Article

09.10.2017

Verhuurdiensten krijgen een tweede jeugd door de zelfrijdende auto

Traditionele verhuurbedrijven en start-ups van nieuwe technologieën slaan de handen in elkaar om de zelfrijdende auto op grote schaal te lanceren.

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de logica van de smart city, moeten ze evenwel het goede model kiezen.

Onlangs gingen Alphabet en Apple allebei partnerships aan met autoverhuurbedrijven in het kader van hun respectieve programma's voor zelfrijdende auto's. Waymo, de divisie van Alphabet die zich toelegt op auto's zonder bestuurder, ging een samenwerking aan met Avis, leider in de verhuur voor professionele doeleinden op de Amerikaanse markt. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Avis instaan voor het beheer van het park zelfrijdende auto's die Waymo ontwikkelt in Phoenix, Arizona. Het bedrijf ging in april van start met een pilootproject. Het bood vrijwilligers de mogelijkheid om gratis in de wagens te stappen om naar de bestemming van hun keuze te rijden. In ruil werden ze gevraagd om hun bevindingen aan het bedrijf mee te delen.

Partnership Waymo – Chrysler

De auto's die Waymo ontwikkelt zijn ook het resultaat van een partnership dat in mei werd aangegaan met de Amerikaanse autoconstructeur Chrysler. Het gaat om Pacifica-minivans, die het volledige eigendom van Waymo blijven. Avis staat in voor het stockeren en onderhouden van de voertuigen, waarvoor het zijn al bestaande infrastructuur gebruikt. De niet-exclusieve overeenkomst is verschillende jaren geldig en houdt geen financiële voorwaarden in. Apple van zijn kant ging een partnership aan met Hertz, de nummer twee in Amerikaanse autoverhuur qua omzet, voertuigen en verhuursites. Door de overeenkomst kan Apple auto's van het model Lexus RX450h huren om zijn software voor autonome besturing te testen. Er rijden al zowat zes wagens met deze software in de omgeving van San Francisco.

De combinatie van software en materiaal 

Het kan misschien verrassend lijken dat twee bedrijven, die pionier zijn in nieuwe technologieën, zich associëren met vertegenwoordigers van een sector die weinig recente veranderingen kende. De verklaring ligt in het feit dat Alphabet en Apple allebei veel meer interesse hebben voor de ontwikkeling van de technologie en van de software dan voor het dagelijkse beheer van een park zelfrijdende auto's, een sector waarin de twee bedrijven strikt genomen geen ervaring hebben. "Nu ons stijgende aantal zelfrijdende wagens ter beschikking worden gesteld van het publiek, moeten we ze onderhouden en schoonmaken zodat ze op elk moment van de dag of nacht kunnen worden gebruikt", zo verklaarde John Krafcik, CEO van Waymo, in een persbericht. "Met duizenden verhuursites wereldwijd kan Avis Budget Group ons helpen om deze technologie voor meer mensen en op meer plaatsen toegankelijk te maken." Hoewel Apple aanvankelijk zijn eigen auto wilde bouwen. Liet Tim Cook, CEO van Apple, in Juni in een interview met het Amerikaanse medium Bloomberg al weten dat ze uiteindelijk toch besloten hebben om hun inspanningen te focussen op kunstmatige-intelligentiesoftware. "We focussen op de autonome systemen. Ze vormen de kern van onze artificiële-intelligentieprogramma's. Het is ongetwijfeld een van de moeilijkst te realiseren zaken."

Naast hun expertise in het beheer van een groot wagenpark brengen de verhuurbedrijven ook hun klanten, financiële activa en infrastructuren in, die de nieuwetechnologiereuzen de middelen kunnen geven om hun ambities waar te maken. Zo telt Avis wereldwijd maar liefst 11.000 verhuursites, waarop Waymo voortaan kan rekenen om zijn voertuigen te onderhouden in het kader van de toekomstige expansieprojecten. Wanneer ze deze infrastructuur niet zelf moeten bouwen of het personeel om er te werken niet moeten rekruteren, kan dat een flinke duw in de rug betekenen op deze super concurrentiële markt. Volgens John Krafcik zullen de zelfrijdende en gedeelde auto's gemiddeld zes keer meer rijden dan individuele auto's: onderhoud is dus een kritiek punt in deze strijd. Nog een belangrijk gegeven: in 2013 kocht Avis Zipcar, een start-up die ook gespecialiseerd is in verhuur, maar die een flexibeler en innovatiever businessmodel heeft dat veel succes kent bij een jong publiek. Met een miljoen Zipcar-gebruikers, onder wie flink wat jonge technofielen, en de Avis-klanten, met een traditioneler profiel, heeft Waymo over toegang tot een groot publiek. Tot slot verhuren Avis en Hertz niet enkel aan particulieren: ze verhuren ook wagenparken aan bedrijven. Zo hebben ze het vermogen om het volledige wagenpark dat een professional gebruikt om te vormen naar autonome besturing. Dat is een doorslaggevend argument voor de actoren die zich inzetten om deze technologie te promoten. 

Avis, Hertz en consorten hebben op hun beurt alles te winnen door het aangaan van dergelijke partnerships. Ze hadden immers zwaar te lijden onder de komst van innovatieve actoren op de markt, zoals Zipcar en Getaround, gecombineerd met de sterke groei van bedrijven die mobiliteit op verzoek aanbieden, zoals Lyft en Uber: zo daalde het aandeel van Hertz het voorbije jaar bijvoorbeeld 75 procent in waarde. De traditionele verhuurbedrijven krijgen nu de kans om terug in de running te komen en een plaats te veroveren in deze nieuwe sector, die de automarkt duurzaam belooft te veranderen.

Op naar zelfrijdende, elektrische en gedeelde taxi's?

Het autolandschap is trouwens volledig aan het hervormen. Aangezien voorlopig geen van de actoren over alle troeven beschikt om de leider te zijn, zien we een spel van allianties, waar sommigen hun softwarekennis inbrengen, anderen hun knowhow als constructeur en nog anderen hun capaciteit om grote wagenparken te beheren. Zo associeerde Waymo zich ook met Honda en Lyft. Het laatste bedrijf sloot dan weer een overeenkomst met General Motors, dat zelf afdelingen heeft die zich toeleggen op zelfrijdende wagens en autodelen, en met Nutonomy, een start-up die gespecialiseerd is in het ontwerpen van software voor auto's zonder bestuurders. De kleine start-up Getaround, die een verhuurmodel van particulier tot particulier aanbiedt, werkt op zijn beurt samen met Toyota, dat ook een eigen afdeling voor zelfrijdende auto's heeft. Te midden van al deze allianties zien we verschillende mogelijke modellen opduiken. 

Een eerste optie zou erin bestaan het volledige wagenpark van de verhuurbedrijven om te zetten in zelfrijdende auto's, die min of meer op dezelfde manier als vroeger zouden functioneren, maar met meer flexibiliteit, het gebruik van apps om een voertuig te bestellen enz. Dit model is vrij eenvoudig in te voeren maar toch niet het interessantste, omdat het geen optimalisering van de activa mogelijk maakt. Als iedereen een individuele zelfrijdende auto voor eigen gebruik huurt, dan blijft de winst in termen van minder verkeer, minder vervuiling en meer beschikbare openbare ruimte beperkt. Voor een maximale efficiëntie moeten we weg van het idee dat een individu helemaal alleen een auto inneemt met plaats voor vier of vijf mensen en van auto's die werkloos voor gebouwen op hun eigenaars staan te wachten. Een tweede oplossing, die complexer maar veel efficiënter is, bestaat erin alle wagens die in een stedelijke omgeving actief zijn om te vormen in een ecosysteem van elektrische, zelfrijdende en gedeelde taxi's die iedereen via een app kan bestellen, die permanent rondrijden en die worden beheerd en onderhouden door de verhuurbedrijven. We staan allang achter de verdiensten van zo een ecosysteem, dat ons zou toelaten de essentie van de technologie van de autonome besturing te benutten. Naast de privéactoren moeten ook de openbare actoren zich echter engageren om deze toekomst mogelijk te maken. De steden New York en Los Angeles kondigden onlangs aan dat ze werken aan een dergelijk ecosysteem, waarmee ze een stap in de goede richting zetten.

Bron: L’Atelier
Article

10.02.2021

Wat met de mobiliteit na de coronacrisis?

De gezondheids- en economische crisis heeft alle sectoren in al hun aspecten getroffen. Onder meer de mobiliteit, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

De mobiliteit evolueert elke dag. En deze evolutie is met de coronacrisis in een hogere versnelling geraakt. Heel wat mensen werden geïsoleerd en telewerken werd de norm in een groot deel van de wereld.

De coronacrisis heeft de bezorgdheden op het vlak van transport veranderd

Vanaf nu verplaatsen we ons niet langer op dezelfde manier. En onze bekommernissen zijn ook niet meer dezelfde. Volgens een rapport van BCG Consulting zijn de fysieke afstand en de netheid van het voertuig het belangrijkst voor respectievelijk 41 en 39% van de respondenten wanneer ze een transportmiddel moeten kiezen. Er is ook het fenomeen van de pre- en postcoronamobiliteit, aangezien de respondenten nu meer dan vóór de crisis geneigd zijn om te voet te gaan of hun eigen fiets, scooter of wagen te gebruiken.

Duurzame en alternatieve mobiliteit in de komende jaren

Het is niet zo dat de mobiliteit gewacht heeft op de coronacrisis om te evolueren. Het aandeel milieuvriendelijke voertuigen zal blijven toenemen, steeds volgens dezelfde verhouding. Tegen 2035 zullen de elektrische auto's meer dan 35% uitmaken van het aandeel nieuwe voertuigen en zal elektriciteit wereldwijd de overheersende aandrijfkracht zijn. Het aandeel zelfrijdende wagens zal ook toenemen, met 10% voertuigen van niveau 4 (die zich bijvoorbeeld zonder bestuurder kunnen verplaatsen) en 65% van niveau 2 of hoger.

Mobiliteit op maat van de werknemers, vanaf nu

De toekomst van de mobiliteit speelt ook vandaag al, met name voor de ondernemingen en de zelfstandigen. De noodzaak aan alternatieve verplaatsingsmiddelen is niet alleen voelbaar bij particulieren maar ook bij werknemers. Er is geen enkel vervoermiddel meer dat bij elke situatie past, maar we hebben wel een waaier aan mogelijkheden, afhankelijk van de behoefte van het moment. Elektrische wagens, hybride wagens, elektrische fietsen, een abonnement voor het openbaar vervoer, autodelen, leasing ...  Deze middelen kunnen verschillende vormen aannemen en bijvoorbeeld worden gecombineerd in een mobiliteitskaart. Voordelig voor de medewerkers en managers van een onderneming, maar ook voor de samenleving zelf dankzij de kostenbesparing, de optimalisatie en het beheer van het wagenpark.

Meer weten over duurzame en alternatieve mobiliteit voor u en uw medewerkers?
Ontdek onze mobiliteitsoplossingen op maat
Article

28.01.2021

Op weg naar alternatieve mobiliteit

In een hedendaags verantwoord vlootbeheer staat duurzaamheid centraal. We helpen u uw ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te bepalen en waar te maken.

Samen verlagen we de ecologische voetafdruk van uw bedrijf, verbeteren we de mobiliteit van uw werknemers en geven we uw inspanningen een centrale plaats in de toegevoegde waarde van uw bedrijf. Kortom, we zetten in op een alternatief mobiliteitsbeleid.

Energietransitie

We helpen u om over te schakelen op alternatieve mobiliteit en nieuwe technologieën die uw ecologische voetafdruk verlagen. Onze SMaRT-benadering garandeert de beste energiemix in uw wagenpark, afgestemd op uw strategie en bestuurdersprofielen.

Alternatieve mobiliteit vergt nieuwe technologieën die hand in hand moeten gaan met nieuwe infrastructuren. Daarom bieden we niet alleen elektrische auto’s aan, maar ook de bijpassende oplaadoplossing. Via onze geïntegreerde dienstverlening bepalen we hoeveel oplaadpunten u nodig hebt, installeren we ze en beheren we het gebruik op het werk en bij de bestuurders thuis.

Zachte mobiliteit

Mobiliteitsbeheer houdt tegenwoordig meer in dan auto's of bestelwagens. Een 360°-benadering dringt zich op. Samen met u bepalen we uw mobiliteitsstrategie en -behoeften. Een groenere auto is maar een van de mogelijkheden. Met verschillende mobiliteitsbeheeroplossingen zoals de Mobility Card en alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals fietsleasing, inspireren we u tot een flexibeler aanbod binnen uw organisatie.

Werknemers staan centraal

Als u de werknemers centraal zet, staat u sterker om bekwame medewerkers te vinden, tevreden te stellen en te behouden. Ga een stap verder dan een alternatieve mobiliteitsoplossing: neem hun veiligheid ter harte en laat hen een actieve rol spelen in het verwezenlijken van uw duurzame doelstellingen. Vertrouw op ons om hun veiligheid te verbeteren en nieuwe technologieën te integreren.

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.

BNP Paribas Fortis biedt volledige mobiliteitsoplossingen aan. Soms is een vloot met alleen maar vierwielers niet genoeg voor uw mobiliteitsbehoeften.

Als betrouwbare partner kunnen wij u helpen bij elke stap – of pedaaltrap – in uw mobiliteitstraject.

Mobiliteitsanalyse en advies

Onze mobiliteitsmanagers kunnen samen met u en uw relatiebeheerder een toekomstgerichte mobiliteitsstrategie opstellen.

Eerst luisteren we naar u: wij willen uw behoeften en bekommernissen op het gebied van mobiliteit begrijpen. Dit is het vertrekpunt om tot de beste mobiliteitsoplossing voor u en uw bedrijf te komen. Wij bouwen daarbij verder op onze expertise, maar houden uiteraard ook rekening met het specifieke wettelijke en fiscale ecosysteem in België.

Nieuwe mobiliteitsoplossingen

Naast full service leasing bieden wij u ons core product aan, waarmee u toegang krijgt tot ons volledige mobiliteitsaanbod, een breed scala aan basisdiensten en diensten met toegevoegde waarde, zoals autodelen, carpoolbeheer, fietsleasing en mobiliteitskaarten. Alle mobiliteitsoplossingen en verwante diensten zoals parkeren, elektrisch opladen, brandstof, tol en carwash liggen binnen handbereik.

Beheer van uw mobiliteitsbudget

Wij helpen u en geven advies over de implementatie van het federale mobiliteitsbudget in uw bedrijf. Als dat te beperkt is voor uw specifieke behoeften en doelstellingen, kunnen we, zoals we al deden voor een aantal klanten, een gepersonaliseerde mobiliteitsbudgetoplossing ontwikkelen om uw mobiliteitskosten te beheren in lijn met het wettelijk kader.

We implementeerden al enkele kostenneutrale oplossingen op maat, waarmee onze klanten leasewagens kunnen combineren met leasefietsen of alternatieve mobiliteitsoplossingen. Het bedrijf haalt zo zijn doelstellingen terwijl het zijn verplichtingen en beloften nakomt.

Die doelstellingen kunnen gaan van een ambitieuze CO2-agenda tot een concurrerend aanbod in de talentenoorlog of een oplossing voor het gebrek aan parkeerplaatsen.

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.
Article

15.07.2019

Duurzaamheidsworkshops voor 200 ondernemers

De eerste reeks Sustainable Business Ateliers was een succes. Meer dan 200 ondernemers namen deel aan 9 sessies verspreid over alle regio’s van het land. Wat vonden ze van dat initiatief? Bekijk enkele sfeerbeelden.

Steeds meer ondernemers hebben de transitie naar duurzaamheid als een punt op hun agenda. Hoewel heel wat bedrijfsleiders er economische mogelijkheden in zien, roept die transitie toch vragen op die ze moeilijk in hun eentje kunnen beantwoorden. Die vaststelling, en de ambitie om de ondernemers te begeleiden, bracht BNP Paribas Fortis op het idee van de Sustainable Business Ateliers. De deelnemers delen er praktijkervaringen en wisselen met elkaar van gedachten, maar breiden er ook hun netwerk uit.

Hoe verloopt een Sustainable Business Atelier?

In totaal waren er negen sessies in het hele land. Een typische workshop start met een presentatie van Wilfried Remans, Head of CSR BNP Paribas Fortis, over de manier waarop onze bank zelf duurzaamheid integreerde in haar activiteiten en in haar manier van werken. Na dat eerste gedeelte volgen nog presentaties van de deelnemende bedrijven en organisaties.

In Charleroi, bijvoorbeeld, gaf Philippe Dubois een presentatie. Die CEO is ervan overtuigd dat de toekomst toebehoort aan de deeleconomie. Met de steun van alle medewerkers zette zijn bedrijf, DHK in op een kringloopeconomiebenadering. Die houdt in dat het bedrijf zijn afval recycleert, vermaalt en herwaardeert. Na zijn inspirerende getuigenis volgde er een andere getuigenis, van François Vandenhende. Met ledverlichting, regenwaterputten, afvalsortering en zelfs een insectenhotel koos zijn Orange Hotel in La Louvière, voor een compleet duurzaam concept.

Heel wat ervaringen rijker worden de deelnemers vervolgens ingedeeld in verschillende discussiegroepen, met klanten van de bank, vertegenwoordigers van de academische wereld, lokale decisionmakers en influencers.

Wat vonden ze ervan?

De deelnemers bleken benieuwd te zijn: "Je ziet dat de bedrijven in heel diverse  fasen van hun transitie zitten", vindt een deelnemer. "Soms is de persoonlijke motivatie van de bedrijfsleider de voornaamste kracht achter die transformatie. Maar het is vooral de druk van de markt die de verandering opdringt, want duurzaamheid geldt steeds vaker als verkoops- en differentiatie-argument."

Wat is de rol van de bank?

Daarover lopen de meningen uiteen. Voor sommigen kan BNP Paribas Fortis een bevorderende rol spelen in de toegang tot krediet voor energiezuinige projecten of voor de financiering van groene mobiliteit. Voor anderen kan de bank de communicatie tussen bedrijven en hun integratie in de lokale ecosystemen faciliteren. Ze zou de bedrijven ook kunnen adviseren over de bestaande subsidies, want er zijn heel wat regels in België, en evenveel uitzonderingen op de regels.

Nog anderen benadrukken de rol van de politici: "Een aangepaste reglementering en overheidssteun zijn onontbeerlijk om de voornaamste onzekerheden rond de nieuwe technieken te boven te komen. En waarom geen taxshelter voor duurzaam ondernemerschap? BNP Paribas Fortis is een belangrijke opiniemaker in België en zou kunnen bijdragen tot de invoering van dat soort oplossingen."

Na elke workshop zijn er deelnemers die het Sustainable Business Competence Centre willen leren kennen, om een strategische bespreking over maatschappelijk verantwoord ondernemen en financiering van duurzame projecten op te zetten of voor een globaal overzicht van de milieutransitie en de positionering van hun eigen bedrijf.

Verschillende deelnemers gaven bovendien te kennen dat ze de workshops willen blijven bijwonen, om knowhow en netwerken te delen, zich te verdiepen in specifiekere thema’s en over synergiën na te denken.

Hier vindt u een aantal sfeerbeelden van de verschillende ateliers.

WB_Art_SBA_1_en WB_Art_SBA_2_en WB_Art_SBA_3_en WB_Art_SBA_4_en WB_Art_SBA_5_en WB_Art_SBA_6_en WB_Art_SBA_7_en WB_Art_SBA_8_en WB_Art_SBA_9_en WB_Art_SBA_10_en WB_Art_SBA_11_en WB_Art_SBA_12_en WB_Art_SBA_13_en WB_Art_SBA_14_en WB_Art_SBA_15_en WB_Art_SBA_16_en WB_Art_SBA_17_en WB_Art_SBA_18_en WB_Art_SBA_19_en

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top