Article

06.02.2018

Houdt u cash dicht bij huis?

Amy Goldstein, Managing Director, International Cash and Liquidity Management Sales, over de voordelen van het centraliseren van USD in de VS en over hoe interessant dat is vanwege zijn status van internationale handelsvaluta en de hoge cashvolumes die ermee gepaard gaan.

Centralisatie is al heel wat jaren een belangrijk thema binnen corporate treasury en veel bedrijven hebben met succes regionale centres opgericht om specifieke regio's te ondersteunen. We zien echter een toenemende trend van centralisatie per valuta. Corporate treasurers hebben rekeningstructuren opgezet om kritieke balansen te centraliseren per valuta in de 'thuismarkt' van die valuta. Dat levert voordelen op bij alle valuta's, maar vooral het centraliseren van USD in de Verenigde Staten is vaak bijzonder interessant. Dat komt uiteraard omdat de dollar wijdverspreid wordt gebruikt als internationale handelsvaluta en er grote cashvolumes mee gemoeid zijn.

Volgens ramingen van Capital Economics eerder dit jaar, houden Amerikaanse bedrijven offshore 2,5 biljoen USD aan. Dat is een stijging van bijna 20 procent over de afgelopen twee jaar en komt overeen met bijna 14 procent van het bbp. Bovendien zijn er veel bedrijven met hoofdzetel buiten de VS, vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, die rekeningen in dollar aanhouden en in die valuta handel drijven. Gelet op het aantal balansen waar het hier om gaat en de alomtegenwoordigheid van de dollar in de wereldhandel, is het optimaliseren van USD cruciaal voor alle bedrijven die internationaal actief zijn. Er zijn ook voordelen te halen met andere grote valuta, zoals de euro, het pond en de yen, afhankelijk van de omvang van de balansen en de aard van het bedrijfsmodel.

Dicht bij huis houden

Er zijn tal van redenen waarom het voor bedrijven interessant kan zijn hun balansen in USD (of een andere valuta) in de thuismarkt van de valuta te houden.

 • Liquiditeitenbeheer
  Laten we eerst kijken naar bedrijven met hoofdzetel in de VS: veel grote bedrijven hebben regionale treasury centres om hun cash- en liquiditeitenbeheer te ondersteunen, terwijl activiteiten als groepsfinanciering, FX management, investeringen enz. eerder in de hoofdzetel worden geregeld. USD centraliseren in de VS kan dus behoorlijke voordelen opleveren: USD cash pools en restsaldi dichtbij en in dezelfde tijdzone houden, terwijl men profiteert van latere cut-offtijden om investeringsdeadlines te halen. Bedrijven met hoofdzetel buiten de VS kunnen met het centraliseren van USD de efficiëntie van hun investeringen en betalingen verhogen.
 • Investeringen
  Gecentraliseerde liquiditeit biedt meer investeringsmogelijkheden in de thuismarkt van de valuta, met meer toegang tot markten en liquiditeit. Zo halen treasurers hun doelstellingen op het vlak van investeringen en risico's, en kunnen ze mogelijk waarde genereren. Tegelijkertijd kunnen treasurers tegenpartijrisico's strikter beheren dankzij de centrale visibiliteit op en controle over exposures.
 • Efficiëntie bij betaling en incasso
  Bedrijven kunnen ook kosten besparen bij internationale betalingen en incasso's, afhankelijk van hun supply chain, klantenbasis en de locatie van hun leveranciers. Internationale stromen zijn duurder en vergen meer tijd voor verwerking. Aangezien valutadatering soms onvoorspelbaar is, hebben bedrijven vaak een hogere cashbuffer of ruimere intra-day kredietlijnen nodig. De reconciliatie van inkomende klantstromen vergt veel tijd en is arbeidsintensief, aangezien vaak betalingsgegevens ontbreken in het internationale betalingsproces. Door een valuta in zijn thuismarkt te centraliseren daalt het aantal internationale betalingen en incasso's en kunnen bedrijven lokale clearingsystemen gebruiken. Zo besparen ze kosten, verbeteren ze hun reconciliatie en werken ze algemeen efficiënter.


De druk beheren

Ook treasurers voelen de druk om 'meer te doen met minder' en voor hen kan het centraliseren van fondsen op basis van valuta een aantrekkelijke oplossing zijn. De voordelen blijven bovendien niet beperkt tot cash, liquiditeit en investeringen. Treasurers hebben bijvoorbeeld ook te maken met heel wat risico's en regelgeving, en ook onvoorziene gebeurtenissen zoals de uitstap van banken uit bepaalde productlijnen of markten. De resultaten daarvan beheren kan heel veel eisen van corporate treasury en de bedrijfscontinuïteit in het gedrang brengen. Valuta dichterbij houden tegen lagere kosten met toegang tot de diepte en breedte van de thuismarkt zorgt ervoor dat bedrijven goed gepositioneerd zijn om te reageren op marktgebeurtenissen. Ook de KYC-vereisten kunnen heel complex en lastig zijn, waarbij er verschillen bestaan tussen de eisen van banken en markten. Het centraliseren van valuta's op één geografische locatie en daardoor de globale rekeningstructuren vereenvoudigen, kan het gemakkelijker maken om de regelgeving na te leven.

Waarom hebben treasurers er dan niet eerder niet voor gekozen de cashbalansen te centraliseren in elke valutathuismarkt? Waarschijnlijk was het niet altijd zo duidelijk hoe dat kon. In Europa is er bijvoorbeeld sinds 1999 één gemeenschappelijke valuta en de eurozone omvatte meerdere thuismarkten met eenzelfde valuta tot de invoering van de SEPA (Single Euro Payments Area). Daardoor waren er vaak markt- of regelgevingsbeperkingen voor centralisatie, of werd dat althans zo ervaren. Aangezien de SEPA-betalingsinstrumenten de meeste binnenlandse betalingsmogelijkheden hebben vervangen, met een geharmoniseerd wettelijk kader, centraliseren steeds meer bedrijven in diverse eurolanden hun euro's op één locatie. Hoewel enkele binnenlandse betalingsinstrumenten blijven bestaan en de clearingsystemen verschillen binnen de EU op bijvoorbeeld het vlak van cut-off- en verrekeningstijden, betekent dat niet dat treasurers ervoor moeten kiezen hun cashbalansen in EUR te fragmenteren.

Veel Amerikaanse bedrijven denken dat het centraliseren van fondsen bij offshore-entiteiten in de VS gevolgen heeft op fiscaal vlak. Hier spelen twee factoren: de vermenging van fondsen en het openen van niet-ingezetenenrekeningen op standalone basis. Het samensmelten van fondsen van entiteiten die gevestigd zijn in verschillende rechtsgebieden creëert een belastingfeit. In dat geval moet men nagaan wat dat belastingfeit met zich meebrengt: dubbelbelastingverdragen, thin-capitalisationregels of andere kwesties. Het openen van niet-ingezetenenrekeningen in USD in de VS op standalone basis is minder duidelijk en vatbaar voor interpretatie. Voor beide zijn er precedenten in corporate treasury. Wie deze opties overweegt, moet absoluut onafhankelijk belastingadvies inwinnen.

Elk land heeft zijn eigen belastingregels. Een model met gecentraliseerde valuta kan dus niet simpelweg voor elke valuta worden gerepliceerd. Bijgevolg moeten treasurers hun fiscaal en juridisch departement inschakelen, evenals hun bank of derden, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en voordelen van elk scenario. Dat betekent dat ze moeten onderzoeken hoe de valutastromen en -exposures vandaag worden beheerd, met inbegrip van de gebruikte instrumenten voor betaling en incasso, de bestaande financierings- en investeringsproducten en de kosten die dit alles met zich meebrengt. Pas dan kunnen de mogelijkheden op de thuismarkt worden verkend, evenals de beste instrumenten voor betaling, financiering en investering, en de voordelen op het vlak van kosten, liquiditeit of risicobeheer. Er moet ook worden gekeken naar waar klanten en leveranciers zich bevinden, en welke weerslag dat kan hebben op hen.

Toekomstplanning

Treasurers moeten anticiperen en voorbereid zijn op disruptieve gebeurtenissen. Wie op voorhand plant door het risico van de voornaamste valuta's te minimaliseren en gecentraliseerde, flexibele bank- en thesauriestructuren gebruikt, heeft de beste slaagkansen om die gebeurtenissen het hoofd te bieden. Visibiliteit en controle over grote balansen zijn van wezenlijk belang in zowel goede als slechte tijden, en cash centraliseren in de thuismarkt van de valuta kan een heel waardevolle manier zijn om dat te realiseren. Men moet rekening houden met bepaalde overwegingen, de supply chain van begin tot eind analyseren en nagaan welke banken en dienstenleveranciers advies en expertise kunnen leveren. Een investering in dit proces kan aanzienlijke voordelen opleveren, waardoor treasury zijn waarde voor het bedrijf kan verhogen en de voornaamste valutabalansen efficiënt kan beheren op het vlak van kosten en risico's.   

(Bron: BNP Paribas Cash Management)

Article

20.04.2017

Kostprijs en doorlooptijd van internationale betalingen

Wie betaalt waarvoor wanneer u een internationale betaling regelt? En wanneer staat het geld op de rekening van de begunstigde? Dat laatste hangt onder andere af van de cut-off time.

Opdrachtgever en begunstigde beslissen in onderling overleg hoe de kosten voor een internationale betaling verdeeld worden. Dat kan op 3 manieren.

1. OUR (‘onze’)

De opdrachtgever draait op voor alle kosten, dus ook voor de kosten die de correspondentbank en de bank van de begunstigde aanrekenen..

2. SHA (‘shared’)

De kosten worden gedeeld. De opdrachtgever betaalt de kosten van de eigen bank, de begunstigde de kosten van de andere bank(en). Binnen de EER wordt als gevolg van de PSD (Payment Service Directive) in principe enkel ‘shared’ toegepast.

3. BEN (‘beneficiary’)

De begunstigde betaalt alle kosten, inclusief de kosten van de bank van de opdrachtgever.

Een andere heikele kwestie is de tijdsduur: wanneer staat het geld op de rekening van de begunstigde? Dat hangt af van de cut-off time. Dat is het laatste moment waarop uw bank kan garanderen dat de fondsen op de afgesproken dag naar de correspondentbankier van de bank van de begunstigde gecrediteerd zullen worden. Opgepast: dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de begunstigde het geld met die valutadag zal ontvangen. 

Alwin Vande Loock (Senior Product Manager International Payments van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“De cut-off time hangt af van de betaalmethode en de munt. Voor een dringende internationale betaling in EUR is de cut-off time 16:00 uur, Belgische tijd. In principe zal een begunstigde in Europa het geld dezelfde dag ontvangen. Voor een Aziatische begunstigde wordt dat wellicht de dag nadien.”

Article

24.04.2017

Alles wat u altijd al wilde weten over internationale betalingen

Van Albanië tot Zambia: de Currency Guide van BNP Paribas bevat alles wat u altijd wilde weten (en veel meer) over internationale betalingen, in 132 munten.

Met zijn 420 pagina’s doet hij stof opwaaien als u hem op uw bureau gooit. Gelukkig is de Currency Guide van BNP Paribas ook online beschikbaar. U vindt de meeste actuele versie hier. De gids is samengesteld door het Cash Management Competence Center. Als hoofd Product Management Cash Management bij BNP Paribas Fortis is Jo Germeys goed vertrouwd met de bekommernissen van de Belgische ondernemers en organisaties. Net daarom vindt ze de gids een nuttige tool.

“We proberen onze klanten op de hoogte te houden van aanpassingen in de regelgeving of het banklandschap. Maar bedrijven hebben zoveel andere dingen aan hun hoofd, dat de boodschap niet altijd blijft hangen. Dat is meestal geen ramp, maar het vergroot wel het risico op fouten, vertragingen en extra kosten. Daarom is de Currency Guide een prachtig instrument.”

Vroeger bestond er al een beknopte versie van deze gids voor de meest courante munten, maar de laatste versie is uitvoerig en overloopt alfabetisch alle munten en bijbehorende voorschriften. Elke munt wordt overzichtelijk behandeld op een tweetal pagina’s. Die bevatten om te beginnen duidelijke currency guidelines. Zo moet u bij betalingen in Canadese dollar niet alleen een factuurnummer meegeven, maar ook een duidelijke omschrijving in het Engels van het soort betaling, bijvoorbeeld ‘payment of travel expenses’. Naast die standaardinformatie wordt uitgelegd dat het IBAN-formaat in Canada niet gebruikt wordt. Verplicht mee te geven zijn in dit geval een volledig adres en een CC-code met 9 cijfers. De eerste 4 cijfers staan voor het routingnummer, de laatste 5 voor het transitnummer van de bank. Aansluitend krijgt u ook uitleg over hoe de betaling geformatteerd moet worden.

Alwin Vande Loock (Senior Product Manager International Payments van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“De meeste bedrijven werken maar met enkele munten. Het is dus niet zoveel werk om de info over die munten eens grondig te lezen en de nodige aanpassingen te doen. ERP-pakketten zijn vaak zo ingesteld dat men voor alle landen dezelfde gegevens ingeeft. En dat klopt dus niet altijd.”

De 5 geboden voor internationale betalingen

 1. Schrijf alles voluit
  Gebruik geen initialen of afkortingen in de naam of het adres van de begunstigde.
 2. Wees volledig
  Geef duidelijk het doel van uw betaling weer. Dat kan via een in het Engels opgestelde beschrijving, een code die de reden voor de betaling weergeeft of een combinatie van beide. Alleen een factuurnummer volstaat niet.
 3. Gebruik IBAN (of niet)
  Gebruik het IBAN-formaat waar nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Albanese lek (ALL) en de Zwitserse franc (CHF). In Australië wordt IBAN niet gebruikt. Daar moet u de BSB-code (Bank State Branch) en de BIC-code (Bank Identification Code) meegeven.           
 4. Gebruik Engels (en het Latijns alfabet)
  Informatie schrijft u in het Engels, waarbij u het Latijns alfabet gebruikt. Gebruik niet de taal van de begunstigde of uw eigen taal.
 5. Let op de decimalen
  De meeste munten aanvaarden 2 decimalen (cijfers achter de komma). Er zijn uitzonderingen:de Chileense peso of CLP en de Indonesische roepia of IDR bijvoorbeeld kennen geen decimalen.
Article

28.04.2017

Bij 1 op de 200 internationale betalingen loopt er iets fout

Een stille grom of een diepe zucht op de financiële afdeling? Misschien is er weer een internationale betaling in de soep gelopen. Wat kan er allemaal fout gaan?

Betalingen zijn nooit evident, maar internationale betalingen zorgen bij momenten echt voor kopzorgen. Het betalingsverkeer in euro en in de SEPA-zone verloopt doorgaans vlekkeloos.

Veel ondernemingen hebben echter regelmatig problemen met betalingen naar landen buiten de SEPA-zone. Bovendien blijkt de zoektocht naar een oplossing vaak omslachtig en tijdrovend. De indruk bestaat ook dat internationale betalingen in een zwarte doos verzeilen. Het bedrag gaat erin en komt er uiteindelijk ook wel weer uit. Maar de doorlooptijden, de kosten en de gehanteerde valutadagen zijn vaak onvoldoende duidelijk of moeilijk voorspelbaar.

Het buikgevoel van de ondernemingen klopt voor een deel, vertelt Wim Grosemans (hoofd Product Management International Payments van het BNP Paribas Cash Management Competence Center).

“Uit gegevens van SWIFT blijkt dat bijna 1 op de 200 internationale betalingen onderweg ergens blijft haperen. De “haperingen” maken voorwerp uit van communicatie of onderzoek tussen banken. Het gaat dan over geblokkeerde betalingen, vragen, onduidelijkheden, rechtzettingen,... De gevolgen voor de ondernemingen zijn uiteenlopend. Bijvoorbeeld: onderweg worden onverwachte kosten afgeroomd, waardoor het bedrag dat bij de begunstigde aankomt, lager is dan bedoeld. Andere manco’s zijn betalingen die later aankomen dan verwacht of die zelfs teruggestort worden.”

Waar de oorzaak ligt van die fouten? Op meerdere plaatsen. In Europa zijn we verwend door de SEPA-harmonisatie: voor betalingen in euro hoeft u enkel de IBAN en de naam van de begunstigde mee te geven. Buiten de SEPA-zone is het nog een jungle van munten en specificaties. Daarbij moet de wet- en regelgeving gerespecteerd worden van het land waar de betaling uitgevoerd wordt, van het land waar het geld aankomt en van eventuele tussenstations.

Alwin Vande Loock (Senior Product Manager International Payments van het BNP Paribas Cash Management Competence Center) somt enkele mogelijke struikelstenen op.

“Soms zijn er vereisten om de betaling door de plaatselijke clearing te kunnen routen, zoals de CNAPS-code voor betalingen in yuan in China of de Fedwire-code voor betalingen in Amerikaanse dollar. Een ander probleem is dat niet alle landen de rekening in IBAN gebruiken. Eén voorbeeld: voor betalingen naar Mexico moet je het CLABE-formaat  gebruiken. In veel landen hebben rekeningnummers ook geen vastgelegde structuur en is er ook geen check digit zoals bij ons: als je één cijfer verkeerd intikt, loopt het al fout, zonder dat je een waarschuwing krijgt. Soms moet je ook heel specifieke informatie over de begunstigde meegeven, zoals de belastingcode bij betalingen in Russische roebel naar Rusland. Er zijn veel - vaak nog manueel uitgevoerde - stappen waar er iets fout kan lopen.”

Waar u ook rekening mee moet houden, is het aspect ‘compliance’. Om wettelijke en ethische redenen moeten en willen banken er 100% zeker van zijn dat fondsen niet van verdachte oorsprong zijn of verdachte doeleinden hebben, of nog in overtreding zijn met embargo’s en financiële sancties. Een aantal landen worden in dat verband als risicovol beschouwd. In het kader van die compliance-controles passeren alle transacties doorheen een aantal filters, bij elke tussenliggende bankier en elk clearing-systeem. Een betaling waar bijvoorbeeld alleen een factuurnummer en geen nauwkeurige beschrijving op staat, riskeert langer in die filter te blijven hangen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor een betaling met een onvolledige opgave van de begunstigde.

Problemen?

Contacteer uw relatiebeheerder of contactpersoon bij Cash Management. Of contacteer de helpdesk!

Easy Banking Business

Tel. + 32 2 565 05 00
E-mail: Helpdesk PC banking Business // ebb.support@bnpparibasfortis.com

Isabel

Tel. +32 2 565 28 34
E-mail: Customer Support Isabel // hdisabel@bnpparibasfortis.com

Top 3 fouten in internationale betalingen

 1. Men vergeet het IBAN-formaat van de rekening te gebruiken in landen waar dat verplicht is.
 2. Men vergeet de clearing-code mee te geven, maakt een fout in het format van die code of geeft de code niet in het juiste veld weer. De clearing-code wordt gebruikt in veel landen die niet met IBAN werken (Fedwire voor VS, CNAPS voor China, BSB voor Nieuw-Zeeland,...).
 3. Men omschrijft  het doel van de betaling niet voldoende duidelijk. Alleen een factuurnummer of onduidelijke afkortingen kunnen bij een van de betrokken banken voor vragen en vertragingen zorgen - zeker in landen onder embargo.
Article

26.10.2018

Zo krijgt u volautomatisch een scherpe wisselkoers

Bedrijven die meerdere munten hanteren, hebben vaak geen zin in wisselkoersrisico’s en administratieve rompslomp. De bank werkte een oplossing achter-de-schermen uit: ‘embedded FX’-dienstverlening.

Embedded FX? U mag de naam gerust vergeten, want het systeem werkt automatisch, zonder dat u erover hoeft na te denken. FX staat niet voor de special effects uit Hollywood, maar voor Foreign Exchange, ook wel eens Cross Currency genoemd. Daar krijgt u gegarandeerd mee te maken als u internationale betalingen doet. Die worden immers niet altijd uitgevoerd in de munt van de debetrekening (de zogenoemde ‘mono-currency payments’). Soms verschilt de munt van de betaling van de rekening die gedebiteerd of gecrediteerd moet worden. Dat zijn FX-betalingen. Tijdens de betalingen vindt er een wissel plaats: een munt wordt verkocht en een andere aangekocht, zonder dat u zelf iets hoeft te doen.

De volumes op de FX-markt zijn misschien iets groter dan u dacht. Om niet te zeggen: gigantisch. Dagelijks wordt er voor meer dan 5 biljoen Amerikaanse dollar verhandeld! Dat is 5.000 miljard Amerikaanse dollar, wat meer is dan de wereldwijde aandelenhandel… op één dag. De FX-markt draait dag en nacht en ligt alleen in het weekend stil, van vrijdag 22u tot zondag 22u.

Wim Grosemans (Head of Product Management Payments and Receivables
van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“Banken spelen op die FX-markt een beetje de rol van groothandelaar: ze kopen en verkopen munten op de internationale markt en verkopen die dan met een marge aan de klant door. BNP Paribas is een van de grote spelers en staat wereldwijd in de top 10. Een officiële marktkoers is er niet in deze over-the-counter-markt. Elke bank bepaalt zelf tegen welke koers ze munten wil kopen of verkopen. Voor een officieuze marktkoers kunt u terecht bij publicaties van enkele openbare instellingen (zoals de Europese Centrale Bank) en privéorganisaties (Reuters, Bloomberg,…). Die baseren zich op de gemiddelde koers die een aantal grootbanken aanbiedt.”

De koers wordt altijd per ‘currency pair’ vastgelegd, bijvoorbeeld de euro versus de Amerikaanse dollar: EUR/USD = 1,1119. Het meest verhandelde paar is EUR/USD, goed voor 25% van de dagelijkse handel. Tweede op de ranglijst is het paar Amerikaanse dollar - Japanse yen

(USD/JPY) met 18%, derde de Britse pond - Amerikaanse dollar (GBP/USD) met 9%.

Alwin Vande Loock (Product Marketing Manager Payments and Receivables van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“Wat de koers betreft, bieden banken verschillende opties aan. De koers kan een live market rate zijn die continu geüpdatet wordt. De koers van euro tegen Amerikaanse dollar wordt bijvoorbeeld meer dan 50 keer per seconde aangepast. Een andere optie kan een dagkoers zijn. Daarbij wordt een koers aangeboden die gedurende een bepaalde periode van toepassing zal zijn.”

Veel bedrijven hebben een hard hoofd in al dat gedoe met wisselkoersen. Te complex, te duur qua administratie en te veel wisselkoersrisico’s. Voor die kanten hebben banken een oplossing: embedded FX.

Wim Grosemans (Head of Product Management Payments and Receivables van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“Wanneer u een betaling doet in een munt waarin u geen rekening hebt, zal de bank meteen een scherpe wisselkoers ophalen bij de collega’s in de dealing room van de afdeling Global Markets. De koers wordt normaal binnen het uur bevestigd nadat de klant de betaling verstuurd heeft. Tenzij het om grote bedragen gaat, verloopt dat hele proces automatisch. De IT daarvoor is veel performanter geworden dan enkele jaren geleden, zodat de bank minder blootstaat aan volatiliteit en haar klanten een competitief tarief kan aanbieden. Embedded FX is een efficiënt en eenvoudig alternatief voor wie het niet ziet zitten om zelf rekeningen in verschillende munten aan te houden, met de bijbehorende wisselkoersrisico’s. Voor de klant maakt het niet meer uit welke munt hij gebruikt: het is precies dezelfde ervaring. En hij heeft gemoedsrust, want hij weet dat hij sowieso een scherpe koers krijgt.”

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top