Article

01.08.2017

Overheidssteun en -subsidies

In België kennen de federale, gewestelijke en lokale overheden subsidies toe aan de bedrijven. Zo haal ook jij er het meeste uit!

De federale, gewestelijke en lokale overheden in ons land willen de bedrijfswereld steunen: niet alleen start-ups, maar ook gevestigde bedrijven. Dat doen ze door hen toelagen, subsidies, leningen, bonussen, kortingen, premies en andere fiscale voordelen toe te kennen.

Het is niet altijd eenvoudig om de weg te vinden in het doolhof van al die voordelen. Daarom hebben we voor u een lijst gemaakt van de verschillende steunmaatregelen en de instellingen waartoe u zich moet wenden om ze te verkrijgen.

Steun voor de bedrijfsfinanciering (kredieten) of waarborgen voor leningen

Andere steunmaatregelen

Voldoet uw bedrijf aan de criteria voor een bepaalde premie? Vraag informatie bij het Ondernemingsloket van de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd.

Uiteraard kan u met uw vragen ook steeds bij uw relatiebeheerder terecht.

Article

27.10.2017

Fusie-overname: wat met uw informaticasystemen?

Het probleem van IT-compatibiliteit tijdens een fusie of overname blijft nog te vaak miskend. Maak er een prioriteit van!

Voor de Corporate Executive Board bedraagt de succesfactor van een fusie-overname (M&A) meestal 50%. De integratie van de informaticasystemen (IS) is één van de cruciale elementen bij dergelijke operaties. En net daar wringt het schoentje...

Volgens een rapport van Accenture gebeurt 40% van de M&A’s zonder due diligence op het vlak van de IT. Waarom dat zo is? Het IT-management maakt nog in te veel bedrijven geen deel uit van het operationele management - ze wordt nog steeds beschouwd als een supporteenheid en niet als een volwaardige businessbranche.

Het risico? Dat de informaticasystemen van de onderneming in gevaar komen.

“Grote groepen zijn geneigd om zich te concentreren op hun core business en verwaarlozen hele facetten van hun activiteit. De activiteit die overgenomen wordt, gebruikt meestal de IS van het moederbedrijf. Ze moeten bovendien vaak op erg korte termijn – gewoonlijk zes maanden – gescheiden worden. De breuk is doorgaans dan ook nogal bruusk”, merkt Olivier Cazzulo, directeur van Netsystem op.

Welke vragen dringen zich op?

De meest gangbare vraag tijdens een M&A: behouden we het bestaande informaticasysteem van het overgenomen bedrijf of niet? Hoewel de voorkeur meestal naar het IS van het moederbedrijf gaat, worden de pro’s en contra’s meer en meer afgewogen om te bepalen welk systeem het haalt van het andere, ook al is dat het IT-systeem van het overgenomen bedrijf.

Ander scenario? Een meervoudig IS. Het is inderdaad mogelijk om twee verschillende IT-systemen te behouden en ze te koppelen. In bepaalde gevallen is een M&A echter de gelegenheid bij uitstek om een nieuw IS van nul op te bouwen. Deze optie is enkel het overwegen waard indien aan twee voorwaarden wordt voldaan: de nodige tijd en het nodige budget.

Er rijzen trouwens ook bijkomende vragen. Een daarvan heeft te maken met de softwarelicenties: hun – al dan niet toegelaten – overdracht van de ene entiteit naar de andere en de overnamekost. Tot slot is er ook de geografische factor, namelijk wanneer een lokaal bedrijf wordt overgenomen door een buitenlandse onderneming. In dergelijke gevallen moet bepaald worden waar de gegevens zullen worden bijgehouden. Ongetwijfeld een noodzakelijk debat nu de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa dichterbij komt.

Article

27.10.2017

Duurzame investeringen overtreffen de verwachtingen

De belangrijkste Belgische financiële spelers zagen de duurzame activa de afgelopen drie jaar stijgen met 72%. Een analyse.

De kranten L'Écho en De Tijd peilden in een enquête naar het aandeel van de duurzaam geïnvesteerde vermogensactiva in ons land. De resultaten overstijgen de verwachtingen. Met de verstrenging van de wet en het succes van passief investeren komt dit zeker niet als een totale verrassing. Een kleine kanttekening toch: er bestaat geen officiële en algemene definitie van een ‘duurzame investering’. De trend is echter overduidelijk.

Hoewel de definitie van duurzame investeringen niet vastligt, lijkt de collectieve interpretatie wel gedeeld te worden. Zo heeft men het over ‘sociaal verantwoord investeren’ als er naast de traditionele financiële criteria ook normen gelden m.b.t. milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ook wel ESG-criteria genoemd). Twee benaderingen tekenen zich daarbij af: multisectorieel ‘best-in-class’ (verschillende economische sectoren met een erg grote impact) en thematisch (specifieke spelers in de economie). In 2015 sloot BNP Paribas Fortis Private Banking op dat vlak een partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.

Investeringen geboost door millenials en vrouwen

Bepaalde spelers op de Belgische markt zijn heuse specialisten geworden in duurzaam investeren. Zo is er Candriam dat 28 miljard euro sociaal verantwoord wist te investeren. Goed voor 26% van alle beheerde activa (tegenover 22% amper drie jaar geleden). Hetzelfde geldt voor BNP Paribas Asset Management dat 28 miljard euro belegde in duurzame assets (5% van alle activa), maar hier was de helft van de activa wel in handen van particulieren.

Minder verwonderlijk, maar wel van belang: de bedragen die Belgische particulieren en bedrijven investeren in duurzame activa worden zowel door de millenials (jonge volwassenen) als door vrouwen geboost. BNP Paribas laat ook weten dat de duurzame activa bij de particulieren alleen met 31% gestegen zijn tijdens de eerste zes maanden van 2017.

Article

15.11.2017

ESG: Grote verwachtingen

De BNP Paribas ESG Global Survey 2017 kijkt naar de relatie tussen vermogensbezitters en -beheerders en de manier waarop ESG-criteria overal ter wereld doorbreken.

Wat staat vermogensbezitters en vermogensbeheerders te wachten? ESG-integratie (Environmental, Social & Governance) betekent dat in financiële analyses en beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met ESG-factoren om beleggingsopbrengsten te verbeteren en risico's te beperken. Vermogensbeheerders en -bezitters zijn van plan om hun beleggingen in op ESG gebaseerde strategieën de komende twee jaar te verdubbelen, maar vermogensbeheerders zijn bezorgd over de kosten van de integratie van ESG-factoren.

Onze ESG Global Survey 2017 is gebaseerd op een wereldwijde enquête bij 461 vermogensbezitters en -beheerders, gehouden tussen februari en april 2017. De survey gaat nader in op de relatie tussen vermogensbezitters en vermogensbeheerders, de manier waarop obstakels voor ESG veranderen en de verschillende activiteitenpatronen die overal ter wereld verschijnen.

Volgens het rapport integreert 79% van de ondervraagden ESG-factoren, hetzij in de manier waarop ze – als vermogensbezitters – beleggen, hetzij in de producten die ze – als vermogensbeheerders – aanbieden. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de vermogensbezitters die ESG integreren 25% of minder heeft belegd in specifieke ESG-strategieën, maar van plan is om dit in de komende twee jaar te verhogen tot 50% of meer. En 40% van de vermogensbeheerders die ESG integreren, biedt 25% of minder van hun fondsen aan als ESG of als verantwoorde beleggingsfondsen. Dit cijfer zal in de komende twee jaar waarschijnlijk aanzienlijk stijgen, aangezien meer dan de helft (54%) binnen twee jaar 50% of meer van zijn fondsen als ESG-producten wil gaan aanbieden.

Uitdagingen: de capaciteitskloof

 De voornaamste uitdagingen: om ESG-data te verkrijgen en te analyseren, hebben vermogensbeheerders en -bezitters nieuwe tools, middelen en vaardigheden nodig.

Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de ondervraagden (64% van vermogensbezitters en 47% van vermogensbeheerders) bezorgd is dat een gebrek aan robuuste gegevens een hindernis kan zijn om ESG meer te integreren, maar dit cijfer daalt binnen twee jaar tot 15% (22% van vermogensbezitters en 8% van vermogensbeheerders).

Een gebrek aan geavanceerde analyses is voor beide groepen ook een belangrijke zorg. Bijna een kwart (23%) ziet dit als een toekomstig obstakel en stelt voor om te investeren in technologie en specialisten. Hoewel de sector verwacht om binnen de twee jaar gegevens doeltreffend te verzamelen, zal het een uitdaging blijven om ook daadwerkelijk conclusies uit die gegevens te trekken. Hiervoor zal men beroep moeten doen op ‘smart data’-deskundigen en ESG-specialisten.

Vermogensbeheerders: zorgen over kosten en producten

Nieuwe middelen opbouwen vereist investeringen, en vermogensbeheerders zijn bezorgd dat de kosten zullen oplopen. Gevraagd naar hun mening over wat hen belet om ESG meer te integreren in hun beleggingsportefeuilles, vermeldt 31% van de vermogensbeheerders de kosten als hun grootste uitdaging voor de komende twee jaar. Ook is dit de toekomstige hindernis die door de respondenten het meest werd aangehaald.

28% van de vermogensbeheerders vreest niet te kunnen voldoen aan de productbehoeften van vermogensbezitters met betrekking tot ESG. Hetzelfde aantal verwacht dat dit binnen twee jaar een probleem zal worden.

Alternatieve activaklassen die steeds meer 'ESG-bewust' worden

In het onderzoek werd ook een geplande verschuiving in de ESG-allocatie naar alternatieve activa in de komende twee jaar geconstateerd. Vermogensbeheerders en -bezitters verwachten dat hun beleggingen in alternatieve ESG-activa, zoals hedgefondsen, infrastructuur, vastgoed en private equity & debt, binnen twee jaar met 20% zal toenemen. De ESG-allocatie bij beursgenoteerde ondernemingen (public equity) in ontwikkelde markten daarentegen – die nu goed is voor ongeveer de helft van de ESG-allocatie – zal naar verwachting in dezelfde periode met 26% dalen.

In de hele beleggingssector en wereldwijd wordt inmiddels duidelijk erkend dat ESG-factoren van cruciaal belang zijn, niet alleen voor overheden, toezichthouders en institutionele beleggers, maar uiteindelijk ook voor vermogensbeheerders die hun fiduciaire taken willen nakomen en aan de vraag van beleggers willen voldoen.

Article

11.10.2018

Uit elkaar gaan doe je zo!

Voor ondernemers en investeerders is het moment waarop ze uit elkaar gaan van kapitaal belang! De 'exit' betekent het einde van de relatie en is een belangrijke stap in het investeringsproces én een cruciale gebeurtenis voor de oprichter van de start-up. De ultieme tip? De exit al op voorhand voorbereiden!

Zelfs als het volledige parcours vlekkeloos verliep, kan een 'slechte exit' van een goede zaak een rampscenario maken. En terecht, want zo'n exit is een uniek moment om de meerwaarde op het geïnvesteerde kapitaal concreet vorm te geven. Een manier om de return on investment (of kortweg ROI) ook echt gestalte te geven. Want het gaat er wel degelijk om om liquide middelen 'uit' een gefinancierd project te halen. Uiteraard hangt heel veel af van het type bedrijf dat werd gefinancierd, de levenscyclus van dat bedrijf, de activiteitensector en natuurlijk ook het profiel van de investeerder. Een business angel heeft immers niet dezelfde verwachtingen als een private equity-fonds of een corporate venture, namelijk een intern investeringsfonds bij een industriële groep, waarvan de ROI vaak strategisch is ...

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Op het moment dat ondernemer en investeerder uit elkaar gaan, zijn er verschillende scenario's mogelijk. In een eerste scenario wordt het bedrijf doorverkocht aan een grotere groep of een concurrent. In bepaalde (eerder zeldzame) gevallen zien we soms een management buy out. Dat betekent dat het managementteam de aandelen terugkoopt, maar daarvoor zijn natuurlijk grote winsten nodig. Een andere mogelijkheid is dat het kapitaal volledig of gedeeltelijk wordt opengesteld voor een andere financiële investeerder bij een nieuwe investeringsronde. De 'nieuwkomer' kan dan – afhankelijk van zijn profiel – alle effecten opkopen of een inbreng doen. Die laatste optie heeft als gevolg dat de positie van de minderheidsaandeelhouders wordt afgezwakt. Tot slot kan ook een beursgang (IPO) zorgen voor vers geld in het bedrijf, want die biedt de eigenaars de mogelijkheid om hun aandelen te behouden of te verkopen. De start-up moet dan uiteraard aantrekkelijk genoeg zijn om de beursinvesteerders te kunnen verleiden ...

Waarom van bij het begin al over het einde beslissen?

Dat is een kwestie van strategie. Wie inzet op een start-up, gokt immers op de toekomst. Zeker als u weet dat in de huidige context van grote technologische vooruitgang er ook altijd een zekere graad van onzekerheid heerst. De exit strategy moet al worden besproken in de eerste contacten tussen de ondernemer en de investeerders en moet ook voorkomen in de verschillende documenten die de kapitaalinstap van de financiers formaliseren (term sheet, aandeelhoudersovereenkomst enz.). En is dus een echte must! Die planning zorgt er immers in de eerste plaats voor dat ideeën op elkaar worden afgestemd en alle aandeelhouders in eenzelfde richting kijken, vooraleer ze samen aan boord gaan van hetzelfde schip. Door een gemeenschappelijk perspectief te creëren, weten de oprichter en de investeerders waar ze samen naartoe gaan. Dé garantie op succes bij elk ondernemingsproject! De planning is bovendien een uitstekend middel om de verwachtingen van elke betrokkene te kennen tijdens de relatie, maar vooral wanneer het avontuur op zijn einde loopt. Aangezien het om de toekomst gaat – en niemand een glazen bol heeft om die te voorspellen – moeten de strategieën op voorhand worden bepaald. Strategieën, in het meervoud, u leest het goed! En omdat niets zeker is, is het dus inderdaad beter om met verschillende scenario's rekening te houden.

Wat betekent dat concreet? Een vleugje flexibiliteit!

De exitstrategie wordt dus formeel vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst. De bedoeling is dan wel om de exit te plannen, toch is het idee eerder dat er een kader wordt gecreëerd dat eventueel kan worden aangepast om een zekere en in de tijd bepaalde beweegruimte te behouden. De essentie? Doelstellingen, intenties, modaliteiten en een ruw geschatte termijn bepalen waar iedere partij zich in kan vinden. 'Het juiste moment' voor de exit ligt immers nooit vast en hangt vaak af van een hele reeks factoren (waardecreatie, bereiken van de doelstellingen, evolutie van de markt enz.). In werkelijkheid bevat de overeenkomst een clausule waarin men afspreekt om na X jaar weer samen rond de tafel te gaan zitten om het over de exit te hebben of om specifiek een bedrijf aan te stellen om een koper te zoeken. Dat is uiteraard enkel het geval wanneer de aandeelhouders dit van bij het begin uitdrukkelijk wensen. Alle mogelijkheden blijven uiteraard open, zolang ze maar een akkoord bereiken over de uitweg voor het bedrijf enkele jaren later ...

Clausules om de exit af te bakenen

Voor de modaliteiten bestaan er verschillende juridische formules, onder meer eentje waarbij de eerste investeerders beschermd worden voor een te grote kapitaalverwatering bij een volgende investeringsronde. Andere mogelijkheden zijn het recht van voorkoop dat ervoor zorgt dat de bestaande aandeelhouders voorrang krijgen ten opzichte van eventuele nieuwkomers, de verplichting om 'het geld opnieuw in de pot te leggen' bij een nieuwe fondsenwerving (eerder uitzonderlijk aan een vooraf bepaalde prijs), de terugkoop van aandelen door de oprichter of verschillende andere bepalingen om de verkoop van de aandelen te beperken of te verplichten. De investeerders die bij de start aanwezig waren, kunnen ook een liquidatiepreferentie 'eisen' om zeker te zijn van een minimale ROI op elk moment dat er geld wordt uitgekeerd (faillissement, wederverkoop, overdracht enz.). Die laatste mogelijkheid moet wel met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt om de motivatie van het managementteam niet te ondermijnen, zeker wanneer de start-up het niet meteen goed doet. In elk geval bestaat er geen toverformule. Pak deze kwestie dus in alle transparantie aan en kom van bij het begin tot een akkoord over de exitstrategie ...

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top