Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Nieuws

25.05.2016

De groepsverzekering: een tool voor uw medewerkers om te bouwen

Sinds 1/4/2016 is de variabele interestvoet op voorschotten gedaald van 2,75 % naar 2,35 %. De uitgelezen kans dus voor uw werknemers die een vastgoedproject willen concretiseren.

Zijn uw werknemers van plan om te bouwen, te kopen of te renoveren? AG Insurance beschikt over verschillende oplossingen op maat.

Naast het voorschot zijn de wedersamenstelling, de inpandgeving en de alternatieve schuldsaldoverzekering aantrekkelijke formules voor uw jongere werknemers van wie de beschikbare reserves, opgebouwd via hun pensioenplan, nog beperkt zijn.

Voorschot

Het principe is eenvoudig: dankzij hun groepsverzekering sparen uw werknemers voor een aanvullend pensioenkapitaal dat ze ontvangen als ze met pensioen gaan.
Met het voorschot (1) kunnen ze het reeds gespaarde kapitaal opnemen om:

  • de aankoop, de bouw, de verbetering, de herstelling of de verbouwing van een onroerend goed
    te financieren dat gelegen is in de Europese Economische Ruimte en belastbare inkomsten opbrengt.
  • een hypothecaire lening terug te betalen die voordien is toegekend en bestemd is voor één van de bovenvermelde doelen.

Wedersamenstelling

Uw medewerkers sluiten bij een financiële instelling een hypothecaire lening af en betalen enkel de interesten.

Het kapitaal van hun hypothecaire lening wordt pas op het einde terugbetaald met het pensioenkapitaal dat op dat moment door de groepsverzekering gevormd zal zijn.

De groepsverzekering wordt in dat geval gekoppeld aan de hypothecaire lening en dient voor het wedersamenstellen van het ontleende kapitaal.

Inpandgeving

De groepsverzekering wordt in pand gegeven bij de financiële instelling die aan één van uw personeelsleden een lening toekent en dient als waarborg voor de terugbetaling van deze lening.

Dit is een interessante optie, aangezien de financiële instelling over een bijkomende waarborg beschikt.
Uw werknemers genieten een verhoogde leencapaciteit als het onroerend goed niet blijkt te volstaan als waarborg.

Dankzij de inpandgeving kunnen ze bovendien een interessanter tarief bedingen. Deze oplossing levert geen fiscaal voordeel op, maar is wel gratis.

Alternatieve schuldsaldoverzekering

Als het overlijdenskapitaal van een groepsverzekering gebruikt wordt als alternatieve schuldsaldoverzekering, wordt dit bedrag bij overlijden aan de bank uitgekeerd, als aflossing van de nog openstaande schuld van de hypothecaire lening.
 
(1) De werkgever moet de mogelijkheid om een voorschot op uitkeringen te krijgen uitdrukkelijk opnemen in het groepsverzekeringsreglement.

Lees het volledige artikel in EB Minutes AG Employee Benefits

Nieuws

01.08.2019

BNP Paribas Groep, resultaten voor het 2de kwartaal 2019

De activiteit van BNP Paribas stijgt dit kwartaal in een context waarin de economische groei in Europa positief blijft, maar wel is vertraagd, wat tot de verwachting leidt dat de lage rente zal aanhouden.

Administrateur-directeur-generaal, Jean-Laurent Bonnafé: "BNP Paribas ziet zijn resultaat in het eerste semester stijgen tot 4,4 miljard euro. De inkomsten stijgen dankzij de groei van de activiteit in de operationele pijlers. De beheerskosten zijn goed onder controle en profiteren van de kostenbesparingsmaatregelen, wat een positief schaareffect oplevert. De Common Equity Tier 1-ratio stijgt naar 11,9 %, wat de soliditeit van de balans aantoont. De nieuwe digitale klantenervaringen die zijn uitgerold, blijken een succes, en de Groep zet zijn ambitieuze beleid voor maatschappelijk engagement actief om in daden."Bekijk de resultaten samengevat op één pagina
Het persbericht

Nieuws

24.07.2019

Landen de weg wijzen naar herbebossing

Wat als het opnieuw aanplanten van bomen een manier was om het klimaat te redden? Dat is de theorie van een groep onderzoekers waartoe de Belg Jean-François Bastin behoort. Zij publiceren een studie in het prestigieuze tijdschrift Science, net als een kaart aan de hand waarvan de verschillende landen realistische verbintenissen omtrent herbebossing kunnen aangaan.

BNP Paribas Fortis is zich bewust van de natuurlijke oplossingen voor regeneratie en afvang van koolstof en heeft in die context een partnership gesloten met WeForest. Concreet werden er sinds 2017 al 64.000 bomen in Zambia geplant via deze ngo. Een bescheiden bijdrage in de goede richting!

Lees het volledige artikel

Bronnen: RTBF.BE, GOODNEWSNETWORK, WORLD ECONOMIC FORUM
Nieuws

17.07.2019

The World’s Best Bank for Corporate Responsibility

Het internationale financiële vakblad Euromoney reikt al 25 jaar de ‘Euromoney Awards’ uit, waarmee het de beste banken in verschillende categorieën bekroont. Dit jaar werd BNP Paribas uitgeroepen tot ‘World’s Best Bank for Corporate Responsibility’.

Antoine Sire, verantwoordelijke Company Engagement: "Deze onderscheiding beloont het werk van alle medewerkers van de groep BNP Paribas die zich inzetten om een nieuw, innovatief en inclusief bankmodel uit te bouwen". 

In 2017 richtte BNP Paribas een Company Engagement-afdeling op om van de groep een echte leider te maken in duurzame financiën, maatschappelijk verantwoord ondernemen en inclusie. Sindsdien namen alle entiteiten van de groep tal van initiatieven om de positieve impact van hun activiteiten op het milieu en op de sociale inclusie te vergroten, met bijzondere aandacht voor jongeren, sociaal ondernemerschap en lokale gemeenschappen.

"Deze erkenning van BNP Paribas is mede mogelijk gemaakt door de inspanningen in de verschillende landen", aldus Wilfried Remans, Head of CSR & Public Affairs bij BNP Paribas Fortis. "België heeft hierin steeds een voortrekkersrol gespeeld: van een eerste sectorpolitiek inzake defensie in 2005, over een doorgedreven strategie inzake maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten, tot het adviseren van onze ondernemingsklanten inzake de energietransitie".

Dit jaar sleepte BNP Paribas 4 Euromoney-prijzen in de wacht:

  1. World’s Best Bank for Corporate Responsibility
  2. Luxembourg’s Best Bank
  3. Western Europe’s Best Bank for Financing
  4. Western Europe’s Best Bank for Transaction Services

Meer info

Nieuws

27.06.2019

Businessopportuniteiten dankzij de SDG's? Volg de gids

U kent ze wel, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of in het Engels Sustainable Development Goals of SDG's). Ze werden in 2015 door de Verenigde Naties op de agenda gezet om armoede uit te roeien, onze planeet te beschermen en te zorgen voor welvaart voor iedereen. De SDG's bestaan uit 169 onderliggende doelen en steunen op acties van overheden, het maatschappelijke middenveld en economische spelers. De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is bovendien van mening dat de verwezenlijking van deze doelstellingen wereldwijd (in FR) tegen 2030 voor businessopportuniteiten ter waarde van meerdere miljarden dollars én tal van nieuwe banen kan zorgen. Eén vraag blijft daarbij cruciaal: hoe vertalen we die ambities ook in echte commerciële opportuniteiten?

Stap voor stap met één doel voor ogen

In die context ontwierp de WBCSD – een groep van 190 internationale bedrijven die zich samen inzetten voor duurzame ontwikkeling – een tool voor bedrijfsleiders: de 'CEO Guide to the Sustainable Development Goals'. Deze gids bevat heel wat tips, onder meer over de rol die bedrijven kunnen spelen, maar ook over de impact van de SDG's op de business. Met andere woorden, deze gids leert bedrijven welk risico ze lopen als ze niets doen, hoe ze de nieuwe kansen moeten grijpen, hoe ze de informatie kunnen gebruiken om hun bedrijf beter te besturen en hoe belangrijk de samenwerking kan zijn met andere spelers. Deze aspecten zijn dan ook essentieel om de acties wereldwijd te organiseren en zo veel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Want 'eendracht maakt macht', dat weet iedereen.

Nieuws

See all news

Discover More

Top