Article

09.04.2018

Payment Services Directive 2

De PSD 2-richtlijn reguleert de betaalmarkt in de Europese Unie en versterkt de bescherming van de consument.

Ontdek de belangrijkste punten en gevolgen van de nieuwe richtlijn: Payment Services Directive 2

Article

09.10.2017

Hoe kan BNP Paribas Fortis nog hoger inzetten op energietransitie?

Op 31 januari zochten experts, ondernemers en medewerkers van de bank op een studiedag naar manieren waarop de bank een grotere rol kan spelen in de volledige overstap naar duurzame energiebronnen.

Tijdens de workshop 'BNP Paribas Fortis in Transition' wisselden ondernemers (Weforest, BeeOdiversity, Car Amigo, Ecoyo, June, Piggy Bee), instellingen die ijveren voor een circulaire economie (ACR+, impulse.brussels), energie-experts, facilitators en medewerkers van de bank waardevolle ideeën uit rond energietransitie.

Dringende actie vereist

“BNP Paribas Fortis ziet heel wat mogelijkheden in energietransitie en wil bruggen slaan naar allerhande spelers. We geloven in de kracht van co-creatie en willen onderzoeken welke denksporen we - eventueel ook samen met externe spelers- kunnen ontwikkelen”, aldus Aymeric Olibet die zich bezighoudt met innovatie binnen BNP Paribas Fortis (Corporate Banking).

“Wat mij vooral getroffen heeft, is dat de deelnemers, ondanks hun zeer uiteenlopende achtergrond, er allemaal van overtuigd zijn dat we dringend in actie moeten komen tegen de klimaatopwarming en voor een duurzamere samenleving. Een bank mag zich niet beperken tot zijn rol als financiële dienstverlener en werkgever maar heeft ook een maatschappelijke rol te spelen”, voegt Geert Schepens die klanten uit de energy sector opvolgt hier nog aan toe.

Mogelijke pistes

Tijdens de workshops werden er allerhande ideeën geopperd. Zo zou de bank voor elk nieuw krediet een boom kunnen planten of zou ze een specifiek kredietbeleid kunnen uitwerken om bedrijven die inzetten op de circulaire economie te ondersteunen. De bank kan hierbij ook haar medewerkers betrekken en sensibiliseren, door bijvoorbeeld herstelcafés op te zetten in de gebouwen van de bank. Voor de bedrijfsklanten zou er ook een compleet aanbod kunnen uitgewerkt worden dat hen in staat stelt meer hernieuwbare energie te gebruiken en te produceren. Verder zou ze voorkeurtarieven kunnen krijgen, of de kans om hun installaties te financieren met de gerealiseerde energiebesparingen (via een systeem van derde investeerders).

Wist u dat?

BNP Paribas Fortis sowieso al een dienstverlening heeft die verder gaat dan traditioneel bankieren? Zo is er al enkele jaren een team actief dat u kan begeleiden bij uw groene projecten. Initiatieven zoals deze workshop helpen ons vooral om de vinger op de pols te houden en telkens een stapje verder te zetten naar een duurzamere samenleving.

Meer weten over duurzame ontwikkeling en Sustainable Energy Services

Article

21.03.2017

Meer nieuwe, hoogtechnologische ondernemingen

Ziedaar waarom het onderzoeks- en innovatiecentrum Imec het fonds imec.xpand heeft opgericht. Het verzamelde van bij de start op 28 februari almeteen 60 miljoen euro aan kapitaal. En BNP Paribas fortis is één van de investeerders

Om ideeën en nieuwe technologie van binnen of buiten het eigen onderzoeks- en innovatiecentrum verder te laten rijpen, is Imec erin geslaagd om naast zichzelf verschillende  publieke en privé-investeerders aan te trekken. Naast BNP Paribas Fortis nemen ook Samsung, Applied Materials (een fabrikant van toestellen voor chipproductie), de universiteiten van Gent en Leuven en de staatsinvesteringsmaatschappij FPIM deel.

Unieke set-up

Imec.xpand onderscheidt zich van andere accelerators door zijn unieke set-up: het fonds combineert namelijk de kennis, visie en infrastructuur van Imec op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, met de ideeën en technologische expertise van strategische investeerders, zoals Samsung en Applied Materials.

“Daarmee heeft het alles in huis om nieuwe, hoogtechnologische bedrijven te creëren”, zegt Mireille Kielemoes (Fund Investments – BNP Paribas Fortis Private Equity). “Dat is ook de reden waarom BNP Paribas Fortis investeert in imec.xpand. Het initiatief zal ons op termijn niet alleen een meerwaarde opleveren; het past ook perfect bij de investeringsfilosofie van de bank rond innovatie en ondernemerschap.”

Om de onafhankelijkheid te bewaren, zal het management van imec.xpand volledig autonoom beslissingen nemen.

Slimme applicaties

Imec.xpand richt zich op innovatieprojecten gebaseerd op nano-elektronica in verschillende toepassingsdomeinen, zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en industrie 4.0, en energie.

“De ontwikkeling van dergelijke slimme applicaties is kapitaalintensief”, legt Mireille Kielemoes uit. “Daarom voorziet het fonds voldoende financiële middelen in de verschillende fases die de initiatieven doorlopen: van onderzoek en ontwikkeling tot de commercialisering van het eindproduct. Het businessplan van imec.xpand is zo opgebouwd dat het fonds de hele financieringscyclus van de geselecteerde projecten kan garanderen.”

Om dat doel te bereiken wil het fonds op termijn 100 miljoen euro ophalen. Een ambitieus doel, maar wel perfect op maat van het fonds en zijn oprichters. 

Meer weten over Imec?

Article

29.05.2018

De garantie op kwaliteitsvolle dienstverlening

De entiteiten Cash Management Service Center en Solution Design & Implementation van BNP Paribas Fortis behalen het ISO-9001-certificaat.

De entiteiten CMSC (Cash Management Service Center) en SDI (Solution Design & Implementation) zijn gecertificeerd volgens ISO 9001-norm. Dankzij deze erkenning kunt u zeker zijn dat wij alles in het werk stellen om u een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. 

Waarover gaat het concreet?

Werkwijze, nauwkeurigheid en discipline, dat zijn de fundamenten van het ISO-9001-certificaat dat toegekend wordt door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het gaat om een beheersysteem gericht op de voortdurende verbetering van de kwaliteit van onze diensten aan onze klanten. Gelet op de sterke concurrentie binnen het metier Cash Management is het immers belangrijk om ons dienstenaanbod te onderscheiden aan de hand van een kwaliteitsvolle dienstverlening bij alle verrichtingen op de rekeningen van onze klanten. De voortdurende verbetering wordt dus opgesplitst in verschillende thema's zoals het luisteren naar klanten, betere controle over onze leveranciers, invoering van een systeem om onze performance te meten, luisteren naar medewerkers, engagement van het management en de opvolging van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen.

Waarom is dit belangrijk?

Peter Pollaert, Head of Cash Management: "De ambitie om dit certificaat jaar na jaar te vernieuwen, past perfect binnen de klantgerichte aanpak van Cash Management. Het zet ons aan om voortdurend te verbeteren op vlak van de dienstverlening aan onze klanten, de prestaties van onze teams en de opvolging van onze maatregelen. Een dergelijk certificaat brengt een aantal verplichtingen mee die moeten worden nageleefd, en om dit te controleren worden regelmatig audits uitgevoerd." Ten slotte kunnen we stellen dat iedereen erbij wint. 

Article

26.09.2018

Een nieuw tijdperk voor betalingen komt eraan!

De markten voor betalingen worden sterk beïnvloed door technologische innovatie. Ook de regelgeving houdt rekening met de nieuwe digitale methodes en wakkert de concurrentie aan terwijl het de klanten beter wil beschermen... Resultaat: de sector is blootgesteld aan een enorme concurrentie. Wat zal uiteindelijk uitgroeien tot de ultieme betalingsmethode ?

De poorten van het digitale (nog verder) opengooien

Dat is de doelstelling van PSD2, een nieuwe Europese richtlijn die aan het begin van het jaar van kracht is geworden en onlangs werd omgezet in Belgisch recht. In grote lijnen versterkt zij de veiligheid van de klant. De toegang tot gegevens wordt gekaderd en het privéleven wordt gerespecteerd, en de aansprakelijkheid van de klant beperkt. Nog een nieuwigheid: handelaars hebben niet langer het recht om bijkomende kosten te vragen voor elektronische betalingen. Met andere woorden: digitaal betalen wordt aangemoedigd... Handelaars hebben echter nog steeds de mogelijkheid om een minimumbedrag op te leggen voor betalingen met de kaart. Een ander element met een belangrijke impact: de openstelling van betalingsdiensten voor niet-bancaire operatoren die externe leveranciers zijn. Die zullen niet enkel toegang hebben - met de uitdrukkelijke toestemming van de klant - tot rekeninggegevens, maar ook betalingen in zijn naam kunnen uitvoeren.

De toekomst voor betalingen ? Cashless !

Smartphones, apps, digitale portefeuilles of contactloos betalen met de kaart, de wereld van de betalingen is volop aan het evolueren onder impuls van nieuwe technologieën, regelgevende evoluties en de sterk veranderde aankoopgewoonten (vooral van millennials). Een klant die zich steeds bewuster wordt van de oplossingen die hij ter beschikking heeft, die switcht van de ene naar de andere, en heel duidelijke eisen heeft: eenvoud, onmiddellijk beschikbaar en veilig. In een sector waarin de kaarten worden herschikt, doen de 'spelers' (al dan niet banken), al het nodige om de klantervaring te verbeteren... Hoewel de banken digitaler zijn dan ooit, doen de internetreuzen zoals Amazon en Google voortaan ook mee aan het spel. Ook de makers van smartphones, vooral dan Samsung en Apple aan kop, positioneren zich sterk. Ten slotte blijven, misschien in de luwte, startups en fintech scale-ups innoveren en samenwerken met de grootste bedrijven, met name met de banken in de digitaliseringsprocessen van hun producten. De sector is hot!

Op zoek naar de beste oplossing...

Zowel de betalingsmethoden zijn geëvolueerd, als de aankoopplaatsen. Van de fysieke winkel, tot de explosie van e-commerce, naar een groeiend segment: de m-commerce, met name shopping via de smartphone, altijd en overal. Er ontstaan talrijke oplossingen om te beantwoorden aan de specifieke eigenschappen van elke situatie, steeds met één doelstelling: de 'client journey' vereenvoudigen, waarbij de veiligheid wordt gegarandeerd. Het gebruik van de bankkaart blijft erg belangrijk voor de ' in-store commerce'. Daar hebben we enkele evoluties gezien, zoals het contactloos betalen, om de transacties te vergemakkelijken. Maar of het nu gaat om aankopen online of in de fysieke winkel, de smartphone groeit uit tot de uitgelezen betalingstool…

De smartphone, een echt Zwitsers zakmes !

De smartphone is het symbool van mobiliteit bij uitstek, en kan steeds meer technische functies aan, die gemakkelijk zijn voor de gebruiker. Hierdoor ontstaan er heel wat mogelijkheden voor de spelers in de betalingsdiensten. Die moeten nog een belangrijke strijd aangaan om zich te positioneren als het ultieme platform:

  • Bankapps laten het toe om heel wat verrichtingen uit te voeren, maar ook om rekeningen te beheren. Meer user friendly dan ooit, voor een eenvoudigere klantenervaring.
  • De uitdaging voor deze elektronische portefeuilles is enorm: met deze 'digital wallets' kunnen aankopen in een paar klikken gebeuren zonder dat er gegevens moeten worden ingevoerd, aangezien alle gegevens al zijn opgeslagen. Een bijzonder competitieve markt, waarin iedereen in alle stilte verder werkt('de voorvader' PayPal, de GooglePay, Apple Pay, Android Pay of Samsung Pay, het Chinese Alipay, enz.) en waarin ook MasterCard en Visa strijden om zich te positioneren als referentiespelers.
  • De apps staan centraal binnen de realtime transacties (al dan niet commercieel), zoals Bancontact, dat onlangs fuseerde met Payconiq Belgium om zijn positie te verankeren in België of SEQR, dat eveneens toelaat om contactloos te betalen met de smartphone.

De uitdaging? Zich opwerpen als de 'killer app' aangezien niet alle oplossingen overeind zullen blijven. Om een echt succes te zijn, zal de toepassingsgraad van de app moeten verhogen (klanten en handelaars) om aldus een kritische massa te bereiken zodat ook een volledig aanbod mogelijk is (getrouwheidsprogramma's, geavanceerde functies, enz.) dat rekening houdt met de eisen van de klanten en de veiligheid van de gegevens garandeert. 

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top