Article

26.10.2022

Sustainable Future Forum: België als hub voor groene waterstof en de rol van de EU

België heeft sterke troeven als industriële en logistieke hub voor groene waterstof in West-Europa. Ondernemers, bankiers en de Europese Unie gaan in gesprek over de uitdagingen en opportuniteiten.

Tijdens het wereldwijde BNP Paribas Sustainable Future Forum van 18 oktober 2022 gingen 5 experts in het auditorium van het nieuwe Brusselse hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis in gesprek over de bijdrage van de Europese Unie tot de volledige uitrol van groene waterstof. Ook de strategische rol van België als industriële ‘waterstofpoort’ voor West-Europa kwam in het debat naar voren.

Waterstof, een schakel in de decarbonisering van de economie

Groene waterstof wordt gemaakt door elektrolyse van water met hernieuwbare energie. De EU beschouwt groene waterstof als een belangrijke hefboom om schone, betaalbare en veilige energie te voorzien bij de transitie naar een economie met een lagere CO2-uitstoot. Dat potentieel van duurzame H2 benutten, is veelbelovend en tegelijk complex. Toch hebben we met de situatie in Oekraïne, de hoge inflatie en energiecrisis, een momentum dat we kunnen gebruiken om die transitie te versnellen.

De rol van de EU: coreguleren en cofinancieren

Europa ondersteunt de uitrol van groene waterstof voornamelijk op twee vlakken. Allereerst werkt de Europese Unie aan een duidelijke regulering voor de industrie en de markt. Zo kunnen duurzaamheidsquota voor transport en de industrie de markt stimuleren. Daarnaast is rechtszekerheid van groot belang om privé-investeerders aan te trekken voor de dringende uitbouw van veel hoogtechnologische infrastructuur.

De EU neemt het voortouw met concrete acties en de financiering van projecten. Dat neemt niet weg dat er voor zo’n 40% nood is aan privé-investeringen. Die middelen zouden relatief makkelijk beschikbaar moeten zijn, want het gaat eigenlijk over kleine bedragen in verhouding tot de huidige investeringen in klassieke brandstoffen. Bedrijven als Engie en DEME financieren nu al grote projecten en zijn bereid dat nog meer te doen als er een langetermijnperspectief voorhanden is. Er is daarnaast voldoende stimulans vereist, zodat ook aan de gebruikerszijde de vraag toeneemt. Willen we alle doelen bereiken, dan is samenwerking tussen alle stakeholders noodzakelijk, zowel binnen als buiten de Unie.

De Belgische troeven als hub voor duurzame moleculen

We blijven in Europa afhankelijk van landen die duurzame waterstof goedkoop kunnen produceren. Het is daarom van strategisch belang om de aanvoer van waterstof en andere duurzame moleculen te diversifiëren. Voor de in- en uitvoer, de opslag en de verwerking van groene waterstof heeft België tal van troeven als hub voor West-Europa.

België is centraal gelegen in een stabiele regio en heeft grote havens die het hinterland bedienen. Bovendien beschikt ons land al over een sterk netwerk voor CO2 en H2 en geniet het van offshore capaciteit met zijn ligging bij de Noordzee.

Financiering van waterstof-infrastructuur

Voor de financiering van waterstof kunnen we een sterke parallel trekken met de beginjaren van offshore windenergie. Toen hadden we ook nog veel vragen, maar vandaag is het kader voor windenergie duidelijk. Waterstof zal diezelfde evolutie doormaken. Zodra er een ‘level playing field’ is, zullen de investeringen volgen. Daarvoor kan BNP Paribas Fortis de bekende financiële producten aanbieden.

De sprekers

De vijf sprekers vertegenwoordigen de Europese Commissie, de wetenschap, een H2-producent uit de maritieme sector, de energie-industrie en de financiële wereld.

Carla Benauges
Hydrogen and Innovation Policy Officer at the EU Commission (DG CLIMA)

Christa Sys
Professor at University of Antwerp & holder BNP Paribas Fortis Chair Transport, Logistics and Ports

Herbert Jost
General Manager Hydrogen at DEME (dredging, land reclamation, offshore energy)

Eric Gosseye
Solutions and Partnerships Manager at ENGIE

Hendrik Deboutte
Energy, Resources & Infrastructure at BNP Paribas Fortis

Article

20.10.2022

CO2 Value trekt voluit de kaart van de koolstofvrije economie

Van duurzaam voetpad over modieuze jurk tot gesofisticeerde e-fuel. Tijdens haar jaarlijkse bijeenkomst illustreerde CO2 Value, een partnerorganisatie van BNP Paribas Fortis, heel concreet hoe het afvangen en benutten van koolstof kan helpen om de economie te defossiliseren.

In feite is het eenvoudig. Bossen en oceanen kunnen CO2 die vrijkomt, absorberen. Maar de verbranding van fossiele brandstoffen, de industrie en het landgebruik zorgen voor een zodanige CO2-uitstoot dat de natuur dat niet langer aankan. Het gevolg is dat de aarde opwarmt. We moeten dus de uitstoot van CO2 verminderen en meer inzetten op hernieuwbare energie. Die oplossing is in de praktijk helaas minder eenvoudig, al bestaan er al heel wat veelbelovende technologieën om decarbonisatie te versnellen. En dat is precies waar CO2 Value zich voor inzet.

Circulaire koolstofeconomie

CO2 Value Europe, een partnerorganisatie van BNP Paribas Fortis, is een interprofessionele organisatie die de CCU-gemeenschap (Carbon Capture & Utilisation) vertegenwoordigt in Europa. Ze streeft naar een circulaire koolstofeconomie. CO2 Value Europe zoekt naar alternatieve manieren en technologieën om koolstofdioxide op te vangen en vervolgens te recycleren tot bruikbare duurzame grondstoffen voor onder meer brandstoffen, chemische producten en bouwmaterialen.

Spoedcursus CCU

Het publiek was tijdens de zesde editie van deze jaarlijkse bijeenkomst van CO2 Value dit jaar net iets meer divers dan anders. Naast leden konden ook geïnteresseerde bedrijven en klanten van BNP Paribas Fortis de bijeenkomst bijwonen. En dat deden ze talrijk. Het afvangen en benutten van koolstofdioxide is een hot topic. Heel wat bedrijven staan voor een duurzame transitie en willen decarboniseren. De aanwezigen kregen een spoedcursus ‘Wat is CCU’, al waren het toch vooral de concrete toepassingen die echt aanspraken.

Duurzaam voetpad

VITO, een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling, gaf een voorbeeld van hoe CO2-mineralisatie de bouwsector duurzamer kan maken. Deze technologie leidt niet alleen tot een lagere CO2-uitstoot, maar slaat koolstofdioxide permanent op in waardevolle producten zoals bakstenen en tal van andere bouwmaterialen. Zo ligt er in Gent al een voetpad gemaakt uit duurzame stenen.

Dress to impress

Ook in de modesector kan CCU een verschil maken, zo bewijst LanzaTech. Zij zetten koolstofafval om in duurzame brandstoffen, stoffen, verpakkingen en andere producten die mensen in hun dagelijks leven gebruiken. Een daarvan is een synthetische vezel om kleding van te maken zonder aan comfort of stijl in te boeten.

E-methaan

Een belangrijke bron van CO2 zijn nog altijd de fossiele brandstoffen. Met het project Colombus slaan Engie, Carmeuse en John Cockerill de handen in elkaar. Ze ontwikkelen een alternatieve brandstof die de industrie en de vervoersector helpt te decarboniseren. CO2 die tijdens de kalkproductie vrijkomt, wordt afgevangen door Carmeuse en vervolgens gecombineerd met groene waterstof van Engie. Op basis daarvan produceert John Cockerill via electrolyse koolstofneutraal synthetisch methaan of e-methaan als alternatief voor fossiele brandstoffen. Een mooi voorbeeld van een circulaire koolstofeconomie.

Duurzaam partnership

Als partner van het eerste uur staat BNP Paribas Fortis 100% achter de missie van CO2 Value. Duurzaamheid zit in het DNA van de bank en dus moedigen we een nieuwe circulaire en industriële waardeketen zeker aan. Als bankier nemen we onze verantwoordelijkheid en werken we graag mee aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die onze economie veerkrachtiger en duurzamer maken.

Meer weten? Bezoek de website van CO2 Value Europe.

Article

19.08.2022

“We rekenen op onze bankpartners om de groene transitie mogelijk te maken”

Elke dag opnieuw verleggen straffe mannen en vrouwen hun grenzen en zetten ze mee hun schouders onder een duurzame en digitale economie. Zoals Luc Vandenbulcke, CEO van de maritieme dienstverlener DEME, die ervan overtuigd is dat ingenieursbedrijven de nodige oplossingen kunnen bedenken voor de klimaatopwarming.

Zeggen dat DEME pionier is op het vlak van offshore windenergie is een understatement. De voorbije decennia investeerde het bedrijf zowel in de reuzenschepen om windparken op zee te bouwen als in de parken zelf. Vandaag draaien bijna 400 windturbines voor onze kust, goed voor een vermogen van 2,3 gigawatt, het equivalent van twee kerncentrales en genoeg om de helft van de Belgische gezinnen van stroom te voorzien.

Waterstofpionier

Vanaf nu wil DEME zijn pioniersrol ook opnemen in waterstof, de zogenoemde brandstof van de toekomst. Luc Vandenbulcke legt uit: “Je kunt dat eenvoudig maken met een elektrolyzer door water met behulp van elektriciteit te splitsen in waterstofgas en zuurstofgas. Doe je dat met groene stroom, dan krijg je een volledig fossielvrije energiebron die je gemakkelijk kunt transporteren en opslaan met de bestaande gasinfrastructuur. Als je het laat reageren met andere moleculen, kun je er groene brandstof of andere basisgrondstoffen van maken.”

DEME gelooft ook in waterstofproductie op zee. “Dat is interessant op plaatsen waar je weinig rechtstreekse energievraag hebt, bijvoorbeeld afgelegen kusten en eilanden. En we moeten ook kijken naar plaatsen met veel wind en zon, zoals in Oman. Daar zetten we waterstof om in methanol of ammoniak om het per schip naar het Westen te transporteren. Aangezien in het Midden-Oosten volop zon en wind voorhanden zijn, wegen de productiekosten op tegen de hoge transportkosten.”

“In vergelijking met olie is groene waterstof een erg ‘financieel’ product. Je hebt veel meer technologie nodig om het te produceren en zonder subsidies vind je geen afnemers. Dat is een veel complexer businessmodel waarin ook de bancaire wereld haar rol moet opnemen. We rekenen op projectfinanciering van onze partners - en dan kijk ik zeker naar BNP Paribas Fortis. We staan voortdurend in dialoog met het Sustainable Business Competence Centre, dat voor ons dienst doet als klankbord. En gelukkig kunnen we rekenen op onze gemeenschappelijke ervaring met offshore windenergie.”

Succesverhalen van ondernemers

Bij BNP Paribas Fortis zijn we bijzonder fier dat we aan de zijde staan van baanbrekende en inspirerende ondernemingen zoals DEME. Want samen bouwen aan het ondernemerschap van morgen, ook dat is Positive Banking.

Article

19.08.2022

Hoe North Sea Port de haven van de toekomst wordt

Elke dag opnieuw verleggen straffe mannen en vrouwen hun grenzen en zetten ze mee hun schouders onder een duurzame en digitale economie. Zoals het bestuur van de Belgisch-Nederlandse haven North Sea Port, dat de verduurzaming van de 525 bedrijven op haar terreinen als een topprioriteit ziet.

North Sea Port ontstond in 2018 uit de fusie van de zeehavens Gent, Terneuzen en Vlissingen. De centrale ligging maakt van de zeehaven een cruciaal logistiek knooppunt voor Europa. Deze belangrijke speler neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op om de ecologische voetafdruk van de havenindustrie te verkleinen.

“We stimuleren bedrijven op onze site om zo veel mogelijk zonnepanelen en windmolens te benutten”, zegt CEO Daan Schalck. “Samen produceren zij vandaag al meer dan 400 megawatt aan energie. Dat kun je vergelijken met de capaciteit van een kleine kerncentrale.”

North Sea Port kiest ook resoluut voor circulariteit. “De vrijgekomen reststromen uit de industrie zijn waardevolle grondstoffen”, zegt Schalck. Zo bijvoorbeeld wordt opgevangen CO2 gebruikt voor koolzuur in bruisdranken en voor de verwarming van tuinbouwserres en magazijnen.

Duurzaam transport

De haven wil uiteraard in de eerste plaats de uitstoot zo laag mogelijk houden. “Schone schepen die hier aanmeren, krijgen een korting op hun liggeld”, vervolgt Schalck. “Binnenvaartschepen kunnen ook groene stroom afnemen, zodat ze hun dieselmotoren niet moeten laten draaien voor elektriciteit.”

“We laten het transport van en naar het havengebied ook zo veel mogelijk verlopen via binnenvaart en spoorwegen. Daartoe investeren we samen met verschillende partners in onder meer laadkades, sluizen en treinverbindingen. Dat leidt niet alleen tot minder CO2-uitstoot, maar ook tot minder hinder op onze wegen.”

Groene waterstof

Ook waterstof is een belangrijke schakel in de transitie naar een CO2-arme economie. In het havengebied wordt 60 hectare vrijgehouden voor de bouw van elektrolysefabrieken door bedrijven als Ørsted, VoltH2 en Air Liquide. Die halen met behulp van groene stroom waterstof uit water.

North Sea Port faciliteert ook North-C-Methanol, een project dat water via windenergie zal omzetten in groene waterstof. Een andere fabriek zal die dan gebruiken om de opgevangen CO2 van lokale industrie te transformeren in groene methanol. Jaarlijks zal de CO2-emissie zo met 140.000 ton dalen.

Sterk partnership

North Sea Port geeft ook zelf al jarenlang het goede voorbeeld voor duurzaam ondernemen. Daan Schalck: “Al sinds 2005 hebben we een passiefkantoor. We introduceerden ook al een mobiliteitsbudget lang vóór er sprake was van fiscale stimuli. En de footprint van onze schepen en wagens daalde in tien jaar tijd met meer dan 60 procent.”

“Als een van onze twee huisbankiers sluit BNP Paribas Fortis zich helemaal aan bij onze visie en strategie. De bank heeft zich er zelfs toe verbonden om tien jaar lang onze vaste partner te zijn voor de herfinanciering van het havenbedrijf.”

Succesverhalen van ondernemers

Bij BNP Paribas Fortis zijn we bijzonder fier dat we aan de zijde staan van baanbrekende en inspirerende bedrijven zoals North Sea Port. Want samen bouwen aan het ondernemerschap van morgen, ook dat is Positive Banking.

Article

19.08.2022

Een koekje van duurzaam deeg

Elke dag opnieuw verleggen straffe mannen en vrouwen hun grenzen en zetten ze mee hun schouder onder een duurzame en digitale economie. Zoals financieel directeur Jean-Philippe Michaux van Puratos. "Wij leveren grondstoffen voor bakkers, patissiers en chocolatiers", legt hij uit. "En dat doen we al meer dan honderd jaar."

Het begon allemaal in 1919 in een garage in de Brusselse gemeente Laken. "Ondertussen hebben we recentelijk ons 81ste buitenlandse filiaal geopend en bedienen we bakkers, patissiers en chocolatiers – industriële en kleinschalige spelers – in 120 landen”, vertelt Jean-Philippe Michaux.

Ondanks de internationale vertakking blijft Puratos een familiebedrijf waarin twee Belgische families en een Spaanse familie de referentieaandeelhouder zijn. "Al van in het begin zitten innovatie en duurzaamheid in ons DNA", zegt Michaux. "Ruim zestig jaar geleden was Puratos de eerste fabrikant van broodverbeteraars. En sindsdien zijn we altijd blijven innoveren. Jaarlijks gaat ongeveer 2,4% van onze winst naar onderzoek en ontwikkeling (O&O)."

Ingevallen taart

Michaux neemt ons mee naar de O&O-afdeling. ‘Op 6.000 vierkante meter werken hier dagelijks 500 onderzoekers – vooral bio-ingenieurs – aan de verbetering van onze producten. Wereldwijd is een op de negen van onze ruim 9.000 medewerkers actief in O&O. Waarom die nodig zijn? Heb je zelf al eens een brood of een taart proberen te bakken? Dan weet je hoe moeilijk dat is. Denk maar aan een mooie biscuit met laagjes en fruit erbovenop. Als je niet oppast, valt die in elkaar (lacht).’

"Bovendien bedenken we ook oplossingen voor industriële toepassingen. In bijvoorbeeld de patisserie kan je niet simpelweg je ingrediënten vermenigvuldigen en hetzelfde procedé toepassen."

Cacao-Trace

Zowel de aandeelhouders als het management van Puratos zetten in op de lange termijn: een horizon van twintig jaar is niet uitzonderlijk. "Het is de enige manier om duurzaam te kunnen ondernemen. We werken rond zes pijlers: een duurzaam inkoopbeleid, gezondheid, erfgoed, mensen, gemeenschappen en milieu."

"We kiezen voor een duurzaam inkoopbeleid en selecteren betrouwbare leveranciers van fruit, cacao, palmolie en dierlijke producten wiens keten we ethisch kunnen traceren. We zijn bijzonder trots op Cacao-Trace, ons duurzaamheidsprogramma voor cacao. De voortdurende inspanningen van Cacao-Trace komen ons allemaal ten goede. In het bijzonder de cacaoboeren die we rechtstreeks een kwaliteitspremie betalen. Dat garandeert ons chocolade met een superieure smaak. Bovendien  krijgen de cacaoboeren een chocoladebonus van 10 cent per kilo verkochte chocolade. Dat gebeurt heel transparant. Dit win-winprogramma werd onlangs gefinancierd met de hulp van onze langetermijnpartner BNP Paribas Fortis."

Duurzaamheidslening

Tot slot wijst Michaux nog op de belangrijke pijler milieu. Eerder dit jaar heeft Puratos nog een duurzaamheidslening van 75 miljoen euro genomen bij BNP Paribas Fortis, waarvan de kostprijs gekoppeld is aan de realisatie van de vooropgestelde jaarlijkse C02-reductie. "Het is onze ambitie om tegen 2025 C02-neutraal te zijn. Een zware investering, die op lange termijn zal renderen. Dat doen we onder meer door onze daken vol te leggen met zonnepanelen. Waar het kan, bouwen we windmolens. En in België evolueren we naar een volledig elektrisch of hybride wagenpark."

Succesverhalen van ondernemers

Bij BNP Paribas Fortis zijn we bijzonder fier dat we aan de zijde staan van deze gepassioneerde en inspirerende ondernemers. Want samen bouwen aan het ondernemerschap van morgen, ook dat is Positive Banking.

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top