producten ontwikkeld specifiek gericht op de energietransitie, die we zelf of via partners aanbieden.”

Kunt u enkele voorbeelden geven?

“We bieden specifieke kredieten aan voor de aankoop van isolatie, zonnepanelen, hoogrendementsketels of elektrische voertuigen. Grotere kmo's kunnen ook toegang krijgen tot een kredietlijn (van minstens 10 miljoen euro) waarvan de rentevoet gekoppeld is aan het behalen van ESG-doelstellingen, die door onafhankelijke deskundigen wordt geverifieerd. Zo hebben we een kalkproducent gefinancierd door de rente van zijn lening te koppelen aan de vermindering van zijn CO2-uitstoot. Bij een parkinguitbater hebben we de rente gekoppeld aan de uitstoot van fijnstof. We zetten ook factoringoplossingen op gekoppeld aan ESG-verplichtingen. Daarmee willen we de betaling financieren van facturen van kmo's van elke omvang.”

Article

08.03.2024

Bedrijven hebben er belang bij om te kiezen voor elektrische en multimodale mobiliteit

BNP Paribas Fortis is klaar voor de mobiliteit van morgen. Onze bijdrage gaat veel verder dan het leasen van elektrische voertuigen, zegt Laurent Loncke, General Manager Retail Banking en lid van het directiecomité van de bank.

Hoe kunnen bedrijven van mobiliteit een van de hefbomen maken van hun transitie?

“Als we alleen kijken naar het voertuiggebruik, kan de overstap van fossiele naar elektrische energie de CO2-uitstoot verminderen met een factor vier. Die verandering wordt meer dan ooit fiscaal aangemoedigd in ons land. Vanaf 2035 is de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren ook verboden in de Europese Unie. Of het nu gaat om de bedrijfsvloot of de bedrijfswagens voor het personeel, elk bedrijf heeft er belang bij te kiezen voor elektrisch rijden. En dat naast andere vormen van mobiliteit.”

Hebben alle bedrijven dat begrepen?

“Vandaag zijn twee op de drie nieuwe voertuigen bedrijfswagens. En 80% van die bestellingen zijn elektrische voertuigen. Dat is ook het geval bij onze partner Arval.”

Bedrijven spelen dus een voortrekkersrol in deze transitie?

“Zeker. In de eerste plaats omdat bedrijfswagens de tweedehandsmarkt voeden. Dat zal elektrisch rijden voor iedereen toegankelijker maken. Vervolgens omdat wie voor een elektrische auto kiest zijn vrienden en familie kan aanmoedigen hetzelfde te doen. Onze recente Profacts-studie toont aan dat 85% van de eigenaars van een elektrisch voertuig tevreden tot zeer tevreden is dat ze de stap hebben gezet. Maar 42% van de Belgen is nog terughoudend. De helft van hen is bang dat hun batterij leeg is voordat ze kunnen opladen.”

Is die angst terecht?

“Niet helemaal. De meeste automobilisten voelen zich pas comfortabel met een bereik van 500 kilometer, ook al rijden ze maar enkele tientallen kilometers per dag. Los daarvan is het absoluut noodzakelijk om het oplaadnetwerk verder te ontwikkelen. Voor veel mensen, vooral in steden, is het niet mogelijk om thuis een oplaadpunt te installeren. BNP Paribas Fortis draagt bij aan de uitbreiding van het oplaadnetwerk via de participatie in Optimile. Deze Gentse scale-up biedt softwareoplossingen aan voor het opladen van elektrische wagens en ontwikkelt strategische partnerschappen voor de installatie en het onderhoud van oplaadpunten.”

Kan een elektrische auto worden opgenomen in het verloningspakket van elke werknemer?

“Tegenwoordig verschijnen er minder dure voertuigen op de markt die toegankelijk zijn voor het midden- en lager kader. Daarnaast telt bij een elektrische wagen vooral de Total Cost of Ownership. En die totale kosten liggen veel lager dan bij een voertuig met een verbrandingsmotor. Vaak heeft men er alle belang bij om voor leasing te kiezen. We bieden een volledig en op maat gemaakt aanbod aan alle bedrijven, ongeacht hun omvang en behoeften.”

Wat bedoelen jullie precies met een 'compleet aanbod'?

“Naast leasing bieden we dankzij onze vele partners ook oplaadoplossingen aan thuis of op het werk, een oplaadkaart voor openbare netwerken, de automatische terugbetaling van het stroomverbruik thuis, een app om oplaadpunten te vinden en opleidingen in elektrisch rijden.”

Een volledig ecosysteem dus?

“We willen meebouwen aan de mobiliteit van morgen. Door ze te financieren, via krediet of leasing, te verzekeren, maar ook door samen te werken met partners buiten onze traditionele activiteiten. Zoals het al eerder vermelde Optimile, en Touring, een organisatie die garant staat voor betrouwbaarheid.”

Maar mobiliteit gaat toch niet alleen over de auto?

“Wij willen eerder de relatie met de auto heroverwegen. Gezien de klimaatdoelstellingen en de toenemende schaarste aan grondstoffen, is het onmogelijk om elke verbrandingsauto te vervangen door een elektrische. Arval biedt een uitgebreide expertise aan bedrijven die mobiliteit anders willen bekijken. We helpen hen om hun behoeften te analyseren, alternatieven voor de auto te vinden, een mobiliteitsbudget ter beschikking te stellen of een mobiliteitsbeleid op te stellen. We bieden fietsleasing aan, al dan niet in combinatie met autoleasing. We geloven sterk in multimodaliteit en mobility as a service-oplossingen: de mogelijkheid om verschillende vervoersmodi te combineren en er gemakkelijk voor te betalen. Dat is ook een van de specialiteiten van onze partner Optimile.”

Staan bedrijven en hun werknemers open voor deze boodschap?

“Het idee dat werknemers niet langer zeggen 'ik heb zoveel voor mijn auto in mijn salarispakket', maar eerder 'ik heb zoveel voor mijn mobiliteit', wint terrein. Betalen voor gebruik in plaats van bezit zien we al in fitness of streaming. Mobiliteit gaat dezelfde weg op, met deelauto's en forfaitaire abonnementen die het kostenplaatje voorspelbaarder maken voor bedrijven en particulieren. Maar de snelheid van deze verandering hangt ook af van het succes van het federale mobiliteitsbudget, dat moeilijk van de grond komt.”

 

BNP Paribas Fortis nv – Warandeberg 3 – B-1000 Brussel – BTW BE 0403.199.702 – RPR Brussel

Optimile nv – Sassevaartstraat 46 bus 204, 9000 Gent – RPR Gent – BTW BE 0648.837.849 – www.optimile.eu - BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in Optimile nv.

Arval Belgium nv, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem – RPR Brussel – BTW BE 0436.781.102

Touring nv, Koning Albert II-laan 4 B12, 1000 Brussel – RPR Brussel – KBO BE 0403.471.401, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. AG Insurance nv bezit een deelneming van meer dan 10% in Touring nv.
Article

08.03.2024

Klikt uw onderneming ook de energieprijs vast?

De prijs van energie heeft de afgelopen jaren zowel hoge pieken als diepe dalen gekend. Dat jojo-gedrag baart heel wat ondernemers zorgen. BNP Paribas Fortis staat ook hier klaar om u stabiliteit te bieden.

De prijs van energie beheersen: het kan bijna niet anders, of ook in uw onderneming was dat de afgelopen jaren een terugkerende zorg. We komen uit een periode waarin die energieprijzen zeer volatiel geweest zijn, met zowel hoge pieken als diepe dalen. Dat jojo-gedrag maakte heel wat ondernemers ongerust en zorgde in sommige gevallen voor enorme extra kosten. Toch is er een, bij ondernemers vaak minder gekende, manier om op dat vlak aan risicomanagement te doen. BNP Paribas Fortis staat ook hier klaar om u te begeleiden.

Slingerbeweging

De energieprijzen hebben er de afgelopen jaren een dolle rit opzitten. In de nasleep van de invasie in Oekraïne stegen ze naar ongekende hoogten. De gasprijzen stegen tot 300 euro per Mwh, terwijl de prijs in de jaren ervoor rond 10 à 15 euro per Mwh schommelde. De elektriciteitsprijzen stegen tot meer dan 600 euro per Mwh. In de jaren daarvoor bedroeg die prijs amper 50 euro per Mwh.

Crisismanagement

De energiecrisis van 2022 joeg een schokgolf door de bedrijfswereld. Vooral in energie-intensieve sectoren als de metaalnijverheid of de chemie bleek hoe cruciaal betaalbare energie is voor het voortbestaan van veel ondernemingen. Zij die zelfvoorzienend waren in hun energiebehoefte, overleefden de storm beter. Het belang van risicomanagement kwam in de energiecrisis duidelijk naar voren. Ondernemingen wilden hierin, zoals de wetgever het stelt, handelen als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’. Ze fixeerden hun energieprijzen en kwamen zo nagenoeg ongeschonden uit de crisis. Anderen konden op een bepaald moment alleen maar hopen dat de energieprijzen weer omlaag zouden gaan.

‘Never waste a good crisis’ wordt als slagzin regelmatig gebruikt. Voor deze energiecrisis mogen we die uitdrukking nog eens van onder het stof halen. Het is boeiend om te zien hoe ondernemingen hun energievoorziening zelf in handen nemen. Vooral de opkomst van PPA’s - Power Purchase Agreements - is opmerkelijk. Een PPA is een stroomafnameovereenkomst tussen een elektriciteitsproducent en een afnemer.

Risicobeheer

“Zo krijgen we bij BNP Paribas Fortis de laatste jaren almaar meer vragen van ondernemingen die eraan denken om hun energieprijzen financieel vast te klikken. In zo’n scenario betaalt u als ondernemer de variabele prijs aan de energieleverancier. Met de bank klikt u een prijs vast, via een zogenaamde financiële swap. Dergelijke financiële swaps worden ook gebruikt om andere grondstoffen (metalen, olieproducten,..) in te dekken.”

Mattias Demets, Commodity Derivatives Sales bij BNP Paribas Fortis

Ook op het vlak van risicomanagement zetten ondernemingen grote stappen vooruit. De energieprijzen vastklikken, was vaak de taak van het management. Die zagen die onderhandelingen met de energieleveranciers als een extra opdracht in hun waaier aan verantwoordelijkheden. Maar sinds de energiecrisis zien we dat ondernemingen zich almaar sterker professionaliseren. Het managen van energieprijzen is nu echt een functie op zich. Ondernemingen denken meer en meer na over de juiste strategie om hun kosten te beheren, waaronder de energieprijzen vallen. De manier waarop, en zeker ook het moment waarop ze energieprijzen vastklikken, evolueerde zo meer dan ooit tot een weloverwogen beslissing, die toelaat om marges te beschermen in geval van stijgende prijzen.

Zo krijgen we bij BNP Paribas Fortis de laatste jaren almaar meer vragen van ondernemingen die eraan denken om hun energieprijzen financieel vast te klikken. In zo’n scenario betaalt u als ondernemer de variabele prijs aan de energieleverancier. Met de bank klikt u een prijs vast, via een zogenaamde financiële swap. Dergelijke financiële swaps hebben als doel risicomanagement. Ze worden ook gebruikt om andere grondstoffen (metalen, olieproducten,..) in te dekken. Een financiële swap oogt in eerste instantie misschien wat complex, maar is in feite niet zo’n ingewikkelde transactie. Er zijn natuurlijk ook andere structuren beschikbaar, afhankelijk van uw noden.

Hier komt de voorzichtige en redelijke persoon weer om het hoekje kijken. Want of u als ondernemer nu opportuniteiten zoekt om slim te investeren, of mogelijkheden bekijkt om uw energiekosten te beheersen: uiteindelijk gaat het om twee kanten van dezelfde medaille. BNP Paribas Fortis denkt voor u als ondernemer niet alleen na over investeren, maar ook over manieren om u te helpen belangrijke kosten zoals die van energie slim en veilig te managen.

Blijvende daling?

Op welke manier ondernemingen hun energieprijzen ook wensen vast te klikken, de marktcontext is heel interessant op dit moment. De industrie in Europa gaat door zwaar weer. Toch beleeft de economie een soft landing – een vertraging, zonder echte recessie. Die drijft op dit moment de lage gas- en elektriciteitsprijzen. We hebben bovendien een milde en winderige herfst en winter achter de rug. Energieproducenten wekten de afgelopen maanden historisch veel elektriciteit op uit hernieuwbare bronnen.

Niets zegt dat de prijzen niet nog verder zullen dalen. Europa importeert, meer dan ooit, LNG vanuit de Verenigde Staten. Zowel de prijs van Amerikaans gas, als de kosten om het naar hier te vervoeren, daalden de afgelopen maanden enorm. In meer dan 65% van de ontwikkelde landen worden binnenkort verkiezingen georganiseerd; de geopolitieke toestand (Oekraïne, Israël, Taiwan) kan op zijn beurt voor volatiliteit zorgen.

Voorzichtig

Zowel de gas- als de elektriciteitsprijzen zijn de afgelopen twee jaar niet meer zo laag geweest. De markt maakt zich momenteel niet te veel zorgen. Maar de energiecrisis van 2022 toonde aan dat we altijd op onze hoede moeten zijn. Uw energieprijs vastklikken, is niet alleen vaak de meest kostenbesparende tactiek, maar levert u als ondernemer ook bescherming op in tijden van toenemende volatiliteit.

Wenst u hierover meer informatie? Contacteer dan uw relatiebeheerder.

De drie gewesten van ons land voorzien in een reeks subsidies voor bedrijven en zelfstandigen die investeren. Onze experten scheppen klaarheid en helpen u bij de indiening en opvolging van uw dossier.

De modaliteiten, bedragen en voorwaarden van investeringssteun verschillen sterk van gewest tot gewest. Welke regelgeving van toepassing is, hangt af van de ligging van de exploitatiezetel waar de investeringen worden gedaan. De maatschappelijke zetel heeft daar geen invloed op en kan in eender welk land gelegen zijn. Bovendien blijft een subsidieaanvraag een vrij zwaar administratief proces. Daarom zorgen onze experts voor alle stappen, van het indienen van de premieaanvraag tot het bekomen ervan.

Uitgebreid steunpakket in Vlaanderen

Vlaanderen kent verschillende soorten subsidies toe. De belangrijkste voorbeelden daarvan zijn de strategische transformatiesteun, de ecologiepremie, de strategische ecologiesteun, de kmo-portefeuille en de groeisubsidie.

Elke vorm van steun is gericht op verschillende soorten investeringen of bedrijven. Ook het subsidieniveau varieert sterk en gaat van 8% voor een strategische investering in een groot bedrijf tot wel 50% voor consultancykosten van een kmo.

Onze experten bekijken de verschillende subsidiemogelijkheden samen met u. Vervolgens brengen ze u in contact met een specialist van VLAIO, het Agentschap Innoveren & Ondernemen in Vlaanderen, die de fakkel van ons overneemt en u verder begeleidt bij uw aanvraag.

Klassieke en ecologische steunmaatregelen in Wallonië

In Wallonië zijn de investeringssubsidies voorbehouden voor bedrijven die actief zijn in een beperkt aantal sectoren. Activiteiten die niet in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld de detailhandel, de transportsector of de vrije beroepen.

De modaliteiten verschillen bovendien naargelang de grootte van het bedrijf. Kleine bedrijven moeten een bedrag van minstens 25.000 euro investeren. Voor grote bedrijven gelden hogere drempels en zij moeten investeren in een ontwikkelingsgebied.

Concrete voorbeelden van investeringen voor professioneel gebruik die in aanmerking komen, zijn onder meer de aankoop of de bouw van vastgoed, de aankoop van een terrein of de aankoop van nieuw bedrijfsmateriaal.

De basispremie varieert van 4% tot 6%. Verhogingen zijn mogelijk wanneer banen worden gecreëerd, bij een innovatieve aanpak, bij diversifiëring in het buitenland enz. Voor projecten die het gebruik van duurzame energie en de bescherming van het leefmilieu bevorderen, kunt u een hogere premie krijgen tot 20%.

Merk op dat u de aanvraag moet indienen voor u een definitieve verbintenis aangaat. Investeringen waarvoor u al een offerte hebt ondertekend, kunnen dus niet meer worden gesubsidieerd.

Onze experten begeleiden uw bedrijf met plezier bij alle stappen.

De overvloedigste subsidies in Brussel

De Brusselse premie voor (im)materiële investeringen of werken kan worden toegekend in de meeste sectoren. In totaal komt ongeveer 80% van de economische activiteiten in de hoofdstad in aanmerking voor subsidies. De twee grootste uitzonderingen zijn het onderwijs en de vastgoedsector.

Om een subsidie te kunnen ontvangen, moet het investeringsproject ten minste 10.000 euro bedragen voor een beginnende ondernemer en minstens 15.000 euro in de andere gevallen, naargelang de grootte van het bedrijf. De investering moet bovendien bestemd zijn om een bestaande activiteit verder te ontwikkelen of te verbeteren. Een activiteit eenvoudigweg vervangen door een andere is niet toegestaan.

De subsidie kan oplopen tot 30% van het investeringsbedrag, met een gemiddelde van 12,5%. Het subsidieniveau hangt af van een reeks criteria, zoals starter zijn of het aantal werknemers met meer dan 30% verhogen.

In de loop van 2024 zal de hervorming van de steunmaatregelen de premies voor duurzame projecten en projecten in het kader van de circulaire economie nog verder versterken.

Ook in Brussel moet u de aanvraag indienen voor u een definitieve verbintenis aangaat. Investeringen waarvoor u al een offerte hebt ondertekend, kunnen dus niet meer worden gesubsidieerd.

En ook hier kunt u rekenen op de begeleiding door onze experten tijdens elke stap van het proces.

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top