Article

10.06.2020

'Zero emissies' als doelstelling: een nieuwe uitdaging voor bedrijven

De uitstoot van broeikasgassen is een van de belangrijkste kwesties op het vlak van milieu en klimaat. In die mate zelfs dat 'koolstofneutraliteit' een levensbelangrijk doel wordt voor bedrijven.

"Mik op de maan, zelfs als je mist zul je tussen de sterren belanden." Deze wijsheid is een perfecte samenvatting van de uitdaging waar we vandaag voor staan als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. Een ambitieus standpunt – waarvoor dank, Oscar Wilde – dat onder meer verklaart waarom de 'zero carbon'-doelstelling er bij iedereen stevig ingebakken moet zitten. En terecht: hoe langer het duurt, hoe zwaarder de inspanningen die we moeten leveren, met name om de engagementen van het Akkoord van Parijs na te leven en de impact van de opwarming van de aarde in te dijken. Het doel? De stijging van de temperatuur onder 2 °C houden, en idealiter zelfs rond 1,5 °C. Hoewel de Europese Unie zich al engageerde om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40% te verlagen, "streeft zij er ook naar om klimaatneutraal te zijn" tegen 2050.

Twee 'scholen'

Om deze ambitie waar te maken, kijken we in de eerste plaats naar de bedrijven. Toch zijn er verschillende manieren om de zaken onder ogen te zien. Of zoals Churchill het samenvatte: "A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty". Een koolstofvrije toekomst betekent een nieuwe wereld op verschillende vlakken: regelgeving, handel, economie, energie en noem maar op. Neem nu de mobiliteit: van de koolstoftaks tot de lage-emissiezones ... de regeringen voeren almaar meer maatregelen in om hun engagementen na te komen. Van eenvoudige beperkingen tot de veroudering van bepaalde businessmodellen: deze evolutie zal ongetwijfeld een impact hebben op uw activiteiten én op het voortbestaan van uw bedrijf. En dat geldt voor alle sectoren. Achter deze risico's schuilen echter ook nieuwe opportuniteiten. Nieuwe behoeften om in te lossen, markten die voor verbetering vatbaar zijn, nieuwe technologieën die nog ontwikkeld moeten worden en noem maar op. Maar om de toekomst niet te moeten ondergaan, moeten we vandaag al anticiperen!

 1. Nieuwe markten

  CO2 is onze grootste vijand. Maar innoveren betekent ook anders gaan denken. De problemen omkeren en van koolstof bijvoorbeeld een troef maken! Zo duiken er vandaag tal van innovatieve spelers op die het thema benutten om nieuwe markten te gaan verkennen: van koolstofboekhouding tot opvang en opslag van CO2. Maar ook energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en waterstof komen aan bod. We staan waarschijnlijk nog maar aan het begin van deze revolutie ... Die vereist dat we onze ingesteldheid veranderen, risico's durven te nemen en zo inzetten op technologieën die hun sporen nog niet eens hebben verdiend. Maar wie nu als eerste durft te springen, heeft ongetwijfeld zijn voorsprong mee.

 2. Innovatieve en duurzame businessmodellen

  Nieuwe manieren bedenken om zaken te doen? Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op de circulaire economie. Dat betekent dat we van paradigma moeten veranderen en ons model van binnenuit moeten aanpassen: al onze activiteiten evalueren en nieuwe oplossingen bedenken. De volledige waardeketen herbekijken om zo dicht mogelijk bij de 'zero emissie' te geraken, samenwerken met partners (klanten, leveranciers enz.) of opnieuw gaan nadenken over onze strategie om waarde te creëren, zowel voor de klant als voor het bedrijf. Het is dan ook geen toeval dat een grote klepper als Ikea maar liefst 200 miljoen euro investeert in de transformatie van zijn supply chain. Met onder meer de ambitie om tegen 2030 100% hernieuwbare energie (elektriciteit, verwarming, koeling en andere brandstoffen) te gebruiken voor zijn productie.

 3. Gedragsverandering
 4. De 'low carbon'-golf breidt steeds verder uit en trekt stilaan de hele samenleving – en met name de consumenten – mee. Voor een bedrijf zou het fataal zijn om de nieuwe behoeften en verwachtingen van zijn klanten naast zich neer te leggen. Van vliegreizen (en de mobiliteit in het algemeen) tot de vleesconsumptie: individuele keuzes sijpelen steeds meer door in onze denkoefening voor meer duurzaamheid. Bedrijven moeten anticiperen op die bewustwording ... Zeker nu we ook bij de beleggers een gelijkaardige nieuwe mindset zien. Impact is hét codewoord voor financiers! Bedrijven die mee kiezen voor een duurzame aanpak, weten bovendien steeds meer kapitaal aan te trekken. Economische waarde en duurzaamheid zijn dus meer dan ooit met elkaar verbonden.

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!
Article

04.06.2020

Duurzame transitie: waarom nu?

Een duurzame transitie is essentieel om de klimaatproblematiek aan te pakken. Maar daarvoor moeten we goed begrijpen wat de inzet precies is ... Terug naar de basis: belangrijke feiten en cijfermateriaal!

Steeds meer bedrijven nemen duurzaamheid op in hun bedrijfsstrategie ... Maar toch kan het nuttig zijn om terug te gaan naar de oorsprong van waarom dit nu zo belangrijk is (voor ons allemaal). Waarom moeten de economische spelers – en de maatschappij in haar geheel – een nieuwe weg inslaan? Omdat de huidige weg doodloopt op een muur! De planeet blijft er maar op hameren dat de context van vandaag niet die van morgen is: van klimaatopwarming over natuurrampen tot ingrijpende crisissen op het vlak van milieu, gezondheid, voeding en bevolking. Sommige economische spelers hebben ingezien dat het vijf voor twaalf is en gaan de uitdaging dan ook vol aan ... Ze kiezen voor verandering om niet te eindigen tegen die muur. En om te kunnen voortbestaan in een andere toekomst die er onvermijdelijk zit aan te komen. Maar dan moeten we de signalen en hun sneeuwbaleffecten natuurlijk wel begrijpen!

1,5 °C

Een van de hoekstenen van de klimaatproblematiek: de klimaatopwarming tegen eind deze eeuw onder de grens van 2 °C houden. Daartoe verbonden 195 landen zich in het Akkoord van Parijs dat werd ondertekend in 2015. Maar de praktische uitwerking ervan laat op zich wachten ... En iedere dag die voorbijgaat, benadrukt de inspanningen die nodig zijn om de doelstelling nog te bereiken. En als we niets of niet genoeg doen? Experts verwachten dat de klimaatopwarming tegen 2100 met maar liefst 4,8 °C kan toenemen … met desastreuze gevolgen voor onze toekomst !

26 tot 77 cm

Het is een domino-effect: de opwarming van de aarde heeft een enorme impact op onze ecosystemen. En ieder fenomeen heeft op zijn beurt weer gevolgen voor andere factoren. 26 tot 77 cm? Dat is hoeveel de zeespiegel in 2100 naar schatting zal gestegen zijn ten gevolge van een temperatuurstijging van 1,5 °C. En als die stijging niet 1,5 maar 2 °C zou bedragen? Iedere 10 cm meer komt overeen met 10 miljoen meer mensen die worden getroffen door de risico’s van een hogere waterstand!

Maar dat zijn niet de enige tekenen van de omvang van het probleem:

29 juli

Earth Overshoot Day in 2019. Dat (hier en daar betwiste) concept geeft aan dat we alle grondstoffen hebben opgebruikt die de aarde in 365 dagen kan produceren. In 2030 zullen we wellicht al vanaf eind juni ‘op krediet’ leven, terwijl dat punt in de jaren 80 nog ergens begin november lag. Een overexploitatie van de planeet die niet oneindig kan doorgaan ... Temeer omdat de wereldbevolking exponentieel blijft toenemen: tegen 2050 zullen we met 9 miljard zijn. En die stijging oefent een ongeziene druk uit op de aarde en haar grondstoffen.

40%

Ons klimaatsysteem steunt op een wankel evenwicht, onder andere door de uitstoot van broeikasgassen die worden geproduceerd door onze menselijke activiteiten. Er is dringend een radicale ommezwaai nodig om het probleem aan te pakken. De Europese Unie heeft zich ertoe verbonden om de uitstoot tegen 2030 met 40% te verlagen, maar ook om het aandeel van de hernieuwbare energieën op minstens 32% te brengen en de energie-efficiëntie met minstens 32,5% te verbeteren. Alles hangt met elkaar samen en een koolstofarme toekomst (misschien met nog wel veel grotere inspanningen) lijkt hoe langer hoe meer de enige mogelijkheid om de klimaatopwarming en de bijbehorende gevolgen te bestrijden. Dat betekent dat we in alle sectoren helemaal anders zullen moeten gaan produceren en consumeren en dat de wetgeving dienovereenkomstig moet worden aangepast. 

12.000 miljard dollar

De risico’s zijn niet min ... Maar er liggen ook kansen voor het grijpen. Het ene evenwicht verstoren om er een nieuw te creëren en daarbij rekening houden met duurzaamheid en het voortbestaan van de generaties na ons. Een grote uitdaging die komend decennium voor 12.000 miljard dollar aan commerciële opportuniteiten per jaar zou kunnen opleveren. Deze mogelijke meevaller zou voortkomen uit de invoering van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de Verenigde Naties in verschillende sectoren (voeding, landbouw, steden, energie en grondstoffen en gezondheid).

0

Dat is de tijd die we nog hebben voor we eraan moeten beginnen. De veiligste manier om te beginnen bouwen aan duurzaamheid is door risico’s om te zetten in successen. De ‘cijfers’, ook al staan ze soms ter discussie of zijn ze open voor interpretatie, liegen er niet om: de wereld verandert in sneltempo. In deze context is het van fundamenteel belang dat we ons zakenmodel evalueren en herzien. Niet omdat het zo leuk is om het wiel opnieuw uit te vinden, maar om die muur recht voor ons te vermijden. Niets doen zal ons duur komen te staan, dus we moeten handelen nu alles nog draait. En dat is nu meteen!

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!
Article

27.05.2020

Wat is de “reden van bestaan” van mijn bedrijf?

Het is de eerste vraag die u zich moet stellen om uzelf te heruitvinden. En terecht: voor u kunt bepalen wie u wilt worden, moet u weten wie u bent. De basis van elke identiteit. Een noodzakelijke introspectie!

Wie wil voldoen aan de vereisten van de toekomst - commercieel, ecologisch, reglementair of financieel - moet bereid zijn om te veranderen. Hoe kunnen we er immers vanuit gaan dat de bedrijven van vandaag klaar zijn voor de wereld van morgen, terwijl de planeet een grondige metamorfose ondergaat? Het is de logica zelve. Maar de uitdagingen zijn complex. De verandering lijkt soms zelfs op een berg waarvan de paden en de top moeilijk zichtbaar zijn. Alhoewel ... misschien hebt u “gewoonweg” een nieuwe kijk nodig om de te bewandelen weg te ontwaren. De missie? Nadenken over de fundamenten van uw onderneming. Haar reden van bestaan in vraag stellen om haar actieveld correct in te schatten, uw model te transformeren en nieuwe opportuniteiten bloot te leggen. Klaar om u neer te vlijen op de sofa?

Maar waarom uzelf heruitvinden?

Wat er op het spel staat? Het is een kwestie van uzelf in vraag stellen of in vraag gesteld worden. Als u het niet zelf doet, doen de markt, uw klanten, uw leveranciers of de wetgeving het in uw plaats. En dan is het misschien wel te laat. Het proces vereist een grondige analyse van de uitdagingen en van alle aspecten van uw activiteit. Het idee bestaat erin aan “introspectie” te doen.

 • Bepaal de immateriële middelen van uw bedrijf: van de ervaring van uw werknemers tot de organisatiemethodes en de processen en tools of de relationele middelen naar de betrokken partijen toe
 • Spoor alle potentiële waardebronnen op: van uw productieketen tot de distributie
 • Neem de positieve en negatieve externaliteiten die uw model met zich meebrengt onder de loep: het is een manier om nieuwe opwaarderingsmethodes te bepalen op monetair en niet-monetair vlak.

Deze “creatieve” oefening is echter moeilijker dan ze lijkt ...

Mezelf heruitvinden zegt u?

Het komt erop neer dat u een nieuwe blik werpt op uw bedrijf. Uw kaarten - uw troeven - terug samennemen en opnieuw schudden. Innoveren om nieuwe inzichten te krijgen. Maar op het vlak van innovatie worden bedrijven vaak belemmerd door “functionele fixatie” volgens dit artikel van de Harvard Business Review. Een cognitieve bias die ervoor zorgt dat we soms niet zien wat er vlak voor onze ogen gebeurt. Wat dat betekent? “Ten opzichte van een alledaags voorwerp schuiven we meteen de secundaire eigenschappen, die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik ervan, aan de kant. Het is een neurologische tactiek die doeltreffend is in ons leven van elke dag, maar een heus obstakel vormt voor onze creativiteit”. Waarvoor dient een basketbal? Om basketbal mee te spelen. Maar in een leeggelopen bal kunt u iets in stoppen. Deze “insight problems” kunnen worden opgelost door een gekend begrip: out-of-the-boxdenken. Concreet? Wat als uw afval een grondstof zou worden? Waarom niet overstappen van een verkooplogica op basis van volume naar een vorm van monetisatie die gericht is op het gebruik van een geïntegreerde oplossing?

Zijn opent nieuwe horizonten

Maar om “out-of-the-box” te denken, moet u zich eerst concentreren op wat u bent, in plaats van op wat u doet! In een ander artikel ging de Harvard Business Review in op het grote verschil tussen “zijn” en “doen”. Laten we als voorbeeld een fabrikant van koffiemachines nemen. Stel dat deze fabrikant zijn bestaansreden omschrijft als “het ontwerp, de productie en de verdeling van kwaliteitsvolle koffiemachines”. Dat is een beperkende visie die weinig ruimte laat voor creativiteit. Als dit bedrijf zich echter voorneemt “om mensen vijf minuten puur geluk en gezelligheid te bieden rond een verdeler van warme dranken”, dan verruimt het meteen zijn innovatieperspectieven (zijn potentiële bedrijfsmodellen). Er zijn bij wijze van spreken duizend modellen en manieren van aanpak om vijf minuten geluk te bieden! Daarom mag u uw “reden van bestaan” niet verwarren met wat u (vandaag) “doet”.

Mijn reden van bestaan?

We hebben het dan niet over uw intenties, noch over uw sociale doelstelling, noch over uw branding, ... Neen, het gaat om de bijdrage die uw bedrijf vandaag en morgen wil leveren tot de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan (economisch, sociaal, maatschappelijk, ecologisch). Een vorm van vereniging, overeenstemming en coherentie met uw waarden, uw cultuur en uw doelstellingen. Uw reden van bestaan slaat een brug tussen uw economisch project en uw duurzaam engagement. Een visie die vervolgens vertaald moet worden in concrete, meetbare en ... weloverwogen acties. Hoe u zichzelf kunt terugvinden? Bevrijd uw gedachtegang ... Het is een cruciale stap die soms gespecialiseerde hulp vereist.

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!
Article

20.05.2020

5 tips om duurzaam te “denken” en uw activiteiten te transformeren

Hoe wordt uw bedrijf “groen”? Door grondige wijzigingen op verschillende niveaus: van de mentaliteit tot uw businessmodel. Dit zijn de goede “reflexen” om u voor te bereiden op de wereld van morgen ...

Hoe kunt u anticiperen op een toekomst in volle metamorfose en ervoor zorgen dat uw bedrijf blijft bestaan? Het is een uitdaging van formaat die een belangrijk aandachtspunt zou moeten zijn voor de meeste zaakvoerders. Enkele “eenvoudige” maatregelen volstaan om de weg van de duurzaamheid in te slaan:

 • Uw afval of impact op het milieu verminderen
 • Energie en middelen besparen
 • Uw werknemers aansporen tot MVO
 • Uw werknemers aansporen tot MVO

Een toverformule?

Het zijn stuk voor stuk belangrijke stappen, maar ze garanderen niet dat uw activiteiten het zullen “overleven” in een koolstofarme toekomst. Zo kan uw bedrijfsmodel bijvoorbeeld concrete risico’s inhouden en ongeschikt blijken te zijn op commercieel, financieel, ecologisch of reglementair vlak. Maar hoe ziet een succesvol businessmodel van morgen er dan uit? We moeten u helaas teleurstellen: er is geen toverformule ... Wel kunnen we nu al enkele onmisbare ingrediënten bepalen.

Een toekomstgerichte mindset

Zoals naar voren wordt gehaald in het rapport « Breakthrough Business Models » dat gepubliceerd werd door de commissie “Business and Sustainable Development”: ergens ter wereld wordt een deel van deze formule al toegepast door een innovatief bedrijf, zelfs al merken we er nu nog maar een fractie van. Aan u om uw eigen toverformule te vinden door de nodige innovatiekracht aan de dag te leggen. Zoals Albert Einstein al zei: “To invent something, all you need is imagination and a big pile of junk”. Het vertrekpunt van uw transformatie? Uw mentaliteit doen evolueren om een nieuwe kijk te ontwikkelen ...

We helpen u alvast op weg met vijf ideeën om morgen zaken te doen!

 1. Denk duurzaam
 2. De regels van de economie evolueren bliksemsnel. En morgen? Dan zijn ze anders dan die van vandaag en lijken ze in niets meer op die van gisteren. Maar de beste soep wordt toch in een oude pot gemaakt? Misschien wel, maar dan toch alleen als de wortels vers zijn! Nieuwe ideeën die niet om het begrip duurzaamheid heen kunnen. U hebt er dan ook alle baat bij om duurzame ontwikkeling te integreren in al uw denkoefeningen en in alle aspecten van uw activiteiten. Al uw beslissingen - de selectie van uw partners bijvoorbeeld - hebben een impact. Daarom moeten criteria op het vlak van MVO of duurzaamheid meer dan ooit doorwegen in uw keuzes. Een reflex die eerst en vooral een duidelijk inzicht vereist in de uitdagingen en concepten. Dat kan zich ook vertalen in de aanwijzing van een interne “duurzaamheidsverantwoordelijke”, op voorwaarde dat hij of zij over de nodige wapens beschikt om van zich te laten horen.

 3. Denk “groot”
 4. Het tempo waaraan de verandering zich voordoet, wordt opgedreven, en daar zitten de nieuwe technologieën voor een groot deel tussen. Naast vooruitgang brengt deze versnelling ook breukeffecten met zich mee. Een situatie waar innovatieve bedrijven - groot of klein - gretig op inspelen. Zelfs de “allerkleinste” slagen erin de codes te doen wankelen en opportuniteiten te grijpen, net daar waar “meer gevestigde” spelers risico’s in zien. Als ambitieuze en behendige “Davids” die klaar zijn om het op te nemen tegen starre “Goliathen”. Het is een context die op het lijf geschreven is van durvers en ambitieuzelingen, die zich perfect weten aan te passen om de situatie te ontregelen en unieke mogelijkheden te grijpen. Met andere woorden?

  • Denk op een voldoende grote schaal om mee te surfen op de golven in plaats van kopje onder te gaan
  • Buig de problemen om, stimuleer de positieve effecten en benut de externaliteiten in plaats van de negatieve invloeden en de externaliteiten ervan te beperken.
 5. Denk sociaal
 6. De economische modellen van morgen moeten in staat zijn om meer te bieden dan financiële waarde. Wat dan? Ze moeten een positieve sociale impact hebben en “ijveren” voor het algemeen belang. Dat betekent dat ze het begrip winst duurzaam moeten verenigen met sociale, ethische en ecologische aspecten. En deze dimensies moeten integreren in alle overwegingen en beslissingen van het bedrijf. Een revolutie die noodzakelijkerwijs op gang komt door de uitwerking van een MVO-beleid en met bijzondere aandacht voor de ESG-criteria.

 7. Denk evaluatie
 8. Het bedrijf van de toekomst moet in zijn model een grondig begrip integreren van de noden van de huidige en toekomstige generaties om zijn financiële en niet-financiële impact te verbeteren. En ook hier geldt: meten is weten! Alle effecten van de waardecreatieprocessen van het bedrijf meten en beheren. Wat dat concreet betekent? Evalueren en nog eens evalueren. Om beslissingen te vermijden die op het eerste gezicht positief lijken, maar die een beperkte impact hebben en een hoge meerprijs. De externaliteiten - positief en negatief, tastbaar en ontastbaar - onderzoeken en internaliseren om noch het heden noch de toekomst in het gedrang te brengen, maar ook om economisch en “ecologisch” succes met elkaar te verzoenen.

 9. Denk circulair
 10. Circulariteit is onvermijdelijk. Het is een nieuw paradigma - voor de economie, maar ook voor onze mentaliteit - waarbij hulpbronnen aan het einde van hun levensduur kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd. Een manier zeg maar om waarde en rijkdom te creëren daar waar die afwezig zijn in het lineaire model ... Het ziet ernaar uit dat circulaire businessmodellen de norm worden, om ecologische redenen, maar ook om economische. En terecht: circulair gebruik van materialen en grondstoffen drukt de kosten en schept nieuwe opportuniteiten. Meer nog, het legt ook “verborgen” waarden (en immateriële rijkdommen) bloot binnen het bedrijf ...

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!
Article

13.05.2020

"Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, hoe goed heb ik mijn ESG-criteria in de hand?"

Elk bedrijf droomt van uitstekende financiële resultaten. Maar zijn ze ook in balans op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur? Drie criteria waar we vandaag niet meer omheen kunnen!

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Drie essentiële elementen voor de toekomst van onze bedrijven. Deze fundamentele principes kunnen ons voortaan ook helpen om de impact van een bedrijf op de mens en onze planeet te meten, zowel intern als ten opzichte van de betrokken partijen. Met andere woorden? Met deze criteria kunnen we de ESG-inspanningen van een organisatie kwantitatief beoordelen. Een balans die minstens even belangrijk is geworden als de financiële resultaten in het 'rapport' van onze economische spelers. ESG-criteria krijgen dan ook een centrale plaats in onze bedrijven.

Waarom een ESG-aanpak?

De ESG-criteria zijn veel meer dan een verplichting: ze bieden de bedrijven zelf namelijk tal van voordelen. Door zichzelf kritisch te bekijken, krijgen ze immers een beter zicht op hun operaties, de mogelijke risico's en de kansen die ze kunnen grijpen in deze steeds veranderende wereld. Zonder een grondige evaluatie van de ESG-criteria, werpen volgende vragen zich al op: Hoe kunnen we ons bewust worden van onze koolstofvoetafdruk of onze afvalproductie? Hoe komen we erachter dat een van onze leveranciers niet dezelfde waarden deelt (mensenrechten enz.)? Hoe kunnen we anticiperen op de impact van de regelgeving op onze activiteit? Enkele jaren geleden gebruikten de bedrijven de ESG-criteria soms als een eenvoudig verkoopargument. Vandaag moeten die woorden echter ook worden omgezet in daden. Het 'bewijs' kunnen leveren, is dan ook broodnodig. Vandaar het belang van een 'score' voor duurzaamheid.

Een echte strategie

De integratie van de ESG-criteria impliceert soms een echte cultuurverandering. Het proces is lang niet eenvoudig en vereist een stevige verankering in de organisatie. De uitdaging is dan ook tweeledig: enerzijds is er de toepassing en anderzijds de evaluatie. Voor het eerste deel bieden de SDG's – de Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – van de Verenigde Naties een belangrijk kader om een aangepaste ESG-strategie uit te werken. Het gaat erom de criteria eruit te pikken die het best overeenstemmen met de realiteit van het bedrijf. En dat doet op zijn beurt een nieuwe vraag rijzen: waar ligt de strategische verantwoordelijkheid voor de ESG-criteria binnen de organisatie? Het is dus absoluut noodzakelijk dat ook de bedrijfstop betrokken is bij dit hele proces ...

Tools, gegevens en competenties

Een tweede grote uitdaging is dus de evaluatie. Die evaluatie vereist zowel informatie als tools (voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van de gegevens) én talent om de impact van de activiteiten te meten. Investeringen in technologie en de aanwerving van (nog te zeldzame) profielen gespecialiseerd in duurzaamheid zijn dus geen overbodige luxe. De criteria E en G zijn vandaag steeds makkelijker te meten (koolstofvoetafdruk, diversiteit binnen het management) en dus ook eenvoudig te communiceren. De S-factor daarentegen blijft nog vaak een buitenbeentje in de ESG-analyse. Toch kunnen de nieuwste technologische innovaties (zoals machine learning en artificiële intelligentie) deze leemte vullen, zodat ook de S-factor zo nauwkeurig mogelijk kan worden geëvalueerd.

Alle ogen op u gericht

De integratie van de ESG-criteria is tegenwoordig veel meer dan alleen maar een symbolisch likje verf. De criteria worden vandaag beschouwd als een teken van operational excellence of uitstekende financiële prestaties, zoals ook blijkt uit een enquête van de Boston Consulting Group. Duurzaamheid neemt een steeds belangrijkere plaats in bij de zelfevaluatie van bedrijven. Daarnaast wordt het concept ook almaar vaker in de gaten gehouden door een toenemend aantal betrokken partijen ... Zoals? Inderdaad, de klanten. Heel vaak zijn zij de eersten die de 'slechte leerlingen' op het vlak van duurzaamheid links laten liggen. Ook steeds meer leveranciers hechten belang aan de ESG-criteria en geven eerder de voorkeur aan partners met dezelfde waarden en inspanningen. Een globale beweging dus ... die alle economische spelers moeten volgen.

Aandachtige investeerders

Ook investeerders hechten steeds meer belang aan de ESG-criteria, met name bij het nemen van hun investeringsbeslissingen. En terecht, want privé-investeerders leggen een steeds eenduidiger verband tussen de ESG-prestaties en de financiële rentabiliteit op lange termijn. Openbare investeerders zien ESG-criteria dan weer als een manier om een positieve bijdrage te leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het is dus geen toeval dat 'duurzame rankings' vandaag ontzettend populair zijn geworden (Dow Jones Sustainability Index, Global Reporting Initiative, FTSE4Good, KnowTheChain, Ranking Digital Rights, Sustainalytics enz.). Zorg er dus voor dat ook u zich hier een mooi plekje kunt veroveren!

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top