Article

20.04.2017

Kostprijs en doorlooptijd van internationale betalingen

Wie betaalt waarvoor wanneer u een internationale betaling regelt? En wanneer staat het geld op de rekening van de begunstigde? Dat laatste hangt onder andere af van de cut-off time.

Opdrachtgever en begunstigde beslissen in onderling overleg hoe de kosten voor een internationale betaling verdeeld worden. Dat kan op 3 manieren.

1. OUR (‘onze’)

De opdrachtgever draait op voor alle kosten, dus ook voor de kosten die de correspondentbank en de bank van de begunstigde aanrekenen..

2. SHA (‘shared’)

De kosten worden gedeeld. De opdrachtgever betaalt de kosten van de eigen bank, de begunstigde de kosten van de andere bank(en). Binnen de EER wordt als gevolg van de PSD (Payment Service Directive) in principe enkel ‘shared’ toegepast.

3. BEN (‘beneficiary’)

De begunstigde betaalt alle kosten, inclusief de kosten van de bank van de opdrachtgever.

Een andere heikele kwestie is de tijdsduur: wanneer staat het geld op de rekening van de begunstigde? Dat hangt af van de cut-off time. Dat is het laatste moment waarop uw bank kan garanderen dat de fondsen op de afgesproken dag naar de correspondentbankier van de bank van de begunstigde gecrediteerd zullen worden. Opgepast: dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de begunstigde het geld met die valutadag zal ontvangen. 

Alwin Vande Loock (Senior Product Manager International Payments van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“De cut-off time hangt af van de betaalmethode en de munt. Voor een dringende internationale betaling in EUR is de cut-off time 16:00 uur, Belgische tijd. In principe zal een begunstigde in Europa het geld dezelfde dag ontvangen. Voor een Aziatische begunstigde wordt dat wellicht de dag nadien.”

Wat speelt er zich achter de schermen af bij een internationale betaling? We openen de zwarte doos en tonen de verschillende stappen van het verwerkingsproces.

Een beter begrip zorgt voor minder fouten. U vindt hier een animatiefilmpje dat de basics van internationale betalingen uitlegt.

Hieronder de vier stappen in de verwerking van een internationale betaling

1. De klant geeft de betalingsopdracht aan de bank door
De betalingsinstructie wordt naar de bank verzonden via een online banksysteem (e-banking) of een bulk-uploadsysteem, zeg maar een bestand met een groot aantal betalingen.

 • Er bestaan bankeigen e-bankingsystemen (zoals Easy Banking Business bij BNP Paribas Fortis) en systemen die met meerdere banken kunnen communiceren, zoals SWIFTNet en Isabel.
 • Een beperkt aantal corporates en publieke instellingen sturen  grote volumes betalingen via bulkupload (ook weleens host-to-host genoemd) rechtstreeks vanuit het eigen ERP-systeem naar de bank.

Denk erom alle noodzakelijke informatie te vermelden op de betalingen. Voor transacties buiten de SEPA-zones gelden er vaak specifieke regels.  Enkele typische voorbeelden:

Niet zeker van uw stuk? Check hier de Currency Guide voor info over alle munten.

2. De bank valideert de input en zet de betaling in gang
De bank doet de nodige compliance-checks. De bank is verplicht om een aantal controles te doen, bijvoorbeeld om betalingen naar landen onder embargo of met personen/entiteiten onder financiële sancties tegen te houden. Zowel de EU, de VS, de VN als individuele landen hebben zulke embargolijsten.

3. De bank kiest de geschikte weg om de betaling uit te voeren
Voor betalingen in EUR, in de SEPA-zone, zijn er clearingsystemen overeengekomen. Elders in de wereld bestaat er geen systeem dat om het even welke bank in om het even welke munt met elkaar verbindt. Daardoor wordt het ingewikkeld. Uw bankier moet immers correspondentbankiers zoeken om het geld bij de uiteindelijke begunstigde te krijgen. Banken hebben gewoonlijk één of meerdere correspondenten in het land van elke munt waarnaar ze betalingen aanbieden. Het is zaak om die voor elke betaling met elkaar te matchen, waarna het geld achtereenvolgens langs al die banken kan passeren. Uw bank zal de optimale weg vastleggen op basis van een aantal criteria. Dit zijn de bouwstenen:

 • 'In-house'
  Voor betalingen tussen rekeningen in dezelfde bank. Dit is een boekhoudkundige beweging, waarbij het geld de bank niet verlaat.
 • 'Clearing'
  De dagelijkse transactievolumes tussen banken zijn gigantisch. Ze worden verwerkt in clearingsystemen. Die verwerken de betalingen op een ‘net-basis’: alle binnenkomende en buitengaande betalingen worden per bank opgelijst, waarna het nettobedrag wordt berekend dat betaald of ontvangen (‘vereffend’) zal worden voor elke betrokken bank. Dat proces gebeurt verschillende keren per dag. Dit is Net Settlement. Afhankelijk van het clearingsysteem is men typisch meer gericht op grotere, relatief dringende bedragen of eerder kleinere bedragen, grotere aantallen minder dringende transacties.

 • 'Correspondentbankieren'
  De eigenlijke vereffening (‘settlement’) kan enkel gebeuren in het land van de munt, dus via een plaatselijk clearingsysteem. Vaak is een van de twee betrokken banken niet aangesloten bij het buitenlandse clearingsysteem. Dan is routing naar dit systeem niet rechtstreeks mogelijk.

De oplossing: een correspondentbank, die wel toegang heeft tot het plaatselijk clearingsysteem. Veel banken hebben een wereldwijd netwerk van dergelijke correspondentbanken. Ze hebben er rekeningen (zogenoemde  ‘nostro’-rekeningen) via dewelke ze betalingen kunnen routen. Die banken vereffenen vervolgens het geld, zodat de bank van de begunstigde het geld ontvangt en de begunstigde kan betalen.

4. De klant ontvangt de details van de betaling
Het hele proces eindigt met de rapportering: de klant vindt in zijn bankafschriften alle debet- en credit-gegevens.

Opgepast voor ‘restricted’ munten!

Alleen converteerbare munten zijn geschikt voor een internationale betaling. Sommige munten zijn ‘restricted’: volgens de plaatselijke wetgeving mogen die munten het land niet verlaten. Daardoor is het onmogelijk om in België een rekening in deze munt te openen of er internationale betalingen mee te doen.

Een voorbeeld van een ‘restricted’ munt is de BRL, de Braziliaanse real. Banken lossen dat op via een omweg. Ze sluiten een akkoord met een correspondent die wél toegang heeft. Die stuurt de tegenwaarde in EUR of USD, zet het bedrag ter plaatse in de lokale munt om (in dit geval BRL) en betaalt door aan de begunstigde.

Wat is SWIFT?

Om de routing tot een goed einde te brengen, communiceren de banken met elkaar via het netwerk van SWIFT (Society for Worldwide Financial Communication). SWIFT is eigendom van financiële organisaties wereldwijd. Bij elk type communicatie hoort een specifieke standaard, zoals MT 101, MT 202,… Voor SWIFT is ook een specifiek adres nodig: de BIC-code (Bank Identification Code).

Article

27.01.2017

Blockchain, innovatie in de beveiliging van online transacties

Blockchain is een beveiligde digitale oplossing voor gegevensuitwisseling tussen partners. Toelichting van een vernuftig mechanisme, zonder tussenpersonen, dat tegen 2027 naar verwachting 10% van het wereldwijde bbp zal uitmaken.

Wat is blockchain? Definitie en toelichting

Eigenlijk is blockchain de informaticastructuur aan de basis van de bitcoin, een alternatieve munt uit 2009 die door een algoritme wordt aangemaakt. De blockchain dient om de identiteit van de gebruikers te valideren, de gegevensuitwisseling te beveiligen en transparant te maken. Door bij het systeem aan te sluiten kan iedereen het verloop van alle verrichtingen en ermee verbonden elementen op zijn computer downloaden als een gedeeld grootboek dat op elk moment kan worden ingekeken. Er is dus geen centrale instelling, geen regulerende overheid noch tussenpersoon; en er zijn ook geen kosten aan verbonden. Vandaar dat het voor kleine en middelgrote ondernemingen belangrijk is om hier gebruik van te maken. 

Concreet wordt de gegevensuitwisseling tussen twee partijen via een blockchain vercijferd en in een zogenaamd blok opgenomen. Daar wordt dan een ID bestaand uit een reeks cijfers en letters aan toegekend. Een deel wordt willekeurig aangemaakt, de rest moet aan bepaalde criteria voldoen (met een bepaald aantal nullen starten bijvoorbeeld). De met de blockchain verbonden computers gebruiken hun eigen rekenkracht voor die taak en maken dus geen gebruik van een centrale server. Als een van hen de juiste combinatie vindt, wordt de verrichting definitief gevalideerd. Er wordt een technische link aangemaakt met het eerder gevalideerde blok en met het blok dat net erna wordt aangemaakt, en zo ontstaat een onafhankelijke 'blokketen' (blockchain). Een blok vervalsen is zo goed als onmogelijk want dan moet de hele keten worden vervalst en dat zouden alle betrokken partijen opmerken.

Een veelbelovende technologie... met nog wat onzekerheden

In de korte bestaansgeschiedenis van de blockchain ging er al het een en ander mis, zoals de hacking van het beleggingsfonds 'The DAO' in juni 2016 en de diefstal van bitcoins op de uitwisselingsplatforms 'Bitfinex' of 'Mt. Gox' door informaticaproblemen. En de oorzaak van de fout is nog altijd niet opgehelderd: een fout in de blockchain zelf of van de diensten errond? En dat is nu net een van de problemen: de recente technologische omgeving is niet altijd even duidelijk. De projecten zijn momenteel van het type proof of concept. Ze zijn per definitie experimenteel en bestaan nog niet zo lang.

De gedecentraliseerde governance, bestaand uit gebruikers- en ontwikkelaarscommunity's, roept ook vragen op. Hoe technologische ontwikkelingen doorvoeren die voor iedereen aanvaardbaar zijn? Wie hakt de knoop door, wie beslist? Zeker omdat er al vragen rijzen: blijft de blockchain, die nu al ruim 90 MB weegt en verder blijft groeien, wel hanteerbaar? De omvang van de blokken is beperkt tot 1 MB en verhindert overigens om meer dan zeven transacties per seconde uit te voeren. En dat remt de verspreiding van de technologie af.

Blockchain in de ondernemingen: zoom op de digitale transformatie

Toch verwacht het World Economic Forum in zijn rapport van september 2015 een grote opmars van de blockchain rond 2027.

Voor ondernemingen biedt het ontbreken van tussenpersonen – wat eigen is aan de blockchain – allerlei voordelen: het drukt de kosten en vereenvoudigt en versnelt de procedures (geen verwerking op 'papier' of manuele verrichtingen). De blockchain vergroot de veiligheid omdat alleen de contractanten toegang hebben tot de opgeslagen gegevens. Een niet te verwaarlozen voordeel in het tijdperk van de big data, waar alle uitgewisselde gegevens door derden kunnen worden onderschept en geanalyseerd.

 (Bron: Newsletter BNP Paribas Ondernemingen)

Wat speelt er zich achter de schermen af bij een internationale betaling? We openen de zwarte doos en tonen de verschillende stappen van het verwerkingsproces.

Een beter begrip zorgt voor minder fouten. U vindt hier een animatiefilmpje dat de basics van internationale betalingen uitlegt.

Hieronder de vier stappen in de verwerking van een internationale betaling

1. De klant geeft de betalingsopdracht aan de bank door
De betalingsinstructie wordt naar de bank verzonden via een online banksysteem (e-banking) of een bulk-uploadsysteem, zeg maar een bestand met een groot aantal betalingen.

 • Er bestaan bankeigen e-bankingsystemen (zoals Easy Banking Business bij BNP Paribas Fortis) en systemen die met meerdere banken kunnen communiceren, zoals SWIFTNet en Isabel.
 • Een beperkt aantal corporates en publieke instellingen sturen  grote volumes betalingen via bulkupload (ook weleens host-to-host genoemd) rechtstreeks vanuit het eigen ERP-systeem naar de bank.

Denk erom alle noodzakelijke informatie te vermelden op de betalingen. Voor transacties buiten de SEPA-zones gelden er vaak specifieke regels.  Enkele typische voorbeelden:

Niet zeker van uw stuk? Check hier de Currency Guide voor info over alle munten.

2. De bank valideert de input en zet de betaling in gang
De bank doet de nodige compliance-checks. De bank is verplicht om een aantal controles te doen, bijvoorbeeld om betalingen naar landen onder embargo of met personen/entiteiten onder financiële sancties tegen te houden. Zowel de EU, de VS, de VN als individuele landen hebben zulke embargolijsten.

3. De bank kiest de geschikte weg om de betaling uit te voeren
Voor betalingen in EUR, in de SEPA-zone, zijn er clearingsystemen overeengekomen. Elders in de wereld bestaat er geen systeem dat om het even welke bank in om het even welke munt met elkaar verbindt. Daardoor wordt het ingewikkeld. Uw bankier moet immers correspondentbankiers zoeken om het geld bij de uiteindelijke begunstigde te krijgen. Banken hebben gewoonlijk één of meerdere correspondenten in het land van elke munt waarnaar ze betalingen aanbieden. Het is zaak om die voor elke betaling met elkaar te matchen, waarna het geld achtereenvolgens langs al die banken kan passeren. Uw bank zal de optimale weg vastleggen op basis van een aantal criteria. Dit zijn de bouwstenen:

 • 'In-house'
  Voor betalingen tussen rekeningen in dezelfde bank. Dit is een boekhoudkundige beweging, waarbij het geld de bank niet verlaat.
 • 'Clearing'
  De dagelijkse transactievolumes tussen banken zijn gigantisch. Ze worden verwerkt in clearingsystemen. Die verwerken de betalingen op een ‘net-basis’: alle binnenkomende en buitengaande betalingen worden per bank opgelijst, waarna het nettobedrag wordt berekend dat betaald of ontvangen (‘vereffend’) zal worden voor elke betrokken bank. Dat proces gebeurt verschillende keren per dag. Dit is Net Settlement. Afhankelijk van het clearingsysteem is men typisch meer gericht op grotere, relatief dringende bedragen of eerder kleinere bedragen, grotere aantallen minder dringende transacties.

 • 'Correspondentbankieren'
  De eigenlijke vereffening (‘settlement’) kan enkel gebeuren in het land van de munt, dus via een plaatselijk clearingsysteem. Vaak is een van de twee betrokken banken niet aangesloten bij het buitenlandse clearingsysteem. Dan is routing naar dit systeem niet rechtstreeks mogelijk.

De oplossing: een correspondentbank, die wel toegang heeft tot het plaatselijk clearingsysteem. Veel banken hebben een wereldwijd netwerk van dergelijke correspondentbanken. Ze hebben er rekeningen (zogenoemde  ‘nostro’-rekeningen) via dewelke ze betalingen kunnen routen. Die banken vereffenen vervolgens het geld, zodat de bank van de begunstigde het geld ontvangt en de begunstigde kan betalen.

4. De klant ontvangt de details van de betaling
Het hele proces eindigt met de rapportering: de klant vindt in zijn bankafschriften alle debet- en credit-gegevens.

Opgepast voor ‘restricted’ munten!

Alleen converteerbare munten zijn geschikt voor een internationale betaling. Sommige munten zijn ‘restricted’: volgens de plaatselijke wetgeving mogen die munten het land niet verlaten. Daardoor is het onmogelijk om in België een rekening in deze munt te openen of er internationale betalingen mee te doen.

Een voorbeeld van een ‘restricted’ munt is de BRL, de Braziliaanse real. Banken lossen dat op via een omweg. Ze sluiten een akkoord met een correspondent die wél toegang heeft. Die stuurt de tegenwaarde in EUR of USD, zet het bedrag ter plaatse in de lokale munt om (in dit geval BRL) en betaalt door aan de begunstigde.

Wat is SWIFT?

Om de routing tot een goed einde te brengen, communiceren de banken met elkaar via het netwerk van SWIFT (Society for Worldwide Financial Communication). SWIFT is eigendom van financiële organisaties wereldwijd. Bij elk type communicatie hoort een specifieke standaard, zoals MT 101, MT 202,… Voor SWIFT is ook een specifiek adres nodig: de BIC-code (Bank Identification Code).

Article

24.04.2017

Alles wat u altijd al wilde weten over internationale betalingen

Van Albanië tot Zambia: de Currency Guide van BNP Paribas bevat alles wat u altijd wilde weten (en veel meer) over internationale betalingen, in 132 munten.

Met zijn 420 pagina’s doet hij stof opwaaien als u hem op uw bureau gooit. Gelukkig is de Currency Guide van BNP Paribas ook online beschikbaar. U vindt de meeste actuele versie hier. De gids is samengesteld door het Cash Management Competence Center. Als hoofd Product Management Cash Management bij BNP Paribas Fortis is Jo Germeys goed vertrouwd met de bekommernissen van de Belgische ondernemers en organisaties. Net daarom vindt ze de gids een nuttige tool.

“We proberen onze klanten op de hoogte te houden van aanpassingen in de regelgeving of het banklandschap. Maar bedrijven hebben zoveel andere dingen aan hun hoofd, dat de boodschap niet altijd blijft hangen. Dat is meestal geen ramp, maar het vergroot wel het risico op fouten, vertragingen en extra kosten. Daarom is de Currency Guide een prachtig instrument.”

Vroeger bestond er al een beknopte versie van deze gids voor de meest courante munten, maar de laatste versie is uitvoerig en overloopt alfabetisch alle munten en bijbehorende voorschriften. Elke munt wordt overzichtelijk behandeld op een tweetal pagina’s. Die bevatten om te beginnen duidelijke currency guidelines. Zo moet u bij betalingen in Canadese dollar niet alleen een factuurnummer meegeven, maar ook een duidelijke omschrijving in het Engels van het soort betaling, bijvoorbeeld ‘payment of travel expenses’. Naast die standaardinformatie wordt uitgelegd dat het IBAN-formaat in Canada niet gebruikt wordt. Verplicht mee te geven zijn in dit geval een volledig adres en een CC-code met 9 cijfers. De eerste 4 cijfers staan voor het routingnummer, de laatste 5 voor het transitnummer van de bank. Aansluitend krijgt u ook uitleg over hoe de betaling geformatteerd moet worden.

Alwin Vande Loock (Senior Product Manager International Payments van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“De meeste bedrijven werken maar met enkele munten. Het is dus niet zoveel werk om de info over die munten eens grondig te lezen en de nodige aanpassingen te doen. ERP-pakketten zijn vaak zo ingesteld dat men voor alle landen dezelfde gegevens ingeeft. En dat klopt dus niet altijd.”

De 5 geboden voor internationale betalingen

 1. Schrijf alles voluit
  Gebruik geen initialen of afkortingen in de naam of het adres van de begunstigde.
 2. Wees volledig
  Geef duidelijk het doel van uw betaling weer. Dat kan via een in het Engels opgestelde beschrijving, een code die de reden voor de betaling weergeeft of een combinatie van beide. Alleen een factuurnummer volstaat niet.
 3. Gebruik IBAN (of niet)
  Gebruik het IBAN-formaat waar nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Albanese lek (ALL) en de Zwitserse franc (CHF). In Australië wordt IBAN niet gebruikt. Daar moet u de BSB-code (Bank State Branch) en de BIC-code (Bank Identification Code) meegeven.           
 4. Gebruik Engels (en het Latijns alfabet)
  Informatie schrijft u in het Engels, waarbij u het Latijns alfabet gebruikt. Gebruik niet de taal van de begunstigde of uw eigen taal.
 5. Let op de decimalen
  De meeste munten aanvaarden 2 decimalen (cijfers achter de komma). Er zijn uitzonderingen:de Chileense peso of CLP en de Indonesische roepia of IDR bijvoorbeeld kennen geen decimalen.

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top