Tarief

Frequente verrichtingen en diensten

Standaardtarieven voor Corporate Banking klanten.

 • Algemene informatie
  • Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  • Kosten worden trimestrieel aangerekend, tenzij anders vermeld.
  • Dit tarief is zowel voor Belgische als voor buitenlandse (niet-ingezeten) klanten van toepassing.
  • Tarief onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.
Huidige tarieven Tariefwijzigingen

Zichtrekeningen in EUR *

Tarief
Openen van een rekening Gratis
Afsluiten van een rekening Gratis
Kosten periodieke afrekening (kaskrediet) (1) EUR 15.00
Beheerskosten (1)
 
Rekeningen in EUR EUR 12.50
/ maand / rekening (trimestrieel aangerekend)
Deviezenrekening(en) verbonden aan dezelfde zichtrekeningen in EUR EUR 12.50
/ maand (trimestrieel aangerekend via EUR rekening); Ongeacht het aantal deviezen.
Rekeningen van financiële instellingen in EUR Op aanvraag
Debetrentevoet (1)
Toegelaten debetsaldo 14,568 %
Niet-toegelaten debetsaldo 18,27 %
* (ook geldig voor kaskredietrekeningen)

Zichtrekeningen in EUR *

Geld afhalen en storten

Geld afhalen en storten

Euromunten

Tarief
Afhalen
Aan loket (1) EUR 2.00
Storten
In losse vorm aan het loket (1) EUR 32.50
per zak van maximum 10 kg
Via waardentransport Op aanvraag
Valutadatum
Credit - Afgifte in losse vorm aan het loket
Verrichtingsdatum + max. 5 bankwerkdagen

Geld afhalen en storten

Eurobankbiljetten

Tarief
Afhalen
Aan loket (1) EUR 2.00
Met de bankkaart aan BNP Paribas Fortis NV geldautomaten in België Gratis
In EUR met de bankkaart aan niet BNP Paribas Fortis NV geldautomaten in België en aan automaten binnen EER (1) (2) Gratis
(vanaf 1 januari)
Afhalen aan geldautomaten met kredietkaart (VISA, Mastercard) in de EER (1) (2) EUR 6.00 + 1 %
van het opgenomen bedrag
Storten
Aan loket - onmiddellijke telling of onder omslag (1) EUR 32.50
In Self Cash deposit (1) EUR 7.50
Via waardentransport Op aanvraag
Valutadatum
Debet - Afhalen aan loket
Verrichtingsdatum
Debet - Afhalen aan geldautomaten
Verrichtingsdatum
Credit - Storten aan loket
Verrichtingsdatum + 1 kalenderdag
Credit - Storten aan Self Cash deposit
Verrichtingsdatum

Geld afhalen en storten

Biljetten in een andere munt dan euro

Onmiddellijke storting en afhaling van biljetten op een rekening in dezelfde mogelijk voor CHF, USD, GBP. De kosten worden samen met de verrichting aangerekend:

Tarief
Storten / Afhalen
Per storting / afhaling (1) 1,25 %
(min EUR 2.50 - max EUR 30.00)
Valutadatum
Debet
Verrichtingsdatum
Credit
Verrichtingsdatum + 1 kalenderdag

Overschrijvingen

Overschrijvingen

Europese overschrijvingen

Een Europese overschrijving (SEPA) is een transactie in EUR:

 • naar/van andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte (2), Monaco, Jersey, Guernsey, het eiland Man, Zwitserland (*), Verenigd Koninkrijk, Andorra, San Marino, Vaticaan Stad en grondgebieden van Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon
 • met het correcte IBAN nummer van de begunstigde en zijn naam
 • uitgevoerd zonder manuele tussenkomst (= Straight Through Processing ) dus bv. Zonder mededeling aan de bank van de opdrachtgever.

Een Europese overschrijving is altijd uitgevoerd met gedeelde kosten (“SHARED”), d.w.z. de opdrachtgever en de begunstigde betalen elk enkel de kosten aangerekend door hun eigen bank. Uitzondering: in geval van wisselverrichting aan kant van de opdrachtgever is het mogelijk om voor “OUR” te kiezen, d.w.z. alle kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

(*) Voor overschrijvingen naar Zwitserland die via Easy Banking of op papier worden overhandigd, wordt het internationaal tarief aangerekend ( zie paragraaf 3.3).

Tarief
Uitgaande overschrijving
Overschrijvingsopdracht via digitaal bankkanaal of Self Gratis
Toeslag voor een dringende betaling (verrekening de dag zelf) EUR 0.50
Andere overschrijvingsopdrachten (papier, fax,…) EUR 0.25
Eerste afgifte
EUR 25.00
vanaf 2de afgifte in het trimester
Toeslag voor een collectieve betaling EUR 1.50
Toeslag voor een dringende betaling (verrekening de dag zelf) EUR 5.00
Toeslag voor overschrijving naar niet-EER landen Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Andorra, San Marino, Vaticaan Stad en grondgebieden van Mayotte en Saint-Pierre-et-Miquelon EUR 8.00
Doorlopende opdracht (ingebracht via elektronisch kanaal) Gratis
Binnenkomende overschrijving
Een binnenkomende overschrijving Gratis
Toeslag voor overschrijving vanuit niet-EER landen Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Andorra, San Marino, Vaticaan Stad en grondgebieden van Mayotte en Saint-Pierre-et-Miquelon EUR 8.00

Overschrijvingen

Europese overschrijvingen - bijzondere gevallen

In onderstaande gevallen zal de overschrijving niet als SEPA overschrijving verwerkt worden. De kosten van de verrichting zullen dan gelijktijdig met de verrichting aangerekend worden in plaats van op trimestriële basis. In sommige van deze gevallen wordt er ook nog een toeslag aangerekend.

Tarief
Uitgaande overschrijving
Wanneer de overschrijving van een niet-eurorekening gedebiteerd moet worden
Wanneer de overschrijving van een niet-eurorekening gedebiteerd moet worden en met de mededeling “zonder kosten voor de begunstigde (OUR)” Verschillend per land
Voor een betaling die niet via Straight Through Processing kan uitgevoerd worden en waarvoor dus een manuele interventie vereist is , bv. indien er speciale instructies met de elektronische betalingsopdracht meegegeven worden
Voor de manuele interventie EUR 8.00

(repair fee)

Indien een bevestiging per telefoon, fax of e-mail EUR 10.00
Binnenkomende overschrijving
Wanneer de overschrijving niet via een SEPAverrekeningskamer binnenkomt EUR 5.00

(betalingsprovisie)

Indien een telefoon, fax of e-mail bevestiging gewenst is EUR 7.00
Wanneer de overschrijving niet via een SEPAverrekeningskamer binnenkomt en afkomstig is vanuit Zwitserland, Jersey, Guernsey, het eiland Man en Monaco
Internationaal tarief van toepassing

Overschrijvingen

Europese instantoverschrijvingen (SCT Instant)

De SCT Instant is een individuele elektronische betaling die dag en nacht en alle dagen van het jaar (24/7/365) wordt uitgevoerd en waarbij het geld in enkele seconden beschikbaar is voor de begunstigde.

De SCT Instant is een overschrijving die aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • overschrijving in EUR;
 • tussen twee rekeningen bij deelnemende banken binnen de landen van de SEPA-zone;
 • met gebruik van het rekeningnummer in IBAN-formaat;
 • met vermelding van de naam van de begunstigde;
 • met gedeelde kosten (SHARED).

De SCT Instant kan elektronisch worden uitgevoerd via Easy Banking Business Web of via Connexis.

Tarief
Uitgaande overschrijving
Elektronische overschrijving (onmiddellijk verrekend, weekends en feestdagen inbegrepen)

 

EUR 1.50

Limiet van 50.000 EUR per rekening en per dag.

Binnenkomende overschrijving
Binnenkomende overschrijving Gratis
Geen limiet voor binnenkomende bedragen.

Overschrijvingen

Internationale overschrijvingen (6)

Dit tarief wordt toegepast voor alle andere overschrijvingen, met inbegrip van:

 • alle betalingen in EUR naar/van landen van de Europese Economische Ruimte, Monaco, Jersey, Guernsey, het eiland Man, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Andorra, San Marino, Vaticaan Stad en grondgebieden van Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon die niet voldoen aan de definitie van “Europese overschrijving”
 • alle betalingen in EUR naar/van landen buiten de Europese Economische Ruimte, Monaco, Jersey, Guernsey, het eiland Man of Zwitserland
 • alle betalingen in een andere munt dan EUR, ook naar/van andere banken in Belgie

Een internationale overschrijving naar een PSD land is altijd uitgevoerd met gedeelde kosten (“SHARED”), d.w.z. de opdrachtgever en de begunstigde betalen elk enkel de kosten aangerekend door hun eigen bank. Uitzondering: in geval van wisselverrichting aan de kant van de opdrachtgever is het mogelijk om voor “OUR” te kiezen, d.w.z. alle kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

Tarief
Uitgaande overschrijving
Naar een andere rekening bij BNP Paribas Fortis NV (4) Gratis
Betalingsprovisie 0,1%

(min. 8,00 EUR - max. 120,00 EUR)

Telecommunicatie (SWIFT) Gratis
Intracompany overschrijving Tussen rekeningen van uw onderneming of groep €8
Toeslag voor een papieren overschrijving of inbreng aan loket EUR 10.00
Toeslag voor een dringende betaling (verrekening de dag zelf)(altijd toegepast indien betalingsopdracht aangeleverd per fax) EUR 5.00
Toeslag voor telefoon, fax of e-mail bevestiging EUR 10.00
Toeslag voor een betaling per bankcheque EUR 7.50
Extra kosten voor een betaling die niet via Straight Through Processing uitgevoerd kan worden en die manuele tussenkomst vereist, bv. wanneer speciale instructies voor de bank van de opdrachtgever zijn opgenomen of de betalingsinstructie onvolledig is. EUR 8.00
(repair fee)
Toeslag voor een overschrijving met mededeling “zonder kosten voor de begunstigde” (OUR)
Correspondentkosten, verschillend per land
Binnenkomende overschrijving
Van een andere rekening bij BNP Paribas Fortis NV Gratis
Betalingsprovisie 0,1%

(min. 8,00 EUR - max. 120,00 EUR)

Intracompany overschrijving Tussen rekeningen van uw onderneming of groep EUR 8.00
Toeslag voor telefoon, e-mail of faxbevestiging EUR 7.00

Overschrijvingen

Remote payment initiation (RPI)

De kosten met betrekking to Remote Payment Initiation (RPI) hebben enkel betrekking op de ontvangst of verzending van de betalingsopdrachten. De diverse kosten en commissies die zouden kunnen voortvloeien uit de uitvoering van deze betalingsopdrachten zijn niet inbegrepen in dit tarief.

Zie tarievenfolder "MBR/RPI/SFT"

Tarief
MT 101 inkomend EUR 2.50
/ betalingsorder
MT 101 uitgaand EUR 1.50
/ betalingsorder

Overschrijvingen

Valuteringsregels

Tarief
Debet = Uitvoeringsdatum
Credit = Uitvoeringsdatum
Uitzonderingen:
Overschrijving met wisselverrichting

uitvoeringsdatum + 2 bankwerkdagen

Domiciliëringen

Domiciliëringen

Schuldenaar

Tarief
Per verrichting Gratis
Onterechte aanvraag tot terugbetaling voor een niet toegelaten verrichting (tussen 8 weken en 13 maanden na uitvoering) EUR 15.00

Domiciliëringen

Schuldeiser

Tarief
Europese domiciliëring "Core":
Set-up fee nieuw contract EUR 125.00
Per invordering van een schuldenaar bij BNP Paribas Fortis NV of een Europese entiteit van BNP Paribas EUR 0.05
Voor elke andere invordering EUR 0.05
Europese domiciliëring "B2B"
Set-up fee nieuw contract EUR 125.00
Per invordering van een schuldenaar bij BNP Paribas Fortis NV of een Europese entiteit van BNP Paribas EUR 0.05
Voor elke andere invordering EUR 0.05
Rechtzetting/geweigerde Europese domiciliëring
Per rechtzetting/geweigerde invordering EUR 0.05
EUR 0.15

vanaf de 201ste rechtzetting/geweigerde invordering in het trimester

Terugbetaling van een betwiste invordering na 8 weken en binnen 13 maanden na de verrichting (Belgische schuldeiser-Belgische schuldenaar) EUR 15.00
Terugbetaling van een betwiste invordering na 8 weken en binnen 13 maanden na de verrichting waarbij het gelijk van de debiteur werd aangetoond (andere) EUR 15.00

Domiciliëringen

Varia

Tarief
Kopie Mandaat EUR 15.00

Domiciliëringen

Valutadatum

Tarief
Debet

Uitvoeringsdatum

Credit

Uitvoeringsdatum

Kosten verbonden aan bankkaarten en kredietkaarten

Kosten verbonden aan bankkaarten en kredietkaarten

Kaarten

Tarief
Bankkaart
Kaartbijdrage EUR 2.97
kwartaal
Dienst geldopname aan BNP Paribas Fortis Bank NV automaten in België met de Access kaart (1) EUR 2.00

kwartaal

Dienst cash deposit aan BNP Paribas Fortis Bank NV automaten in België met de Access kaart (1) EUR 2.00

kwartaal

Self Cash Deposit kaart (1) EUR 2.00

kwartaal

Vervanging gestolen of verloren bankkaart EUR 8.26
kaart
Kosten voor het personaliseren van kaart (per personalisatie en per kaart) EUR 7.02
kaart
Kredietkaart
Visa Business Blue (1) EUR 6.75
kwartaal
Visa / Mastercard Business Silver (1) EUR 12.75
kwartaal
Vervanging gestolen of verloren Visa / Mastercard (1) EUR 10.00
kaart

Kosten verbonden aan bankkaarten en kredietkaarten

Verrichtingen in EUR

Tarief
Debet
Betaling in EUR met bankkaart binnen de EER (2) Gratis
Betaling in EUR met bankkaart buiten EER (2) 1%
van het bedrag
Betaling met kredietkaart binnen de EUR Gratis
Valutadatum
Betaling met bankkaart
Verrichtingsdatum

Kosten verbonden aan bankkaarten en kredietkaarten

Verrichtingen in een andere munt dan EUR

Tarief
Debet
Betaling met bankkaart
Behandelingskosten 1 %
van het bedrag
Koersmarge (8) 1,35 %
van het bedrag
Betaling met kredietkaart (1) wisselkoersmarge begrepen in de koers
Visa / MasterCard (9) 1,60 %
van het bedrag
Opvraging met bankkaart
Behandelingskosten (1) EUR 2.36 + 0,25%

van het bedrag

Koersmarge (1) 1,35%

van het bedrag

Opvraging met kredietkaart wisselkoersmarge begrepen in de koers (1)
Visa / MasterCard EUR 6.00 + 1.60%
marge op de wisselkoers
Valutadatum
Betaling met bankkaart
Verrichtingsdatum
Opvraging met bankkaart

Cheques

Cheques

Nationale en internationale cheques

Tarief
Debet
Cheque (1) EUR 4.00
Uitgifte bankcheque (1) EUR 4.00
Uitgifte circulaire cheque (1)
Elektronisch EUR 3.00
Papier EUR 3.00
Chequeboekje met 4 cheques BNP Paribas Fortis NV (1) EUR 4.00
Aangetekende verzending chequeboekje Portkosten
Certificatie cheques in EUR (7) EUR 2.50
per cheque
Kosten onbetaalde cheques EUR 12.40
per cheque
Verzet op cheque EUR 25.00
Belgische cheque geïnd in het buitenland
Credit
Afgifte cheques
Aan loket EUR 6.00
Via Isabel 6 (elektronische afgifte) EUR 2.00
- Buitenlandse cheque geïnd in België
Valutadatum
Debet cheque

Uitvoeringsdatum - 1 kalenderdag

Afgifte cheques

Uitvoeringsdatum + 2 kalenderdagen

Nationale wisselbrieven (5)(6)

Nationale wisselbrieven (5)(6)

Debet

Tarief
Betaling van een wisselbrief Gratis
Commissie voor laattijdige betaling EUR 40.00
Commissie voor laattijdige betaling met attest uitdoving wisselschuld EUR 60.00
Wisselbrief buitenland

Nationale wisselbrieven (5)(6)

Credit

Tarief
Incassoprovisie EUR 15.00
Supplement indien vrijstelling art. 45 niet ondertekend EUR 2.50
Supplement indien niet-genormaliseerde wisselbrief EUR 10.00
Onbetaalden EUR 15.00
+ protestkosten
Supplement indien vrijstelling art. 45 niet ondertekend EUR 10.00
Wijziging wisselbrief EUR 15.00
Commissie terugvraging wisselbrief EUR 25.00
Attest uitdoving wisselschuld EUR 40.00
Interventiekosten voor manuele tussenkomsten EUR 60.00
Gerechtsdeurwaarder: weigering protest voor een onbetaalde niet-genormaliseerde wisselbrief EUR 35.00
Andere kopies en attesten EUR 12.50
Wisselbrief buitenland

Nationale wisselbrieven (5)(6)

Valutadatum

Tarief
Debet
Vervaldag - 1 bankwerkdag
Credit
Vervaldag + 3 bankwerdagen

Elektronisch bankieren

Tarief
Easy Banking Business
Abonnement gratis
EUR 2.00

maand per kaart Easy Banking Business
(trimestrieel aangerekend)

EUR 20.66
/ kaartlezer
EUR 100.00
voor dringende levering van een kaart
Isabel 6

www.isabel.eu

extra functionaliteiten BNP Paribas Fortis NV (geïntegreerd in Isabel 6) Gratis
Connexis Op aanvraag
Host-to-host(rechtstreekse connectie) Op aanvraag

Elektronisch bankieren

Rapportering

Rapportering

Elektronisch

Tarief
CODA EUR 8.00
/ rekening / maand (trimestrieel aangerekend)
SWIFT
End of day (MT940 van een BNP Paribas Fortis rekening in uw e-banking kanaal) EUR 8.00
/ rekening / maand (trimestrieel aangerekend)
End of day (MT940 inkomend van een andere entiteit - Centralising Bank) EUR 45.00

/ rekening / kwartaal

End of day (MT940 uitgaand naar een andere entiteit - Reporting Bank) EUR 125.00

/ rekening / bic code / kwartaal

Intraday (MT 942 inkomend) EUR 75.00
/ rekening / kwartaal
Intraday (MT 942 uitgaand) EUR 250.00

/ rekening / bic code / kwartaal

Balance intraday (MT 941 uitgaand) EUR 250.00

/ rekening / bic code / kwartaal

XML
Dagafschrift Camt.053 EUR 8.00
/ rekening / maand (trimestrieel aangerekend)
Debit/credit detail notification Camt.054 EUR 8.00

/ rekening / maand (trimestrieel aangerekend)

Intraday Camt.052 EUR 15.00

/ rekening / maand (trimestrieel aangerekend)

Overige Gratis
Eenmalige kost voor de validatie en invoer van een nieuw mandaat voor het versturen van electronische reporting naar een derde partij (te factureren aan die derde partij)
Mandaat manueel ondertekend (papier of PDF) EUR 15.00

/ rekening

Mandaat electronisch ondertekend EUR 2.00

/ rekening

Rapportering

Papier

Tarief
Raadpleging en download van uittreksels in PDF via Easy Banking Business Gratis
Per post
Volledig papieren uittreksel Portkosten
+ 5 eur per omslag
Samenvattend papieren uittreksel Portkosten
+ 5 eur per omslag
Debetberichten EUR 5.00
Creditberichten EUR 5.00
* Om de kosten te vermijden die verbonden zijn aan dergelijke offline opzoekingen, kunt u ons Easy Banking Business-platform gebruiken - beschikbaar 7 dagen/7 en 24 uur/24.

International desk

Tarief
Customer onboarding fee (1) (kost aangerekend bij opening van de 1ste rekening) EUR 500.00
Complementaire beheerskosten voor internationale opvolging (7) EUR 25.00

/ maand / rekening (trimestrieel aangerekend)

International desk

Diversen

Diversen

I-message

Tarief
Abonnement Gratis
Per verstuurde SMS EUR 0.1488

Diversen

Aanvragen, overzichten en kopies (7)

Tarief
Intereststaffel (1) EUR 50.00
Kopie van cheques EUR 50.00
Kopie boekhoudstukken EUR 50.00
Overzicht / historiek verrichtingen (enkel voor verrichtingen ouder dan 1 maand)* EUR 50.00
/ geconsulteerde maand / rekening
Grote opzoekingen EUR 60.00
/ uur
Voor opzoekingen, aanvragen tot annulering of wijzigingen in verband met overschrijvingen (naar het buitenland en SEPA Europese overschrijvingen,) wordt een vergoeding van 25,00 EUR + 21% VAT = 30,25 EUR aangerekend, eventueel te vermeerderen met de ons door de correspondentbank(en) aangerekende kosten. Die kosten worden niet aangerekend mocht de bank verantwoordelijk zijn voor een eventuele fout. EUR 25.00
Kapitaalsverhoging Prijs op aanvraag
Oprichting van een bedrijf Prijs op aanvraag
Opvolging van fondsen Prijs op aanvraag
Overige aanvragen* EUR 50.00
Fax/mailovereenkomst EUR 50.00
Kosten voor DHL/Euro-Sprinters/snelkoerier EUR 50.00
Aanvraag van een manuele factuur EUR 50.00
Rapporten Lijst van verrichtingen en voorwaarden toegepast per rekening EUR 50.00
* Om de kosten te vermijden die verbonden zijn aan dergelijke offline opzoekingen, kunt u ons Easy Banking Business-platform gebruiken - beschikbaar 7 dagen/7 en 24 uur/24.

Diversen

Aanbevelingsbrieven en attesten (7)

Tarief
Aanbevelingsbrieven EUR 25.00
Gewone attesten EUR 25.00
Attesten voor revisoren (per juridische entiteit)
Online EUR 125.00
Offline EUR 200.00
Bank identiteitsverklaring
- aangevraagd via Easy Banking Business Gratis
- alle andere aanvragen EUR 50.00
Bankverklaring EUR 100.00

Diversen

Briefwisseling

Alle zendingen: terugvordering van alle portkosten (uittreksels, berichten, zending van overschrijvingsformulieren) of tegen het tarief voor aangetekende zending (verzending van cheques).

Diversen

Handtekeningen

Tarief
Niet-gelijkgeschakelde papieren mandaten (10) EUR 50.00
per aanvraag, per rekening
Niet-rechtsgeldig getekend contract EUR 50.00
per contract

(1) geen BTW van toepassing

(2) EER: Europese Economische Ruimte: landen die lid zijn van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein

(3) Isabel, Easy Banking, Phone Banking, Self en Connexis

(4) Isabel, Easy Banking, Self, Connexis 

(5) geen BTW op verdisconteerde wisselbrieven

(6) kosten geboekt bij elke verrichting

(7) De complementaire beheerskosten voor internationale opvolging komen bovenop de standaard beheerskosten voor zichtrekeningen in EUR

(8) Omrekening in EUR van de transactie op basis van de wisselkoers van Mastercard/Maestro of Visa op de dag van de verwerking van de transactie en met toepassing van een wisselmarge

(9) Omrekening in EUR van de transactie op basis van de wisselkoers van de Europese Centrale Bank op de dag van de verwerking van de transactie en met toepassing van een wisselmarge

(10) Deze kosten kunnen vermeden worden door manuele betalingen te vermijden of door uw papieren mandaten voor manuele betalingen overeen te laten stemmen met uw Easy Banking Business- of Isabelmandaten.

 

Deze info-fiche werd voor informatieve doeleinden opgesteld door BNP Paribas Fortis NV. De informatie in deze fiche kan worden gewijzigd.

 

CORPORATE BANKING

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel, BTW BE0403.199.702
Tussenpersoon erkend onder FSMA-nr. 25.879A - Verantwoordelijke uitgever : Katie Van Dam

Deze inhoud is alleen zichtbaar op desktop view

Terug naar de startpagina
Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top