Tarief

Spaardeposito’s en termijnrekeningen voor rechtspersonen

Tarieven voor Corporate Banking klanten.

Huidige tarieven Tariefwijzigingen

Spaardeposito’s voor rechtspersonen

Spaardeposito’s voor rechtspersonen

Beheerkosten

Tarief
Kosten bij de opening van een rekening Gratis
Kosten bij de sluiting van een rekening Gratis
Jaarlijkse bijdrage Gratis
Jaarlijks beheer (zie Bijzondere Voorwaarden spaarrekeningen) voor rekeningen met een
saldo < 25,00 EUR, waarop sinds 10 jaar geen opvraging of deposito is gebeurd en waarbij er geen andere actieve rekeningen bij BNP Paribas Fortis voorhanden zijn.
EUR 2,50

Spaardeposito’s voor rechtspersonen

Credittarieven (op jaarbasis)

Tarief
Niet gereglementeerde spaarrekeningen - PRO Spaarrekening
Basisrente 0,50%
Premie 0,25%
Niet gereglementeerde spaarrekeningen - Spaarrekening Short Creditinterest afhankelijk van het saldo
Basisrente
Van 0,00 tot 12.499,99 EUR 0,0%
Van 12.500,00 tot 1.000.000,00 EUR 0,0%
Cumulatief
> 1.000.000,00 EUR 0,0%
Cumulatief
Premie
Van 0,00 tot 12.499,99 EUR -
Van 12.500,00 tot 1.000.000,00 EUR 0,0%
Cumulatief
> 1.000.000,00 EUR -
Cumulatief
Niet gereglementeerde spaarrekeningen - Treasury Flex Account 3M Creditinterest afhankelijk van het saldo
Basisrente 0,50%
Premie 0,75%
Niet gereglementeerde spaarrekeningen - Treasury Flex Account 6M Creditinterest afhankelijk van het saldo
Basisrente
Van 0,00 tot 49.999,99 EUR 0,0%
Van 50.000,00 tot 5.000.000,00 EUR 0,0%
Cumulatief
> 5.000.000,00 EUR 0,0%
Fractioneel
Premie
Van 0,00 tot 49.999,99 EUR -
Van 50.000,00 tot 5.000.000,00 EUR 0.0%
Cumulatief
> EUR 5,000,000.00 -
Fractioneel
Niet gereglementeerde spaarrekeningen - Treasury Flex Account 12M Creditinterest afhankelijk van het saldo
Basisrente
Van 0,00 tot 49.999,99 EUR 0,0%
Van 50.000,00 tot 5.000.000,00 EUR 0,0%
Cumulatief
> 5.000.000,00 EUR 0,0%
Fractioneel
Premie
Van 0,00 tot 49.999,99 EUR -
Van 50.000,00 tot 5.000.000,00 EUR 0,0%
Cumulatief
> 5.000.000,00 EUR -
Fractioneel
Niet gereglementeerde spaarrekeningen - Euribor Investor’s Account Creditinterest afhankelijk van het saldo
Basisrente
Van 0,00 tot 99.999,99 EUR 0,0%
Van 100.000,00 tot 199.999,99 EUR 85% van de Euribor op 1 maand
Cumulatief
Van 200.000,00 tot 999.999,99 EUR 90% van de Euribor op 1 maand
Cumulatief
> 1.000.000,00 EUR 95% van de Euribor op 1 maand
Cumulatief
Niet gereglementeerde spaarrekeningen - Business Savings Account Creditinterest afhankelijk van het saldo
Basisrente
Van 0,00 tot 199.999,99 EUR 0,0%
> 200.000,00 EUR 70% van de gemiddelde Euribor op 1 maand
 van de vorige kalendermaand ; cumulatief
Premie
Van 0,00 tot 199.999,99 EUR -
> 200.000,00 EUR 90%van de gemiddelde Euribor op 3 maanden, verminderd met de gemiddelde Euribor op 1 maand
van de vorige kalendermaand, Cumulatief
Algemene opmerkingen
Cumulatief

 

De rentevoet van de tariefschijf waarin het saldo zich bevindt is geldig voor het globale saldo.
Fractioneel De rentevoet van de tariefschijf wordt toegepast op dat deel van het saldo dat in die tariefschijf valt.
De rentevoet van de tariefschijf wordt toegepast op dat deel van het saldo dat in die tariefschijf valt.

Spaardeposito’s voor rechtspersonen

Belangrijkste gegevens betreffende de basisrente en de premies

Niet gereglementeerde spaarrekeningen – Treasury Flex Account

Minimale deposito periodes voor de verwerving van de premie

Getrouwheidspremie :

Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende

  • 91 opeenvolgende kalenderdagen voor de Treasury Flex Account 3M;
  • 182 opeenvolgende kalenderdagen voor de Treasury Flex Account 6M;
  • 365 opeenvolgende kalenderdagen voor de Treasury Flex Account 12M

ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe periode van  dezelfde duur.

Garantie

Basisrente :

De basisrente wordt dag na dag berekend en is niet gewaarborgd, maar wordt pro rata temporis berekend op basis van eventuele tariefwijzigingen.

Getrouwheidspremie :

De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe verwervingsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode.

Aanrekeningen

Opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is.

Tijdstip van storting van de verworven interest

De rentevergoedingen worden elk kwartaal (per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) bijgeschreven op de rekening. De gekapitaliseerde basisrente en premies komen in aanmerking voor de berekening van een getrouwheidspremie op het einde van de verwervingsperiode.

In geval van definitieve sluiting van de rekening in de loop van het jaar kan de vergoeding die op dat ogenblik verworven was, op verzoek, samen met het kapitaal vereffend worden.

Niet gereglementeerde spaarrekeningen – Spaarrekening Short

Minimale deposito periodes voor de verwerving van de premie

Premie :

De premie wordt toegekend aan elke storting indien deze minstens 91 kalenderdagen onafgebroken op de rekening blijft (initiële verwervingsperiode, vervolgens een dagelijkse verwervingsperiode) en indien het totaalbedrag op de rekening minstens 12.500 EUR en maximaal 1.000.000 EUR bedraagt. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, zal enkel de basisrente worden toegekend.

Garantie

Basisrente :

De basisrente wordt dag na dag berekend. De basisrente is niet gewaarborgd en kan dagdagelijks worden gewijzigd op basis van eventuele tariefwijzigingen.

Premie :

De premie is niet gewaarborgd en kan dagelijks worden gewijzigd op basis van eventuele tariefwijzigingen.

Aanrekeningen

Afhankelijk van hun bedrag verminderen of annuleren afhalingen de niet-verworven premies tijdens hun verwervingsperiode (initieel 91 kalenderdagen, daarna dag aan dag).

Tijdstip van storting van de verworven interest

De rentevergoedingen worden elk kwartaal (per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) bijgeschreven op de rekening. De gekapitaliseerde basisrente en premies komen in aanmerking voor de berekening van een premie op het einde van de verwervingsperiode.

In geval van definitieve sluiting van de rekening in de loop van het jaar kan de vergoeding die op dat ogenblik verworven was, op verzoek, samen met het kapitaal vereffend worden.

Niet gereglementeerde spaarrekeningen – Business Savings Account

Minimale deposito periodes voor de verwerving van de premie

Premie :

 De premie wordt toegekend aan elke storting indien deze minstens 91 kalenderdagen onafgebroken op de rekening blijft en indien het totaalbedrag op de rekening minstens 200.000 EUR bedraagt. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe periode van dezelfde duur.

Garantie

Basisrente :
  
De basisrente wordt dagelijks berekend en toegekend aan alle toelagen.

Premie :

De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe verwervingsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode.

Aanrekeningen

Opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is.

Tijdstip van storting van de verworven interest

De rentevergoedingen worden elk kwartaal (per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) bijgeschreven op de rekening. De gekapitaliseerde basisrente en premies komen in aanmerking voor de berekening van een premie op het einde van de verwervingsperiode.

In geval van definitieve sluiting van de rekening in de loop van het jaar kan de vergoeding die op dat ogenblik verworven was, op verzoek, samen met het kapitaal vereffend worden.

Termijnrekeningen

Kosten

Openen, sluiten en beheer van de Termijnrekening : gratis.

Rentevoeten

Variëren dagelijks in functie van de financiële markten en naargelang de munt, de looptijd en het bedrag. Gelieve u te informeren bij uw relatiebeheerder.

Termijnrekeningen

Deze info-fiche werd voor informatieve doeleinden opgesteld door BNP Paribas Fortis NV. De informatie in deze fiche kan worden gewijzigd.

 

CORPORATE BANKING

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel, BTW BE0403.199.702
Tussenpersoon erkend onder FSMA-nr. 25.879A - Verantwoordelijke uitgever : Katie Van Dam

‹‹ Terug naar tarieven

Spaardeposito’s en termijnrekeningen voor rechtspersonen

Deze inhoud is alleen zichtbaar op desktop view

Terug naar de startpagina
Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top