Article

24.07.2017

Inkoopbeslissingen in een digitale wereld

Met Big Data kunnen bedrijven voortaan op een transparantere manier inkoopbeslissingen nemen. Bovendien kan dat met minder verlies, minder overschot en minder inventaristekorten. Welke rol is in dit proces weggelegd voor de inkoopmanager?

Te veel ongebruikte voorraad brengt de groei van uw bedrijf in het gedrang. Oplossing: de inkoopprocessen in realtime optimaliseren om op die manier de productiekosten te verlagen, de cashflow te verbeteren en alle budgetten perfect onder controle te houden. Volgens een peiling van Lightspeed POS gelooft 54% van de bedrijven in de rendabiliteit van Big Data om het inkoopproces op een slimmere manier aan te pakken. Maar dan moeten de juiste technologieën worden ingezet en de rol van de CPO (Chief Procurement Officer) worden herbekeken.

We kunnen niet om de digitale wereld heen

Inkopers vandaag hebben openlijk nood aan analyses van de toekomstige vraag en ze willen zicht hebben op de sourcing. Het gebruik van Big Data vergemakkelijkt dat door de bevoorrading tot op zekere hoogte te automatiseren, met name wat de directe inkopen betreft. Zo kunnen de Big Data-solutions nu worden gebruikt voor traceerdoelstellingen. Ze kunnen verschillende vormen aannemen: voorraadbewegingen (met behulp van het IoT en sensoren), opvolging van delicate/verse producten, tracking van voertuigen en transport, business intelligence om op de vraag in te spelen.

Dat vraagt echter wel een organisatiewijziging in de rol van de inkopers, zoals te lezen staat in het meest recente rapport van Deloitte, Global Chief Procurement Officer Survey 2017. Wat zijn de belangrijkste trends?

  • Inkoopbeslissingen gaan digitaal
    75% van de inkoopmanagers denkt dat hij een groeiende rol zal spelen in de digitale strategie van de onderneming. 75% krijgt overigens steun van zijn algemene directie om dat te bereiken. Analytics, dat al door 58% van de ondervraagden wordt gebruikt voor onderhandelingen en om de processen efficiënter te laten verlopen (57%), is de technologie die de komende twee jaar de grootste impact zal hebben op de inkoopprocessen. Wat hier primeert, is volgens de helft van de inkoopmanagers de kwaliteit van de gegevens.

  • Risicobeheer en kostendrukking
    De economische en geopolitieke context blijven onduidelijk. Voor 79% van de ondervraagden is het terugschroeven van de kosten prioritair om de resultaten te optimaliseren en de groei te financieren.

  • Taakomschrijvingen herbekijken en talenten opsporen
    De automatisering gaat gepaard met een verandering van de taakomschrijving van de inkoopmanagers: de opvolging van de contracten en de bevoorrading worden toevertrouwd aan artificial intelligence, waardoor de inkopers zich meer zullen moeten toeleggen op de behoeften op zich, op het sturen van de gegevens en op het bestuur. 60% van de inkoopmanagers denkt dat zijn team niet beschikt over de nodige competenties om de inkoopstrategie goed uit te voeren. Probleem hierbij is wel dat 87% van hen erkent dat competenties van essentieel belang zijn voor de inkoopprestaties.
“De traditionele werkingsmodellen voor de inkoopprocessen zijn aan het veranderen onder invloed van een gebrek aan talenten en door de toenemende digitale innovatie.”
Magali Testard, Adjunct-Hoofd Advies Inkopen & Supply Chain, Deloitte.
Article

24.10.2016

Technologie transformeert de toevoerketen

Het gebruik van nieuwe technologie in supply chain management bedraagt momenteel een magere 26%, maar over tien jaar zou dat al 75% moeten zijn. Welke gevolgen heeft dat voor uw onderneming en hoe kunt u zich erop voorbereiden?

De integratie van technologie in de toevoerketen is lange tijd voorbehouden geweest voor grote ondernemingen, vaak gemotiveerd door het idee dat hun afdelingen of dochterondernemingen efficiënter zouden worden door ze met elkaar te verbinden. Het opvallendste voorbeeld is de invoering in 1985 door FedEx van een systeem van handscanners, waarmee pakketten in real time kunnen worden gelokaliseerd. Destijds was dat een revolutie, maar vandaag is dat systeem vanzelfsprekend.

"Sinds de jaren 80 is de informatica zodanig snel veranderd dat de logistiek en de toevoerketen altijd moeite hebben gehad om te volgen," zo stelt Georgia Tech.

Te midden van de revolutie in de computermobiliteit onderzoekt het laatste witboek van C3Solutions – waaruit we de hogervermelde cijfers hebben gehaald – de invloed die IT de komende jaren zal hebben op de toevoerketen, dankzij drie essentiële hefbomen:

1. Mobiliteit is toegankelijker

Het ‘bring your own device’-beleid (BYOD) is algemeen geworden binnen ondernemingen en heeft de technologische drempels verlaagd, mede doordat het materiaal goedkoper is geworden. Zo ligt de verwerkingskracht van een iPhone 5 2,7% hoger ligt dan die van de Cray-2 van FedEx in 1985. De bedrijven die hier het meeste van profiteren, vinden we in de logistieke sector (dispatchbeheer, gps-navigatie, uurroosters van docks, lokalisering van pakketten, leveringsbewijs, klantenservice).

2. Cloud, SaaS en Big Data worden natuurlijke reflexen

Net zoals mobiele supply chain-toepassingen is ook cloud computing aan een sterke opmars bezig. Toch is het nog niet helemaal tot wasdom gekomen en is het potentieel ervan nog niet ten volle benut. Hoewel de kosten niet zo eenvoudig te berekenen zijn, komt SaaS (software as a service, waarbij de toepassingen van de onderneming zich in de cloud bevinden) sterk op, omdat het inherent is aan de digitale aard van de toevoerketen, voornamelijk door de wildgroei van verbonden objecten (Internet of Things - IoT) in professionele omgevingen.

Cloudtoepassingen zijn de ideale oplossing om grote hoeveelheden data te verzamelen om ze te analyseren, maar big data is geen nieuw fenomeen voor de merken. Wat is veranderd, is de omloopsnelheid van de oplossingen voor de geproduceerde volumes, evenals de beschikbaarheid van analytische tools om deze gegevens te exploiteren. Accenture bevestigt: de structuren die analytische oplossingen gebruiken, krijgen een veel snellere reactietijd (47%) in hun toevoerketen.

3. Web-API's domineren ook buiten de 'dotcoms'

Web-API’s of Application Programming Interfaces zijn de loodgieterij van het IoT geworden. Ze maken communicatie mogelijk tussen verschillende diensten of toepassingen. De Amerikaanse reus Target verplichtte zijn leveranciers bijvoorbeeld om een verbinding te maken met zijn eigen API’s om de voorraadonderbrekingen te beperken. Het bedrijf heeft de leveringstermijnen van twee dagen kunnen inkorten tot één dag. Ze benadelen ook de leveranciers die oude tools gebruiken als de leveringstijden niet gegarandeerd zijn.

De intelligente exploitatie van deze tools moet tot een significante optimalisering van de toevoerketen leiden: betere visibiliteit, kostencontrole, efficiëntere integratie tussen ondernemingen, lokalisering en preciezere planning, en ook een striktere naleving van de wetgeving. Om beter te begrijpen wat er op het spel staat, kunt u het witboek 'Technology Reshaping the Modern Supply Chain' van de firma C3Solutions raadplegen. U kunt het gratis downloaden als u zich inschrijft op de site van de uitgever.

Bron : C3 Solutions

Article

12.12.2016

'Lokaal' is goed voor uw toevoerketen

Landen die de voorbije jaren de deuren van hun fabrieken hebben gesloten, dragen bij tot de terugkeer van een lokale industrie. Directe verkoop is misschien een vaste waarde geworden in ons economisch klimaat.

Sinds begin 2016 dalen de internationale handelsvolumes. Voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog is een handelsverdrag met de Verenigde Staten in een periode van groei afgesprongen. De twee Amerikaanse presidentskandidaten verzetten zich onlangs tegen het trans-Atlantische verdrag en gingen helemaal voor 'Made in the USA'. Het Verenigd Koninkrijk koos voor een brexit. In België hield Wallonië het been stijf tegen het CETA-verdrag tussen de Europese Unie en Canada. Met andere woorden: de globalisering is nog lang geen feit.

Uit een enquête van SCM World blijkt dat er in de toeleveringsketen in de Verenigde Staten drie keer zoveel ondernemingen zijn die personeel aanwerven als ondernemingen die personeel ontslaan. We zien dezelfde beweging in Europese landen zoals Duitsland, Nederland (en zelfs Groot-Brittannië), zoals blijkt uit de illustratie hieronder.

(Bron: SCM World http://www.scmworld.com/wp-content/uploads/2016/11/161103-November-KOM_Image1-Web.png)

Made in China stond synoniem met lage prijzen. Maar dat paradigma is veranderd.

In de jaren 90 is de internationale handel twee keer sneller gegroeid dan de internationale economie. Europa heeft zich verenigd rond een gemeenschappelijke munt. China is de fabriek van de wereld geworden. De tarieven zijn gedaald, net zoals de transportkosten. En toch, als we de New York Times mogen geloven, is de Walmart-revolutie voorbij. Zo is China op de oude manier toegetreden tot de club van welvarende landen: het heeft zijn fabrieken gebruikt om een middenklasse te creëren. Wat Europa betreft, maakt de economische stagnatie de signatuur van de handelsstromen ingewikkelder.

Conclusie: lokaal is aan een terugmars bezig en herschrijft de regels van de toevoerketen. Waarom? 

Hoe groter de afstand, hoe duurder

We mogen niet vertrouwen op de capaciteit van containers en de daling van de olieprijs. De transportkosten van Azië naar Europa zijn hoger en riskanter dan vroeger. En daar komt ook nog eens de onzekerheid rond de handelsregels bij.

Lokaal is flexibeler

Het voorbeeld van Trellebord in Zweden is bijzonder verhelderend. Deze kmo heeft beslist robots in te zetten om een deel van het werk te automatiseren in een land waar de lonen onder zware druk staan zonder voor een verhuizing te moeten kiezen.

Voor Kevin O'Marah, supply chain expert bij SCM World is de beste verdediging van de westerse industrie tegen de verwoestende beperkingen van de toevoerketen niets anders dan de creatie van flexibele platformen. Hoe meer deze vitale bijdragen kunnen worden gedeeld, hoe meer ondernemingen lokale productie kunnen ondersteunen met beperkt risico voor het systeem wat logistiek betreft. Dat geldt voor Mondelēz in de voedingssector, maar ook voor het Europese BMW in de automobielsector.

Article

14.12.2016

Zolang er data zijn ...

Het ultieme doel van big data? Een unieke klantervaring creëren. Maar waarom lukt het een start-up zonder verleden om affectief te zijn, terwijl oudere bedrijven met tonnen data maar wat graag dichter bij hun klanten willen staan? Wat is de winnende formule?

Digitale gegevens opslaan en verwerken is niet nieuw. Datamining ook niet. Maar connected devices en mobiele toepassingen creëren letterlijk een tsunami aan gegevens. Sms'jes, chats, foto's, filmpjes, muzieklijsten, zoekopdrachten, clicks op het net, routeberekeningen op Google Maps en aanverwanten, onlinebetalingen, contacten met klanten via chatbots of e-mail, automatische bestellingen door slimme koelkasten ... We produceren de hele tijd gegevens zonder er ook maar even bij stil te staan! Ook als we akkoord gaan met geolocatie of wanneer we inloggen op een hotspot ...
Tegen 2020 zal het datavolume allicht vervijfvoudigen.  Zo genereert een geconnecteerde wagen in amper één uur miljoenen gegevens die niet alleen nuttig zijn voor de auto zélf, maar ook voor de verzekeraars en de e-commerce. Er staat veel op het spel: een strategie bijsturen, een service personaliseren, betere beslissingen nemen, tendensen opsporen, prognoses maken ...

Old-school statistici interpreteerden cijfers uit het verleden om voor een betere toekomst te zorgen. Hedendaagse  “data scientists' zijn geeks, er worden academische opleidingen georganiseerd en we zijn mentaal niet meer in staat om het explosieve groeitempo van de gegevens bij te houden. Alleen machines kunnen dergelijke gegevensstromen nog verwerken. Dankzij automatische leertechnieken ('machine learning') gebeurt dat beter en sneller. Er zou een standaard voor correct gebruik van artificiële intelligentie in de maak zijn op initiatief van kleppers als Google, Facebook, Amazon, IBM en Microsoft. Volgens Nicolas Méric, oprichter en CEO van de start-up DreamQuark, gespecialiseerd in deep learning in de gezondheids- en verzekeringssector, verhogen dergelijke technologieën de menselijke capaciteiten, maar zijn ze niet bedoeld om volledig autonoom  te werken.

Wie komt in aanmerking?

Geen enkele sector ontsnapt aan de behoefte om gegevens te verzamelen en die te gebruiken om zijn omgeving nuttig aan te passen. Maar de ene is al gehaaster – of opportunistischer– dan de andere. Telecommunicatie, transport, gas-, water- en elektriciteitsleveranciers nemen het voortouw: de Franse spoorwegen maar ook schoonheidsproductenfabrikant Nuxe speuren alle onlinekanalen af op zoek naar klantencommentaren om hun klanten beter te leren kennen. Liftenfabrikant ThyssenKrupp wil zijn liften en vooral de gebruikers ervan optimaal bedienen en verzamelt allerhande liftparameters om het onderhoud te optimaliseren en vervelende storingen te voorkomen.
Big-data-managers in bedrijven staan voor drie grote uitdagingen, ook wel bekend als de '3V's': grote Volumes verwerken, rekening houden met de oneindige Variatie van gegevens en omgaan met de Velocity of snelheid waarmee ze worden gegenereerd.
Banken ontsnappen daar niet aan. Ze hebben er zelfs enorm veel bij te winnen, want ze beschikken over tonnen transactionele informatie over hun klanten en creëren allerhande processen. Zij staan dus voor de uitdaging om zelf ook met die schat aan gegevens aan de slag te gaan en binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek nieuwe diensten met toegevoegde waarde uit te testen.

Momentum

Jean-François Vanderschrick is Head of Marketing Analytics & Research bij BNP Paribas Fortis: "Wat mij fascineert is niet zozeer de hoeveelheid beschikbare gegevens en connected devices, als wel wat de technologie er tegenwoordig allemaal uithaalt. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik van iets nieuws opkijk. JP Morgan komt tendensen op het spoor door foto's te kopen van de bezetting van supermarktparkings. China ontwikkelt gelaatsherkenning om de lay-out van zijn interfaces aan te passen aan de gelaatsuitdrukking van zijn klanten. Sokken 'made in USA' kunnen we volgen zodra ze verzonden worden totdat we ze in huis hebben ... Het is allemaal onderdeel van ons dagelijkse leven. Net zoals een bank die zich wil gaan aanpassen aan de levensfase waarin haar klant – die ze volgt sinds hij een rekening heeft – zich bevindt om hem precies datgene aan te bieden wat nuttig voor hem is."

BNP Paribas Fortis zette onlangs een nieuwe stap in de dataverwerking met de benoeming van een Chief Data Officer die lid is van het uitvoerend comité, Jo Couture. Dat betekent ook dat er meer mankracht, nieuwe tools en nieuwe capaciteiten onderweg zijn.

Jean-François Vanderschrick: "Data analytics moet ons in staat stellen om de klantervaring te verbeteren en de kosten onder controle te houden. Meestal gaat dat samen met een verhoogde efficiency."

Volgens hem belandt de leercurve nu pas in de exponentiële fase terecht.  

De timing is even belangrijk als de service zelf

Data komen in heel wat domeinen van pas: operationele excellentie, marketing, fraudedetectie, kredietrisico ... De bedrijven hebben intussen ingezien dat ze hun gegevens in kennis en diensten moeten omzetten en hebben vaak alles in huis om dat goed te doen, op voorwaarde dat ze zich niet door de oceaan van gegevens laten overspoelen. Het moeilijkste – en een bron van frustratie – is wellicht het ontsluiten en kwalificeren van de gegevens. Compliance-aspecten hebben de natuurlijke neiging om de ontwikkeling af te remmen, terwijl een kortere data -to -market juist heel belangrijk is. Dikwijls laat de marktintroductie te lang op zich wachten. Verder is het van belang om een service in real time aan te bieden. Supermarktketen Monoprix analyseert bijvoorbeeld het verwerkingsproces van de 200.000 dagelijkse bestellingen van zijn 800 winkels om onmiddellijk te kunnen ingrijpen op de supply chain. Voor de Franse winkelketen is dat een kritiek proces.

"Er moet een juiste dosering worden gevonden tussen tests (het prototype van de service oogt dikwijls bijzonder fraai, maar het veralgemenen ervan lukt niet altijd), risicometing en prioritering van de doelstellingen", zegt Jean-François Vanderschrick.

Het algoritme 'opvoeden'

Als je over de gegevens en de technologie beschikt en er financiële belangen meespelen, staat er geen grens op het ontsluiten van de gegevenswaarde. Je verbeelding is de enige beperking. Naast grote en complexe projecten zijn ook hier vrij eenvoudige quick wins mogelijk en wenselijk. Zo kunnen de operationele directies van de onderneming elementaire analyses verrichten op grote gegevensvolumes.

"Er zijn heel wat soorten gegevens die er misschien volstrekt onbelangrijk uitzien, maar die toch informatie verschaffen en tot actie aanzetten: een klant die met de concurrentie werkt, die elders kredietlijnen opent of een zeer groot bedrag leent, die met een ander land werkt ... Al die gegevens verdienen onze aandacht vanuit commercieel oogpunt,  in 70 procent van de gevallen zijn ze relevant", voegt de BNP Paribas Fortis manager eraan toe. Door het transactionele model van een klant te onderzoeken kunnen we betere kredietbeslissingen nemen. Relevante beslissingen liggen meer voor de hand met een model dan zonderweet Jean-François Vanderschrick. "Via machine learning leren we het algoritme om antwoorden te geven die meer en meer to the point zijn", voegt hij eraan toe.

'Big is better', ook voor kleine ondernemingen?

Dankzij de cloud hebben kmo's vandaag de nodige opslag – en rekencapaciteit – om de gegevens te verwerken. Bedrijfsmanagementprogramma's die gebruikmaken van de cloud-technologie, zoals CRM, tools om bestellingen of productiekosten of de traceerbaarheid van leveranciers te volgen, maken big data toegankelijk voor kleine en middelgrote ondernemingen. Op één voorwaarde: dat alle gegevens op dezelfde plaats samengebracht worden. Het verschil tussen corporates en kmo's speelt zich af op lange termijn. Maar kmo's voor wie eenstatisticus te duur is, kunnen altijd specifieke studies kopen en hun gegevens uitbreiden met externe databases ...

(Bronnen: BNP Paribas Fortis, Les Echos, Transparency Market Research, IDC, Ernst & Young, CXP, Data Business)

 

 

Article

27.12.2016

Deze vier grote bedrijven uit Silicon Valley willen uw IT-directeur overtuigen

Google, Facebook, Slack en LinkedIn zijn alomtegenwoordig in ons dagelijkse leven en komen nu met een vernieuwende en aanvullende aanpak om ook bedrijven voor zich te winnen. Benieuwd naar hun strategie?

Google: de waarde van slimme gegevens

De aanpak van Google gaat verder dan communicatietools en applicaties en diensten rond productiviteit. De verschillende divisies in het bedrijf ondergingen een aanzienlijke transformatie om van cloud infrastructuur, big data, analytics en machine learning een topprioriteit te maken. Hierbij krijgt Google af te rekenen met twee concurrenten: Amazon en Microsoft. De reden waarom is bij beide wel verschillend. Amazon Web Services krijgt al ruime tijd het volste vertrouwen van softwareontwikkelaars. Microsoft (Cloud, Office) is al jarenlang een vaste waarde voor IT-afdelingen wereldwijd. Op het vlak van de verwerking van gevoelige gegevens moet Google dus nog een tandje bijzetten: bedrijven zijn namelijk niet zo makkelijk te overtuigen als consumenten, en al zeker niet wanneer het om strategische en geheime gegevens gaat. Het geheime wapen van Google? De kracht van artificiële intelligentie om massa's gegevens te verwerken.

Facebook: WorkPlace natuurlijk!

Iets meer dan een jaar geleden startte Facebook met de ontwikkeling van WorkPlace bij een aantal partnerbedrijven zoals Danone, Starbucks, Royal Bank of Scotland en Booking.com. In oktober werd het platform dan ook officieel gelanceerd. WorkPlace werkt net als Facebook: via deze tool kunnen bedrijven een 100% privé en beveiligd intern sociaal netwerk aanmaken. De medewerkers kennen de interface bovendien al goed uit hun dagelijkse leven. Facebook gaat zo de concurrentiestrijd aan met bestaande tools als Chatter (Salesforce) en Yammer (Microsoft). In tegenstelling tot Facebook is WorkPlace niet gratis. Het bedrijf ontvangt maandelijks een factuur op basis van het aantal gebruikers: 3 dollar voor de eerste 1000 gebruikers, 2 dollar voor de 9000 volgende en 1 dollar vanaf 10.000 gebruikers.

Slack: real time samenwerking wordt mainstream

Ondanks de concurrentie van Microsoft Teams blijft Slack geloven in zijn strategie om tools te creëren om de samenwerking en productiviteit in bedrijven te verhogen.

“Het offensief van Microsoft zien we als een compliment en tegelijk als intimidatie, gezien de grote middelen van het bedrijf. Toch denken we dat er op de markt plaats is voor meerdere spelers”, zei vicepresident van Slack April Underwood begin november nog.

Slack speelde overigens een belangrijke rol in de opening en dynamiek van deze markt door de invoering van het concept van de real time samenwerking. Hoe? Dankzij de flexibiliteit van de beproefde en weliswaar gekopieerde tools, ondanks de beperkte omvang van het bedrijf. Resultaat? Dagelijks vier miljoen actieve gebruikers en een constante groei.

LinkedIn: B2B-marketing voor ... Microsoft

Begin december stond de Commissie in Brussel de overname van LinkedIn door Microsoft toe.. De miljardenoperatie werd met grote aandacht gevolgd in. Ondanks de duidelijke stempel op het bedrijf – voornamelijk op HR-niveau – heeft LinkedIn de 25 miljard euro van Microsoft nodig om zijn intense concurrentiestrijd op het vlak van professionele tools te kunnen voortzetten. Door de overname van LinkedIn bereikt Microsoft een breder B2B-marketingpubliek met onder meer rekruteringskantoren, headhunters en verkopers. Binnenkort ontvangt u dus misschien wel een uitnodiging voor een vergadering waarbij u van elke aanwezige ook meteen het LinkedIn-profiel te zien krijgt. Een eenvoudig voorbeeld van Microsoft-CEO Satya Nadella om de synergie achter de overname te verklaren. 

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top