Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Nieuws

02.05.2016

Een flexibel salarispakket

Veel medewerkers zijn geïnteresseerd in een flexibele vergoeding en willen één van hun voordelen ruilen voor een ander. Tijd voor een stand van zaken.

Sommigen zijn bereid een deel van hun salaris in te leveren in ruil voor extra verlof. Anderen willen dan weer enkele vakantiedagen inwisselen tegen een ander voordeel. Nog anderen hebben liever een fiets dan een bedrijfswagen…Uit een onderzoek van Acerta blijkt dat 8 van de 10 werknemers hun salarispakket vrij willen samenstellen.

Opgepast: het salaris is niet helemaal flexibel. Het grootste gedeelte van de bezoldiging wordt nog steeds op een bankrekening gestort. De vergoeding in cash moet immers minstens voldoen aan de sectorale loonschalen op bedrijfsniveau. Premies en bonussen daarentegen kunnen verschillende vormen aannemen: een bedrijfswagen, extra vakantiedagen, smartphone (erg gegeerd door jongeren), internetabonnement ...

De regeling voor het invoeren van een flexibele loonpolitiek is erg versoepeld. Bovendien denkt de federale regering na over een 'mobiliteitsbudget' als alternatieve oplossing voor bedrijfswagens. Werkgevers zouden dan hun personeel verschillende transportoplossingen kunnen aanbieden, eventueel in combinatie met een bedrijfswagen. Bijvoorbeeld een fiets, een abonnement op het openbaar vervoer of lidmaatschap van een systeem van autodelen of fietsverhuur.

Sarah Peeters, directrice van Acerta Consult: "De vrije keuze van een salarispakket dreigt werkgevers extra werk te bezorgen, omdat de diverse voordelen een andere behandeling krijgen op het vlak van sociale zekerheid en belastingen. Anderzijds motiveert een flexibel loonbeleid de werknemers".

Een praktisch voorbeeld

Novartis Pharma biedt haar 350 medewerkers twee mogelijkheden om een deel van hun bezoldiging om te ruilen tegen diverse voordelen.

Werknemers kunnen om te beginnen extra vakantiedagen 'kopen' in ruil voor loon. Zij blijven voltijds werken, maar als ze tevreden zijn met 95% van hun bezoldiging, krijgen ze 11,5 bijkomende dagen vakantie. Voor 90% van hun loon ontvangen ze 23 extra dagen.

Een tweede mogelijkheid bestaat erin om elk jaar de samenstelling van het loon opnieuw te bekijken. De keuze is uitgebreid: vijf extra vakantiedagen (behalve voor wie de eerste mogelijkheid heeft gekozen), extralegale gezinstoelagen, individueel pensioensparen, verzekering ambulante verzorging, tankkaart (zonder bedrijfswagen), extra opties voor de bedrijfswagen en een iPhone. Die voordelen worden erg gewaardeerd.  

"De helft van de werknemers kiest voor minstens één voorstel", aldus Pierre Leman, personeelsdirecteur.

Bron:L’Echo
Nieuws

01.08.2019

BNP Paribas Groep, resultaten voor het 2de kwartaal 2019

De activiteit van BNP Paribas stijgt dit kwartaal in een context waarin de economische groei in Europa positief blijft, maar wel is vertraagd, wat tot de verwachting leidt dat de lage rente zal aanhouden.

Administrateur-directeur-generaal, Jean-Laurent Bonnafé: "BNP Paribas ziet zijn resultaat in het eerste semester stijgen tot 4,4 miljard euro. De inkomsten stijgen dankzij de groei van de activiteit in de operationele pijlers. De beheerskosten zijn goed onder controle en profiteren van de kostenbesparingsmaatregelen, wat een positief schaareffect oplevert. De Common Equity Tier 1-ratio stijgt naar 11,9 %, wat de soliditeit van de balans aantoont. De nieuwe digitale klantenervaringen die zijn uitgerold, blijken een succes, en de Groep zet zijn ambitieuze beleid voor maatschappelijk engagement actief om in daden."Bekijk de resultaten samengevat op één pagina
Het persbericht

Nieuws

24.07.2019

Landen de weg wijzen naar herbebossing

Wat als het opnieuw aanplanten van bomen een manier was om het klimaat te redden? Dat is de theorie van een groep onderzoekers waartoe de Belg Jean-François Bastin behoort. Zij publiceren een studie in het prestigieuze tijdschrift Science, net als een kaart aan de hand waarvan de verschillende landen realistische verbintenissen omtrent herbebossing kunnen aangaan.

BNP Paribas Fortis is zich bewust van de natuurlijke oplossingen voor regeneratie en afvang van koolstof en heeft in die context een partnership gesloten met WeForest. Concreet werden er sinds 2017 al 64.000 bomen in Zambia geplant via deze ngo. Een bescheiden bijdrage in de goede richting!

Lees het volledige artikel

Bronnen: RTBF.BE, GOODNEWSNETWORK, WORLD ECONOMIC FORUM
Nieuws

17.07.2019

The World’s Best Bank for Corporate Responsibility

Het internationale financiële vakblad Euromoney reikt al 25 jaar de ‘Euromoney Awards’ uit, waarmee het de beste banken in verschillende categorieën bekroont. Dit jaar werd BNP Paribas uitgeroepen tot ‘World’s Best Bank for Corporate Responsibility’.

Antoine Sire, verantwoordelijke Company Engagement: "Deze onderscheiding beloont het werk van alle medewerkers van de groep BNP Paribas die zich inzetten om een nieuw, innovatief en inclusief bankmodel uit te bouwen". 

In 2017 richtte BNP Paribas een Company Engagement-afdeling op om van de groep een echte leider te maken in duurzame financiën, maatschappelijk verantwoord ondernemen en inclusie. Sindsdien namen alle entiteiten van de groep tal van initiatieven om de positieve impact van hun activiteiten op het milieu en op de sociale inclusie te vergroten, met bijzondere aandacht voor jongeren, sociaal ondernemerschap en lokale gemeenschappen.

"Deze erkenning van BNP Paribas is mede mogelijk gemaakt door de inspanningen in de verschillende landen", aldus Wilfried Remans, Head of CSR & Public Affairs bij BNP Paribas Fortis. "België heeft hierin steeds een voortrekkersrol gespeeld: van een eerste sectorpolitiek inzake defensie in 2005, over een doorgedreven strategie inzake maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten, tot het adviseren van onze ondernemingsklanten inzake de energietransitie".

Dit jaar sleepte BNP Paribas 4 Euromoney-prijzen in de wacht:

  1. World’s Best Bank for Corporate Responsibility
  2. Luxembourg’s Best Bank
  3. Western Europe’s Best Bank for Financing
  4. Western Europe’s Best Bank for Transaction Services

Meer info

Nieuws

27.06.2019

Businessopportuniteiten dankzij de SDG's? Volg de gids

U kent ze wel, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of in het Engels Sustainable Development Goals of SDG's). Ze werden in 2015 door de Verenigde Naties op de agenda gezet om armoede uit te roeien, onze planeet te beschermen en te zorgen voor welvaart voor iedereen. De SDG's bestaan uit 169 onderliggende doelen en steunen op acties van overheden, het maatschappelijke middenveld en economische spelers. De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is bovendien van mening dat de verwezenlijking van deze doelstellingen wereldwijd (in FR) tegen 2030 voor businessopportuniteiten ter waarde van meerdere miljarden dollars én tal van nieuwe banen kan zorgen. Eén vraag blijft daarbij cruciaal: hoe vertalen we die ambities ook in echte commerciële opportuniteiten?

Stap voor stap met één doel voor ogen

In die context ontwierp de WBCSD – een groep van 190 internationale bedrijven die zich samen inzetten voor duurzame ontwikkeling – een tool voor bedrijfsleiders: de 'CEO Guide to the Sustainable Development Goals'. Deze gids bevat heel wat tips, onder meer over de rol die bedrijven kunnen spelen, maar ook over de impact van de SDG's op de business. Met andere woorden, deze gids leert bedrijven welk risico ze lopen als ze niets doen, hoe ze de nieuwe kansen moeten grijpen, hoe ze de informatie kunnen gebruiken om hun bedrijf beter te besturen en hoe belangrijk de samenwerking kan zijn met andere spelers. Deze aspecten zijn dan ook essentieel om de acties wereldwijd te organiseren en zo veel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Want 'eendracht maakt macht', dat weet iedereen.

Nieuws

See all news

Discover More

Top