Article

20.06.2016

TEB Corporate Banking: uw financiële partner in Turkije

Türk Ekonomi Bankasi, kortweg TEB, werd opgericht in 1927. Het is een van de gevestigde waarden van de Turkse banksector. De 553 kantoren van TEB bedienen zowel particuliere klanten als kmo’s en grote bedrijven. In 2005 werd TEB een strategische partner van de Groep BNP Paribas Groep.

Corporate Banking, Cash Management en Global Trade Solutions vormen de corebusiness van de bank. De ambities zijn torenhoog: TEB beoogt een nog intensere samenwerking met de leidende bedrijven van het land, en wil meer multinationale klanten aantrekken via het wereldwijde netwerk en de relaties van strategische partner BNP Paribas.

De 15 Corporate Business Centers van TEB Corporate Banking bedienen grote lokale ondernemingen en multinationals en groepen met een jaarlijkse omzet van meer dan 50 miljoen TRY. Het ruime aanbod omvat gediversifieerde producten en diensten zoals handelsfinanciering, financiering van verrichtingen en investeringen, cashmanagement,  risicobeheer, standaard- en afgeleide thesaurieproducten, corporate investment banking en goederen- en projectfinanciering.

Specialiteit: handelsfinanciering

Handelsfinanciering is een van de speerpunten van TEB. De Trade Centers in Adana, Ankara, Bursa, Istanbul en Izmir nemen samen ongeveer 70% van de totale Turkse buitenlandse handel voor hun rekening. In elk Trade Center werken senior managers die gespecialiseerd zijn in plain vanilla en gestructureerde handelsfinanciering. Ze staan erom bekend globale oplossingen uit te werken voor handelsfinanciering en worden vooral gewaardeerd voor de toegevoegde waarde die ze brengen in handelsrelaties.

TEB is ook sterk in exportfinancieringen, die goed zijn voor 13% van de totale kredietportefeuille van de bank. Voor de hele Turkse bankensector bedraagt dat cijfer amper 5%. In relatieve cijfers TEB is de op één na belangrijkste bank qua exportfinanciering. Als we naar het totaal volume aan exportfinancieringen kijken, bekleedt TEB  de vijfde plaats.

Het Trade Finance Team van TEB is marktleider in goederenfinanciering. Het is sterk gespecialiseerd in de exportfinanciering van hazelnoten en tabak, maar ontwikkelde ook financieringsoplossingen voor andere soft commodities en voor sommige petrochemische en mijnbouwproducten. Global Banking & Finance Review Magazine riep TEB onlangs nog uit tot ‘Best Bank for Commodity Finance Turkey 2015’.

Award voor cashmanagement

TEB Corporate Banking heeft ook een sterke marktpositie uitgebouwd in cashmanagement, waar het uitpakt met innovatieve producten en diensten. In 2015 ontving TEB voor  de tweede keer de ‘Turkey Domestic Cash Management Bank of the Year’ award. De bank werkt onder meer samen met de Turkse overheid aan een project over elektronische facturering.

Samen met BNP Paribas ontwikkelt TEB ook internationale cashmanagementoplossingen.

Geprivilegieerde partner van multinationals

TEB was de eerste Turkse bank die in 2006 een Multinationals Desk opende. De bank profileert zich daarmee als een geprivilegieerd  partner van multinationals. Dankzij het partnership met BNP Paribas beschikt TEB over een wereldwijd netwerk dat multinationals en Turkse ondernemingen steunt in hun internationale verrichtingen.

De Corporate Banking-klanten kunnen rekenen op  financierings- en kredietondersteuning voor alle grootschalige projecten in Turkije. TEB verschaft haar klanten toegang tot internationale handelsmiddelen en geeft advies op het vlak van corporate investment banking. De Corporate Banking-klanten krijgen toegang tot de geïntegreerde diensten op het vlak van projectfinanciering, exportfinanciering, inkoopfinanciering en bedrijfsobligaties.

Article

20.06.2016

Jonge bevolking en strategische ligging belangrijkste troefkaarten Turkse economie

Hoofdeconoom Selim Cakir van de Turkse TEB-bank wikt en weegt de kansen van zijn land.

De Turkse economie groeide de voorbije decennia gemiddeld met 4%. Het ziet er naar uit dat de economische groei binnenkort zal vertragen.  Maar mogelijk zorgt de recente verkiezingsoverwinning van de regerende AKP-partij en de opheffing van de sancties tegen buurland Iran voor een nieuwe economische boost. Hoofdeconoom Selim Cakir van de Turkse TEB-bank wikt en weegt de kansen van zijn land.

Ademruimte voor Turkse Centrale Bank

De Turkse groeicijfers bleven de voorbije jaren verrassend veerkrachtig, ondanks zwaar economisch weer. De economie groeide de voorbije decennia met gemiddeld 4%. In 2015 zal het BNP vermoedelijk nog met 3% stijgen, vooral een gevolg van de uitstekende eerste jaarhelft. Mogelijk zal de vertraging zich sterker laten voelen in de groeicijfers van 2016. De Turkse inflatie blijft onveranderlijk hoog, een onderliggende trend die volgens Selim Cakir moeilijk te keren is:

“De uitgestelde gevolgen van de waardevermindering van de Lira en ongunstige basiseffecten in november en december zullen de inflatie eind 2016 boven de 8% jagen.  De recente waardevermeerdering van de Turkse Lira en het verkiezingsresultaat zullen de Turkse Centrale Bank waarschijnlijk wel wat meer ademruimte geven. Toch blijven de kleine internationale reserves, beperkte inkomende kapitaalstromen en de hoge inflatie verdere renteverlagingen in de weg staan. In deze situatie is het erg waarschijnlijk dat de Turkse Centrale Bank voorzichtig blijft en de interbancaire rentevoeten aan de bovenkant van de rentevork houdt.”

Gunstige fiscale vooruitzichten

Het ziet er naar uit dat het handelstekort dit jaar verder zal afnemen, met dank aan een vertraging in de binnenlandse vraag en lagere olieprijzen. Toch blijft het tekort op het einde van het jaar vrij hoog: 4,8% van het BNP om precies te zijn, en dat ondanks de notering van het BNP in de goedkopere dollar. De fiscale vooruitzichten zijn dan weer wél bemoedigend.

“De regering hield de fiscale balans op orde, ondanks twee verkiezingen binnen hetzelfde jaar. Het tekort bleef binnen de perken dankzij een strenge uitgavencontrole en een sterke toename van de belastinginkomsten, onder meer een gevolg van een amnestieregeling voor belastingontduikers en winsttransfers van de Turkse Centrale Bank en van overheidsbanken en -bedrijven.

De belangrijkste troeven van de Turkse economie zijn de solide banksector en de fiscale discipline. Het huidige handelstekort en de inflatievooruitzichten vormen de zwakke punten. De beperkte internationale reserves, de afhankelijkheid van buitenlandse kapitaalstromen en de externe financiering blijven aandachtspunten.  Anderzijds profiteert  Turkije van een gunstige demografische dynamiek. Het heeft, vergeleken met de EU,  een heel jonge bevolking . De helft van de inwoners is jonger dan 31.”

Uitvalsbasis voor EEMEA

Selim Cakir is ervan overtuigd dat het voor buitenlandse ondernemingen een geschikt moment is om in Turkije te investeren:

“De daling van de grondstoffenprijzen betekent goed nieuws voor het land, dat voor zijn grondstoffen aangewezen is op het buitenland. Bovendien is de politieke onzekerheid na de verkiezingen weggeëbd. Vergeet ook niet dat Turkije een zeer grote binnenlandse markt heeft. Door de uitstekende geografische ligging is het land een prima uitvalsbasis voor economische activiteiten met landen uit de EEMEA-zone. Ik raad Belgische bedrijven aan een Turkse bank onder de arm te nemen, omdat die een uitgebreid lokaal en globaal netwerk hebben.  Vergeet je ook niet in te dekken tegen eventuele koersschommelingen van de Turkse Lira. Dat is een absolute must.”

Article

20.06.2016

Turkse munt en rente nog niet schokbestendig

Interview met Jan Van De Velde, Head of FX Sales Belgium, Global Markets

Een decennium geleden was de Turkse lira nog een ronduit exotische munt en piekte de rente op korte termijn zelfs tot 50 procent. Dankzij een degelijk monetair beleid verbeterde de stabiliteit geleidelijk aan en ook de risico’s werden kleiner. Al blijft stabiliteit in een groeiland een relatief begrip. Dat zegt Jan Van de Velde van Global Markets. Hij adviseert potentiële investeerders zich in te dekken tegen wisselkoersrisico’s.

“Je kan Turkije bezwaarlijk een stabiel land noemen”, begint Jan Van de Velde. “De Turkse lira heeft de laatste jaren fikse klappen moeten incasseren. Na de recente verkiezingsoverwinning van Erdogan zit de koers van de lira opnieuw in de lift. Vraag is hoe duurzaam dit herstel is. Vergeet niet dat de regio het toneel is van heel wat geopolitieke spanningsvelden. Ik heb het dan in de eerste plaats over de dreiging van IS en het daaruit voortvloeiende vluchtelingenprobleem. Ook de binnenlandse politiek zorgt voor controverse.

Turkije is trouwens ook slachtoffer van het beleid van de Federal Reserve. Sinds er in mei 2013 voor het eerst sprake was van een afbouw van de expansieve monetaire politiek in de VS, zijn de USD rentes immers sterk gestegen. Dit heeft onder meer geleid op de repatriëring van “goedkope” USD uit emerging markets in het algemeen.  Zeker Turkije deelt hier in de klappen. Het land heeft immers net buitenlandse deviezen nodig  om zijn tekort op de lopende rekening te compenseren.”

Opgelet voor scherpe schommelingen

Wie zaken wil doen met Turkije moet dus rekening houden met reële wisselkoers- renterisico’s. Jan Van de Velde raadt ondernemers aan zich in te dekken:

“In België kennen we vandaag lage rentes. Een eventuele rentestijging zal zich hier geleidelijk doorzetten. In Turkije ligt dat anders. Daar kunnen zich plotse veranderingen voordoen. Kijk maar naar de scherpe schommelingen van vorig jaar in Rusland, toch ook een mature markt. Ook het relatief grote Turkse handelstekort baart zorgen. Bij een sterke daling van de export dreigt het land zijn schulden moeilijk te kunnen financieren. Dat verhoogt de kans op plotse bewegingen.”

Concreet heeft een bedrijf verschillende mogelijkheden om zich in te dekken tegen wisselkoers- en renterisico’s.  Volgens Jan Van de Velde is dat zelfs vrij eenvoudig:

“Je kan het vergelijken met een indekking tegen dollarrisico’s. Het enige verschil is dat de Turkse munt minder liquide is en dat de kostprijs of de opbrengst van de dekking  hoger is,  afhankelijk of je de Turkse lira dan wel verkoopt of koopt. Wat dat betreft kan je de lira nog het best vergelijken met de Centraal- of Oost-Europese munten.”

Swap, termijncontract of opties

Jan Van de Velde beschrijft drie mogelijke technieken:

“Met een valutaswap kunnen twee partijen verschillende munten ruilen. Ze doen dat op basis van een spotkoers, zeg maar een koers die de huidige verhouding tussen de twee munten weergeeft. Belgische bedrijven die toegang hebben tot een financiering in Euro of USD, kunnen dankzij deze techniek een virtuele financiering in Turkse lira genereren.

Met een termijncontract spreek je af om op een welbepaalde datum een bepaalde som in eigen munt of vreemde valuta te kopen of verkopen aan een vastgelegde koers. Een  Belgische onderneming die over één jaar een betaling in Turkse lira moet doen, kan vandaag de koers al vastleggen. Je profiteert als het ware van een prijsgarantie. De vraag is natuurlijk hoe de koersen evolueren. Misschien misloop je door een termijncontract wel een mooie koerswinst. Maar je kan evengoed een scherpe daling vermijden, het hangt er dus maar van af. Het grote voordeel van een termijncontract is hoe dan ook zekerheid. Je weet vandaag perfect waar je morgen aan toe bent.

Met een optiecontract bouw je meer flexibiliteit in, zodat je kan profiteren van eventuele koersverschillen. Kort gezegd komt het hierop neer dat je vandaag het recht koopt om in de toekomst een bepaalde munt te kopen aan een koers die je vandaag bepaalt. Maar als die koers op de vastgelegde datum ongunstig blijkt, kan je van dat recht afzien. Je hebt dus meer marge om te profiteren van eventuele koersschommelingen. Het enige nadeel van een optie is dat je er vandaag al een premie voor betaalt, bij een termijncontract is dat niet het geval.”

Article

20.06.2016

Exporteren naar Turkije? Bouw voldoende zekerheden in.

Vraag aan ondernemers wat de voornaamste voorwaarde is om internationaal zaken te doen, en een gefundeerde betrouwbaarheid van hun leveranciers en klanten behoort steevast tot de topantwoorden. Daarnaast zullen velen ook wakker liggen van het wisselkoersrisico. Wetmatigheden die net zo goed in Turkije spelen, maar die met de hulp van een vertrouwenspartner getemperd kunnen worden.

Om koersrisico’s te vermijden, zullen Belgische importbedrijven bij hun betalingsvoorwaarden de voorkeur geven aan de euro. Maar indien een Belgische importeur toch niet aan de Amerikaanse dollar kan ontsnappen (goed voor 70 procent van de Turkse handelstransacties), dan zal hij zich afvragen of datgene wat hij vandaag betaalt, morgen nog even veel waard zal zijn.

“Voor Belgische exporteurs bestaat het risico dat zij de Turkse markt zouden mijden, louter uit een gebrek aan vertrouwen. Ze willen vooral de zekerheid dat ze betaald worden,” aldus Vincent Davignon, Global Head GTS Turkey en Regional Manager bij BNP Paribas Fortis.

Weg met de onzekerheid

Nochtans bestaan er oplossingen om handelsrisico’s te verminderen en die vindt u dikwijls bij uw bank.

“Een vierde van het totale volume aan handelsverkeer gebeurt tegenwoordig via een documentair krediet. Dat komt neer op een schriftelijk engagement tussen een verkoper en een koper, waarbij banken een regulerende rol spelen. Daardoor kan de Belgische onderneming volledig worden gerustgesteld. Kort samengevat legt de Turkse bank, die het documentair krediet uitgeeft, daarin een aantal specifieke clausules vast. Vervolgens kan de Belgische bank waaraan de Belgische exporteur de documenten heeft voorgelegd, het documentair krediet bevestigen. Op voorwaarde dat de clausules werden nageleefd, verbindt zij zich ertoe de Belgische onderneming te betalen, ongeacht de afloop van de commerciële transactie.”

Vincent Davignon wijst ook op de voordelen van een eventuele samenwerking met TEB, de Turkse dochter van BNP Paribas Fortis:

“TEB kan bijvoorbeeld een documentair krediet veel sneller afhandelen. De Belgische klant wint niet alleen veel tijd, maar is ook goedkoper af. Bovendien kan je betere financieringsvoorwaarden bedingen. Denk eraan: in principe is het de leverancier die de bank kiest. Het is dus aan u om uw Turkse handelspartner ervan te overtuigen met TEB in zee te gaan. Ik raad Belgische ondernemers aan gebruik te maken van het partnership tussen TEB en BNP Paribas. We kennen de Turkse markt door en door en kunnen advies op maat geven. Het zou zonde zijn hier geen gebruik van te maken.”

Langere betaaltermijnen vormen een ander risico waarbij banken ook het verschil kunnen maken. Zelfs bij termijnen die al vastliggen in een documentair krediet. Een Belgische onderneming kan een documentair krediet met een uitgestelde betaling laten verdisconteren bij haar bank zonder verhaal. Zo wordt ze dus onmiddellijk betaald en hoeft ze minder rekening te houden met de betaaltermijnen.

Alternatieven voor het documentair krediet

Soms wordt het documentair krediet in het moderne handelsverkeer te traag en administratief te zwaar bevonden en moet het gewoonweg sneller gaan. In een aantal gevallen is het ook niet de meest gepaste formule. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de handel in bederfbare goederen.

Wanneer er een redelijk vertrouwen bestaat tussen een exporteur en een importeur, kunnen ondernemingen ook werken met een documentair incasso. Deze betaalwijze wordt voor circa 10 procent van de handelstransacties gebruikt. Daarbij zijn er minder administratieve kosten, maar de rol van de bank  is beperkt tot die van brievenbus, u bent dus niet op dezelfde manier beschermd. Vincent Davignon:

“En laten we ook de betaalgaranties of aanbestedingen, zoals de bid bond of de performance bond niet vergeten. Zij versterken het vertrouwen tussen importeurs en exporteurs door een beroep te doen op de Turkse en internationale banken. Tussen haakjes: met cheques is het bijzonder uitkijken. Turkse ondernemers maken er graag gebruik van, maar de laatste jaren duiken er steeds meer betalingsproblemen op. Mijn advies: vermijd cheques als internationaal betaalmiddel. Het is vooral iets voor de lokale markt.”

Aval als oplossing voor kmo’s

Grote ondernemingen kiezen systematisch voor het documentair krediet. Zij kunnen de kosten van het mechanisme immers in hun totale marge verwerken. Voor middelgrote ondernemingen geldt dat minder. Zij kunnen die internationale betaalwijze dan ook moeilijker opleggen aan hun partners. Daarom werken kmo’s vaak met het meer risicovolle ‘open account’-systeem. Zelfs dan kunnen kmo’s de risicofactor verminderen. Door een beroep te doen op geavaleerd handelspapier kan een onderneming hetzelfde doel bereiken als bij het documentair krediet. Vincent Davignon:

“Gaat uw Turkse handelspartner er mee akkoord om te werken met een wissel en of een orderbriefje? Verzeker u van het aval van zijn bank, zodat u het handelspapier in disconto kunt geven aan uw Belgische bank. De garantie van de Turkse bank speelt daarbij een belangrijke rol.”

Article

20.06.2016

Zakendoen met Turkije: alles draait om respect

Neen,  u hebt geen handleiding nodig om een Turkse zakenpartner te begrijpen. Zo groot zijn de verschillen met onze manier van zakendoen niet. Toch zijn de tips van een topmanager met veel jaren Turkije op de teller mooi meegenomen.

Aan het woord is Yvan De Cock, nu hoofd van Corporate en Public Bank Belgium bij BNP Paribas Fortis, maar vroeger de CEO van de Turkse tak van Fortis.

“Turkse bedrijfsleiders zijn tuk op het grijpen van kansen zodra ze zich voordoen. Opportunistisch als ze zijn, schakelen ze moeiteloos over van textiel naar toerisme. En dat maakt het soms moeilijk als zakenpartner. Er heerst veel meer een ondernemerscultuur dan een managementcultuur. Vaak zijn ze erin geslaagd een familiebedrijf uit te bouwen tot een grote onderneming en is de eigenaar niet alleen CEO, maar ook echt de baas. Een baas die de touwtjes strak in handen houdt, waarmee je moet onderhandelen en die snel beslist, soms zelfs vanuit een buikgevoel.”

“Een Turk verwacht ook respect. Dat laat je best blijken met oog voor details. Ooit verzond ik een brief naar een hoge ambtenaar waarin één letter in de voornaam van de geadresseerde verkeerd stond en de brief werd teruggestuurd. Turkse zakenlui hebben trouwens zelf een immens respect voor autoriteit, ook tegenover ministers of topfunctionarissen. Toch gaat het er zeker niet stijf aan toe. Het helpt als je wat afweet van voetbal en weet welke club de voorkeur wegdraagt. Dineren met de zakenman helpt soms nog meer. Respect betekent voor een Turk ook je onthouden van het uiten van kritiek in het bijzijn van derden. Kritiek nemen ze snel persoonlijk.”

Het valt op dat Turkije nog een reeks grote conglomeraten rijk is, die bijvoorbeeld tegelijk in de auto-industrie, het bankwezen en de energiesector actief zijn. Soms is het binnen zo’n geheel van bedrijven in een grote holding wel uitkijken met wie je precies praat, omdat familieverhoudingen kunnen meespelen.

Durvers met vangnet

Tijdens zijn jaren in Turkije maakte Yvan De Cock er tal van zakenlui van nabij mee:

“Turkse bazen zijn bijzonder veeleisend, maar zoeken tegelijkertijd voortdurend naar kansen. Ook al moet het snel vooruitgaan, ze zullen tijdens onderhandelingen bijzonder geduldig de grenzen aftasten.

Turkse zakenlui zijn ook durvers. Let wel, het is niet omdat ze snel het geweer van schouder veranderen dat in Turkije meer bedrijven failliet gaan dan bij ons. Vaak investeren ze veel eigen middelen en laten ze zich bijstaan door een deskundige en voorzichtige rechterhand. Maar een Turk durft sneller zaken te doen met landen waarvoor Belgen zouden terugschrikken. Zo zijn ze niet alleen in de omringende landen actief, maar ook in Afrika.”

Lokale partner

Verwacht in Turkije geen projectbeheer volgens het westers boekje. Yvan De Cock:

“Ze proberen een aanpak uit en sturen dan bij. Ze hebben een andere notie van lange termijn dan wij. In operationele aangelegenheden kan voor hen zes maanden al een eeuwigheid lijken. Je moet er gewoon op vertrouwen dat ze een project tijdig uitvoeren, wat ze meestal ook doen. Ook al hoor je er een hele tijd niets van.”

Voor buitenlandse investeerders heeft een lokale partner als TEB volgens Yvan De Cock dan ook voordelen die het puur bancaire overstijgen.

“De bank helpt je wegwijs in de regel- en wetgeving. Bij een kredietaanvraag gaat zij na of de betrokken partijen correct en financieel gezond zijn. Als zij het krediet weigert, is dat voor jou een signaal.”

De rol van de vrouw

Vrouwen spelen een belangrijke rol in het bedrijfsleven en in de samenleving. Zo zat Yvan De Cock ooit op een zakendiner met tien CEO’s aan tafel en bleek hij de enige man te zijn:

“Deze zeer capabele bedrijfsleiders stonden onder meer aan de leiding van grote bedrijven, terwijl ook de jongste twee voorzitters van het Turkse verbond van ondernemingen vrouwen zijn. In West-Turkije vindt een carrièrevrouw, tot op het niveau van directieassistente, nog betaalbare, voltijdse kinderopvang. De samenleving is zeer competitief. Elk jaar studeren er 1 miljoen jonge Turken af in het hoger secundair onderwijs, waarvan er slechts een paar duizend naar de beste universiteiten kunnen. Daarom nemen vele kinderen er bijles vanaf 12 jaar om hun toegangsexamen voor te bereiden. Het gevecht voor de loopbaan begint dan al.”

Economische hervormingen

Na de economische en financiële crisis van 2002 zijn vele hervormingen doorgevoerd. zoals privatiseringen,  het afbouwen van monopolies, het aantrekken van buitenlandse investeringen, en promotie van R&D.

“Het Turkse economische bestel is heel modern. Het is jonger dan de rest van Europa en dat word je gewaar in de omgang met het internet, mobiele telefonie, tabletcomputers. De IT –infrastructuur is bovendien recenter dan de onze, waardoor Turken sneller kunnen inspelen op bepaalde markttendensen. Ondanks de culturele verschillen stel je eigenlijk vast dat voor wie zaken wil doen er geen fundamentele barrières zijn. Het jonge, snel reagerende, innovatieve en ondernemingsgezinde karakter van Turkije maakt het bijzonder attractief.

Een van de grote troeven van Turkije is de jonge, kooplustige bevolking. Vergeet niet dat Turkije een groot land is met ruim 75 miljoen inwoners die graag en veel consumeren. Turken houden van moderne gadgets. De penetratiegraad van gsm’s is nergens zo groot als in Turkije. Ook de Turkse overheid werkt naar behoren. De rechtbanken functioneren, er worden belastingen geïnd, de registratiekantoren doen hun job…

Turkije is en blijft een ondernemend land. Ook al zit de economische wind vandaag een beetje tegen. “Het klopt dat de economische groei gedaald is. Vandaag zitten we op een niveau van 2 à 3% per jaar. Dat lijkt niet zo veel, maar je spreekt wel over een land met 75 miljoen inwoners. Dat plaatst die op het eerste zicht bescheiden cijfers in een ander perspectief.”

Springplank naar het Midden-Oosten

Yvan De Cock toont zich positief over de toekomst van het land:

“Wat mij betreft is Turkije een ideale springplank naar het Midden-Oosten. Men zegt wel eens dat Turkije moeilijke buren heeft. Ik ga niet ontkennen dat er soms  geopolitieke spanningen zijn, maar op lange termijn zie ik het positief in. Die moeilijke buren zijn wel landen met veel inwoners en dus groeipotentieel. Je hoeft trouwens niet noodzakelijk te exporteren om goede zaken te doen.

Turkije is ook erg aantrekkelijk voor investeerders. Veel bedrijven hebben er een lokale productie-eenheid gebouwd. De geluiden die ik van investeerders opvang, zijn eensluidend positief. De dalende energieprijzen maken het land nog competitiever. Weet u: wie investeert, loopt altijd een risico. Ik schat de politieke en geopolitieke risico’s eerder beperkt in.”

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top