Article

10.07.2019

Vaarwel concurrentie! Welkom creatie!

Op zoek gaan naar nieuwe markten die nog niet zijn aangeboord: dat is de bedoeling van de organisatiestrategie met de prachtige naam Blue Ocean. In plaats van hun concurrenten te trotseren, begeven bedrijven zich naar markten waar die concurrentie niet (of bijna niet) bestaat ...

Van bedreigingen tot opportuniteiten, en van nieuwkomers tot historische spelers, iedereen lijkt zijn plaats op de markt te kunnen verliezen. Bedrijven gaan door een bijzonder tijdperk: de concurrentie komt van overal, de verwachtingen van de consumenten evolueren, disruptieve technologieën doen hun intrede, de wereld globaliseert en de internationale spanningen worden groter. En dan zijn er uiteraard ook nog de onvermijdelijke uitdagingen voor milieu en maatschappij. Dit tijdperk biedt bedrijven echter ook nooit geziene opportuniteiten om hun plekje op de markt te 'veroveren'. Op voorwaarde dat ze met iets nieuws komen toch. Innoveren, noemen we dat in strategische termen.

Een bestseller

Door te innoveren kunnen bedrijven meer waarde creëren en zich op markten begeven waar de concurrentie nog niet woedt. Dat is het principe van de 'Blue Ocean Strategy', de aanpak uit de gelijknamige bestseller die voor het eerst in 2005 werd gepubliceerd (onder de titel 'Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space'). De auteurs van dit 'nieuwe' strategische paradigma zijn twee kopstukken uit de academische wereld: W. Chan Kim en Renée Mauborgne, beiden professor en onderzoeker aan de prestigieuze businesschool INSEAD en mededirecteurs van het Blue Ocean Strategy Institute in diezelfde school.

Vermijd tête-à-têtes

Het basisprincipe van hun theorie is duidelijk: elk bedrijf dat sterk wil groeien en hoge winsten wil boeken, moet elders gaan zoeken. Met andere woorden? Een nieuwe vraag creëren op een nog onontgonnen strategische plek – een zogenaamde 'blauwe oceaan' – in plaats van zijn concurrenten te moeten trotseren en te vechten voor nieuw marktaandeel op steeds diezelfde markt. Om hun idee zo goed mogelijk over te brengen, kozen de auteurs voor de metafoor van de oceaan om de globaliteit van de markt te illustreren.

Van bloedrood naar azuurblauw

In tegenstelling tot de 'blauwe oceanen' (alle activiteiten die nog niet bestaan) staan de 'rode oceanen' voor de reeds gekende markten. Een veilige haven enerzijds, maar ook een slagveld anderzijds. Op de 'blauwe markten' waar er nog geen concurrentie heerst en waar het potentieel nog niet benut is, moet de vraag nog worden gecreëerd en zijn snelgroeiende opportuniteiten cruciaal. Want op de 'rode markten' is de concurrentie onverbiddelijk. Daar leveren de bedrijven een bloedig commercieel gevecht om de vraag te veroveren: de spelregels en de tegenstanders zijn er bekend en je rivalen de loef afsteken is er het streefdoel. Op die markten is groei dan ook eerder zeldzaam.

Creëren zonder plotse veranderingen

Terwijl Michael Porter – professor aan de Harvard Business School en bedenker van een ander model om de concurrentie te analyseren – ervoor ijvert om de middelen te vinden om een zo groot mogelijk stuk van de koek te bekomen, stellen W. Chan Kim en Renée Mauborgne voor om de koek gewoon te vergroten. Of eerder een koek te maken die nog niet bestaat. Deze visie druist in tegen bepaalde traditionele overtuigingen: die waarbij de concurrentie een centrale plaats krijgt in de strategische denkoefening of die waarbij wordt bevestigd dat disruptie de niet te overschrijden horizon van innovatie is. De hoeksteen van de 'Blue Ocean Strategy' is value innovation: de capaciteit van een bedrijf om waarde te creëren, zonder daarbij noodgedwongen te 'vernietigen' wat reeds bestaat, maar eerder door te creëren wat nog niet bestaat.

Van theorie naar praktijk

Na het eerste boek kwam er ook een opvolger ('Blue Ocean Shift: Beyond Competing'). In deze versie, die werd opgesmukt met een hele resem voorbeelden, ontwikkelen de auteurs onder meer enkele nuttige methodes om die befaamde 'blauwe oceanen' te vinden. Hoe dan? Via het 'Four Actions Framework'. Dat bevat vier essentiële vragen om een nieuwe waardecurve te creëren of de vijf grote stappen van het strategische proces om de trossen los te gooien. In hun zoektocht naar de 'blauwe oceaan' onderscheiden de twee professoren bovendien drie onvermijdelijke succesfactoren:

 • Mindset: voor bedrijfsleiders is een open geest cruciaal om nieuwe horizonten te verkennen en naar die plekken te gaan 'waar nog niemand is geweest'.
 • Tools: deze zijn uiteraard onmisbaar om de denkoefening ook om te zetten in een reëel en relevant commercieel aanbod.
 • Mensen: ook dit aspect speelt een cruciale rol om vertrouwen en samenhang te creëren in het bedrijf zelf.
Article

25.11.2020

Geen woorden, maar daden: hoe concretiseert u uw internationale project?

Voet aan de grond krijgen in het buitenland? Geen sinecure, en alleen wat goede raad volstaat niet. Trade Development van BNP Paribas Fortis is de perfecte partner om de theorie om te zetten in de praktijk!

Heel wat bedrijven willen hun geluk buiten onze landgrenzen beproeven en voet aan de grond krijgen in nieuwe markten. Dat is niet alleen nodig om te kunnen blijven groeien, maar ook om concurrentieel te kunnen blijven. Maar als je niet weet waar te beginnen, is het moeilijk om de daad bij het woord te voegen. Hoe vind je de juiste markt? Hoe spoor je prospecten op? Hoe bereid je de hele operatie in al zijn aspecten voor? Welke risico’s moet je afdekken? En welke partner kun je vertrouwen? Allemaal belangrijke vragen die uw project kunnen maken of kraken. En zo komt het dat internationale ambities soms op ijs blijven liggen...

“Wij willen bedrijven helpen om hun internationale ambities waar te maken”, vertelt Rob van Veen, verantwoordelijke van de dienst Trade Development bij BNP Paribas Fortis.

“We bekijken de lokale markt waarop het bedrijf zich wil lanceren en zorgen ervoor dat het onderliggende potentieel voldoende is.” En zo is de eerste stap naar succes gezet.

Wanneer goede raad niet volstaat...

Tussen theorie en praktijk ligt een diepe kloof die zaakvoerders niet altijd durven oversteken. Veel gegevens en informatie inzamelen is een cruciale stap maar zeker niet voldoende. Dan moet de daad nog bij het woord worden gevoegd. Overgegaan worden tot actie. De eerste steen van uw groeiproject moet worden gelegd... liefst met zo groot mogelijke slaagkansen en zo weinig mogelijk risico’s. Bij zo’n avontuur is een (goede) begeleiding geen overbodige luxe. Reden te meer om een beroep te doen op de steun van Trade Development: een partner die u kan bijstaan met een ruime waaier aan oplossingen en kan meebouwen aan een strategische langetermijnvisie. In België, maar ook daarbuiten.

“In de eerste fase van hun project vinden bedrijven vaak heel wat informatie en ondersteuning bij de Belgische instanties voor de promotie van de export”, vertelt Rob van Veen. “Maar ze krijgen niet alle praktische antwoorden die ze nodig hebben om hun activiteiten in een gegeven land ook concreet uit te rollen.” 

Kies wijs!

Aangezien in België de groeivooruitzichten eerder beperkt zijn, moeten bedrijven dus op zoek naar internationale groei. Maar waar? Op dat punt komt het team van Trade Development op het toneel. De keuze van uw doelmarkt in immers van cruciaal belang. Een vage, ondoordachte beslissing kan dramatische gevolgen met zich meebrengen: voorbeelden van mislukkingen genoeg – onder andere omdat bedrijven de plaatselijke ‘cultuur’ niet begrijpen. Bedrijven lonken soms naar exotische markten, omdat anderen hen daarin zijn voorgegaan. Maar ieder internationaal project is uniek: past die of die markt wel bij uw algemene strategie? Bent u op de hoogte van alle – reglementaire, commerciële enz. – uitdagingen?

“We nemen het voorbeeld van een bedrijf dat zich in Brazilië wil vestigen. Onze eerste vraag is dan: welke activiteiten hebt u al uitgewerkt in Europa? Misschien zitten daar nog wel nieuwe, onontdekte opportuniteiten? Het is bijvoorbeeld veel gemakkelijker voor een bedrijf om zich te vestigen in Polen dan in Brazilië, waar de taksen op invoerproducten ontzettend hoog zijn”, gaat Rob van Veen voort.

Broodnodige ‘lokale’ contactpersonen

Uw project heeft vaste vorm gekregen, uw doelmarkt is bepaald. Dan is het moment gekomen waarop Trade Development een van zijn grootste troefkaarten bovenhaalt: toegang tot een wereldwijd netwerk van competente en betrouwbare partners.

“We introduceren de klant bij lokale specialisten die zijn project in het buitenland van a tot z kunnen begeleiden. De ene houdt zich bezig met de ontwikkeling van de activiteiten, de andere is gespecialiseerd in juridische en fiscale kwesties en een derde neemt het administratieve luik voor zijn rekening. Wij werken het liefst samen met kleine, lokale agentschappen. De meesten van hen zijn langetermijnpartners van het BNPPF-netwerk”, aldus Rob van Veen.

Die contactpersonen hebben een perfecte kennis van de nationale regels en gebruiken en weten hoe ze zich aan dat specifieke kader moeten houden. Het bedrijf heeft dus het grote voordeel dat het kan genieten van dat bekwame team: een win-winsituatie. “Onze vaste contactpersonen worden bovendien na ieder project door de klant geëvalueerd. Op die manier kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening garanderen!” 

Relaties opbouwen: tijdwinst en efficiëntieverbetering

Zoekt u een daadkrachtige verdeler of een betrouwbare vertegenwoordiger? Een ideale leverancier ter plaatse? Wilt u het ware potentieel van deze contacten bepalen of eventuele nieuwe partners leren kennen? Niet simpel voor een bedrijf…

“De meesten zijn op zoek naar een witte raaf. In overleg met de klant stellen onze trade developers realistische selectiecriteria op. Ze maken een financiële analyse van de commerciële partners en controleren hun technische bagage en hun reputatie”, licht Rob van Veen toe.

Eerst wordt een lijst opgesteld van vier of vijf serieuze en geïnteresseerde kandidaten en dan volgt de contactfase. “Onze lokale contactpersoon stelt de kandidaten voor aan het Belgische bedrijf om er zeker van te zijn dat beide partijen geïnteresseerd zijn in een partnerschap. Zodra al die kwesties zijn opgehelderd, kunnen de relaties snel worden uitgediept.” 

Het terrein: sleutel tot het succes

Iedere doelmarkt heeft zo zijn problemen en risico’s: van de taal tot de culturele en commerciële verschillen. Erg concrete en vanuit België vaak moeilijk te regelen problemen, zeker in het post-COVID-19-tijdperk. Vandaar het grote belang om zich te laten omringen door specialisten die het land kennen als hun broekzak. Een voorbeeld? “Om te kunnen leveren aan kleinhandelaars in het Verenigd Koninkrijk, moet je vaak op lokaal niveau kunnen factureren”, legt Rob van Veen uit. “Onze trade developer kan dan optreden en de plaatselijke facturatie en boekhouding voor rekening van het bedrijf regelen tegen een vast en transparant tarief voor iedere operatie. Dat is een lichte beginstructuur die geen grote investeringen vraagt, maar professioneel wel bijzonder interessant is.” Uiteraard kan de klant nadien als hij dat wenst zijn eigen lokale partner zoeken. “Ook dat is een taak die hij aan onze contactpersoon kan overlaten. Hij beschikt immers over de nodige ervaring om dat te doen.” Nog een voorbeeld? Rusland, waar alles enorm veel tijd vraagt... Ook hier kan het netwerk van experts van Trade Development de zaken aanzienlijk versnellen en problemen sneller oplossen.

 

 Klaar om uw geluk over onze landgrenzen heen in alle sereniteit te beproeven?
Neem contact met ons op 
Article

18.11.2020

Wie is de voornaamste partner bij uw internationale groei?

Uw bank! En dan in het bijzonder het netwerk van experts van de dienst Trade Development van BNP Paribas Fortis. De missing link tussen uw buitenlandse ambities en het welslagen van uw groeiproject.

Het veroveren van buitenlandse markten doet nieuwe verwachtingen binnen bedrijven ontstaan. Behoeften die de ‘klassieke’ diensten van een bank ruimschoots te boven gaan... Dat hebben we bij BNP Paribas Fortis goed begrepen. Precies om die reden richtten we de afdeling Trade Development op. Wat die dienst doet? Klanten adviseren en van a tot z bijstaan in hun internationale ambities. “Een bank kan praktische hulp bieden bij uitbreidingsprojecten van bedrijven in het buitenland: de bank kan rekeningen openen, garanties bieden, instaan voor de geldstromen enz.”, vertelt Rob van Veen, verantwoordelijke van de dienst Trade Development bij BNP Paribas Fortis. “Maar dat is niet het enige wat klanten nodig hebben: ze verwachten ook dat hun bank mee nadenkt over de strategie en dat ze helpt om de markt op een intelligente en efficiënte manier te benaderen. En dat is precies wat wij doen.” Wat houdt dat concreet in? De dienst biedt een unieke en broodnodige ondersteuning – zeker nu tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis – om over onze landgrenzen heen te groeien; ze stelt zaakvoerders gerust; zoekt aansluiting bij een wereldwijd netwerk van lokale experts of staat in voor een follow-up op lange termijn.

Bekend terrein... zelfs in het buitenland

Een mooi voorbeeld van dit geslaagde partnerschap tussen een bedrijf met internationale ambities en de bank is de groep Besins Healthcare, die in 1885 werd opgericht door Abel Besins en sinds de jaren 80 bezig is aan een wereldwijde expansie. Grote ambities die het bedrijf vol aangaat met de duurzame ondersteuning van BNP Paribas Fortis. “Zodra we nieuwe buitenlandse plannen hebben, bespreken we die eerst met onze contactpersoon bij BNP Paribas Fortis”, vertelt Leslie Grunfeld, CEO van Besins Healthcare, dat tegenwoordig actief is op ruim honderd verschillende markten, en met lokale vestigingen in verschillende daarvan. “Onze thesaurier gaat dan na of de bank aanwezig is in het land in kwestie, dan wel of ze partnerschapsbanden heeft met lokale instellingen.” Door die aanpak gaat de groep nooit blind het avontuur aan, aangezien ze overal ter wereld geniet van een gelijkaardig dienstenaanbod. “Dat is bijzonder aangenaam! Zeker als je bedenkt dat de problemen die je ter plaatse moet oplossen van land tot land sterk kunnen verschillen.” 

Toegang tot een bekwaam en betrouwbaar netwerk

Een van de grootste voordelen van het team van Trade Development is dat het de bedrijven een echt netwerk van plaatselijke specialisten ter beschikking kan stellen. Professionals voor wie de doelmarkt geen enkel geheim heeft. Zij kennen de realiteit van het land in kwestie op hun duim en begeleiden het bedrijf bij alle stappen ter plaatse: van het verkennen van de commerciële mogelijkheden tot de bureaucratische formaliteiten.

“Zelfs in landen waar BNP Paribas Fortis geen vestigingen heeft, konden we genieten van het netwerk van de bank, waardoor het oprichten van plaatselijke vestigingen bijzonder vlot kon verlopen. We moesten niet overal in het buitenland telkens opnieuw van nul beginnen: we kregen onmiddellijk toegang tot een gestructureerd netwerk en betrouwbare bankpartners. En dat betekent een enorme tijdwinst”, benadrukt de CEO van Besins Healthcare.

De menselijke factor

Persoonlijke contacten met geprivilegieerde partners zijn cruciaal in een internationaal groeiproject. Niet alleen om te beschikken over betrouwbare en daadkrachtige contactpersonen, maar ook om toegang te krijgen tot nuttige informatie en om ter plaatse nieuwe mogelijkheden te ontsluiten. Die ‘lokale’ contactpersonen zijn meestal langetermijnpartners van de bank... een niet te onderschatten betrouwbaarheidsgarantie voor het bedrijf. Het gaat om specialisten met uiteenlopende competenties en profielen – juridische, zakelijke of administratieve – die het bedrijf in kwestie van a tot z bijstaan. Om zich ter plaatse te vestigen en om een nieuwe activiteit op te starten. Maar ook om personeel aan te werven (management, lokale contracten enz.), een nieuwe juridische structuur op te bouwen, op zoek te gaan naar geschikte leveranciers en andere partners (bijvoorbeeld banken). En om in te spelen op de behoeften van de klant (kaskrediet, leasing, beheer wagenpark, valutadekkingen enz.) en hem oplossingen op maat aan te bieden. En wat gebeurt er wanneer het bedrijf ‘gelanceerd’ is? Dan blijft Trade Development paraat staan om de bankrelatie voort te zetten en de evolutie van de klant op de voet te volgen. Op lange termijn!

Oplossingen ‘op maat’

Een bank als BNPPF – via de teams van Trade Development – is dus de centrale partner voor de internationale groei van bedrijven. En dat gaat veel verder dan alleen het aanbieden van financiële diensten. Ze staat ook in voor:

 • het verkennen van nieuwe markten en partners voor het bedrijf. Ze kan in die hoedanigheid de strategie van bij de bron mee bepalen en de waaier aan mogelijke relaties ter plaatse zo ruim mogelijk opentrekken;
 • het beperken van risico’s: de bank analyseert en helpt bij de opstelling van een realistisch profiel van de toekomstige partner (financiën, reëel belang, betrouwbaarheid, reputatie enz.) en bij het verkleinen van de foutmarge;
 • het bedenken van gebruiksklare oplossingen. Daarbij is de bank steeds beschikbaar om te luisteren naar de klant, te anticiperen op zijn verwachtingen en oplossingen aan te dragen die zijn afgestemd op zijn specifieke context;
 • het versnellen van het buitenlandse proces. Om zich op een markt te vestigen of er voet aan de grond te krijgen, dankzij lokale contactpersonen met nuttige kennis en ervaring ter plaatse.
 • het faciliteren van het hele proces, waarbij ze haar uitgebreide netwerk ter beschikking stelt om het bedrijf in kwestie snel in contact te brengen met lokale partners, maar ook om allerlei situaties in goede banen te leiden of vooruit te helpen.
 • begeleiding op lange termijn. De experts van Trade Development volgen het internationale traject van het bedrijf op de voet, ter plaatse of van op afstand, en zien toe op het welslagen van het project.

 

 Klaar om uw geluk over onze landgrenzen heen in alle sereniteit te beproeven? Neem contact met ons op.
Article

03.11.2020

Trade Development geeft uw internationale groei vleugels

Een buitenlands avontuur loopt niet altijd van een leien dakje. Zeker niet in de huidige context! Daarom hebt u er alle belang bij om u te laten bijstaan door een netwerk van internationale experts.

Wilt u een markt en wat die te bieden heeft verkennen? Zoekt u nieuwe afzetmarkten over onze landsgrenzen heen? Andere distributiekanalen of bevoorradingsbronnen? Plant u een dochteronderneming of een handelsvertegenwoordiging? Wilt u naar het buitenland exporteren? Een geslaagde internationale strategie vraagt om heel wat specifieke vaardigheden. Om concrete oplossingen op maat en professionele begeleiding. En dat is niet meer dan terecht: u moet rekening houden met tal van nieuwe parameters, uw zaken veiligstellen, uw groeikosten onder controle houden in het buitenland en de vele risico’s zo veel mogelijk beperken. Zeker in het ‘post-COVID-19-tijdperk’, dat veel bedrijven ertoe dwingt om zichzelf voortdurend heruit te vinden.

Hoe ziet uw to-dolijst eruit?

Voordat u uw koffers begint te pakken en de sprong waagt, moet u uw ‘buitenlandse reis’ grondig voorbereiden. Daarbij moet u een antwoord vinden op verschillende vragen:

 • Wat is uw bestemming en doelmarkt?
 • Op welke risico’s kunt u in uw land van bestemming stoten en hoe vermijdt u ze het best?
 • Hebt u al een lokale marktstudie uitgevoerd: staat van vraag en aanbod, prijsanalyse, distributiekanalen, concurrentie, wetgeving, reglementen en producthomologatie, consumentenbevraging enz.?
 • Wie zijn uw mogelijke partners (verdelers, klanten, leveranciers)? Welk profiel zoekt u? Hoe zit het met hun financiële en commerciële situatie enz.?
 • Hebt u het terrein tijdens plaatselijke evenementen verkend? Welke juridische vorm past het best bij uw vestigingsplan?
 • Welke voorbereidingen moet u treffen?
 • Welke verplichtingen moet u naleven?
 • Beschikt u over betrouwbare lokale contactpersonen op wie u kunt steunen?
 • Weet u welke uitdagingen u te wachten staan en wat de kenmerken en spelregels van uw doelmarkt zijn?
 • En zo kunnen we nog wel even doorgaan!

Allemaal verschillende en uiteenlopende vragen: dat is heel normaal in een grootschalig project. Hoe pakt u dat het best aan? U hebt nood aan specifieke bekwaamheden en ervaring in verschillende domeinen: van boekhouding tot recht over financiën en zuivere business. Hulp nodig?

Trade Development: een netwerk van internationale experts

Uw bank is de belangrijkste partner van uw project! Niet alleen omwille van de financiële middelen die ze ter beschikking kan stellen, maar ook omdat ze ideaal geplaatst is om u te begeleiden doorheen uw hele avontuur. Laat u begeleiden door het netwerk van internationale experts van de afdeling Trade Development van BNP Paribas Fortis: zij staan u bij vanaf uw eerste prospecties tot aan de laatste kleine details op het terrein. Een unieke langetermijnsamenwerking op maat om de slaagkansen van uw internationale project te optimaliseren. Het netwerk van Trade Development helpt u te groeien op de nieuwe markten die u gekozen hebt en neemt u alle zorgen uit handen. U krijg antwoord op al uw vragen, efficiënte oplossingen voor ieder struikelblok in uw strategie en betrouwbare contactpersonen ter plaatse.

Inspelen op reële behoeften

De COVID-19-crisis legde de moeilijkheden en risico’s van de internationale handel bloot. Een simpel voorbeeldje: de beperkingen die momenteel gelden voor mobiliteit en verplaatsingen. Wie geen contactpersoon ter plaatse heeft, staat plots met lege handen en kan dus geen prospectie doen of een strategie uitrollen. Ook snel inspelen op een opportuniteit in een ander land is in zo’n geval niet mogelijk. Nog een bewijs voor het belang om u professioneel te laten begeleiden en een beroep te doen op een netwerk dat het werk indien nodig in uw plaats kan doen. En dat is wat de dienst Trade Development doet…

“Een bank kan praktische hulp bieden bij uitbreidingsprojecten van bedrijven in het buitenland: de bank kan rekeningen openen, garanties bieden en uiteraard instaan voor de geldstromen”, vertelt Rob Van Veen, verantwoordelijke van Trade Development.  “Maar dat is niet het enige wat klanten nodig hebben: ze willen ook dat hun bank mee nadenkt over de strategie en dat ze helpt om de markt op een intelligente en efficiënte manier te benaderen. En dat is precies wat wij doen.”

De kwaliteit van de ervaring, de kracht van het netwerk

Het team van experts van Trade Development bestaat uit multiculturele profielen die uw behoeften perfect begrijpen en u laten genieten van hun diepgaande kennis van de buitenlandse markten. Het dienstenaanbod is erg ruim en kan zelfs gaan tot het onderzoeken van interessante markten in uw naam.

“Alles hangt af van het project, het land en de concrete behoeften van de klant. In een eerste fase luisteren we aandachtig, stellen we vragen over zijn plannen en bestuderen we welke diensten we hem kunnen aanbieden”, aldus Rob Van Veen.

“Bepaalde diensten leveren we zelf via onze eigen medewerkers of collega’s die in het buitenland voor de bank werken. Voor andere aspecten die een specifieke lokale kennis vereisen, doen we een beroep op partners ter plaatse. Om de markt te bestuderen bijvoorbeeld, voor de aanwerving van personeel, de administratie, audits of juridisch, fiscaal of operationeel advies.” U wordt als klant dus in contact gebracht met specialisten die uw project in het buitenland van a tot z kunnen begeleiden.

Een duurzame vertrouwensband

“Dankzij die aanpak is het bedrijf zeker dat het samenwerkt met competente professionals”, gaat Rob Van Veen voort. “We werken samen met een netwerk vaste en betrouwbare correspondenten: na ieder project worden ze ook beoordeeld door de klant. Op die manier kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening garanderen. Hun belangrijkste troef? Hun perfecte kennis van de lokale regels en gebruiken waardoor de klant zeker is dat aan alle verplichtingen wordt voldaan.” 

Die begeleiding op maat kan uw buitenlandse avontuur versnellen, aangezien u een aantal taken uit handen wordt genomen. U beschikt ook over alle informatie en rapporten zodat u er zeker van bent dat uw project veilig verloopt. En uiteraard hebt u toegang tot een ruime waaier aan diensten die aansluiten bij uw precieze noden. Wat betekent dat? Niemand kan in de toekomst kijken en u beloven dat uw buitenlandse project een succes wordt, maar met Trade Development vergroot u uw slaagkansen wel aanzienlijk.

“We verzamelen alle elementen die nodig zijn om de slaagkansen van het project te maximaliseren. Zonder de continuïteit uit het oog te verliezen: wanneer we met een bedrijf hebben samengewerkt en we zijn strategie kennen, kunnen we heel gemakkelijk op die ervaring steunen voor eventuele latere opdrachten of projecten op andere markten.” 

 

 Klaar om uw geluk over onze landgrenzen heen in alle sereniteit te beproeven?
Neem contact met ons op 
Article

28.10.2020

7 manieren om het ‘landrisico’ te bepalen

Hoe weet u of uw doelmarkt de juiste is? Hebt u alle mogelijke gevaren geanalyseerd, zowel de directe als de indirecte? Risico’s helemaal uitsluiten kunt u niet. Maar u kunt ze wel aanzienlijk beperken.

De internationale handel biedt heel wat geweldige kansen, maar houdt ook behoorlijk wat risico’s in. Daarom is het ook zo belangrijk om uw doelmarkt grondig te bestuderen. De bedoeling van die stap? Het ‘landrisico’ (of country risk in het Engels) analyseren. Een cruciale stap om de globale context in al zijn aspecten van het beoogde grondgebied te evalueren: interne politiek, geopolitieke, milieukundige, economische, juridische en gezondheidsbeleidsmaatregelen enz. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. En vergeet zeker ook niet een blik op het verleden te werpen! Dat is een kwantitatief en kwalitatief proces waarbij ook rekening moet worden gehouden met de onderlinge wisselwerking tussen alle verschillende factoren. Hoewel ieder internationaal project uniek is, zijn er toch enkele essentiële manieren om het landrisico van uw doelmarkt te beoordelen.

 1. Het politieke risico 

  Revoluties, terrorisme, opstanden of dreigende staatsgrepen. Allemaal symptomen van een onstabiel land. En wie politieke instabiliteit zegt, kan niet om moeilijke handelsomstandigheden heen. Het politieke klimaat is dus een bepalende factor voor uw project... Aanhoudende spanningen of ontluikende strubbelingen kunnen leiden tot een ineenstorting van de economie en grote moeilijkheden voor uw partners of eventuele plaatselijke vestiging. Niemand kan de toekomst voorspellen, maar sommige landen zijn uiteraard stabieler dan andere.

  Het verschil tussen Zwitserland en Irak hoeven we niemand uit te leggen. Maar zelfs op het Afrikaanse continent zijn er grote verschillen tussen landen onderling. Een voorbeeld hiervan? Zuid-Afrika wordt vaak geteisterd door raciale ongelijkheidstwisten. En politieke risico’s beperken zich niet alleen tot verre landen, laat ons duidelijk wezen. De crisis met de gele hesjes heeft Frankrijk bijvoorbeeld lange tijd ontwricht. Reden te meer om altijd oplettend te blijven. Waar moet u op letten? Het heersende politieke systeem en wie er een rol in speelt; de mate waarin ertegen geprotesteerd wordt en of er interne frustraties heersen; de aanpak van eventuele verkiezingen of andere belangrijke gebeurtenissen; het nabije verleden; voorbije of dreigende sociale opstanden enz. Samengevat? U moet de lokale realiteit met een heldere kennersblik bestuderen. 

 2. Het geopolitieke risico

  Dat vloeit voort uit het vorige punt. Breid uw focus uit en bekijk de positie van het land op internationaal vlak. Heersen er embargo’s of internationale boycots tegen? Denk maar aan de problemen die de Renault Groep in Iran kreeg omwille van de Amerikaanse sancties tegen Teheran.  Zijn er eventuele openlijke conflicten met het buitenland en wat zijn daar de gevolgen van? Dat is niet altijd gemakkelijk te beoordelen tegen het licht van gespannen internationale relaties. Maar bepaalde gebeurtenissen zijn wel zichtbaar en voorspelbaar: de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten; de groeiende onenigheid tussen Moskou en Washington; de Brexit; de gevolgen van de asielcrisis; de onlusten in Jammu en Kasjmir; de voortdurende onlusten in het Nabije-Oosten enz. Allemaal externe factoren die de situatie in een land ernstig kunnen beïnvloeden en de instabiliteit kunnen versnellen.

 3. Het macro-economische risico

  Van recessie tot financiële instabiliteit over waardevermindering van de lokale munteenheid of begrotingstekorten; het voorbeeld van Griekenland in 2012 zit iedereen nog vers in het geheugen. Maar ook andere gebeurtenissen zijn of waren van belang voor de actualiteit... Het vertragen van de Chinese ‘motor’, de crisis van de subpremies in de Verenigde Staten, het ondertekenen van belangrijke internationale handelsakkoorden... Allemaal nationale factoren met gevolgen voor de wereldeconomie. En voor de handelsuitwisselingen en financiële draagkracht van alle debiteuren in het land in kwestie. Verschillende elementen maken het mogelijk om een min of meer betrouwbaar beeld te schetsen van de situatie van een land. Beslissingen over het begrotings- en monetair beleid (van de Fed in de Verenigde Staten en de ECB voor de eurozone); de handelsbalans; de spaar- en investeringsquote; het groeivooruitzicht (voor het land en de hele zone); de lopende structurele hervormingen; de inflatie; de petroleumprijzen enz. Allemaal belangrijke indicatoren die evenwel steeds in perspectief moeten worden gezien...

 4. Het juridische risico

  Dit risico omvat alle onzekerheden die verband houden met de lokale zakenwereld. Van het institutionele kader tot corruptie over eigendomsrechten en reglementaire zekerheid. Zo stootte Rémy Cointreau, de Franse producent van cognac en andere sterkedrank in 2013 in China op grote problemen. Hoe dat kwam? Door het beleid van de Chinese regering ter bestrijding van pronkzucht en corruptie. Bepaalde 'luxeproducten’ werden in verband gebracht met een twijfelachtig economisch succes. Een van de vele voorbeelden die aantonen in welke mate een hervorming of nieuwe regelgeving nefast kan zijn voor het veroveren van een nieuwe markt. En een gevaar met vele gezichten, want het kan alle aspecten van uw activiteit treffen: werkgelegenheid, fiscaliteit, bedrijfsvergunningen enz.

 5. Onteigeningsrisico

  Bepaalde overheden deinzen er niet voor terug om van de ene op de andere dag protectionistische maatregelen in te voeren: douanerechten, quota’s, normen of exportsubsidies. En al die maatregelen kunnen dramatische gevolgen hebben voor bepaalde markten of specifieke producten. Denk maar aan de staaloorlog van Barack Obama. Onlangs nog vochten Peking en Washington een ongeziene protectionistische strijd uit. Nog een voorbeeld? Brazilië, waar extreem hoge douanerechten worden geheven op goederen. Dat zijn allemaal dingen die u moet weten voor u zich op de export stort.

 6. Het gezondheidsrisico

  De COVID-19-pandemie heeft een gevaar aan het licht gebracht dat in het verleden misschien wel werd onderschat... Meer dan ooit moeten bedrijven rekening houden met de lokale gezondheidssituatie en de gevolgen ervan op de handel. Nieuw is dat gegeven echter niet: in 2013 riep China de invoer van melkpoeder uit Oceanië een halt toe omwille van een bacterie die botulisme zou kunnen veroorzaken. Net als andere ziektes is ook COVID-19 een nieuw gegeven waarmee u in uw analyses rekening moet houden.

 7. Het milieurisico

  De ecologische kwestie mag in uw onderzoek zeker niet ontbreken. Hoewel natuurrampen of kernrampen als die in Fukushima onvoorspelbaar zijn, zijn er toch bepaalde gebeurtenissen waarop u kunt anticiperen. Stijgende temperaturen bijvoorbeeld liggen aan de oorsprong van heel wat nu al zichtbare milieurampen, waarvan bepaalde regelmatig terugkeren (branden, overstromingen enz.).

Voorzichtigheid en doorzicht geboden

Zodra u een antwoord op al die vragen hebt, kunt u de nodige voorzorgsmaatregelen treffen en zorgen voor bepaalde garanties. Wat betekent dat? Klaar zijn om te reageren op de mogelijke risico’s. Verlies daarbij nooit uit het oog dat die risico’s vaak ook niet te verwaarlozen kansen inhouden. Bovendien kunt u perfect zakendoen met een gezond bedrijf in een ongunstig lokaal klimaat. Omgekeerd kan ook: een gunstige context betekent niet noodzakelijk dat uw partners onfeilbaar zijn. Maar zowel in het leven als in de internationale handel geldt: kennis is macht. Maak zo goed mogelijk gebruik van de macro- en micro-economische gegevens waarover u beschikt, van de bestaande handelsakkoorden, de raadpleegbare (geo)politieke analyses, de lokale ervaring waartoe u toegang heeft enz.

Last but not least: stort u niet alleen in het internationale avontuur maar laat u begeleiden door experts zoals die van de afdeling Trade Development van BNP Paribas Fortis. Zij bieden u heel wat grote voordelen: een netwerk en terreinkennis. Ook weten ze perfect hoe ze de verschillende ratingsystemen, die gebruikt worden om het risico van een land te beoordelen, moeten lezen en interpreteren. Het is zoals John F. Kennedy het zo treffend formuleerde: “De kunst van het succes bestaat erin je te omringen met de besten”.

 

 Klaar om uw geluk over onze landgrenzen heen in alle sereniteit te beproeven?
Neem contact met ons op 

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top