Article

30.04.2019

Veja: ethisch van kop tot teen!

"We beseften dat we een ecologisch topproduct konden creëren, maar deden het tegelijk zelf niet zo goed op dat vlak", vertelt het ethische sneakermerk. Hét bewijs dat duurzaamheid een continue strijd is!

 

In 2005 lanceerden Sébastien Kopp en François-Ghislain Morillon, beiden uit Frankrijk, het sneakermerk Veja. Van bij het begin wilden ze een ecologisch product ontwerpen dat niet moest onderdoen voor de grote jongens uit de sector. Een economisch model dat rekening houdt met de maatschappelijke en ecologische impact en dat sindsdien ook al enkele andere spelers zich hebben toegeëigend. Hoewel deze duurzame visie al van bij het begin aanwezig was, moest het bedrijf zichzelf voortdurend heruitvinden. Zo ook in 2007, toen het een fundamentele verandering doorvoerde in zijn aanpak rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

2007: keerpunt naar een globale aanpak

De vaststelling? Veja was erin geslaagd om een andere sneaker te creëren, een meer ecologisch en maatschappelijk evenwichtiger model dan de traditionele merken. Maar hoe zat het met de rest, zoals de kantoren, het personeel, de loongelijkheid en de leveranciers? Via die denkoefening beslisten de twee oprichters om de werking van hun bedrijf volledig om te gooien naar een transversale, duurzame aanpak. Een ommekeer van formaat, want Veja voert zo geleidelijk aan een reeks structurele veranderingen door, onder meer in de keuze van de partners (andere dan de partners voor de productie). Zo geeft Veja voortaan bijvoorbeeld de voorkeur aan een 'ethische' bank of een 'cleane' elektriciteitsleverancier. Een ander stokpaardje van het merk met de 'V' is loongelijkheid. Een globale mvo-aanpak die volgens de oprichters menigeen uit het veld heeft geslagen, maar "het antwoord is heel duidelijk nu: je kunt geen product maken dat anders is, als de rest niet volgt!".

Beheersing van de productie

Veja bewijst dat een andere wereld wel degelijk mogelijk is. Het merk toont aan dat je je businessmodel perfect kunt baseren op duurzaamheid, en er tegelijk een commercieel succes van kunt maken. Het Franse merk verkoopt jaarlijks zo'n 600.000 paar schoenen wereldwijd, kent een jaarlijkse groei van 30 tot 40% en wist al tal van internationale prijzen in de wacht te slepen (The Guardian en The Observer Ethical Awards). Hoewel de mvo-aanpak van Veja vandaag meer dan ooit een globale aanpak is, was de uitdaging in de eerste plaats om een ethische sneaker te produceren. In dat opzet is Veja alvast geslaagd, onder meer door het volledige productieproces onder handen te nemen: van de ontginning van de grondstoffen tot en met de distributie. De Veja-schoen bevat in de zool zo'n 85 gram wilde rubber uit het Amazonegebied, het resultaat van een reis door Brazilië waar de oprichters jarenlang hebben gewerkt aan lokale partnerships die de ethische en ecologische standaarden van het merk hoog in het vaandel dragen.  

'Gewoon' een kwestie van keuzes

Maar welke dan? Voor biokatoen bijvoorbeeld, terwijl de helft van de spelers uit de sector gebruikmaakt van genetisch gemodificeerd katoen, waarvoor veel pesticiden en herbiciden nodig zijn. Veja past ook de principes van eerlijke handel toe in zijn relaties met de Braziliaanse producenten, bijvoorbeeld door vooraf een aankoopprijs te bepalen die dus niet afhankelijk is van de koersschommelingen. Het rubber – de andere grondstof voor de schoenen – wordt getransformeerd via een innovatief procedé (L.R.T.) nadat het werd geoogst uit wilde hevea's. Deze werkwijze is een stuk beter voor het bos en de bodem. En leder? Nog zo'n uitdaging. En ook die heeft het merk overwonnen. Na vijf jaar onderzoek en ontwikkeling en verschillende mislukkingen, is Veja erin geslaagd een 'vegan sneaker' te ontwikkelen dankzij een ecologisch alternatief voor leder (C.W.L.): een grondstof die voor een deel bestaat uit maïsafval uit de voedingsindustrie. Nog meer innovatie? Voor dit sneakermodel wordt tot slot stof gebruikt dat voor een stuk wordt gemaakt uit gerecycleerd plastic. Als werkgever gaat Veja er bovendien prat op dat het zijn werknemers in de Braziliaanse fabriek beter betaalt: hun lonen liggen namelijk 30% boven het nationale minimum.

A never-ending story!

Veja is erin geslaagd om van zijn ethische keuzes echte sterktes te maken en positioneert zich op die manier als een bedrijf dat eerst in eigen boezem kijkt. Veja blijft evenwel een bedrijf en moet dus ook economisch performant blijven ... Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een paar ecologische sneakers vijf tot zeven keer meer kost dan de klassieke tegenhanger. Om die reden nam het Franse merk een drastische beslissing: Veja maakt geen reclame en stopt die middelen rechtstreeks in de productieketen. Zoals u misschien wel weet, bestaat de kostprijs van een 'klassieke' sneaker van een groot merk voor 70% uit marketingkosten. Dankzij die beslissing kan Veja dus blijven concurreren op de markt.

Veja betekent 'kijk' in het Portugees. Een meer dan symbolisch teken dat transparantie een van de kernwaarden is van het merk. Uiteraard is bij Veja ook niet alles perfect en zal het bedrijf ook altijd de eerste zijn om de beperkingen van zijn aanpak te onderstrepen. Met name dankzij het B Corp-label wordt Veja voortdurend aangemoedigd om waakzaam te blijven en zichzelf telkens opnieuw in vraag te stellen.

Article

22.02.2017

Maatschappelijk Verantwoord Investeren zit in de lift

De studie ‘Duurzaam Sparen en Beleggen in België’, gemaakt in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen, toont dit aan.

Wie maatschappelijk verantwoord investeert, kijkt niet uitsluitend naar het financieel aspect maar vindt het even belangrijk hoe bedrijven, landen en instellingen presteren op sociaal en maatschappelijk gebied, het vlak van milieu en deugdelijk bestuur. Het rapport beschrijft de evolutie van duurzaam beleggen en duurzaam sparen bij gezinnen in België.

Steeds meer duurzaam belegde kapitalen

Eind 2015 telde België 280 duurzame beleggingsproducten, een daling met 22 tegenover de voorgaande peiling. Desondanks groeide in 2015 het volume aan duurzaam belegde kapitalen. Het totaal belegd vermogen bij private bankers bedroeg meer dan 2,5 miljard EUR. En met bijna 23% marktaandeel is BNP Paribas IP nu de grootste speler op de Belgische MVI-markt, zo blijkt uit het rapport. 

Grootste aanbod

“Bij BNP Paribas Fortis is het engagement voor Corporate Social Responsibility (CSR) een van de prioriteiten, zegt Philip Mol, Deputy Director CSR & Public Affairs.

De bank paste heel haar organisatie en haar werking aan om haar doelstellingen op dat gebied te concretiseren op alle niveaus. CSR is belangrijk voor alle medewerkers en alle businesses zijn erbij betrokken.

Omdat steeds meer klanten vragen naar maatschappelijk verantwoorde producten, hebben we in de eerste plaats het gamma van producten en diensten voor particuliere klanten en institutionele beleggers verruimd. De vraag naar maatschappelijk verantwoorde beleggingen wint jaar na jaar aan belang en de bank past haar aanbod dus voortdurend aan. Wat we vroeger als een niche beschouwden, wordt nu de standaard."

Meer weten?

Raadpleeg het rapport 'Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2015' .

Lees meer over de CSR-strategie van BNP Paribas Fortis en de duurzame benadering van Private Banking

Article

07.04.2017

De Supply Chain optimaliseren

De merken in de modesector ontwikkelen producten met een verbeterde korte verkoopcyclus. Hoe slagen Zara en H&M erin hun collecties tot twee keer per week te vernieuwen zonder massale verspilling en wat kunnen we daaruit leren?

De opwarming van de aarde is niet langer alleen voor de overheid een uitdaging, maar ook voor ondernemingen, die onder druk staan om hun toevoerketen te optimaliseren. De beslissingen die eind 2016 tijdens COP22 in Marrakech werden genomen, scheppen de ideale context om de impact van de toevoerketen op het milieu in vraag te stellen, een aspect dat tegenwoordig onder de noemer 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' van een onderneming valt.

Kering gaf het voorbeeld

Kering was al vanaf 2015 een pionier op dit vlak. In het milieurapport 'Environmental Profit and Loss Account' schreef de onderneming 93% van de milieu-impact van haar activiteit toe aan haar toevoerketen (50% van die impact had te maken met de onbewerkte grondstoffen die ze gebruikte). Zo'n resultaat was nog moeilijk te verantwoorden in tijden waarin consumenten steeds meer naspeurbaarheid en deugdzaamheid verwachten.

Om daar wat aan te doen, heeft de groep een project opgestart om zijn toevoerketen aan te sturen met behulp van innovatieve tools. De onderneming deelt haar methodologie en tool in openbronformaat via haar website en spoort de rest van de sector zo aan om haar voorbeeld te volgen.

"De vier doelstellingen: de juiste voorraad, de juiste hoeveelheden,
de juiste plaats, het juiste moment.”

 

Het voorbeeld van fast fashion

In Frankrijk heeft het Agence pour l'Environnement (het Milieuagentschap) in november 2016 een rapport gepubliceerd over verspilling. Volgens dat agentschap is het tegenwoordig mogelijk met enkele kleine en goedkope ingrepen in amper drie maanden tijd tot 22% minder verspilling te komen.

Deze nieuwe keten vinden we – tegen alle verwachtingen in – bij fastfashionmerken zoals Zara, H&M en Forever 21. Deze merken houden bij de ontwikkeling van hun collecties immers rekening met korte verkoop-, vestigings- en bevoorradingscycli. Uit pure noodzaak moeten ze hun collecties tot twee keer per week kunnen vernieuwen! Nadeel: doordat ze niet konden worden gerecycleerd, verhuisden honderden tonnen kleren naar het stort. Met andere woorden: een enorme verspilling en methaanproductie. De merken moesten innovatieve en krachtige tools inzetten om minder te vervuilen en tegelijk ook overstock te vermijden.

Het aanbevolen model: minder logistieke oppervlakte, minder natuurlijke of landbouwoppervlakte en minder verpakking. De vrachtwagens worden beter gevuld en onnodige voorraadverplaatsingen worden vermeden. Bij de groep Zara geven de managers van verkooppunten bijvoorbeeld in realtime de feedback van de klanten door (wat ze zoeken of waar ze niet van houden). De gegevens worden onmiddellijk naar de hoofdzetel gestuurd, die de designers een lijst van onmiddellijke prioriteiten doorgeeft. Door zijn toevoerketen op die manier te optimaliseren, kan Zara 85% van de prijs van de kleding overhouden, terwijl de rest van de sector ten hoogste aan 60 à 70% komt. Dat bewijst dat de vereisten voor een gemoderniseerde en verantwoordelijke toevoerketen niet noodzakelijk schadelijk zijn voor de rendabiliteit van een bedrijf.

Article

22.05.2017

Hoe een klimaatpositief bedrijf worden?

Ga in uw ‘klimaatpositieve' strategie verder dan een kleinere ecologische voetafdruk. Neem het voortouw op het vlak van milieuverantwoord ondernemen! Een mooi voorbeeld daarvan is de omschakeling van de Zweedse groep H&M.

Een klimaatpositieve strategie vraagt in de eerste plaats om de nodige ‘klimaatveerkracht’, een zinspeling op de psychologische veerkracht die nodig is om te herstellen van een schok. Concreet komt het hierop neer: alle acties die u neemt moeten samen de ecologische voetafdruk drukken van de creatie van producten en diensten. Een minstens even belangrijk aspect van de strategie is het in goede banen leiden van deze acties en de veranderingen die ze teweegbrengen.

Over welke acties hebben we het?

  • Een geïntegreerd strategisch kader om de impact van de klimaatverandering binnen de organisatie onder controle te houden.
  • Meting en analyse van de ecologische voetafdruk op alle niveaus (exploitatie, producten, diensten).
  • Een positieve communicatie om deel te nemen aan het publieke debat over de risico’s en interventies.
  • Een publiek verslag in de vorm van een rapport.

Een concreet  voorbeeld

Begin april heeft H&M zijn 15e sustainability report voor het jaar 2016 gepubliceerd. Het was meteen de gelegenheid bij uitstek om de doelstellingen voor de toekomst bekend te maken, zoals het engagement van de groep om 100 % gerecycleerde of duurzame materialen te gebruiken tegen 2030 en zijn wil om een klimaatpositieve onderneming te worden over zijn volledige bevoorradingsketen tegen 2040.

Vooral de term “volledige bevoorradingsketen” is van cruciaal belang. Tal van ondernemingen gaan vandaag indrukwekkende beloftes aan: 100% hernieuwbaar of 100% CO2-neutraal binnen een bepaalde termijn. Maar ze vergeten vaak de volledige keten hierbij te betrekken. Als de veranderingen echter de volledige supply chain betreffen, hebben ze een globale impact op de organisatie en versterken ze de oprechtheid van de boodschap.

In het geval van H&M beoogt de gewenste transformatie een volledig circulaire mode-industrie.

“Onze doelstelling op lange termijn is om een 100 % circulaire economie te worden, door nauw overleg met experts en de betrokken partijen. Dat brengt ons een stap dichter bij onze doelstelling: een evolutie in gang zetten in de richting van een volledig circulaire en duurzame mode.“
Anna Gedda, verantwoordelijke Duurzame Ontwikkeling bij H&M.

“Waarvan akte”, dacht de ecologische stichting, H&M Foundation. Dat fonds lanceert sinds 2015 immers een jaarlijkse wedstrijd: de Global Change Award. Een uitgelezen manier om vernieuwende ideeën voor een milieuverantwoorde mode bij elkaar te sprokkelen.

Article

14.07.2017

Niet beknibbelen op onze Corporate Social Responsibility

BNP Paribas Fortis wil een verantwoorde bank zijn en voegt de daad bij het woord: ze moedigt haar medewerkers aan om hun expertise ter beschikking te stellen van sociale ondernemingen. Een getuigenis.

Generatie Y laat het ons vaak genoeg merken: om een werkgever te kiezen en een duurzame band op te bouwen, moet een werknemer zich kunnen vinden in de waarden van het bedrijf. Medewerkers zijn dus op zoek naar zingeving, een trend die zich evengoed doorzet bij onze klanten. Nu kan een onderneming pas duurzaam zijn als ze die ingesteldheid op alle niveaus doortrekt: klanten, leveranciers, aandeelhouders en uiteraard medewerkers.

Wilfried Remans, hoofd CSR & Public Affairs van BNP Paribas Fortis:

"We zijn ons bewust van onze impact, niet alleen op onze klanten en medewerkers maar ook op de economie, het milieu en de maatschappij. Daarom leveren we aanzienlijke inspanningen om uit te groeien tot een duurzame bank. Dat uit zich in gedragscodes en concrete keuzes die al jarenlang in onze strategie zijn verankerd. Neem bijvoorbeeld onze fondsen die beantwoorden aan de ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance), ons energieadvies aan ondernemingsklanten, de opbouw van een ecosysteem rond sociale ondernemers, microkredieten, hulp aan kansarme jongeren, enz.

Toch hebben we nog een hele weg te gaan om het personeel daarvan bewust te maken, hen erin te laten geloven en onze aanpak te verdedigen. Natuurlijk zijn we bezorgd om onze reputatie, maar we laten onze bijdrage aan de sociale economie liever voor zich spreken". 

Van kennen naar beleven

Daarom biedt BNP Paribas Fortis medewerkers de kans om zelf te ervaren waar verantwoord ondernemen voor staat. Daartoe ontwikkelde de bank verschillende projecten met een sociale inslag, waarbij tijdelijke werkgroepen van bankmedewerkers met uiteenlopende technische achtergronden enkele maanden ter beschikking staan van sociale ondernemers die nood hebben aan middelen of expertise.

Een voorbeeld van zo’n project is TRAVIE, een organisatie die personen met een beperking tewerkstelt. "Het is belangrijk dat het project duidelijk afgelijnd is, dat we een toegevoegde waarde kunnen bieden en dat de expertise van de leden van de werkgroep beantwoordt aan de noden van de onderneming, bijvoorbeeld op het vlak van strategie, financiering, marketing of organisatie," verduidelijkt het hoofd CSR van de bank.

Expertise uitlenen versterkt de band met de werkgever

"Managers van een financiële instelling laten werken met sociale ondernemers kan een cultuurconflict doen ontstaan. Maar die confrontatie van ideeën is waardevol en kan tot fantastische projecten leiden," zegt Wilfried Remans.

Jean-François Vanderschrick is verantwoordelijk voor Data Analytics bij BNP Paribas Fortis Corporate Banking en is lid van het gedetacheerde team bij TRAVIE:

"Het project heeft me de kans gegeven om eens in de huid te kruipen van een zaakvoerder en bij te dragen aan de ontwikkeling van een echte onderneming. Zo kon ik me op iets anders richten dan mijn gebruikelijke doelstellingen en tegelijk mijn netwerk uitbouwen. Het was een verrijkende ervaring en ik ben trots en blij dat ik heb deelgenomen. Het is ook heel aangrijpend om de mensen ter plaatse te ontmoeten en te beseffen wat ons werk voor hen betekent."

Voor de bank is het ook de ideale gelegenheid om de collega's op korte tijd de nieuwe werkcultuur te laten uittesten, waarin alles draait rond vertrouwen, autonomie en feedback.

De magie werkt

TRAVIE, een van de grootste spelers onder de twaalf bedrijven die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn met mensen met een beperking, stelt 335 personen tewerk, vooral in de verpakkingssector. Een activiteit die ter discussie staat omdat steeds meer bedrijven overschakelen op milieuvriendelijkere, onverpakte alternatieven. Hoewel TRAVIE overheidssteun ontvangt, kan het daarmee slechts tweede derde van de lonen betalen.

"Naast de sociale activiteiten heeft TRAVIE ook een economisch doel. Het bestuur wilde daarom het klantenbestand en het orderboekje uitbreiden. Ons team dacht na over de mogelijkheden en deed vervolgens voorstellen rond diversificatie, nieuwe vormen van marktprospectie en -positionering en bijkomende inkomstenbronnen," getuigt Jean-François Vanderschrick.

Jean-François Ghys, algemeen directeur van TRAVIE:

“Ik moet toegeven dat ik in het begin vrij sceptisch was: wat zou een bankteam nu op zo’n korte tijd voor ons kunnen doen? Maar ik voelde meteen dat er een klik was. Ze kwamen langs om het terrein te verkennen en stelden een heleboel vragen over een wereld die hen totaal onbekend was. Op hun beurt hebben ze ons de ogen geopend. Zo stelden ze voor om te peilen naar de tevredenheid van onze klanten, nieuwe behoeften op te sporen en het potentieel van andere producten in te schatten. Een verrijkende ervaring dus voor beide partijen".

Kader

Geschoolde werkkrachten, maar vaak miskend door ondernemingen

"Steeds meer bedrijven geven aan te willen samenwerken met sociale organisaties, maar slechts enkelen zijn effectief bereid de stap te zetten," stelt Jean-François Vanderschrick.

Die terughoudendheid is hoofdzakelijk te wijten aan een imagoprobleem. TRAVIE startte als een 'beschutte werkplaats', opgericht om werk te geven aan personen met een beperking en hen zo een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Maar ondertussen is de organisatie uitgegroeid tot een ‘echte’ onderneming die haar klanten wil bedienen en binden, ongeacht hun grootte. Zo mag TRAVIE zowel heel grote ondernemingen als start-ups tot haar klanten rekenen.

Met het oog op de toekomst wil TRAVIE het concurrentievermogen aanscherpen door diensten met toegevoegde waarde aan te bieden, zoals inpakken, onder omslag steken of elektrische fietsen monteren. Taken die vaak niet vanzelfsprekend zijn voor mensen met een beperking.

“De jobs worden uiteraard aangepast aan de graad van handicap en de individuele talenten van de medewerkers. Het blijft schipperen tussen onze sociale missie en de economische realiteit. Zo grijpen we in zodra we zien dat medewerkers zich niet op hun gemak voelen bij de uitoefening van hun taken. Bovendien splitsen we het werk op in eenvoudige taken en ontwikkelen modellen om de job zo toegankelijk mogelijk te maken," benadrukt TRAVIE-directeur Jean-François Ghys.

En hij besluit:

"Klanten willen eerst de service, de kwaliteit, de leveringssnelheid en de tarieven testen. Pas nadat ze daarover gerustgesteld zijn, zijn ze bereid een beroep te doen op personen met een beperking. Dat voorbehoud is terecht. Er zijn maar weinig mensen die het wereldje kennen en wie er wel mee vertrouwd is – via een familielid, bijvoorbeeld – zwijgt er vaak liever over."

(Bronnen: TRAVIE, BNP Paribas Fortis)

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top