Article

30.04.2018

Nieuwe technologieën: steeds meer investeringen

De digitale revolutie is volop aan de gang. Volgens Gartner Inc., een van de meest prestigieuze onderzoeks- en adviesbureaus in de technologiesector, zou in 2018 maar liefst 3.700 en in 2019 3.800 miljard dollar worden geïnvesteerd in de informaticasector!

Blockchain, het internet der dingen (IoT) of artificiële intelligentie (AI), ... Allemaal technologieën die de belangstelling wekken van bedrijven uit allerlei sectoren. Volgens de voorspellingen van het Amerikaanse adviesbureau Gartner Inc. zal deze evolutie in 2018 nogmaals bevestigd worden. De uitgaven voor dergelijke technologieën zouden immers met 4,5% stijgen ten opzichte van vorig jaar. De voornaamste drijfveren achter deze vooruitgang – die goed zou zijn voor bijna 3.700 miljard dollar in 2018 – zijn projecten rond digitale transformatie, blockchain, IoT, big data, machine learning en AI. Deze stijging bevestigt een trend die we al in 2017 zagen (3,8%) en zich ook in 2019 zou voortzetten (3.800 miljard dollar) en toont ons ook welke technologieën voor deze investeringen in aanmerking komen. Enerzijds gaat het om software, toestellen en IT-diensten en anderzijds over, jawel, AI, blockchain, en het IoT.

Enkele domeinen als drijvende kracht

Met een stijging van 9,5% in 2018 zal de softwaresector ongetwijfeld een belangrijke motor zijn voor deze evolutie, goed voor iets minder dan 400 miljard dollar in 2018 en meer dan 420 miljard in 2019. Bijzonder is wel dat bedrijven hun budgetten meer zullen richten op oplossingen als 'software as a service (SaaS)', waarbij de software via een abonnement of online gebruikt kan worden en het bedrijf dus geen licentie hoeft aan te schaffen. Die software wordt voornamelijk gebruikt in systemen voor financieel beheer, human resources en analysetoepassingen. Een andere drijvende kracht achter deze evolutie zijn de uitgaven voor IT-apparaten (groei van 5,6% in 2018), en dan voornamelijk voor smartphones. Vanaf 2019 zouden dergelijke investeringen echter stabiel moeten worden. Gartner heeft het daarnaast over de interesse van bedrijven in data centers. Na een lichte stijging dit jaar, zouden we vanaf 2019 een daling van de uitgaven zien voor dat domein. Dat is volledig terecht, want bedrijven lijken zich eerder te richten op oplossingen zoals 'cloud computing' en steeds meer te investeren in projecten rond artificiële intelligentie ten koste van big data.

Het succes van AI

Nog steeds volgens het Amerikaanse adviesbureau zal artificiële intelligentie de komende jaren centraal staan in de bedrijven. Repetitieve taken met een lage toegevoegde waarde worden immers steeds meer geautomatiseerd en dankzij AI kunnen bedrijven hun human resources dus voor de meer complexe taken inzetten. Bedrijven kunnen op die manier bijna 6,2 miljard uren productiviteit van hun werknemers recupereren én tegelijkertijd inzetten op nieuwe commerciële opportuniteiten, die tegen 2021 goed zouden zijn voor bijna 2.900 miljard dollar. Volgens Gartner zullen de uitgaven voor deze technologie in eerste instantie bestemd zijn voor de departementen die instaan voor de 'klantendienst', marketing en commerciële activiteiten en op termijn zorgen voor een sterke toename van de inkomsten. Wat het IoT betreft, zal de trend vooral draaien om de ontwikkeling van sensoren en applicaties om al die objecten mee uit te rusten en zo de industrie- en de logistieke sector steeds innovatiever te maken. Tot slot zal ook de blockchain een steeds belangrijkere rol spelen in domeinen als het betalingsverkeer, de supply chain of de e-commerce, waar het mogelijk wordt dat privéspelers veilige transacties kunnen uitvoeren zonder enige tussenpersoon.

Article

22.10.2016

Digitale transformatie: uw actieplan

33% van de IT-beslissingnemers heeft geen duidelijk gedefinieerde strategie inzake digitale transformatie, zo blijkt uit een studie. Hoe komt dit en hoe kunnen we het probleem aanpakken?

De technologie heeft de concurrentiedynamiek op  zijn kop gezet, zowel voor consumenten als voor distributeurs, want ze heeft het aankoopgedrag totaal veranderd. In zijn studie 'Fast-Moving Consumer Goods' belicht uitgever Progress de paradox van dit moment: de digitale transformatie is volop bezig, maar de implementatie vergt te veel tijd.

'60% van de IT-beslissingnemers geeft toe dat hun onderneming het belang van een digitale transformatiestrategie onvoldoende inziet.'

Waar zit het probleem eigenlijk?

Meer dan de helft van de IT-beslissingnemers vindt dit een complexe en tijdrovende taak. 66% vindt hun marketing- en IT-teams niet sterk genoeg om het project te realiseren. 64% vindt dat de digitale omgeving te snel evolueert om de veranderingen op de voet te kunnen volgen. Ten slotte moeten twee afdelingen het met elkaar kunnen vinden op het vlak van taakverdeling en budgetten: IT versus marketing. Het goede nieuws? 96% van de ondernemingen wil in de loop van het komende jaar maatregelen nemen.

De belangrijkste elementen van uw actieplan

1. Inventariseren

Een digitale transformatie moet rekening houden met zowel de klanttevredenheid als met de capaciteit om de activiteit te heroriënteren en een flexibel platform uit te bouwen. Hervormen betekent echter niet dat alles wat er nu is, overboord moet worden gegooid. Vooraleer met de transformatie te beginnen, moet een balans worden opgesteld die rekening houdt met de activa van de onderneming, in de vorm van een inventaris.

Vervolgens moeten de mogelijke veranderingen worden bekeken om de toekomst van uw onderneming voor ogen te krijgen, niet langer als een traditioneel bedrijf, maar als een ambitieuze digitale hub.

2. Inspiratie om de toekomst groot te zien

De oprichters van Google leggen uit dat ze een traditionele managementaanpak altijd hebben geschuwd door twee basisprincipes te hanteren die perfect bij een digitale transformatie passen: zich concentreren op de gebruiker om die tevreden te stellen en intelligente medewerkers aanwerven, smart creatives. De LEAN-methode kan daarbij helpen.

3. De wil en de tijd

De onderneming moet erkennen dat digitale transformatie maar relevant kan zijn als ze met een langetermijnvisie gebeurt. Daarvoor moet ze nieuwe ervaringen creëren en nieuwe paradigma's ontwikkelen die de traditionele modellen op hun kop zetten. Met positieve gevolgen: 41% van de CIO's stelt een stijging van het marktaandeel vast na de transformatie, met als logisch gevolg dat 37% van de medewerkers zich gemotiveerder voelt.

4. Visie en tools

Om de klantervaring te verbeteren en te optimaliseren moeten zowel de snelheid, de reactiviteit, de veiligheid als de homogeniteit van de distributiekanalen worden aangepakt. Mobiele tools maken een overweldigende meerderheid uit (62% volgens de enquête), gevolgd door analytics, dataconnectiviteit, elektronische handel, content en de cloud.

U kunt de volledige studie gratis downloaden op de site van de uitgever.

Bron: Progress

Article

18.11.2016

Big data: 6 vragen voor u ermee aan de slag gaat

Big data zijn een nieuwe activaklasse voor bedrijven. Ze begrijpen, ontwikkelen, beschermen en vooral laten opbrengen in de digitale transformatie is dan ook een must. Wij geven u enkele denkpistes als basis voor uw strategie.

Bestaat er een cursus over big data?

De meeste universiteiten in de wereld zetten mee in op big data. Analyse wordt steeds vaker gebruikt in onderzoek en om het leven en de keuzes van studenten op de campus makkelijker te maken. Toch bestaan er nog weinig opleidingen over dit fenomeen. Sommige onderwijsinstellingen bieden sinds kort wel een eigen diploma en programma aan om hun toekomstige generatie van 'data scientists' op te leiden.

Moet ik mijn personeel opleiden?

Uiteraard. Maar om uw IT-teams op te leiden of up-to-date te houden, kunt u ze moeilijk opnieuw naar de schoolbanken sturen. Overal in ons land worden verschillende opleidingen georganiseerd door gespecialiseerde centra. Na een opleiding van twee dagen hebt u al een goed inzicht in de specifieke problemen van big data en de mogelijke technische oplossingen.

Moeten we een 'data scientist' aanwerven?

Niet noodzakelijk. Een cijfer ter illustratie: vorig jaar waren er 4,4 miljoen banen in dit domein waarvan slechts 40 procent werd ingevuld. Niet elk bedrijf heeft het budget om een 'data scientist' in huis te halen. U kunt in eerste instantie ook een beroep doen op een zelfstandig consultant om uw bedrijf te laten kennismaken met de wereld van de big data. 

Welke technieken zijn vereist?

Technieken als 'machine learning' en 'data mining' zijn essentieel in alle vakgebieden rond big data. Hiermee volbrengt u moeilijke taken of taken die onmogelijk uitgevoerd kunnen worden door de klassiekere algoritmen. Via 'Data Visualization' kunt u het resultaat van uw gegevensanalyse op een overzichtelijke manier presenteren.

Welk sleutelwoord moet ik zeker onthouden?

Hadoop! Wat Microsoft Office voor de productiviteit en Apache voor het web zijn, zijn applicaties in de wereld van de big data. Hadoop is hoogstwaarschijnlijk de hoeksteen van uw strategie, want zonder deze expertise krijgt u big data onmogelijk onder de knie. Hadoop is een gedistribueerd opensourcesysteem om gegevens op te slaan. Het systeem is uitermate schaalbaar en bestand tegen pannes. Wat doet het precies? Hadoop verwerkt en analyseert massa's nieuwe en oude gegevens en haalt er significante kennis uit die nuttig is voor de strategie van een bedrijf. De componenten worden de bouwstenen bij uitstek voor uw experten in Spark, Hive, Pig, MapReduce en HBase.

Zijn big data interessant voor een kmo?

Zeker! Bij marketingcampagnes bijvoorbeeld kunt u dankzij big data uw gegevens sorteren om een eenduidig beeld van de klant te krijgen. En met segmentering kunt u uw campagne optimaliseren. Dankzij gegevensanalyse kunt u ook inspelen op het gedrag van uw klanten. Uiteraard heeft een kmo niet hetzelfde budget als een grote groep. Een kmo moet zich dus voornamelijk concentreren op de gegevens die echt nuttig en noodzakelijk zijn om zo een sterkere band te creëren met de klant. 

Article

27.01.2017

Blockchain, innovatie in de beveiliging van online transacties

Blockchain is een beveiligde digitale oplossing voor gegevensuitwisseling tussen partners. Toelichting van een vernuftig mechanisme, zonder tussenpersonen, dat tegen 2027 naar verwachting 10% van het wereldwijde bbp zal uitmaken.

Wat is blockchain? Definitie en toelichting

Eigenlijk is blockchain de informaticastructuur aan de basis van de bitcoin, een alternatieve munt uit 2009 die door een algoritme wordt aangemaakt. De blockchain dient om de identiteit van de gebruikers te valideren, de gegevensuitwisseling te beveiligen en transparant te maken. Door bij het systeem aan te sluiten kan iedereen het verloop van alle verrichtingen en ermee verbonden elementen op zijn computer downloaden als een gedeeld grootboek dat op elk moment kan worden ingekeken. Er is dus geen centrale instelling, geen regulerende overheid noch tussenpersoon; en er zijn ook geen kosten aan verbonden. Vandaar dat het voor kleine en middelgrote ondernemingen belangrijk is om hier gebruik van te maken. 

Concreet wordt de gegevensuitwisseling tussen twee partijen via een blockchain vercijferd en in een zogenaamd blok opgenomen. Daar wordt dan een ID bestaand uit een reeks cijfers en letters aan toegekend. Een deel wordt willekeurig aangemaakt, de rest moet aan bepaalde criteria voldoen (met een bepaald aantal nullen starten bijvoorbeeld). De met de blockchain verbonden computers gebruiken hun eigen rekenkracht voor die taak en maken dus geen gebruik van een centrale server. Als een van hen de juiste combinatie vindt, wordt de verrichting definitief gevalideerd. Er wordt een technische link aangemaakt met het eerder gevalideerde blok en met het blok dat net erna wordt aangemaakt, en zo ontstaat een onafhankelijke 'blokketen' (blockchain). Een blok vervalsen is zo goed als onmogelijk want dan moet de hele keten worden vervalst en dat zouden alle betrokken partijen opmerken.

Een veelbelovende technologie... met nog wat onzekerheden

In de korte bestaansgeschiedenis van de blockchain ging er al het een en ander mis, zoals de hacking van het beleggingsfonds 'The DAO' in juni 2016 en de diefstal van bitcoins op de uitwisselingsplatforms 'Bitfinex' of 'Mt. Gox' door informaticaproblemen. En de oorzaak van de fout is nog altijd niet opgehelderd: een fout in de blockchain zelf of van de diensten errond? En dat is nu net een van de problemen: de recente technologische omgeving is niet altijd even duidelijk. De projecten zijn momenteel van het type proof of concept. Ze zijn per definitie experimenteel en bestaan nog niet zo lang.

De gedecentraliseerde governance, bestaand uit gebruikers- en ontwikkelaarscommunity's, roept ook vragen op. Hoe technologische ontwikkelingen doorvoeren die voor iedereen aanvaardbaar zijn? Wie hakt de knoop door, wie beslist? Zeker omdat er al vragen rijzen: blijft de blockchain, die nu al ruim 90 MB weegt en verder blijft groeien, wel hanteerbaar? De omvang van de blokken is beperkt tot 1 MB en verhindert overigens om meer dan zeven transacties per seconde uit te voeren. En dat remt de verspreiding van de technologie af.

Blockchain in de ondernemingen: zoom op de digitale transformatie

Toch verwacht het World Economic Forum in zijn rapport van september 2015 een grote opmars van de blockchain rond 2027.

Voor ondernemingen biedt het ontbreken van tussenpersonen – wat eigen is aan de blockchain – allerlei voordelen: het drukt de kosten en vereenvoudigt en versnelt de procedures (geen verwerking op 'papier' of manuele verrichtingen). De blockchain vergroot de veiligheid omdat alleen de contractanten toegang hebben tot de opgeslagen gegevens. Een niet te verwaarlozen voordeel in het tijdperk van de big data, waar alle uitgewisselde gegevens door derden kunnen worden onderschept en geanalyseerd.

 (Bron: Newsletter BNP Paribas Ondernemingen)

Article

10.02.2017

Cyberveiligheid professioneel aanpakken

Valt er in uw onderneming weinig te rapen voor hackers? Bent u daar zeker van? De vraag is niet óf er een cyberaanval komt, maar wanneer die er komt. Dan kunt u maar beter voorbereid zijn.

80 procent van de ondernemingen wordt besmet door malware en 60 procent door crimeware. Dat blijkt uit de studie Unknown threat die KPMG België in 2015 uitvoerde in samenwerking met CEGEKA België, Samsung België, de Antwerp Management School en de Universiteit van Antwerpen. De digitale transformatie van de economie zal het aantal cyberaanvallen waarschijnlijk nog doen toenemen.
U hebt wellicht geen idee waar het hackers allemaal om te doen is. Zowat elk excuus is goed voor een cyberaanval, waarbij kleine noch grote ondernemingen worden gespaard.
Zo zijn er de zogenaamde hacktivisten (bijvoorbeeld Anonymous) die ideologisch geïnspireerd zijn, staatsgesponsorde hackers die jacht maken op intellectuele eigendom en misdaadorganisaties die uit zijn op de codes van uw kredietkaarten of die u losgeld aftroggelen in ruil voor de herstelling van uw door ransomware gegijzelde systeem. Maar nog geniepiger en gevaarlijker zijn volgens KPMG de 'insiders': zij ondermijnen de onderneming van binnenuit en sturen de controlesystemen aan, wat hun macht nog groter maakt.
Het risico is dus gigantisch. Dat blijkt ook uit het initiatief van de Europese overheid, die de ondernemingen vanaf 2018 zal verplichten om een beveiligings- en transparantiebeleid te voeren. Het gaat om de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming'.

Wat heeft een hacker bij mij te zoeken?

Ja, zelfs uw onderneming heeft een hacker mogelijk lucratieve digitale activa te bieden. Stel u maar eens voor dat een hacker elementen van intellectuele eigendom, bedrijfsprocessen, vertrouwelijke informatie over uw leveranciers en klanten of persoonsgegevens buitmaakt en er munt uit slaat op het internet. Zou u het goedvinden dat uw lopende transacties openbaar worden gemaakt? Natuurlijk niet.

Het beste verweer?

Cyberveiligheid is vooral een kwestie van anticiperen. Je niet voorbereiden wordt als een nalatigheid beschouwd en vormt vanaf 2018 een inbreuk op de Europese regelgeving. Dat betekent dat de gehackte onderneming 72 uur tijd heeft om te melden of er persoonlijke of gevoelige gegevens in het spel zijn. Wat ons volgens KPMG dus zal dwingen om de aanval sneller, efficiënter en gestructureerder aan te pakken.

Hier volgen enkele strategische best practices tegen cyberaanvallen om alvast inspiratie op te doen:

 1. Een gestructureerd antwoord in de vorm van een gedisciplineerde en snelle afhandeling:
  • Binnen 48 uur na de aanval moeten maatregelen worden getroffen om de bron van de aanval vast te stellen, dus de zwakke plek in uw veiligheidssystemen waarlangs de hackers bij u wisten binnen te dringen.
  • Er moet verslag worden uitgebracht aan de directie, met een overzicht van de competenties die nodig zijn voor het vereiste actieplan. Voorzichtigheidshalve moet dat plan vooraf worden opgesteld, bijvoorbeeld door een contract te sluiten met een derde.
 2. Een proactief preventieplan om incidenten en de gevolgen ervan te beperken:
  • De eventuele gevolgen van een aanval vaststellen en beheren, rekening houdend met de complexiteit ervan.
  • Investeren in gegevensbeveiliging.
  • Permanente bewaking organiseren om alle eventuele signalen van cybercriminaliteit op te sporen.
  • Een ogenblikkelijke oplossing voor het incident organiseren.
  • Een crisisplan uitwerken: dit omvat het organiseren van een intern onderzoek, het wettelijke onderzoek dat bedrijfsextern wordt uitgevoerd, eventueel een specifieke verzekeringspolis, de communicatie aan de klanten en het nemen van preventieve maatregelen.
 3. Een goede communicatie binnen de onderneming:
 • Een crisisplan opstellen dat strookt met de bedrijfsstrategie.
 • Alle medewerkers op de hoogte brengen van het toe te passen globale actieplan na de aanval.
 • Duidelijk communiceren over ieders rol in het crisisplan.
 • Cyberveiligheid opnemen in de besluitvormingsprocessen van de onderneming en daar alle metiers bij betrekken.
(Bron: www.lecho.be)

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top