Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Nieuws

02.05.2016

Een flexibel salarispakket

Veel medewerkers zijn geïnteresseerd in een flexibele vergoeding en willen één van hun voordelen ruilen voor een ander. Tijd voor een stand van zaken.

Sommigen zijn bereid een deel van hun salaris in te leveren in ruil voor extra verlof. Anderen willen dan weer enkele vakantiedagen inwisselen tegen een ander voordeel. Nog anderen hebben liever een fiets dan een bedrijfswagen…Uit een onderzoek van Acerta blijkt dat 8 van de 10 werknemers hun salarispakket vrij willen samenstellen.

Opgepast: het salaris is niet helemaal flexibel. Het grootste gedeelte van de bezoldiging wordt nog steeds op een bankrekening gestort. De vergoeding in cash moet immers minstens voldoen aan de sectorale loonschalen op bedrijfsniveau. Premies en bonussen daarentegen kunnen verschillende vormen aannemen: een bedrijfswagen, extra vakantiedagen, smartphone (erg gegeerd door jongeren), internetabonnement ...

De regeling voor het invoeren van een flexibele loonpolitiek is erg versoepeld. Bovendien denkt de federale regering na over een 'mobiliteitsbudget' als alternatieve oplossing voor bedrijfswagens. Werkgevers zouden dan hun personeel verschillende transportoplossingen kunnen aanbieden, eventueel in combinatie met een bedrijfswagen. Bijvoorbeeld een fiets, een abonnement op het openbaar vervoer of lidmaatschap van een systeem van autodelen of fietsverhuur.

Sarah Peeters, directrice van Acerta Consult: "De vrije keuze van een salarispakket dreigt werkgevers extra werk te bezorgen, omdat de diverse voordelen een andere behandeling krijgen op het vlak van sociale zekerheid en belastingen. Anderzijds motiveert een flexibel loonbeleid de werknemers".

Een praktisch voorbeeld

Novartis Pharma biedt haar 350 medewerkers twee mogelijkheden om een deel van hun bezoldiging om te ruilen tegen diverse voordelen.

Werknemers kunnen om te beginnen extra vakantiedagen 'kopen' in ruil voor loon. Zij blijven voltijds werken, maar als ze tevreden zijn met 95% van hun bezoldiging, krijgen ze 11,5 bijkomende dagen vakantie. Voor 90% van hun loon ontvangen ze 23 extra dagen.

Een tweede mogelijkheid bestaat erin om elk jaar de samenstelling van het loon opnieuw te bekijken. De keuze is uitgebreid: vijf extra vakantiedagen (behalve voor wie de eerste mogelijkheid heeft gekozen), extralegale gezinstoelagen, individueel pensioensparen, verzekering ambulante verzorging, tankkaart (zonder bedrijfswagen), extra opties voor de bedrijfswagen en een iPhone. Die voordelen worden erg gewaardeerd.  

"De helft van de werknemers kiest voor minstens één voorstel", aldus Pierre Leman, personeelsdirecteur.

Bron:L’Echo
Nieuws

03.08.2020

BNP PARIBAS GROEP, RESULTATEN VOOR HET 2DE KWARTAAL 2020

De teams, middelen en expertise ten dienste van klanten

In het tweede kwartaal van 2020 mobiliseerde de BNP Paribas Groep, in de context van de gezondheidscrisis, zijn teams, middelen en expertise ten dienste van de economie en om zijn klanten - particulieren, bedrijven en instellingen - te ondersteunen.

Jean-Laurent Bonnafé, administrateur-directeur-generaal:

"Ons gediversifieerde bankmodel heeft zijn efficiëntie in het ondersteunen van onze klanten en de economie in het licht van deze ongeziene gezondheidscrisis duidelijk bewezen. BNP Paribas heeft zijn teams, zijn middelen en zijn expertise snel weten in te zetten om een antwoord te bieden op de behoeften van zijn klanten in heel Europa en daarbuiten.
Dat we heel wat capaciteit hebben om de economie te financieren, danken we aan het werk dat de Groep al jarenlang levert ten dienste van zijn particuliere, bedrijfs- en institutionele klanten. Het is de afspiegeling van zijn financiële soliditeit, van de diversificatie en de integratie van zijn activiteiten, van de nauwe relatie met zijn klanten, van de voorzichtigheid in het risicobeheer, maar ook van de krachtige uitvoeringsmogelijkheden van zijn platformen.
Samen met alle teams van BNP Paribas, die ik bedank voor hun uitzonderlijke inzet ter ondersteuning van de economie en de maatschappij, staan we onze klanten bij om de economische en maatschappelijke impact van de crisis te beperken. We blijven al onze middelen inzetten om een solide economische en duurzame relance te verzekeren."

Meer info in het persbericht: https://invest.bnpparibas.com/documents/2q20-pnl-36670

Nieuws

17.07.2020

Hoe vermijden we een K-herstel van de economie

Ook al verloopt het herstel van de economie voor het grootste deel van de ontwikkelde landen voorspoedig, helaas is dit niet van toepassing op alle niveaus van de bevolking. Deze spreidstand wordt het K-herstel van de economie genoemd,  zoals Koen De Leus aangeeft in zijn laatste blog.

Een epidemie, zoals het coronavirus waar we momenteel mee te maken hebben, zorgt vaak voor een toename van de ongelijkheid. Dit is wat de Gini-coëfficiënt aangeeft, die gemiddeld stijgt met 1,25% in de vijf jaren volgend op een epidemie. Deze ongelijkheid raakt vooral de jobmarkt en kan zelfs leiden tot een groei van het populisme.

Hoe een K-herstel vermijden ? Ontdek het hier op de nieuwe blog van Koen De Leus.

Nieuws

15.07.2020

Stijgende schulden voor ondernemingen in 2020

Een nieuwe index die de schulden van ondernemingen opvolgt, de Janus Henderson Corporate Index, werd eerder deze maand juli 2020 voorgesteld. Sylviane Delcuve, Senior Economist BNP Paribas Fortis analyseert de resultaten in haar laatste blogpost.

De Janus Henderson Corporate Debt Index houdt de laatste globale financiële situatie bij en volgt de evolutie van de schulden bij ongeveer 900 ondernemingen wereldwijd. De index, die enkele dagen geleden verscheen, laat vermoeden dat er een sterke stijging is van schulden bij ondernemingen, en dit terwijl deze al sterk toenamen in de afgelopen vijf jaar. Sylviane Delcuve, Senior Economist BNP Paribas Fortis analyseert de resultaten van deze index, die overigens een stijging voorspelt van 12% in 2020.

Waarom neemt die schuldengraad toe sinds 5 jaar ? Wat is de impact van de coronacrisis? Wie zijn de “schuldkampioenen”? Ontdek de antwoorden op deze vragen in de blog van Sylviane Delcuve

Nieuws

03.07.2020

De bank investeert in een Europees universiteitsfonds

BNP Paribas Fortis Private Equity investeert in het ‘VIVES Inter-University Fund’, een Europees universiteitsfonds dat door de UCLouvain werd opgericht via haar technologieoverdrachtbedrijf Sopartec. Dit fonds zal kunnen investeren in spin-offs van vijf universiteiten van wereldklasse. Het doel van dit fonds is om onderzoek in het belang van iedereen te versnellen, wat wil zeggen dat de resultaten van geavanceerd Europees wetenschappelijk onderzoek omgezet zullen worden naar veelbelovende ondernemingsprojecten met een sterke maatschappelijke impact.

Samen met andere investeerders investeert BNP Paribas Fortis Private Equity dus in dit fonds van 32 miljoen euro, met als doel om 50 miljoen euro te bereiken.

De investering in het VIVES Inter-University Fund past volledig bij de actieve betrokkenheid die BNP Paribas Fortis wenst te tonen in universiteitsgelinkte initiatieven. Niet alleen om cross-sell opportuniteiten te genereren, maar ook om ons imago als belangrijke motor van innovatie en ondernemerschap in het Belgische economische landschap kracht bij te zetten”, besluit Mireille Kielemoes, Managing Director Private Equity bij BNP Paribas Fortis.

Lees meer over VIVES Inter-University Fund in het persbericht EN / FR 

Nieuws

See all news

Discover More

Top