Article

12.12.2017

Supergroene bedrijven scoren bij millennials

Millennials liggen wakker van de opwarming van de aarde, maar rekenen op de bedrijfswereld om er iets aan te doen, zo blijkt uit recent onderzoek. Ligt de toekomst van de retailhandel in GreenTech?

Er komt van overal hulp voor onze planeet: 145 landen ondertekenden de Klimaatovereenkomst van Parijs. Op kleinere schaal leggen sommige steden zichzelf normen op die nog verder gaan. Twaalf grootsteden wereldwijd maakten onlangs zelfs bekend dat ze tegen 2030 koolstofneutraal willen zijn om de klimaatopwarming tegen te gaan.

Maar wat doen de bedrijven? Jongere generaties rekenen alvast op hen om actie te ondernemen. Volgens een recent onderzoek, gepubliceerd door PR-groep Shelton, maakt 76% van de millennials zich zorgen over de gevolgen van de klimaatverstoring voor hun levenskwaliteit en 82% voor de levenskwaliteit van hun kinderen. Zelf doen ze weinig: amper 34% recycleert, tegenover 52 % van de Amerikanen in alle leeftijdscategorieën samen. Het probleem gaat hun petje te boven, maar 59% van generatie Y rekent wel op de bedrijven om het uit de wereld te helpen. 70% van de millennials zegt bijvoorbeeld dat de milieupraktijken van een onderneming hun aankoopkeuze beïnvloeden.

Bij de vraag "Aan welke soorten milieu- of sociale praktijken hecht u het meest belang?", komen milieu-issues op de tweede plaats, net na het welzijn van de werknemers. De resultaten stemmen overeen met een eerder onderzoek van Nielsen, waaruit bleek dat 55% van de consumenten bereid zou zijn om meer te betalen voor merken die een positieve impact beloven op het milieu. En dan is er ook nog een rapport van UCLA dat zegt dat werknemers van groene bedrijven productiever zijn dan werknemers van andere bedrijven. Het lijkt er dus op dat bedrijven er veel bij kunnen winnen als ze milieuvriendelijk zijn. Wellicht kan GreenTech de overgang faciliteren.

Bron: L’Atelier
Article

06.12.2017

IJslandse fabriek neemt meer CO2 op dan ze uitstoot

Is GreenTech de sleutel om de klimaatopwarming tegen te gaan? Een IJslandse fabriek geeft alvast het goede voorbeeld en wordt koolstofnegatief.

Heel wat landen, waaronder Frankrijk, hebben zich ertoe verbonden hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen door de Klimaatovereenkomst van Parijs te ondertekenen. Steden als Kopenhagen en Barcelona gaan nog verder en willen over enkele jaren koolstofneutraal zijn. Het IJslandse voorbeeld laat zien dat GreenTech kan helpen om die wens in vervulling te laten gaan. Op dat kleine eiland nam het Zwitserse bedrijf Climeworks in een geothermische centrale onlangs het eerste systeem in gebruik dat meer koolstofdioxide (CO2) opneemt dan uitstoot. Het bedrijf past daarbij het CarbFix2-project toe. Het principe is eenvoudig: de machine haalt CO2 uit de lucht en zet het gas voor miljoenen jaren vast in gesteente, zodat het al die tijd niet in de atmosfeer komt. Het proces is wel nog duur, maar een dergelijke vooruitgang voedt de hoop om de opwarming van de aarde onder 2 °C te kunnen houden en de klimaatverandering tegen te gaan. De IJslandse fabriek wordt hiermee de allereerste die koolstofnegatief is.

Bron: L'Atelier
Article

11.12.2017

GreenTech start-up zet luchtvervuiling om in inkt

Wat als luchtvervuiling een grondstof was? Start-up Graviky, geselecteerd op de Hello Tomorrow Global Summit, komt met een originele, milieuvriendelijke oplossing.

Sommige start-ups beschermen de bevolking tegen luchtvervuiling, andere proberen er iets nuttigs mee te doen. Zoals Graviky Labs, een spin-off van MIT Media Lab en uitgeroepen tot een van de zes beste start-ups in de categorie Leefmilieu op de Hello Tomorrow Summit 2017: het bedrijf ontwikkelde Air-Ink, de eerste inkt die gemaakt is van luchtvervuiling.

Met Kaalink, een technologisch procedé aangebracht in het verlengde van de uitlaatpijp van een motorvoertuig, worden de roetdeeltjes in de uitlaatgassen opgevangen. De verzamelde materie ondergaat verschillende bewerkingen om de kankerverwekkende en zware metalen eruit te halen. Het verkregen eindproduct is een gezuiverd pigment op basis van koolstof.

Dat pigment ondergaat vervolgens een aantal scheikundige bewerkingen en levert uiteindelijk verschillende soorten inkt en verfstoffen op. Maar waarom luchtvervuiling niet gewoonweg elimineren in plaats van er inkt van te maken? Omdat vuildeeltjes de neiging hebben om in de lucht te zweven en dat willen we verhinderen, zegt Graviky. Op dit moment loopt een octrooiaanvraag voor de technologie. De toepassingen zijn vooral te vinden in de kunst. Het procedé zou al 1,6 miljard microgram deeltjes hebben opgevangen, wat overeenkomt met het saneren van 1,6 miljard liter buitenlucht. Om het met de woorden van de Amerikaanse architect, ontwerper, uitvinder en futurist Richard Buckminster Fuller te zeggen: "Luchtvervuiling is niets anders dan een grondstof die we niet gebruiken. We laten ze ontsnappen omdat we de waarde ervan niet kennen."

Bron: L’Atelier
Article

22.02.2018

Elektrische voertuigen, oplaadpunten ... Waar te beginnen?

Elektrische voertuigen hebben oplaadpunten nodig om inzetbaar te zijn. En diezelfde oplaadpunten hebben een voldoende grote elektrische vloot nodig om rendabel te worden. De kip of het ei dus?

Als er twee zaken op het vlak van innovatie nauw met elkaar verbonden zijn, dan wel elektrische wagens en hun oplaadvoorzieningen.

Als u een early adopter bent, beschikt u ofwel over een mooie villa of privéparking waar u een oplaadpunt kunt plaatsen tegen een zeer interessante prijs, ofwel bent u de gelukkige medewerker van een milieubewuste onderneming die gratis oplaadpunten ter beschikking stelt van haar personeel.

Alle andere bestuurders die openstaan voor groene voertuigen en geïnteresseerd zijn in een stille wagen, staan voor verschillende uitdagingen: waar een oplaadpunt te vinden, en tegen welke prijs? Zij moeten uiteraard gerustgesteld worden voordat ze de stap naar een elektrisch voertuig zetten.

Twee huidige gedragspatronen op vlak van opladen

 In 80% van de gevallen laadt de bestuurder het voertuig thuis op. Dat is vaak voldoende omdat de elektrische auto vandaag vooral als vervoersmiddel voor korte afstanden wordt gebruikt (gemiddelde dagelijkse afstand van ongeveer 30 km), voornamelijk in steden.
Voor minder dan 1.000 euro kan de eigenaar van een villa of van een privéparking een oplaadpunt laten installeren door een gespecialiseerde leverancier, zijn autodealer of zijn energieleverancier.

En de overige 20%? De bestuurder van een voertuig dat op straat geparkeerd wordt, zal op zoek gaan naar een openbaar oplaadpunt.
Gelukkig reikt de werkplek steeds vaker de oplossing aan: ondernemingen beginnen, als dienst aan hun medewerkers, oplaadpunten te installeren op hun personeelsparking. Het is een bijkomende tool om milieubewustere mobiliteit te bevorderen. Opladen is vaak gratis en als het gecombineerd wordt met opladen 's nachts, worden langere woon-werkverplaatsingen mogelijk.
Winkelcentra bieden hun klanten ook al gratis oplaadpunten aan. Zo zorgen ze voor meer shoppers, aangezien de klanten zo'n 40 tot 60 minuten in het winkelcentrum blijven.

Nieuwe opportuniteiten, maar met welk businessmodel?

 Privé-exploitanten en energieleveranciers voorzien publieke ruimte, parkings en straten van betalende oplaadpunten. Ze zijn gericht op inwoners die hun wagen elders niet kunnen opladen.
Om het gebruik van elk oplaadpunt te bevorderen, worden creatieve oplossingen voorzien: de beste plaatsen identificeren en bemachtigen, een netwerk vervoegen met een mobiele toepassing die oplaadpunten vindt voor leden, de betaling vereenvoudigen, samenwerken om gelijk te schakelen met de thuistarieven en ga zo maar door. De rentabiliteit van openbare voorzieningen, die afhangt van het gebruik van het oplaadpunt, zal echter onzeker blijven zolang de voorwaarden van andere oplaadmethodes (thuis of op het werk) de voorkeur genieten. Omdat ze niet genoeg kunnen uitbreiden, remmen ze de ontwikkeling van de elektrische wagen af. Een mooie uitdaging voor steden die zich inspannen om het elektrische verhaal de komende jaren verder te ontwikkelen.

Bronnen: LinkedIn
Article

23.02.2018

Samen de energietransitie vormgeven

Dat is de ambitie waar de EUREF-campus voor staat. Bedrijven, start-ups, universiteiten en onderzoeksinstellingen werken er samen om nieuwe oplossingen op het vlak van duurzame energie en mobiliteit te ontwikkelen. We gingen op ontdekking in een kweekvijver van talent en ideeën in hartje Berlijn-Schöneberg, vlakbij het stadscentrum.

EUREF ontstond in 2008. Het is gebaseerd op het principe van partnerships en heeft als doel om slimme oplossingen uit te werken voor de stad van morgen. De gekozen locatie is symbolisch: een voormalige gashouder met historische waarde, waarvan het indrukwekkende reservoir is omgebouwd tot een forum dat plaats biedt aan honderden mensen.

De doelstelling die de EUREF-campus toegewezen kreeg, is duidelijk: nieuwe energie-oplossingen aandragen die Duitsland – en bij gelegenheid ook andere landen – helpen om de ambities op het vlak van klimaatbescherming concreet te maken tegen het jaar 2050. In dat opzicht is de campus tegelijk een plek voor opleiding, studie én experimenteren. De problematiek van de energietransitie wordt er tastbaar. De oplossingen die de verschillende betrokkenen ontwikkelen, worden tentoongesteld, zodat ze goed zichtbaar zijn. Wie wil innoveren, moet immers ook overtuigen.

Het basisprincipe van EUREF: als we de problematiek van de klimaatverandering doeltreffend willen aanpakken, moeten alle betrokkenen – bedrijven, wetenschappers, spelers uit de politiek en de publieke sector – niet enkel samenwerken om ideeën uit te wisselen, maar vooral ook om over te gaan tot actie. Op de campus worden dan ook regelmatig geleide bezoeken en informatieve evenementen over klimaatbescherming georganiseerd om bij te dragen aan een zo groot mogelijke bewustwording.

Een vat vol ideeën voor een duurzame energieproductie

De ideeën die hier ontstaan, worden ook hier getest. Op de campus wordt energie geproduceerd die quasi klimaatneutraal is. Fotovoltaïsche installaties, windturbines in de straten en op de daken en een warmte-krachtcentrale op bio-aardgas genereren het grootste deel van de energie die nodig is voor de werking van de site. Die productie gaat gepaard met een denkproces over de distributie en de opslag op lokaal niveau. Aan de basis van de energievoorziening van de campus ligt een intelligent micronetwerk. Dat is zowel qua omvang als qua werkingsmodel uniek in Duitsland en binnenkort zal ook geothermische energie er deel van uitmaken.

De EUREF-campus beschikt eveneens over de grootste elektrische laadpaal van het land. Een zonnedak levert duurzame energie voor de aandrijving van elektrische voertuigen, die op hun beurt voor mobiele opslag zorgen in het intelligente net. Binnenkort zullen zelfrijdende auto's zichzelf kunnen opladen aan nieuwe laadstations met inductietechnologie.

En of het werkt! Wie op de campus rondwandelt, ziet hoe de ideeën die de partners hebben ontwikkeld, worden omgezet in concrete realisaties die aantonen dat de energietransitie niet alleen mogelijk, maar ook betaalbaar is.

Meer weten

Wat zeggen de experten over circulaire economie?

Een blik op Climate-KIC

U verdiept zich in de duurzame transitie van uw organisatie of bedrijf? Misschien kan Climate-KIC u wel helpen.

Climate-KIC is gevestigd op de EUREF-campus en wil de impact van de klimaatverandering zo veel mogelijk beperken. In Europa is het de grootste innovatieve samenwerking tussen de publieke sector en de privésector met een focus op klimaatverandering. Climate-KIC is in 2010 opgericht door het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) en brengt dynamische bedrijven samen met de beste instellingen uit de academische wereld en de publieke sector. 

De activiteiten van Climate-KIC draaien rond educatie, ondernemerschap en innovatie. Het doel is ideeën en kennis helpen omzetten in producten en diensten die economisch levensvatbaar zijn en die de klimaatverandering verzachten.

Meer specifiek komen er vier thema's aan bod:

  • urbanisering;
  • duurzame productiesystemen;
  • beslissings- en financieringsmaatregelen;
  • duurzaam bodemgebruik.

In februari 2017 heeft Climate-KIC zijn intrek genomen in nieuwe kantoren in Brussel, in de buurt van het Europees Parlement en de Commissie.

Voor meer informatie

 

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top