Duurzaam inspireren

Duurzaamheid / Corporate Banking / MVO

Klimaatverandering, toenemende ongelijkheid, dalende biodiversiteit, … Als we de volgende generaties nog een toekomst willen bieden, is het hoog tijd om in actie te schieten. Dat betekent volop inzetten op duurzame ontwikkeling. Voor iedereen: overheden, burgers en ondernemingen. En dus ook – en vooral – voor ons. Als grootste Belgische bank hebben we de middelen en het netwerk om voldoende impact te genereren en een katalysator te zijn in het streven naar een duurzame samenleving. Een blik op het engagement van Corporate Banking.

In september 2015 keurden de Verenigde Naties de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) goed. Dit programma, ook 'Agenda 2030' genoemd, is niet bindend, maar heeft een groot moreel gezag omdat 193 landen het hebben ondertekend.

WB_Cam_Sust_Goals_nl

De SDG's zijn het antwoord op een aantal wereldwijde ecologische en maatschappelijke onevenwichten. Die leggen een absolute noodzaak bloot: als de mensheid nog een toekomst wil, moet ze dringend werk maken van een duurzamer wereld. Want de feiten liegen er niet om:

WB_Cam_Sust_Inf_screen1_nl WB_Cam_Sust_Inf_screen2_nl WB_Cam_Sust_Inf_screen3_nl WB_Cam_Sust_Inf_screen4_nl WB_Cam_Sust_Inf_screen5_nl WB_Cam_Sust_Inf_screen6_nl WB_Cam_Sust_Inf_screen7_nl

 

De boodschap is duidelijk: elke organisatie die haar legitimiteit wil behouden en haar toekomst wil veiligstellen, moet een krachtig engagement tonen op het vlak van duurzame ontwikkeling. In die zin vormen de SDG's een fantastisch houvast voor overheden, ondernemingen en burgers om samen op weg te gaan naar een positief en gemeenschappelijk doel.

Voor ondernemingen vormen de SDG’s bovendien een uitgelezen kans om hun economisch model af te toetsen en nieuwe groeipaden uit te stippelen. Bedrijven die de impact van de SDG's op hun business niet meten, lopen een enorm risico.

Ook BNP Paribas begrijpt maar al te best wat er op het spel staat. Het is dus niet meer dan logisch dat de SDG's een plaats kregen in het maatschappelijk verantwoord ondernemen-beleid van de groep.

Eén van de opvallendste maatregelen was de invoering van een sectorbeleid, dat strikte regels en beperkingen oplegt aan investeringen in een aantal domeinen, zoals defensie, kernenergie, palmolie of steenkoolwinning.

Belgische focus

In België trekt BNP Paribas Fortis eveneens mee aan de kar, onder meer door het Belgische handvest voor duurzame ontwikkelingsdoelen te ondertekenen. Dat vertaalt de VN-doelstellingen naar initiatieven voor de privésector in ons land. We willen een speerpunt zijn in de strijd voor een duurzame planeet en hebben daartoe zowel intern als extern een aantal concrete programma's opgestart. Zo gebruiken we sinds 2016 alleen nog groene energie. We doen er ook alles aan om de CO2-uitstoot te beperken en zelfs CO2-neutraal te zijn tegen eind 2017.

We passen de waarden van maatschappelijk verantwoord ondernemen ook toe in onze activiteiten, bijvoorbeeld door sterk in te zetten op maatschappelijk verantwoorde beleggingen. En doordat onze bank zo sterk verankerd is in de reële economiekunnen we ook het investeringsbeleid van onze particuliere en ondernemingsklanten beïnvloeden.

Het doel is duidelijk: we willen een echte 'game changer' worden; een bank die op een innovatieve manier grenzen verlegt en haar klanten helpt sneller om te schakelen op duurzame ontwikkeling.

"We zijn één van de meest solide banken in Europa en een prominente marktspeler. Daarom kunnen we een drijvende kracht zijn achter het bewustmakingsproces dat verandering nodig is.
Bedrijven die duurzame ontwikkeling niet integreren in hun werkingsmodel, zullen zichzelf stilaan buiten de markt plaatsen."

Didier Beauvois, Head of Corporate Banking

Corporate Banking vindt zichzelf opnieuw uit

In een grondig veranderend economisch landschap probeert Corporate Banking zichzelf heruit te vinden om toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden aan ondernemingen en de publieke en social-profitsector. De boodschap die we voor onze klanten hebben, passen we ook zelf toe: we hervormen ons economisch model volgens de principes van duurzame ontwikkeling. Voor ons is dit een uitgelezen kans: we willen ons gewicht in de schaal werpen op het vlak van duurzaamheid en brengen alle middelen in stelling om die ambitie geleidelijk aan waar te maken.

WB_Cam_Sust_Energy_en
In vergelijking met onze concurrenten ontbreekt het ons alvast niet aan troeven:
 • We hebben de nodige financiële draagkracht om onze klanten te helpen hun meest ambitieuze projecten waar te maken.
 • Dankzij onze kennis van de Belgische bedrijfswereld en de netwerken die we de voorbije jaren hebben uitgebouwd onder start-ups en scale-ups, hebben we een uniek vermogen om bruggen te slaan tussen partijen die aan duurzame ontwikkeling werken. Onze Innovation Hubs zijn in België een ongeëvenaarde kweekvijver van talent en contacten.
 • In de domeinen energie en real estate beschikken we over nuttige ervaring en competenties, waardoor we onze klanten nu al kunnen helpen om de juiste duurzame technische oplossingen te kiezen.
 • We hebben een helder beleid uitgestippeld, dat ons een precies idee geeft van de doelen die we willen bereiken en de manier waarop we dat gaan doen.
 • We scharen ons volledig achter een zinvol doel dat het iedereen – zowel intern als extern – duidelijk zal maken dat onze bank voluit haar rol in de maatschappij opneemt.

 

De strategie van Corporate Banking bestaat erin onze middelen, energie en creativiteit toe te spitsen op vier welomlijnde ontwikkelingspijlers:

DecarbonisationCO2-uitstoot beperken

Corporate Banking wil initiatieven tegen klimaatopwarming ondersteunen en zo bijdragen aan de creatie van een CO2-vrije economie. Dat doen we door:

 • onze financiering van hernieuwbare energieproductie tegen 2020 op te voeren tot 15 miljard euro
 • innovatieve oplossingen uit te werken voor de financiering van hernieuwbare energie
 • onze financiering van startups die gespecialiseerd zijn in energietransitie op te voeren tot 100 miljoen euro
 • technologische en ecologische projecten (zoals bosaanplanting) voor het opvangen en stockeren van CO2 te ondersteunen. 
 • Lees meer over CO2-uitstoot beperken

Circular economyCirculaire economie

Hierbij willen we kapitaliseren op nieuwe technologieën die inzetten op recyclage en hergebruik. Ook projecten die bedoeld zijn om lineaire industriële productieprocessen om te zetten in circulaire processen mogen op onze steun rekenen. Het gaat om initiatieven die:

 • het grondstof- en energieverbruik in industriële processen verlagen en tegelijk de CO2-uitstoot verkleinen
 • producten op het einde van hun economische cyclus hergebruiken, eventueel in een andere vorm
 • de levensduur van producten verlengen, zowel tijdens de ontwerpfase als via een systeem voor onderhoud en reparatie
 • afval – vooral plastic – op het einde van de levensduur recycleren en de gerecupereerde materialen hergebruiken in nieuwe industriële processen
 • Lees meer over circulaire economie

Human CapitalMenselijk kapitaal 

De mens blijft het centrale aspect van duurzame ontwikkeling. Daarom moeten ook onderwijs, gezondheid en demografie de nodige aandacht krijgen. Corporate Banking verbindt er zich dan ook toe projecten te ondersteunen die streven naar:

 • kwalitatief, eerlijk, inclusief en toegankelijk onderwijs, waarin iedereen levenslang nieuwe, noodzakelijke kennis kan verwerven
 • eerlijk werk en een duurzame economie, waarvan de groei moet zorgen voor volledige tewerkstelling en kwaliteitsvolle, productieve jobs
 • een reëel welzijn, steunend op gezondheid en levenskwaliteit, ongeacht de leeftijd 
 • Lees meer over menselijk kapitaal

Smart Cities Smart cities 

De stad als belangrijkste woongebied en als cluster van economische activiteit verdient al onze aandacht. In de ‘slimme stad’ komen alle deelgebieden van duurzame ontwikkeling samen. Daarom zullen we ons toeleggen op de aspecten waar we op de efficiëntste manier het verschil kunnen maken:

 • vastgoed: energieneutrale, CO2-vrije, groene gebouwen
 • mobiliteit
 • energie, water- en afvalbeheer
 • luchtkwaliteit

Meer algemeen steunen we ook onderzoek- en ontwikkelingsprojecten die bijdragen aan technologische vernieuwing in een duurzaam kader (zoals internet of things, open data, enz.). We mikken hierbij in het bijzonder op startups en scale-ups die nauw samenwerken met universiteiten, onderzoekscentra en innovation hubs, en spelers die aan co-creatie doen. 

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top