Article

09.10.2017

Verhuurdiensten krijgen een tweede jeugd door de zelfrijdende auto

Traditionele verhuurbedrijven en start-ups van nieuwe technologieën slaan de handen in elkaar om de zelfrijdende auto op grote schaal te lanceren.

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de logica van de smart city, moeten ze evenwel het goede model kiezen.

Onlangs gingen Alphabet en Apple allebei partnerships aan met autoverhuurbedrijven in het kader van hun respectieve programma's voor zelfrijdende auto's. Waymo, de divisie van Alphabet die zich toelegt op auto's zonder bestuurder, ging een samenwerking aan met Avis, leider in de verhuur voor professionele doeleinden op de Amerikaanse markt. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Avis instaan voor het beheer van het park zelfrijdende auto's die Waymo ontwikkelt in Phoenix, Arizona. Het bedrijf ging in april van start met een pilootproject. Het bood vrijwilligers de mogelijkheid om gratis in de wagens te stappen om naar de bestemming van hun keuze te rijden. In ruil werden ze gevraagd om hun bevindingen aan het bedrijf mee te delen.

Partnership Waymo – Chrysler

De auto's die Waymo ontwikkelt zijn ook het resultaat van een partnership dat in mei werd aangegaan met de Amerikaanse autoconstructeur Chrysler. Het gaat om Pacifica-minivans, die het volledige eigendom van Waymo blijven. Avis staat in voor het stockeren en onderhouden van de voertuigen, waarvoor het zijn al bestaande infrastructuur gebruikt. De niet-exclusieve overeenkomst is verschillende jaren geldig en houdt geen financiële voorwaarden in. Apple van zijn kant ging een partnership aan met Hertz, de nummer twee in Amerikaanse autoverhuur qua omzet, voertuigen en verhuursites. Door de overeenkomst kan Apple auto's van het model Lexus RX450h huren om zijn software voor autonome besturing te testen. Er rijden al zowat zes wagens met deze software in de omgeving van San Francisco.

De combinatie van software en materiaal 

Het kan misschien verrassend lijken dat twee bedrijven, die pionier zijn in nieuwe technologieën, zich associëren met vertegenwoordigers van een sector die weinig recente veranderingen kende. De verklaring ligt in het feit dat Alphabet en Apple allebei veel meer interesse hebben voor de ontwikkeling van de technologie en van de software dan voor het dagelijkse beheer van een park zelfrijdende auto's, een sector waarin de twee bedrijven strikt genomen geen ervaring hebben. "Nu ons stijgende aantal zelfrijdende wagens ter beschikking worden gesteld van het publiek, moeten we ze onderhouden en schoonmaken zodat ze op elk moment van de dag of nacht kunnen worden gebruikt", zo verklaarde John Krafcik, CEO van Waymo, in een persbericht. "Met duizenden verhuursites wereldwijd kan Avis Budget Group ons helpen om deze technologie voor meer mensen en op meer plaatsen toegankelijk te maken." Hoewel Apple aanvankelijk zijn eigen auto wilde bouwen. Liet Tim Cook, CEO van Apple, in Juni in een interview met het Amerikaanse medium Bloomberg al weten dat ze uiteindelijk toch besloten hebben om hun inspanningen te focussen op kunstmatige-intelligentiesoftware. "We focussen op de autonome systemen. Ze vormen de kern van onze artificiële-intelligentieprogramma's. Het is ongetwijfeld een van de moeilijkst te realiseren zaken."

Naast hun expertise in het beheer van een groot wagenpark brengen de verhuurbedrijven ook hun klanten, financiële activa en infrastructuren in, die de nieuwetechnologiereuzen de middelen kunnen geven om hun ambities waar te maken. Zo telt Avis wereldwijd maar liefst 11.000 verhuursites, waarop Waymo voortaan kan rekenen om zijn voertuigen te onderhouden in het kader van de toekomstige expansieprojecten. Wanneer ze deze infrastructuur niet zelf moeten bouwen of het personeel om er te werken niet moeten rekruteren, kan dat een flinke duw in de rug betekenen op deze super concurrentiële markt. Volgens John Krafcik zullen de zelfrijdende en gedeelde auto's gemiddeld zes keer meer rijden dan individuele auto's: onderhoud is dus een kritiek punt in deze strijd. Nog een belangrijk gegeven: in 2013 kocht Avis Zipcar, een start-up die ook gespecialiseerd is in verhuur, maar die een flexibeler en innovatiever businessmodel heeft dat veel succes kent bij een jong publiek. Met een miljoen Zipcar-gebruikers, onder wie flink wat jonge technofielen, en de Avis-klanten, met een traditioneler profiel, heeft Waymo over toegang tot een groot publiek. Tot slot verhuren Avis en Hertz niet enkel aan particulieren: ze verhuren ook wagenparken aan bedrijven. Zo hebben ze het vermogen om het volledige wagenpark dat een professional gebruikt om te vormen naar autonome besturing. Dat is een doorslaggevend argument voor de actoren die zich inzetten om deze technologie te promoten. 

Avis, Hertz en consorten hebben op hun beurt alles te winnen door het aangaan van dergelijke partnerships. Ze hadden immers zwaar te lijden onder de komst van innovatieve actoren op de markt, zoals Zipcar en Getaround, gecombineerd met de sterke groei van bedrijven die mobiliteit op verzoek aanbieden, zoals Lyft en Uber: zo daalde het aandeel van Hertz het voorbije jaar bijvoorbeeld 75 procent in waarde. De traditionele verhuurbedrijven krijgen nu de kans om terug in de running te komen en een plaats te veroveren in deze nieuwe sector, die de automarkt duurzaam belooft te veranderen.

Op naar zelfrijdende, elektrische en gedeelde taxi's?

Het autolandschap is trouwens volledig aan het hervormen. Aangezien voorlopig geen van de actoren over alle troeven beschikt om de leider te zijn, zien we een spel van allianties, waar sommigen hun softwarekennis inbrengen, anderen hun knowhow als constructeur en nog anderen hun capaciteit om grote wagenparken te beheren. Zo associeerde Waymo zich ook met Honda en Lyft. Het laatste bedrijf sloot dan weer een overeenkomst met General Motors, dat zelf afdelingen heeft die zich toeleggen op zelfrijdende wagens en autodelen, en met Nutonomy, een start-up die gespecialiseerd is in het ontwerpen van software voor auto's zonder bestuurders. De kleine start-up Getaround, die een verhuurmodel van particulier tot particulier aanbiedt, werkt op zijn beurt samen met Toyota, dat ook een eigen afdeling voor zelfrijdende auto's heeft. Te midden van al deze allianties zien we verschillende mogelijke modellen opduiken. 

Een eerste optie zou erin bestaan het volledige wagenpark van de verhuurbedrijven om te zetten in zelfrijdende auto's, die min of meer op dezelfde manier als vroeger zouden functioneren, maar met meer flexibiliteit, het gebruik van apps om een voertuig te bestellen enz. Dit model is vrij eenvoudig in te voeren maar toch niet het interessantste, omdat het geen optimalisering van de activa mogelijk maakt. Als iedereen een individuele zelfrijdende auto voor eigen gebruik huurt, dan blijft de winst in termen van minder verkeer, minder vervuiling en meer beschikbare openbare ruimte beperkt. Voor een maximale efficiëntie moeten we weg van het idee dat een individu helemaal alleen een auto inneemt met plaats voor vier of vijf mensen en van auto's die werkloos voor gebouwen op hun eigenaars staan te wachten. Een tweede oplossing, die complexer maar veel efficiënter is, bestaat erin alle wagens die in een stedelijke omgeving actief zijn om te vormen in een ecosysteem van elektrische, zelfrijdende en gedeelde taxi's die iedereen via een app kan bestellen, die permanent rondrijden en die worden beheerd en onderhouden door de verhuurbedrijven. We staan allang achter de verdiensten van zo een ecosysteem, dat ons zou toelaten de essentie van de technologie van de autonome besturing te benutten. Naast de privéactoren moeten ook de openbare actoren zich echter engageren om deze toekomst mogelijk te maken. De steden New York en Los Angeles kondigden onlangs aan dat ze werken aan een dergelijk ecosysteem, waarmee ze een stap in de goede richting zetten.

Bron: L’Atelier
Article

15.07.2019

Duurzaamheidsworkshops voor 200 ondernemers

De eerste reeks Sustainable Business Ateliers was een succes. Meer dan 200 ondernemers namen deel aan 9 sessies verspreid over alle regio’s van het land. Wat vonden ze van dat initiatief? Bekijk enkele sfeerbeelden.

Steeds meer ondernemers hebben de transitie naar duurzaamheid als een punt op hun agenda. Hoewel heel wat bedrijfsleiders er economische mogelijkheden in zien, roept die transitie toch vragen op die ze moeilijk in hun eentje kunnen beantwoorden. Die vaststelling, en de ambitie om de ondernemers te begeleiden, bracht BNP Paribas Fortis op het idee van de Sustainable Business Ateliers. De deelnemers delen er praktijkervaringen en wisselen met elkaar van gedachten, maar breiden er ook hun netwerk uit.

Hoe verloopt een Sustainable Business Atelier?

In totaal waren er negen sessies in het hele land. Een typische workshop start met een presentatie van Wilfried Remans, Head of CSR BNP Paribas Fortis, over de manier waarop onze bank zelf duurzaamheid integreerde in haar activiteiten en in haar manier van werken. Na dat eerste gedeelte volgen nog presentaties van de deelnemende bedrijven en organisaties.

In Charleroi, bijvoorbeeld, gaf Philippe Dubois een presentatie. Die CEO is ervan overtuigd dat de toekomst toebehoort aan de deeleconomie. Met de steun van alle medewerkers zette zijn bedrijf, DHK in op een kringloopeconomiebenadering. Die houdt in dat het bedrijf zijn afval recycleert, vermaalt en herwaardeert. Na zijn inspirerende getuigenis volgde er een andere getuigenis, van François Vandenhende. Met ledverlichting, regenwaterputten, afvalsortering en zelfs een insectenhotel koos zijn Orange Hotel in La Louvière, voor een compleet duurzaam concept.

Heel wat ervaringen rijker worden de deelnemers vervolgens ingedeeld in verschillende discussiegroepen, met klanten van de bank, vertegenwoordigers van de academische wereld, lokale decisionmakers en influencers.

Wat vonden ze ervan?

De deelnemers bleken benieuwd te zijn: "Je ziet dat de bedrijven in heel diverse  fasen van hun transitie zitten", vindt een deelnemer. "Soms is de persoonlijke motivatie van de bedrijfsleider de voornaamste kracht achter die transformatie. Maar het is vooral de druk van de markt die de verandering opdringt, want duurzaamheid geldt steeds vaker als verkoops- en differentiatie-argument."

Wat is de rol van de bank?

Daarover lopen de meningen uiteen. Voor sommigen kan BNP Paribas Fortis een bevorderende rol spelen in de toegang tot krediet voor energiezuinige projecten of voor de financiering van groene mobiliteit. Voor anderen kan de bank de communicatie tussen bedrijven en hun integratie in de lokale ecosystemen faciliteren. Ze zou de bedrijven ook kunnen adviseren over de bestaande subsidies, want er zijn heel wat regels in België, en evenveel uitzonderingen op de regels.

Nog anderen benadrukken de rol van de politici: "Een aangepaste reglementering en overheidssteun zijn onontbeerlijk om de voornaamste onzekerheden rond de nieuwe technieken te boven te komen. En waarom geen taxshelter voor duurzaam ondernemerschap? BNP Paribas Fortis is een belangrijke opiniemaker in België en zou kunnen bijdragen tot de invoering van dat soort oplossingen."

Na elke workshop zijn er deelnemers die het Sustainable Business Competence Centre willen leren kennen, om een strategische bespreking over maatschappelijk verantwoord ondernemen en financiering van duurzame projecten op te zetten of voor een globaal overzicht van de milieutransitie en de positionering van hun eigen bedrijf.

Verschillende deelnemers gaven bovendien te kennen dat ze de workshops willen blijven bijwonen, om knowhow en netwerken te delen, zich te verdiepen in specifiekere thema’s en over synergiën na te denken.

Hier vindt u een aantal sfeerbeelden van de verschillende ateliers.

WB_Art_SBA_1_en WB_Art_SBA_2_en WB_Art_SBA_3_en WB_Art_SBA_4_en WB_Art_SBA_5_en WB_Art_SBA_6_en WB_Art_SBA_7_en WB_Art_SBA_8_en WB_Art_SBA_9_en WB_Art_SBA_10_en WB_Art_SBA_11_en WB_Art_SBA_12_en WB_Art_SBA_13_en WB_Art_SBA_14_en WB_Art_SBA_15_en WB_Art_SBA_16_en WB_Art_SBA_17_en WB_Art_SBA_18_en WB_Art_SBA_19_en

Article

06.05.2019

De Arval Mobility Card, de toekomst van de mobiliteit

Arval en XXImo bundelen nu al meer dan 6 maanden hun krachten om een flexibele mobiliteitsoplossing te ontwikkelen en een geïntegreerd mobiliteitsbeleid in te voeren.

Flexibiliteit, eenvoud en snelheid. Drie woorden die de nieuwe mobiliteitsoplossing van Arval en XXImo voor Belgische en Nederlandse klanten perfect samenvatten. Met de Arval Mobility Card en de nieuwe app kunt u de verschillende mobiliteitsdiensten voor uw medewerkers plannen en betalen: openbaar vervoer, taxi's, auto- en fietsdelen, hogesnelheidstrein, enz. Gedaan met onkostennota's en ontvangstbewijzen, alles gebeurt met behulp van een elektronische kaart.

Meer info vindt u

Article

04.04.2019

Kiest Qatar voor groen?

In 2020 krijgt het stadscentrum van Doha een gloednieuwe wijk: Msheireb Downtown Doha, wereldwijd aangekondigd als het allereerste project rond duurzame regeneratie in het hart van een stad. Een nieuwe en 'groene' wijk midden in het centrum van de hoofdstad van Qatar. Een belangrijke stap voor het land dat - jammer genoeg - recordhouder is op het vlak van CO2-uitstoot per inwoner ...

Een weinig benijdenswaardige eerste plaats

Ziet de toekomst van Qatar, en bij uitbreiding ook die van het Midden-Oosten, er duurzamer uit? Een cruciale vraag voor het meest vervuilende land ter wereld op het vlak van CO2-uitstoot per aantal inwoners. Volgens de gegevens van de Wereldbank (cijfers van 2014) stoot het Arabische schiereiland immers vijf keer meer ton koolstofdioxide uit per persoon dan België. Ter vergelijking: een inwoner van Qatar stoot jaarlijks 45,4 ton uit en een Belg 8,3. Een bedenkelijk wereldrecord dus voor deze kleine staat aan de Perzische Golf. Qatar is nauwelijks 11.586 km2 groot – drie keer kleiner dan België dus – en telt zo'n 2,5 miljoen inwoners. Tachtig procent van die inwoners woont in de twee grote steden van het land: Doha en Al Rayyan. De situatie in Qatar ziet er dus niet al te best uit. En dat vereist de nodige inspanningen.

Een 'duurzame' wijk in het hart van de stad

Qatar is een land met extreme temperaturen. In de hoofdstad Doha alleen al, vlak bij Al Rayyan, wonen bovendien bijna een miljoen mensen. En net in het centrum van die stad ontstond het project Msheireb Downtown Doha, wat in het Arabisch staat voor 'een plek om water te drinken'. Het gaat om een nieuw stadsdistrict dat het grootste 'duurzame' stadscentrum ter wereld zou moeten worden ... De ambities van dit project? Een intelligente wijk uitbouwen met meer respect voor onze planeet, een lager verbruik van energiebronnen (met fossiele brandstoffen en water op kop), minder afval en lagere werkingskosten om zo uiteindelijk de koolstofvoetafdruk van het hele land te verkleinen. Een van de manieren om dit alles te bereiken, is te zorgen voor een leefklimaat op het ritme van de lokale omstandigheden.

Duurzaamheid als centrale waarde

Het idee achter dit hele project is het erfgoed uit het verleden – met respect voor de architecturale tradities van het land – te combineren met een visie op de toekomst en de daarbij horende nieuwe technologie. En welke acties worden er precies op ecologisch vlak ondernomen? Het project omvat naast de recuperatie van regenwater en de condensatie van aircosystemen in ondergrondse reservoirs ook de aanleg van schaduwzones om de inwoners meer naar buiten te krijgen. Daarnaast wil men via dit project ook het gebruik van de wagen drastisch terugdringen. Er zullen meer dan 100 'ecologische' gebouwen worden opgetrokken. Die gebouwen krijgen op zijn minst het certificeringsniveau 'goud' volgens het LEED-systeem (Leadership in Energy and Environmenal Design), een referentiesysteem voor duurzame bouw dat werd ontwikkeld door de Verenigde Staten. Voor sommige gebouwen wordt zelfs gemikt op platina, de hoogst haalbare score. Naast appartements- en kantoorgebouwen, worden ook hotels, handelsruimtes en scholen gebouwd. De meeste van die gebouwen worden uitgerust met zonnepanelen en zonneboilers.

Enkele cijfers over Msheireb

In deze nieuwe wijk zou er ruimte zijn voor zo'n 15.000 inwoners. In totaal gaat het om meer dan 100 gebouwen voor gemengd gebruik, met 800 wooneenheden (goed voor 25% van alle bouwwerken), meer dan 300 ruimtes voor detailhandel en 17 commerciële buildings. Daarnaast komen er ook nog vier hotels, een school, drie moskeeën, musea en een grote mall. Het project Msheireb Downtown Doha heeft een waarde van 5,5 miljard dollar en wordt gefinancierd door de Qatar Foundation. Maar liefst 30.000 werknemers en 900 veiligheidsagenten worden ingezet voor dit project (een rechtzetting voor het mislukte project voor de wereldbeker voetbal). De wijk wordt 300.000 m2 groot en gebouwd in zes fases. De eerste steen werd al in 2010 gelegd ... Het einde van de werken werd echter al enkele keren uitgesteld, maar zou nu gepland zijn voor 2020. Op dit moment is meer dan 80% van het project afgewerkt en deze lente zouden de eerste inwoners al kunnen verhuizen.

Bron van inspiratie?

Hoe dan ook wilden de promotoren met Msheireb een uniek voorbeeld geven van hoe een groot stadscentrum er een stuk 'groener' kan gaan uitzien. Aan de Perzische Golf rijzen vandaag verschillende ecologische bouwprojecten uit de grond. Het bewijs dat er een zekere bewustwording aan de gang is. Toch zijn de uitdagingen verre van eenvoudig ... Het gebied heeft niet alleen te kampen met extreme weersomstandigheden, maar profiteert ook van de lage kostprijs van fossiele energiebronnen, die onder meer worden gebruikt voor de productie van water en elektriciteit. Zowel de overheid als de inwoners zijn dus helemaal niet zo gemotiveerd om zich milieubewuster te gaan gedragen. Met Msheireb Downtown Doha slaat Qatar in elk geval de weg in naar meer duurzaamheid. Zo zou in Masqat, de hoofdstad van Oman, binnenkort een 'kopie' van het Qatarese project uit het zand oprijzen en worden gerealiseerd door hetzelfde Britse bouwbedrijf Allies and Morrison.

CO2-uitstoot (in ton per inwoner en per jaar)

Bron: https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?end=2014&locations=QA-BE&start=1975&view=chart&year_high_desc=true

Article

20.03.2019

Agoria Smart Cities Forum 2019: zorg dat u erbij bent!

Vindt u de opmars van smart cities ook zo interessant? Bent u op zoek naar inspirerende ideeën, praktijkervaringen of relevante contactpersonen om uw project mee op te starten?

Agoria’s Smart Cities Forum brengt op 26 maart in Brussel (A. Reyerslaan 80) de belangrijkste vertegenwoordigers van het 'smart cities'-ecosysteem samen voor een dag vol interactie en dialoog. Dé place to be om te ontdekken en bij te praten! 

Laat je verrassen door het programma en kies uit de vele mogelijkheden:

In de voormiddag staan volgende informatiesessies gepland:
 • Smart mobility has only impact when looking from different angles
 • Multi-energy approach to reduce your CO2 footprint
 • From classic to digital renovation
 • How to go from pilot project to innovative procurement?
Nieuw dit jaar zijn de reverse pitchingsessies in de namiddag, die vertrekken vanuit de noden van publieke en lokale overheden, bedrijven en start-ups.
 • Smart Reverse Pitching Transport
 • Smart Reverse Pitching Sustainability
 • Smart Reverse Pitching Building
 • Smart Reverse Pitching Safety & Security
Ontdek ook wie volgende awards mee naar huis mag nemen:
 • Agoria Smart City Award (=hoofdprijs)
 • Agoria Smart City Award Digital
 • Agoria Smart City Award Living
 • Agoria Smart City Award Energy 

BNP Paribas Fortis, partner van het event

Onze steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen om hun toekomst als smart city vorm te geven. Het vergt een visie op lange termijn en de juiste beleidskeuzes, maar ook middelen om in vernieuwende projecten te investeren. BNP Paribas Fortis wil als partner van lokale overheden hun transformatie naar smart cities versnellen.

Didier Beauvois, Hoofd Corporate Banking: “BNP Paribas Fortis heeft van duurzame ontwikkeling een strategische prioriteit gemaakt. De evolutie van de steden wereldwijd is indrukwekkend. Er is dus een ontzettend potentieel om steden leefbaarder en aangenamer te maken voor de burger, maar ook om economische partner te zijn voor lokale overheden en ondernemingen die daaraan werken.”

Vandaar dat smart cities één van de 4 expertisedomeinen is van ons Sustainable Business Competence Centre dat overheden en bedrijven wil helpen in hun transitie naar een meer duurzaam business model. Mis dus zeker de toespraak niet van Guy Pollentier, Hoofd van dit in 2018 opgerichte Competence Centre, die de rol van lokale overheden bij deze transitie zal toelichten.

Nog niet ingeschreven?

Reserveeer uw plaats.

Het event is voor iedereen toegankelijk:

 • Leden Agoria en Research instituten: 100 EUR
 • Privébedrijven die geen lid zijn van Agoria, federaties van ondernemingen en start-ups: 200 EUR
 • Studenten: 50 EUR
 • Overheidsinstanties, steden en gemeenten: gratis
 • Indien u niet aanwezig bent: 200 EUR maar u kan vervangen worden door een collega

Meer info over het forum: www.smartcitiesforum.be

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top