Article

11.12.2016

Waarom het Europees Hof van Justitie het einde van de fairness tax aankondigt

Volgens de advocaat-generaal van het Hof van Justitie is de fairness tax in strijd met de Europese fiscale regelgeving. Maar wat zijn de gevolgen voor de Belgische bedrijven en de begroting van de Belgische staat?

Sinds aanslagjaar 2014 zijn binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen onderworpen aan de fairness tax. Deze belasting werd in het leven geroepen door de regering Di Rupo. Het gaat om een afzonderlijke aanslag van 5,15% bij de uitkering van dividenden die niet effectief belast worden in de vennootschapsbelasting omwille van de toepassing van de aftrek van overgedragen fiscale verliezen of van risicokapitaal.

Waar draait het precies om?

Bij de invoering van de fairness tax wilde de regering een minimumbelasting opleggen aan bedrijven die geen (of weinig) belastingen betalen via het mechanisme van de fiscale aftrek. Probleem: bij de invoering van deze taks rezen meteen vragen over de verenigbaarheid van deze wetgeving met het fiscaal recht in de Europese Unie.

Fortum Project Finance, een Belgisch filiaal van een Fins bedrijf, diende in februari 2014 een verzoek om nietigverklaring van deze taks in bij het Grondwettelijk Hof. Naar aanleiding van dit verzoek stelde het Grondwettelijk Hof drie vragen aan het Europees Hof van Justitie:

 • Is de fairness tax een bronbelasting die verboden is volgens de Europese Moeder-dochterrichtlijn?
 • Zijn de dividenden die Belgische vennootschappen ontvangen, die niet zijn vrijgesteld in België, in strijd met de richtlijn?
 • Gaat het verschil in behandeling tussen Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen in tegen de vrijheid van vestiging in de Europese Unie?

Verenigbare taks maar toch onder vuur

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft uiteindelijk haar oordeel geveld, maar dat advies blijft in zeker opzicht toch genuanceerd. De advocaat-generaal van het Hof van Justitie oordeelt immers dat de fairness tax &ldquo strijdig is met de Europese regelgeving ”, maar vindt wel dat de maatregel verenigbaar is met de vrijheid van vestiging die wordt bekrachtigd in de teksten en verdragen. Het probleem ligt meer bepaald bij de richtlijn voor moeder- en dochtervennootschappen in België. Volgens die richtlijn moeten dividenden die door een dochtervennootschap worden uitgekeerd aan haar moedervennootschap worden vrijgesteld van bronbelasting (onder voorwaarden). En dat is precies wat de fairness tax ter discussie stelt.

Ook een politieke inzet

“Er valt een lijk uit de kast”, zei minister van Financiën Van Overtveldt naar aanleiding van het advies van de advocaat-generaal. Zonder nu al een schatting te geven, kunnen de gevolgen voornamelijk vanuit budgettair standpunt immens zijn volgens de minister. De minister geeft bovendien aan “altijd grote twijfels te hebben gehad” bij deze taks. “En die twijfels worden nu bevestigd door het Hof.” De regering verduidelijkt dat ze momenteel werkt aan een hervorming van de vennootschapsbelasting om “deze belasting rechtvaardiger te maken voor kmo's”. Die werkzaamheden verlopen echter in een gespannen sfeer.

De Parti Socialiste blijft de minimale belasting inmiddels te vuur en te zwaard verdedigen. In de Waalse krant l'Avenir vermoedt Laurette Onkelinx, fractieleider in de Kamer, dat de minister profiteert van een “technische opmerking van de advocaat-generaal om multinationals een fiscaal cadeau te doen”. Ze pleit ervoor om “deze minimumbelasting te behouden, (...) een kwestie van fiscale rechtvaardigheid en tegemoetkoming voor de inspanningen die van de bevolking worden gevraagd.”

Article

08.05.2019

AI geeft de digitale CFO ‘superkrachten’

Artificiële intelligentie is veel meer dan een laagje technologie. Ze is een echte game changer die de rol en de manier van werken van CFO’s (en bedrijven) diepgaand kan veranderen.

Er waait een nieuwe wind door het takenpakket van de financieel directeur en dat maakt van hem een echte digitale CFO! Hij blijft de financiën beheren, maar hij wordt steeds meer een beslisser die de strategie van het bedrijf mee bepaalt. De nieuwe technologieën die aan de basis liggen van dit nieuwe paradigma en tegelijk aanzetten tot actie, laten hem geen andere keuze: hij moet zich profileren als leider van de innovatie en de verandering. Een technologiegoeroe die deze nieuwe tools gebruikt om zijn taken beter uit te voeren, waarde te creëren of de investeringen in dit domein te bepalen. Welke technologie speelt de hoofdrol? Artificiële intelligentie. AI is voor sommigen beloftevol, voor anderen beangstigend, maar één ding staat vast: er valt niet meer aan te ontsnappen. En dat geldt ook voor de CFO!

Een woordje uitleg over AI

Artificiële intelligentie spreekt tot de verbeelding en er bestaat nog geen duidelijke definitie van. Dit is waarschijnlijk nog maar het begin van een technologie die in de jaren 2000 een echt keerpunt kende. Cloud computing, machine learning en deep learning zijn allemaal facetten van AI, maar sommige onderzoekers delen ze op in vier ontwikkelingsstadia: reactieve AI (momenteel het meest gebruikte ontwikkelingsstadium), AI-systemen met een beperkt geheugen, Theory of mind en het laatste stadium: zelfbewustzijn. Wat het huidige ontwikkelingsstadium ook is, AI heeft de weg naar de bedrijven gevonden en heel wat toepassingen zijn al lang geen sciencefiction meer. En wat betekent dit voor de CFO?

Nu al in handen!

Artificiële intelligentie biedt al diverse tools die verder gaan dan de ‘eenvoudige’ digitalisering van het bedrijf, meer bepaald omdat ze gegevens kan verwerken in volumes die een mens niet aankan. Deze massa smart data, geëxploiteerd door applicaties die steeds meer ingang vinden, wordt dan een echt ‘wapen’ dat alle afdelingen van het bedrijf kan beïnvloeden: te beginnen met financiën, maar ook klantenrelaties (chatbots, spraak- of gezichtsherkenning, productaanbevelingen, ...).

De CFO ‘stuurt’ de klantencyclus

Sommige bedrijven (Tesla, Amazon) hadden dat al snel in de gaten en gebruiken die informatie met hoge toegevoegde waarde om de klanten zoveel mogelijk te betrekken, meer te verkopen, hun operationele efficiëntie te verbeteren, de kosten te verlagen of nieuwe ideeën en bedrijfsmodellen te genereren. Een context die de CFO een totaalbeeld van de klanten geeft, zodat hij ernaar kan handelen: van betalingsgedrag tot risicobeheer, via klantenbinding en mogelijkheden om nieuwe commerciële aanbiedingen te exploiteren. AI stelt de CFO dus - via data - in staat om zich als facilitator tussen de financiële, marketing- en verkoopafdeling te positioneren. Strategisch gezien is zo’n afbouw van ‘silo’s’ gezond, omdat de klantencyclus dan meer globaal en prioritair wordt aangepakt.

Een ‘augmented’ CFO

AI zal de financieel directeur ook helpen om zijn traditionele rol ‘beter’ te vervullen. In die mate dat zijn analyses en projecties strategisch onmisbaar zullen worden. Hoe? Door complexe processen te automatiseren; de transacties te analyseren om er zeker van te zijn dat aan alle conformiteitsvereisten is voldaan; applicaties uit te rollen om de specifieke verrichtingen bij het afsluiten van de rekeningen te onderzoeken; voor het blote oog ‘onzichtbare’ verbanden te leggen. Op het vlak van voorspellingen is AI essentieel en kan het bijvoorbeeld de planning verbeteren (investeringen, inkomsten, uitgaven, ...) omdat de CFO scenario's complexer kan maken en (meer dan ooit) kan variëren. En dan is er nog de mogelijkheid om de verschillen tussen prognoses en werkelijke resultaten te meten of ze in de loop van de periode automatisch bij te sturen. Een dagelijkse opvolging die al snel onmisbaar zal worden.

Superkrachten voor digitale CFO's?

Hoewel AI onmiskenbaar troeven heeft, is het soms moeilijk om op het volledige potentieel ervan te anticiperen. Dit zijn volgens de specialisten van Wolters Kluwer de vijf superkrachten die AI de digitale CFO kan verlenen:

 1. Een blik werpen op de financiële toekomst van het bedrijf dankzij zijn ‘kristallen bol’;
 2. Het gedrag van de klanten lezen om bliksemsnel te kunnen reageren;
 3. Het profiel van de klanten binnen handbereik hebben;
 4. De cv’s analyseren om de beste talenten te rekruteren;
 5. De papierberg doen verdwijnen en de kosten verminderen;

Een engagement voor morgen!

Artificiële intelligentie? Een goede keuze op voorwaarde dat u de juiste tools kiest en rekening houdt met de technologische evoluties. Bovendien kost het tijd om AI in het bedrijf te integreren en moet de CFO zich er persoonlijk voor inzetten en een echte interne ambassadeur worden.

Article

03.05.2019

Deze vrouwelijke CFO's zorgen mee voor verandering

Een vrouw aan het hoofd van een financieel departement? Dat is vandaag (gelukkig) een realiteit, en een teken dat de mentaliteit aan het veranderen is. En toch blijven ze nog steeds in de minderheid ...

Nu CFO's een steeds belangrijkere rol krijgen in bedrijven – ze evolueren van een puur financiële job naar een echt strategische functie – zien we ook almaar meer vrouwen op de voorgrond treden. Heel vaak gaat het om veelzijdige profielen die in staat zijn om een stapje verder te gaan dan hun traditionele rol en die zich kunnen ontpoppen tot een echte business partner. Zij hebben niet alleen de nodige technische competenties, maar beschikken ook over uitstekende relationele vaardigheden en kunnen zelfs hun stempel drukken op de strategische beslissingen van het bedrijf. Een mooi voorbeeld van zo'n CFO is Birgit Conix. Vijf jaar lang was zij CFO bij Telenet en in 2018 werd ze verkozen tot Trends CFO of The Year. En die erkenning was broodnodig voor een ommekeer in de mentaliteit ...

Meer visibiliteit

De Antwerpse Birgit Conix, die inmiddels bij de internationale groep TUI aan de slag is, is echter niet de enige Belgische die aan het financiële roer staat van een groot bedrijf. Bij de genomineerden voor de prijs van CFO of The Year 2019 (die wordt uitgereikt op 15 mei 2019) zijn maar liefst vier van de vijf kandidaten van het vrouwelijke geslacht. Het gaat om Els Verbraecken van maritiemedienstengroep DEME, Ann Desender van Barco, Nathasja Van Bael van De Persgroep Publishing-Medialaan en Catherine Vandenborre van Elia. Die visibiliteit toont bovendien aan dat bedrijven vrouwelijke profielen het vertrouwen beginnen te geven om hun financiële departementen te leiden. Een realiteit die misschien wel past bij het feit dat deze vrouwen in staat zijn om een nieuwe wind te laten waaien door de boards. Volgens verschillende studies, zoals die van McKinsey in 2018, bestaat er immers een duidelijk verband tussen de economische prestaties en de diversiteit in het bedrijf. Hoewel we heel blij mogen zijn met deze toegenomen vrouwelijke aanwezigheid en hoewel de opportuniteiten zelfs steeds groter worden, hinken de cijfers nog een heel stuk achterop!

Beter maar onvoldoende ...

In zijn rapport 'Women on boards' van 2018 geeft financiële dienstverlener MSCI een grondige evaluatie van de aanwezigheid van vrouwen in raden van bestuur. Wat de CFO's betreft, is het vrouwelijke aandeel in België goed voor 20%. Met dat cijfer moeten we echter voorzichtig omspringen, want de studie had slechts betrekking op tien nationale bedrijven. En hoe zit het bij onze Franse buren? Daar liggen de resultaten net onder de 10%, maar dan wel voor een ruimere steekproef van 72 bedrijven. We herinneren u er graag ook aan dat pas in 2001 voor het eerst een vrouw tot Chief Financial Officer werd benoemd in een bedrijf uit de CAC40 (Siân Herbert-Jones bij Sodexo). Sindsdien zijn er zeven vrouwen die een dergelijke functie bekleden bij beursgenoteerde bedrijven en dat is goed voor 18%. Volgens een recente enquête die werd uitgevoerd bij 1000 Franse bedrijven uit allerlei sectoren, zou dat cijfer zelfs dalen tot ongeveer 11% ...

In de 500 beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten was in 2000 slechts 6% van de CFO's een vrouw. Die cijfers zijn wel geëvolueerd, maar niet zo sterk als u zou denken: vijftien jaar later zijn 9 CFO's op 10 nog steeds mannen! Auditbureau Grant Thornton was dan weer wat optimistischer in zijn enquête 'Women in Business', die in 2019 werd afgenomen in 35 landen: volgens dit onderzoek zou immers 34% van de CFO's van het vrouwelijke geslacht zijn.

Het glazen plafond doorbreken

Achter al deze statistieken schuilt een vaststelling die nog belangrijker lijkt dan de cijfers zelf: vrouwen zijn nog steeds in de minderheid in de financiële milieus en er blijven grote inspanningen nodig om ervoor te zorgen dat zij toegang krijgen tot functies als CFO of breder nog, tot de C-Suite en in het bijzonder de functie van CEO. Hoewel er minder wordt gesproken over een 'glazen plafond', blijft een reeks obstakels toch nog hardnekkig bestaan: gebrek aan vertrouwen van investeerders, beperkte aanwervingsopdrachten, afwezigheid van vrouwelijke 'modellen', het gewicht van een voornamelijk mannelijke werkomgeving, moeilijkheden om werk en privé te combineren of een onvoldoende aantal vrouwen in de 'pool' die toegang krijgt tot deze functies.

De vooruitgang verloopt erg traag en vergt vaak ingrijpende veranderingen, zoals onder meer op het vlak van de bedrijfscultuur, om ervoor te kunnen zorgen dat vrouwen de weg van de finance inslaan. Om die kloof te dichten, worden verschillende initiatieven op poten gezet. Zo bood Deloitte in 2012 een 'programma' aan speciaal voor vrouwen die de ambitie hebben om CFO te worden. En hoewel dit document al enkele jaren oud is, is het toch nog steeds het inkijken waard ... 

Article

30.04.2019

De vele rollen van de huidige CFO

De opdracht van de CFO binnen een bedrijf evolueert. Naast zijn financiële taken, krijgt hij steeds vaker een strategische functie in het hart van de organisatie. Franciane Rays, CFO bij BNP Paribas Fortis, kan dat bevestigen ...

Wie 'meer verantwoordelijkheden' zegt, denkt ook meteen aan het ontwikkelen van nieuwe competenties.

De hele bedrijfswereld verandert razendsnel, onder invloed van nieuwe technologieën, de financialisering van de economie of de grote en onontkoombare klimaatuitdagingen waar onze planeet mee wordt geconfronteerd. De markten worden verstoord, businessmodellen moeten evolueren en bedrijven worden gedwongen om zichzelf opnieuw uit te vinden.

Binnen organisaties ontstaat ook een nieuwe rol voor de CFO van morgen. Die CFO kan nog steeds perfect overweg met de technische en financiële aspecten, maar moet daarnaast ook in staat zijn om een transversale en strategische rol op te nemen binnen de structuur. Hij wordt een onmisbare gids en adviseur bij het nemen van beslissingen, de drijvende kracht achter de waardecreatie voor zijn bedrijf ... Een bevoorrechte positie, met meer macht dan ooit tevoren, maar ook steeds meer onder druk door de toenemende prestatie-eisen. Die evolutie vereist dat CFO-profielen een stuk veelzijdiger zijn dan vroeger en veel meer kunnen dan hun traditionele rol, met name door nieuwe competenties en attitudes aan te leren.

1. De meester van de gegevens

Alles draait vandaag om gegevens of data. Die worden vaak nog niet benut en vormen een onschatbare bron van waardecreatie voor bedrijven. Op voorwaarde dat ze worden omgezet in smart data. En achter deze voorwaarde schuilt een taak voor de Financieel Directeur. Die moet zich ontpoppen tot een echte specialist die niet alleen een gespecialiseerde gezondheidscheck-up kan doen, maar ook diepgaande prospectieve financiële analyses kan opleveren. Echte hefbomen voor verandering, zeg maar, die het bedrijf een stap voor kunnen brengen op de concurrentie. Het is dus geen toeval dat 48% van de Belgische CFO's – die in 2018 werden bevraagd in het kader van een enquête van audit- en adviesbureau PwC – vindt dat verbeteringen op het vlak van reporting, boordtabellen en KPI's een topprioriteit zijn op zeer korte termijn (18 maanden). Maar het potentieel van beschikbare gegevens- en analysetechnieken ligt ver voor op het vermogen van veel bedrijven om hier gebruik van te maken. Uit de enquête van PwC blijkt dat minder dan 10% van de respondenten over ‘voorspellende, scenariogebaseerde simulaties’ of een ‘geautomatiseerd en geïntegreerd planningsmodel’ beschikt. De technologie bestaat, maar een gebrek aan de juiste systemen én aan integratie tussen de systemen en de gegevens blijken de grootste hindernissen voor bedrijven.

2. Een digitale promotor

De digitale transformatie is voor veel bedrijven geen eenvoudige klus. Die transformatie werkt als een katalysator voor een grondige verandering op alle niveaus van de organisatie: businessmodel, human resources, interne processen, supply chain en noem maar op. De impact van de digitalisering is enorm ... Bovendien zijn het digitale aspect en de prestaties zeer nauw met elkaar verbonden, waardoor de CFO ook op dit vlak niet aan de zijlijn kan blijven staan. Blockchain, artificiële intelligentie, cyberveiligheid, machine learning... De CFO staat voor een complexe, maar essentiële taak. Hoewel tal van financiële directeurs zelf al overtuigd zijn van deze evolutie, is het ook hun rol om die digitalisering intern te verspreiden. Op die manier wordt de CFO een echte leider die in staat is om initiatieven te nemen, de inspanningen te stimuleren en een algemene digitale visie op te leggen. Het beoogde resultaat? Beter risicobeheer en sterkere prestaties. Niets meer, maar ook niets minder ...

3. Een (nog steeds) ongeëvenaarde technisch expert

Hoewel zijn rol evolueert, blijft de CFO nog steeds een uitstekende financieel expert. Hij kent alles van cijfers en is perfect op de hoogte van alle aspecten op het vlak van regelgeving en compliance. Beheer van kasmiddelen, uitwerking van de budgetten en financiële prognoses, invoering van beheerstools of controle van de financiële gezondheid en de boekhouding, ... Allemaal taken die nog steeds bij zijn bevoegdheid horen. Toch moet de CFO van vandaag meer dan ooit innovatief te werk gaan om de financiële diensten en processen te 'hervormen' en een transversale aanpak hanteren wanneer hij zijn functie vervult. Met het oog op de verdere groei van het bedrijf moet de CFO immers in staat zijn om nieuwe businessopportuniteiten te detecteren.

Franciane Rays, CFO bij BNP Paribas Fortis: "Cijfers, nauwkeurigheid en expertise zijn de sleutelwoorden. Ons departement Finance & Procurement heeft allereerst een zeer vooraanstaande rol. Onze taken – zoals reportings rond regelgeving, de opmaak van balansrekeningen, enz. – zijn onontbeerlijk voor de uitoefening van onze activiteiten als bank én voor het behoud van de licentie van BNP Paribas Fortis."

4. Een echte peoplemanager

De Financieel Directeur moet vandaag vaak omvangrijke teams leiden en dus meer dan ooit leren hoe hij met menselijke relaties moet omgaan en hoe hij intern competenties kan ontwikkelen. Hij is een charismatische manager die de talenten in zijn departement moet samenbrengen, motiveren en behouden, hij moet projecten leiden, verschillende standpunten met elkaar verzoenen en sterke teams vormen. Daarbovenop moet hij ook zijn steentje bijdragen aan de interne ontwikkeling van competenties en duidelijke doelstellingen bepalen. De nieuwe CFO is een echte coach, staat open voor nieuwe ideeën, weet zijn teams te motiveren, maar kan ook ingrijpen op de beslissende momenten ...

5. Een invloedrijke strateeg

Als veerkrachtig en voortreffelijk onderhandelaar is de CFO voortaan veel meer dan alleen 'de man of de vrouw van de cijfertjes'. Via zijn strategische visie moet hij in staat zijn om de CEO of de board positief te overtuigen en te beïnvloeden. Hij moet verstandig te werk gaan om een boodschap over te brengen, de uitdagingen toe te lichten, zijn visie te verdedigen, zijn oplossingen voor te stellen of zelfs aan de alarmbel te trekken. Die beslissende rol vereist een reeks soft skills zoals de capaciteit om the big picture te zien, nieuwsgierigheid, communicatievaardigheden, moed en het vermogen om zijn eigen organisatie te challengen ... Van een uitdaging gesproken!

Franciane Rays: Wij zijn er om de board te helpen de juiste beslissingen te nemen. Het grootste deel van mijn tijd gaat naar sturing, analyse en toelichting van onze financiële situatie. Het gaat erom de financiële indicatoren van elk departement van de bank goed te begrijpen, na te gaan of we niet van de vastgelegde budgetdoelstellingen afwijken en de business te helpen op het juiste pad te blijven. Om dat te bereiken, analyseer ik samen met mijn teams de financiële rapporten om daar de grote trends uit te halen. Ik denk ook na over de Finance van morgen om zo te kunnen anticiperen op eventuele strategische aanpassingen."

Article

15.04.2019

Wie is de persoon achter de afkorting CFO?

De 'Chief Financial Officer', of in het Nederlands 'financieel directeur', vervult in heel wat bedrijven een doorslaggevende rol. Zijn belangrijkste verantwoordelijkheid is vooral het financiële beheer van de organisatie. Vandaag wordt zijn takenpakket echter een stuk uitgebreider en speelt hij meer en meer een strategische rol. De CFO is voortaan veel meer dan alleen 'de man of de vrouw van de cijfertjes' ...

De aanwezigheid van de CFO laat zich steeds meer voelen. Het financiële plaatje is dan ook een belangrijk aspect in de organisatie van een bedrijf. Die vaststelling geldt zeker en vast ook voor kmo's, waar de CFO vaak niet alleen verantwoordelijk is voor de financiën, maar ook voor human resources en het juridische departement. Om die reden wordt vandaag ook steeds vaker gesproken over een 'financieel en administratief directeur'. Ongeacht de omvang van het bedrijf, kunnen we de rol van deze man of vrouw echter samenvatten in deze vijf taken:

 1. De naleving van de financiële en boekhoudkundige regels waarborgen
 2. Verslag uitbrengen over de financiële toestand van het bedrijf, zowel aan de Directie en de Raad van Bestuur als aan de externe stakeholders
 3. De financiële informatie, zoals prognoses, voorbereiden en opstellen
 4. Omvangrijke financiële operaties sturen, met name door het financiële risico van investeringsprojecten in te schatten
 5. Waken over de rentabiliteit en de optimalisering van het kapitaalbeheer in het bedrijf, door eveneens de relaties met financiële partners te verzorgen

De CFO van de toekomst? Een strategische rol ...

De CFO krijgt vandaag een steeds grotere rol, die veel verder gaat dan cijfers alleen. En terecht, want door de almaar complexere economische context, de razendsnelle technologische vooruitgang en nieuwe begrippen als cybercriminaliteit en risicobeheer komen bedrijven voor enorme uitdagingen te staan. En die uitdagingen plaatsen de 'Chief Financial Officer' van morgen in een meer strategische positie. De financieel verantwoordelijke blijft in de eerste plaats een cijferexpert, maar krijgt daarbovenop een steeds uitgebreider takenpakket. Naast zijn traditionele verantwoordelijkheden, speelt de CFO een meer en meer centrale rol in het besluitvormingsproces van het bedrijf. De man of vrouw die in staat is om op hoog niveau financiële informatie te leveren, is voortaan ook een veelzijdig manager, die helemaal mee is met de innovatie en alle onderdelen en dimensies van de structuur door en door kent.

Veelzijdig en ervaren

In een rapport uit 2018 onderscheidt rekruteringsspecialist Michael Page vier nieuwe, aanvullende en onderling samenhangende rollen voor de CFO van de toekomst: de man of vrouw van de cijfers is volgens het rapport ook coach, piloot, wetenschapper en ingenieur. Een hele waslijst aan taken, waardoor de CFO weleens het schaap met de vijf poten zou kunnen worden ... Als coach kan hij zijn leiderschapskwaliteiten en zijn capaciteit om zijn teams te motiveren ten volle benutten. Daarnaast speelt hij de rol van de piloot die het bedrijf door turbulente tijden kan loodsen door performante strategieën en een dito beleid toe te passen. De wetenschapper die in iedere CFO schuilt, kan het bedrijf dan weer helpen om een voortrekkersrol te blijven spelen en de directie zo goed mogelijk te adviseren. Tot slot kan de ingenieur in hem doeltreffende oplossingen uitwerken om de commerciële doelstellingen te bereiken via verschillende scenario's en contexten.

De verandering komt snel ...

Digitalisering, artificiële intelligentie, robotisering, cyberveiligheid, maar ook (en vooral) big data, zijn allemaal fenomenen die zorgen voor een heuse ommekeer in het dagelijkse leven van de CFO, waardoor hij een echte digitale evangelist moet worden. Handig kunnen omspringen met gegevens is een must geworden. Big data, of eerder smart data, zijn dan ook een cruciaal en onmisbaar hulpmiddel geworden voor de strategische beslissingen van een bedrijf, zeker wanneer het gaat om voorspellingen en risicobeheer. Bovendien is de échte uitdaging voor de financieel verantwoordelijke om die risicobeheersing te koppelen aan de andere dimensies van het bedrijf, die veel verder gaan dan het financiële plaatje alleen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan supply chain en verkoopsprestaties, maar ook aan trends en marktevoluties. Met die dominante rol in het achterhoofd, zal de CFO zijn stem steeds meer moeten laten horen in de C-suite van het bedrijf. En daarvoor heeft hij uiteraard ook nog zijn uitstekende communicatievaardigheden nodig ...

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top