Article

06.02.2018

Houdt u cash dicht bij huis?

Amy Goldstein, Managing Director, International Cash and Liquidity Management Sales, over de voordelen van het centraliseren van USD in de VS en over hoe interessant dat is vanwege zijn status van internationale handelsvaluta en de hoge cashvolumes die ermee gepaard gaan.

Centralisatie is al heel wat jaren een belangrijk thema binnen corporate treasury en veel bedrijven hebben met succes regionale centres opgericht om specifieke regio's te ondersteunen. We zien echter een toenemende trend van centralisatie per valuta. Corporate treasurers hebben rekeningstructuren opgezet om kritieke balansen te centraliseren per valuta in de 'thuismarkt' van die valuta. Dat levert voordelen op bij alle valuta's, maar vooral het centraliseren van USD in de Verenigde Staten is vaak bijzonder interessant. Dat komt uiteraard omdat de dollar wijdverspreid wordt gebruikt als internationale handelsvaluta en er grote cashvolumes mee gemoeid zijn.

Volgens ramingen van Capital Economics eerder dit jaar, houden Amerikaanse bedrijven offshore 2,5 biljoen USD aan. Dat is een stijging van bijna 20 procent over de afgelopen twee jaar en komt overeen met bijna 14 procent van het bbp. Bovendien zijn er veel bedrijven met hoofdzetel buiten de VS, vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, die rekeningen in dollar aanhouden en in die valuta handel drijven. Gelet op het aantal balansen waar het hier om gaat en de alomtegenwoordigheid van de dollar in de wereldhandel, is het optimaliseren van USD cruciaal voor alle bedrijven die internationaal actief zijn. Er zijn ook voordelen te halen met andere grote valuta, zoals de euro, het pond en de yen, afhankelijk van de omvang van de balansen en de aard van het bedrijfsmodel.

Dicht bij huis houden

Er zijn tal van redenen waarom het voor bedrijven interessant kan zijn hun balansen in USD (of een andere valuta) in de thuismarkt van de valuta te houden.

 • Liquiditeitenbeheer
  Laten we eerst kijken naar bedrijven met hoofdzetel in de VS: veel grote bedrijven hebben regionale treasury centres om hun cash- en liquiditeitenbeheer te ondersteunen, terwijl activiteiten als groepsfinanciering, FX management, investeringen enz. eerder in de hoofdzetel worden geregeld. USD centraliseren in de VS kan dus behoorlijke voordelen opleveren: USD cash pools en restsaldi dichtbij en in dezelfde tijdzone houden, terwijl men profiteert van latere cut-offtijden om investeringsdeadlines te halen. Bedrijven met hoofdzetel buiten de VS kunnen met het centraliseren van USD de efficiëntie van hun investeringen en betalingen verhogen.
 • Investeringen
  Gecentraliseerde liquiditeit biedt meer investeringsmogelijkheden in de thuismarkt van de valuta, met meer toegang tot markten en liquiditeit. Zo halen treasurers hun doelstellingen op het vlak van investeringen en risico's, en kunnen ze mogelijk waarde genereren. Tegelijkertijd kunnen treasurers tegenpartijrisico's strikter beheren dankzij de centrale visibiliteit op en controle over exposures.
 • Efficiëntie bij betaling en incasso
  Bedrijven kunnen ook kosten besparen bij internationale betalingen en incasso's, afhankelijk van hun supply chain, klantenbasis en de locatie van hun leveranciers. Internationale stromen zijn duurder en vergen meer tijd voor verwerking. Aangezien valutadatering soms onvoorspelbaar is, hebben bedrijven vaak een hogere cashbuffer of ruimere intra-day kredietlijnen nodig. De reconciliatie van inkomende klantstromen vergt veel tijd en is arbeidsintensief, aangezien vaak betalingsgegevens ontbreken in het internationale betalingsproces. Door een valuta in zijn thuismarkt te centraliseren daalt het aantal internationale betalingen en incasso's en kunnen bedrijven lokale clearingsystemen gebruiken. Zo besparen ze kosten, verbeteren ze hun reconciliatie en werken ze algemeen efficiënter.


De druk beheren

Ook treasurers voelen de druk om 'meer te doen met minder' en voor hen kan het centraliseren van fondsen op basis van valuta een aantrekkelijke oplossing zijn. De voordelen blijven bovendien niet beperkt tot cash, liquiditeit en investeringen. Treasurers hebben bijvoorbeeld ook te maken met heel wat risico's en regelgeving, en ook onvoorziene gebeurtenissen zoals de uitstap van banken uit bepaalde productlijnen of markten. De resultaten daarvan beheren kan heel veel eisen van corporate treasury en de bedrijfscontinuïteit in het gedrang brengen. Valuta dichterbij houden tegen lagere kosten met toegang tot de diepte en breedte van de thuismarkt zorgt ervoor dat bedrijven goed gepositioneerd zijn om te reageren op marktgebeurtenissen. Ook de KYC-vereisten kunnen heel complex en lastig zijn, waarbij er verschillen bestaan tussen de eisen van banken en markten. Het centraliseren van valuta's op één geografische locatie en daardoor de globale rekeningstructuren vereenvoudigen, kan het gemakkelijker maken om de regelgeving na te leven.

Waarom hebben treasurers er dan niet eerder niet voor gekozen de cashbalansen te centraliseren in elke valutathuismarkt? Waarschijnlijk was het niet altijd zo duidelijk hoe dat kon. In Europa is er bijvoorbeeld sinds 1999 één gemeenschappelijke valuta en de eurozone omvatte meerdere thuismarkten met eenzelfde valuta tot de invoering van de SEPA (Single Euro Payments Area). Daardoor waren er vaak markt- of regelgevingsbeperkingen voor centralisatie, of werd dat althans zo ervaren. Aangezien de SEPA-betalingsinstrumenten de meeste binnenlandse betalingsmogelijkheden hebben vervangen, met een geharmoniseerd wettelijk kader, centraliseren steeds meer bedrijven in diverse eurolanden hun euro's op één locatie. Hoewel enkele binnenlandse betalingsinstrumenten blijven bestaan en de clearingsystemen verschillen binnen de EU op bijvoorbeeld het vlak van cut-off- en verrekeningstijden, betekent dat niet dat treasurers ervoor moeten kiezen hun cashbalansen in EUR te fragmenteren.

Veel Amerikaanse bedrijven denken dat het centraliseren van fondsen bij offshore-entiteiten in de VS gevolgen heeft op fiscaal vlak. Hier spelen twee factoren: de vermenging van fondsen en het openen van niet-ingezetenenrekeningen op standalone basis. Het samensmelten van fondsen van entiteiten die gevestigd zijn in verschillende rechtsgebieden creëert een belastingfeit. In dat geval moet men nagaan wat dat belastingfeit met zich meebrengt: dubbelbelastingverdragen, thin-capitalisationregels of andere kwesties. Het openen van niet-ingezetenenrekeningen in USD in de VS op standalone basis is minder duidelijk en vatbaar voor interpretatie. Voor beide zijn er precedenten in corporate treasury. Wie deze opties overweegt, moet absoluut onafhankelijk belastingadvies inwinnen.

Elk land heeft zijn eigen belastingregels. Een model met gecentraliseerde valuta kan dus niet simpelweg voor elke valuta worden gerepliceerd. Bijgevolg moeten treasurers hun fiscaal en juridisch departement inschakelen, evenals hun bank of derden, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en voordelen van elk scenario. Dat betekent dat ze moeten onderzoeken hoe de valutastromen en -exposures vandaag worden beheerd, met inbegrip van de gebruikte instrumenten voor betaling en incasso, de bestaande financierings- en investeringsproducten en de kosten die dit alles met zich meebrengt. Pas dan kunnen de mogelijkheden op de thuismarkt worden verkend, evenals de beste instrumenten voor betaling, financiering en investering, en de voordelen op het vlak van kosten, liquiditeit of risicobeheer. Er moet ook worden gekeken naar waar klanten en leveranciers zich bevinden, en welke weerslag dat kan hebben op hen.

Toekomstplanning

Treasurers moeten anticiperen en voorbereid zijn op disruptieve gebeurtenissen. Wie op voorhand plant door het risico van de voornaamste valuta's te minimaliseren en gecentraliseerde, flexibele bank- en thesauriestructuren gebruikt, heeft de beste slaagkansen om die gebeurtenissen het hoofd te bieden. Visibiliteit en controle over grote balansen zijn van wezenlijk belang in zowel goede als slechte tijden, en cash centraliseren in de thuismarkt van de valuta kan een heel waardevolle manier zijn om dat te realiseren. Men moet rekening houden met bepaalde overwegingen, de supply chain van begin tot eind analyseren en nagaan welke banken en dienstenleveranciers advies en expertise kunnen leveren. Een investering in dit proces kan aanzienlijke voordelen opleveren, waardoor treasury zijn waarde voor het bedrijf kan verhogen en de voornaamste valutabalansen efficiënt kan beheren op het vlak van kosten en risico's.   

(Bron: BNP Paribas Cash Management)

Article

31.05.2021

Optimaliseer uw werkkapitaal met factoring

Hoe houdt u uw werkkapitaal gezond en bouwt u de nodige financiële flexibiliteit in? Factoring helpt op een snelle, correcte en aangepaste manier uw behoefte aan liquide middelen te financieren.

Het veiligstellen van liquiditeit is essentieel om uw behoefte aan werkkapitaal te financieren en uw bedrijf op elk moment vlot te doen draaien. En dat is precies wat factoring biedt. Het is een structurele oplossing om werkkapitaal te optimaliseren. In onderstaande video krijgt u in nog geen half uur tijd een helder beeld van wat factoring te bieden heeft.


Factoring biedt structurele maatoplossing

In ruil voor de overdracht van uw facturen aan een externe factormaatschappij, kunt u rekenen op een snelle en flexibele financiering, wordt de inning van uw facturen opgevolgd en beschermt u zich tegen een eventueel faillissement van uw klanten. Elke factoroplossing wordt op maat uitgewerkt zodat ze naadloos aansluit bij de behoeften van uw bedrijf. Ook voor bedrijven die internationaal actief zijn. In België besteedt vandaag 1 op 6 bedrijven facturen uit aan een externe factormaatschappij en eenzelfde tendens tekent zich af in andere Europese landen.

Hoe werkt factoring precies? Op welke manier maakt het u het leven gemakkelijker? En hoe gebeurt de prijszetting? In bovenstaande video geven Raf Spinoy, Area Manager Vlaams-Brabant & Limburg, en Jeffrey Lemmens, Head of Sales North, BNP Paribas Fortis Factor, u de antwoorden en delen twee klanten hun ervaring.


Hebt u nog vragen of wil u graag bespreken hoe factoring u kan helpen? Neem zeker contact op met uw relatiebeheerder of laat uw gegevens na via het contactformulier en wij nemen zelf contact met u op.
Article

09.05.2019

Wie gaat er schuil achter de rol van COO?

De Chief Operating Officer speelt een essentiële rol in de goede werking van een bedrijf en zijn functie wordt nog belangrijker, onder meer omdat de technologische context zijn strategische invloed versterkt.

De Chief Operating Officer (COO), ook algemeen directeur of operationeel directeur genoemd, maakt deel uit van de C-suite. Hij is meestal verantwoordelijk voor de activiteiten van een bedrijf, maar zijn opdracht kan variëren naargelang een aantal factoren. Denk aan de omvang van het bedrijf, de domeinen die de CEO aan hem overlaat en de mate waarin het aantal operationele taken groeit. Eén ding staat echter vast: de COO legt steeds meer gewicht in de schaal, vooral omdat de omgeving complexer en meer geconnecteerd is dan ooit.

Centraal in de activiteiten

De COO heeft meestal veel praktische ervaring en hij krijgt de moeilijke taak om de algemene strategie van de organisatie te implementeren en ervoor te zorgen dat ze haar doelstellingen bereikt. Wat betekent dit in de praktijk? Hij moet de visie van de CEO omzetten in concrete acties en activiteiten. Hij is verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de dagelijkse activiteiten en moet ervoor zorgen dat de teams het beste van zichzelf kunnen geven. Meestal moeten de managers van de verschillende afdelingen ook aan hem rapporteren. En dat geeft hem een compleet beeld van het bedrijf.

Een transversale functie

De COO heeft van alle managers zonder twijfel het breedste zicht op de diverse dimensies van het bedrijf. Hij heeft contact met het grootste aantal betrokken partijen, zowel binnen als buiten het bedrijf: klanten, leveranciers, partners ... In zijn dagelijkse activiteiten spreekt hij regelmatig met alle teams, hij werkt mee aan het structureren van de teams en het bepalen van hun werkmethoden. In zijn functie moet hij over uitstekende managementvaardigheden beschikken en medewerkers kunnen leiden, inspireren en begeleiden, met name in hun transformatieproces. 

Efficiëntie en effectiviteit

Een van zijn belangrijkste taken is effectieve en efficiënte administratieve, financiële en commerciële  processen installeren en ervoor zorgen dat ze vlot blijven werken. Om zijn rol met succes te kunnen vervullen, staat de COO dus permanent in contact met de medewerkers op het terrein om de werkmethoden te evalueren, te standaardiseren of te perfectioneren. Ook zijn visie op de klantenrelaties is belangrijk. Een COO moet goed kunnen observeren, snel van begrip zijn en de tijd kunnen nemen om situaties te analyseren. Zonder iets aan het toeval over te laten. Een andere belangrijke uitdaging is de constante zoektocht naar efficiëntie om ervoor te zorgen dat het bedrijf goed blijft presteren.

Een ‘probleemoplosser’ (onder andere)

Waarmee houdt de COO zich nog bezig? De dagelijkse problemen oplossen. Daarbij komen zijn expertise en zijn kennis van het reilen en zeilen in het bedrijf goed van pas. De COO moet georganiseerd en efficiënt kunnen werken, maar hij is toch vooral een beslisser, iemand die knopen kan doorhakken en een visie op soms zeer uiteenlopende thema’s kan opleggen. Tot zijn arsenaal van kwaliteiten behoort steevast de gave om keuzes te maken in dringende en ongewone situaties, vaak zonder vangnet. Welke andere competenties horen bij dit veelzijdige profiel? Het vermogen om taken in te delen volgens prioriteit en projecten te delegeren (meestal eens ze op de rails staan).

Hoe ziet de toekomst eruit?

In een veranderende wereld moeten bedrijven constant evolueren. In die context is het aanpassingsvermogen van de leidinggevenden een bepalende factor voor het succes van het bedrijf. De COO moet zijn ‘nieuwe’ plaats nog vinden. Naast de operationele aspecten krijgt zijn functie steeds meer een strategische dimensie die meer ‘waarde’ kan opleveren!

Op weg naar het slimme bedrijf

De COO is altijd op zoek naar maximale efficiëntie voor de organisatie en moet dus de nieuwe technologieën kennen en het gebruik ervan promoten: om de interne werking van het bedrijf te verbeteren, de samenwerking tussen mens en machine te vergemakkelijken, maar ook de klantenrelatie en -ervaring te transformeren. Het bestaande digitaliseren volstaat niet. Hij moet in staat zijn om nieuwe processen te bedenken en te implementeren: sneller, meer geconnecteerd en meer gericht op consumenten die steeds hogere eisen stellen.

Een uitdaging?

Ja, en geen kleintje! Maar hij mag zich meestal niet beperken tot innovatie, hij moet ook de veranderingen beheren om de problemen te blijven oplossen, de interne vertrouwenssfeer te behouden, een digitale mentaliteit te bevorderen en de strategische doelstellingen na te streven.

Article

26.10.2018

Zo krijgt u volautomatisch een scherpe wisselkoers

Bedrijven die meerdere munten hanteren, hebben vaak geen zin in wisselkoersrisico’s en administratieve rompslomp. De bank werkte een oplossing achter-de-schermen uit: ‘embedded FX’-dienstverlening.

Embedded FX? U mag de naam gerust vergeten, want het systeem werkt automatisch, zonder dat u erover hoeft na te denken. FX staat niet voor de special effects uit Hollywood, maar voor Foreign Exchange, ook wel eens Cross Currency genoemd. Daar krijgt u gegarandeerd mee te maken als u internationale betalingen doet. Die worden immers niet altijd uitgevoerd in de munt van de debetrekening (de zogenoemde ‘mono-currency payments’). Soms verschilt de munt van de betaling van de rekening die gedebiteerd of gecrediteerd moet worden. Dat zijn FX-betalingen. Tijdens de betalingen vindt er een wissel plaats: een munt wordt verkocht en een andere aangekocht, zonder dat u zelf iets hoeft te doen.

De volumes op de FX-markt zijn misschien iets groter dan u dacht. Om niet te zeggen: gigantisch. Dagelijks wordt er voor meer dan 5 biljoen Amerikaanse dollar verhandeld! Dat is 5.000 miljard Amerikaanse dollar, wat meer is dan de wereldwijde aandelenhandel… op één dag. De FX-markt draait dag en nacht en ligt alleen in het weekend stil, van vrijdag 22u tot zondag 22u.

Wim Grosemans (Head of Product Management Payments and Receivables
van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“Banken spelen op die FX-markt een beetje de rol van groothandelaar: ze kopen en verkopen munten op de internationale markt en verkopen die dan met een marge aan de klant door. BNP Paribas is een van de grote spelers en staat wereldwijd in de top 10. Een officiële marktkoers is er niet in deze over-the-counter-markt. Elke bank bepaalt zelf tegen welke koers ze munten wil kopen of verkopen. Voor een officieuze marktkoers kunt u terecht bij publicaties van enkele openbare instellingen (zoals de Europese Centrale Bank) en privéorganisaties (Reuters, Bloomberg,…). Die baseren zich op de gemiddelde koers die een aantal grootbanken aanbiedt.”

De koers wordt altijd per ‘currency pair’ vastgelegd, bijvoorbeeld de euro versus de Amerikaanse dollar: EUR/USD = 1,1119. Het meest verhandelde paar is EUR/USD, goed voor 25% van de dagelijkse handel. Tweede op de ranglijst is het paar Amerikaanse dollar - Japanse yen

(USD/JPY) met 18%, derde de Britse pond - Amerikaanse dollar (GBP/USD) met 9%.

Alwin Vande Loock (Product Marketing Manager Payments and Receivables van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“Wat de koers betreft, bieden banken verschillende opties aan. De koers kan een live market rate zijn die continu geüpdatet wordt. De koers van euro tegen Amerikaanse dollar wordt bijvoorbeeld meer dan 50 keer per seconde aangepast. Een andere optie kan een dagkoers zijn. Daarbij wordt een koers aangeboden die gedurende een bepaalde periode van toepassing zal zijn.”

Veel bedrijven hebben een hard hoofd in al dat gedoe met wisselkoersen. Te complex, te duur qua administratie en te veel wisselkoersrisico’s. Voor die kanten hebben banken een oplossing: embedded FX.

Wim Grosemans (Head of Product Management Payments and Receivables van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“Wanneer u een betaling doet in een munt waarin u geen rekening hebt, zal de bank meteen een scherpe wisselkoers ophalen bij de collega’s in de dealing room van de afdeling Global Markets. De koers wordt normaal binnen het uur bevestigd nadat de klant de betaling verstuurd heeft. Tenzij het om grote bedragen gaat, verloopt dat hele proces automatisch. De IT daarvoor is veel performanter geworden dan enkele jaren geleden, zodat de bank minder blootstaat aan volatiliteit en haar klanten een competitief tarief kan aanbieden. Embedded FX is een efficiënt en eenvoudig alternatief voor wie het niet ziet zitten om zelf rekeningen in verschillende munten aan te houden, met de bijbehorende wisselkoersrisico’s. Voor de klant maakt het niet meer uit welke munt hij gebruikt: het is precies dezelfde ervaring. En hij heeft gemoedsrust, want hij weet dat hij sowieso een scherpe koers krijgt.”

Article

19.10.2018

De logistieke opslagplaats van de toekomst

Robots, big data en artificiële intelligentie: het zijn de drie ingrediënten van de moderne supply chain. Een woordje uitleg.

Op het vlak van logistiek is automatisering al sinds lange tijd goed ingeburgerd in de industrie. Door de kostprijs van arbeidskrachten, de druk op de marges en het toenemende belang van welzijn op het werk zijn bedrijven op de ontwikkelde markten genoodzaakt om machines in te schakelen voor taken met een kleine toegevoegde waarde. Er bestaat echter niet zoiets als één enkel model. Het logistieke proces van een bedrijf in de energiesector is immers onmogelijk te vergelijken met dat van een multinational in de sector van de luxeproducten.

Toch tekenen zich een aantal trends af die gelden voor alle sectoren:

 • De aanwezigheid van robots wordt een algemeen gegeven in de productieketen en meer bepaald de ontwikkeling van cobotica (collaboratieve robotica). Cobots hebben een lagere aankoopprijs, zijn makkelijk te programmeren en eenvoudiger in gebruik. Perfect geschikt voor kmo's dus.
 • Het massale gebruik van artificiële intelligentie zorgt voor een revolutie van het begrip logistiek zelf. Door het toenemende belang van het internet der dingen beschikken bedrijven over massa's hoeveelheden gegevens die worden geproduceerd door geconnecteerde toestellen en software. De machine wordt een intelligente werkkracht die zijn eigen werking zelfstandig optimaliseert.

De geproduceerde gegevens kunnen worden gebruikt om de doeltreffendheid van de middelen te verbeteren, preventief onderhoud uit te bouwen, de processen te optimaliseren en zelfs voor machine learning. De koppeling met het ecosysteem kan worden versterkt via een betere verdeling van de voorraden en ladingen. Resultaat? De beschikbaarheid van de goederen en de levering worden geoptimaliseerd, waardoor de werkingskosten dalen en de ecologische voetafdruk verkleint.

Belangrijke rol voor 3D-printen

De evolutie van de 3D-printers zal eveneens een radicale verandering teweegbrengen in het model van de supply chain. Die evolueert immers naar productie op maat, wat zorgt voor lagere opslag- en transportkosten. Geconnecteerde toestellen bieden hierbij op hun beurt een realtime overzicht van de fysieke productieflows. Zo krijgen ze een sleutelrol in het fabricage- en transportproces.

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top