Article

04.08.2017

Het succes van een wereldberoemde CEO verklaard

‘Probeer eerder uw 'doel op aarde' te verwezenlijken dan achter succes aan te hollen’. Dat is het advies van één van de meest succesvolle mensen ter wereld.

Juni 2017. Briljante studenten van Harvard luisteren naar de uiteenzetting van één van ‘s werelds meest succesvolle CEO’s: Mark Zuckerberg is hun niet komen vertellen over innovatie of het nemen van risico’s, maar wel over het doel dat elk van hen voor ogen moet houden ('The purpose')!

Ons doel op aarde is iets wat ons overstijgt, dat gevoel om bij te dragen aan een groter geheel. Het doel is een samensmelting van ons grootste interessedomein en ons talent om bij te dragen aan dit grotere geheel door anderen te helpen. Of we nu ons steentje bijdragen om hun lijden te verzachten of dat we hen begeleiden tijdens hun groei ...

De zin van het leven, een krachtig antidepressivum

Wat vertelt de oprichter van Facebook wanneer hij voor de studenten van Harvard staat? "Jullie hebben een project voor jullie liggen dat veel groter is dan het verwerven van een status, een hoog loon of andere externe tekenen van succes." De zin van het leven kennen zorgt voor een authentiek gevoel van geluk.

Gemakkelijk gezegd voor een multimiljardair? Studies bewijzen het: onze missie op aarde proberen te voltooien zou een goede voorbode van geluk zijn en eveneens een krachtig antidepressivum.

Wie openstaat voor de zin van het leven ...

 • is meer betrokken bij het werk;
 • heeft meer kans om een leider te worden;
 • is meer tevreden over zijn/haar loopbaan;
 • -verdient meer;
 • heeft een hogere levensverwachting.

Dus, hoe creëren we een zinvolle wereld?

Door projecten na te streven die binnen onze levensmissie passen, door gelijkheid en vrijheid voor iedereen mogelijk te maken en door een gemeenschap te creëren. Hoe ervaren wij echter wat onze levensmissie is? Om dat te weten, moet u de juiste vragen stellen:

 • Waar ben ik goed in?
  Iedereen blinkt in iets uit en vaak is dat voor ons zo vanzelfsprekend dat we verbaasd zijn als anderen er met ons over praten: je krijgt echt alles verkocht, je kunt ingewikkelde dingen echt eenvoudig uitleggen, je bent geboren om conflicten op te lossen …
 • Welke zorgvuldig vergaarde wijsheid kan ik delen met anderen?
  Vaak zijn problemen en moeilijkheden net een gouden kans om onze sterkste eigenschappen te ontwikkelen. Ze geven bovendien een diepere dimensie aan ons zijn.
 • Wat raakt me?
  Belangrijk voor een zinvol leven is het aanspreken van uw emoties. Het is immers niet de kennis die ons laat handelen. Richt u op datgene wat een emotionele reactie bij u veroorzaakt: creatieve uiting, droefheid, woede, medelijden enz.
 • Waar blink ik in uit?
  Doe niet enkel dingen die gewoon goed zijn maar spits u toe op dingen waar u echt in uitblinkt. Zoals problemen waar u unieke oplossingen voor kunt aanreiken, personen die u het beste kunt helpen, behoeftes die u perfect kunt invullen…

Het (financiële) verstand of het hart volgen? Ideaal gezien zouden we beide moeten kunnen verenigen … Hiervoor is wel moed en doorzettingsvermogen nodig maar als u daarin slaagt, gaat u niet onopgemerkt door het leven!

Bron: Forbes
Article

22.02.2017

Maatschappelijk Verantwoord Investeren zit in de lift

De studie ‘Duurzaam Sparen en Beleggen in België’, gemaakt in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen, toont dit aan.

Wie maatschappelijk verantwoord investeert, kijkt niet uitsluitend naar het financieel aspect maar vindt het even belangrijk hoe bedrijven, landen en instellingen presteren op sociaal en maatschappelijk gebied, het vlak van milieu en deugdelijk bestuur. Het rapport beschrijft de evolutie van duurzaam beleggen en duurzaam sparen bij gezinnen in België.

Steeds meer duurzaam belegde kapitalen

Eind 2015 telde België 280 duurzame beleggingsproducten, een daling met 22 tegenover de voorgaande peiling. Desondanks groeide in 2015 het volume aan duurzaam belegde kapitalen. Het totaal belegd vermogen bij private bankers bedroeg meer dan 2,5 miljard EUR. En met bijna 23% marktaandeel is BNP Paribas IP nu de grootste speler op de Belgische MVI-markt, zo blijkt uit het rapport. 

Grootste aanbod

“Bij BNP Paribas Fortis is het engagement voor Corporate Social Responsibility (CSR) een van de prioriteiten, zegt Philip Mol, Deputy Director CSR & Public Affairs.

De bank paste heel haar organisatie en haar werking aan om haar doelstellingen op dat gebied te concretiseren op alle niveaus. CSR is belangrijk voor alle medewerkers en alle businesses zijn erbij betrokken.

Omdat steeds meer klanten vragen naar maatschappelijk verantwoorde producten, hebben we in de eerste plaats het gamma van producten en diensten voor particuliere klanten en institutionele beleggers verruimd. De vraag naar maatschappelijk verantwoorde beleggingen wint jaar na jaar aan belang en de bank past haar aanbod dus voortdurend aan. Wat we vroeger als een niche beschouwden, wordt nu de standaard."

Meer weten?

Raadpleeg het rapport 'Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2015' .

Lees meer over de CSR-strategie van BNP Paribas Fortis en de duurzame benadering van Private Banking

Article

27.10.2017

Duurzame investeringen overtreffen de verwachtingen

De belangrijkste Belgische financiële spelers zagen de duurzame activa de afgelopen drie jaar stijgen met 72%. Een analyse.

De kranten L'Écho en De Tijd peilden in een enquête naar het aandeel van de duurzaam geïnvesteerde vermogensactiva in ons land. De resultaten overstijgen de verwachtingen. Met de verstrenging van de wet en het succes van passief investeren komt dit zeker niet als een totale verrassing. Een kleine kanttekening toch: er bestaat geen officiële en algemene definitie van een ‘duurzame investering’. De trend is echter overduidelijk.

Hoewel de definitie van duurzame investeringen niet vastligt, lijkt de collectieve interpretatie wel gedeeld te worden. Zo heeft men het over ‘sociaal verantwoord investeren’ als er naast de traditionele financiële criteria ook normen gelden m.b.t. milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ook wel ESG-criteria genoemd). Twee benaderingen tekenen zich daarbij af: multisectorieel ‘best-in-class’ (verschillende economische sectoren met een erg grote impact) en thematisch (specifieke spelers in de economie). In 2015 sloot BNP Paribas Fortis Private Banking op dat vlak een partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.

Investeringen geboost door millenials en vrouwen

Bepaalde spelers op de Belgische markt zijn heuse specialisten geworden in duurzaam investeren. Zo is er Candriam dat 28 miljard euro sociaal verantwoord wist te investeren. Goed voor 26% van alle beheerde activa (tegenover 22% amper drie jaar geleden). Hetzelfde geldt voor BNP Paribas Asset Management dat 28 miljard euro belegde in duurzame assets (5% van alle activa), maar hier was de helft van de activa wel in handen van particulieren.

Minder verwonderlijk, maar wel van belang: de bedragen die Belgische particulieren en bedrijven investeren in duurzame activa worden zowel door de millenials (jonge volwassenen) als door vrouwen geboost. BNP Paribas laat ook weten dat de duurzame activa bij de particulieren alleen met 31% gestegen zijn tijdens de eerste zes maanden van 2017.

Article

15.11.2017

ESG: Grote verwachtingen

De BNP Paribas ESG Global Survey 2017 kijkt naar de relatie tussen vermogensbezitters en -beheerders en de manier waarop ESG-criteria overal ter wereld doorbreken.

Wat staat vermogensbezitters en vermogensbeheerders te wachten? ESG-integratie (Environmental, Social & Governance) betekent dat in financiële analyses en beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met ESG-factoren om beleggingsopbrengsten te verbeteren en risico's te beperken. Vermogensbeheerders en -bezitters zijn van plan om hun beleggingen in op ESG gebaseerde strategieën de komende twee jaar te verdubbelen, maar vermogensbeheerders zijn bezorgd over de kosten van de integratie van ESG-factoren.

Onze ESG Global Survey 2017 is gebaseerd op een wereldwijde enquête bij 461 vermogensbezitters en -beheerders, gehouden tussen februari en april 2017. De survey gaat nader in op de relatie tussen vermogensbezitters en vermogensbeheerders, de manier waarop obstakels voor ESG veranderen en de verschillende activiteitenpatronen die overal ter wereld verschijnen.

Volgens het rapport integreert 79% van de ondervraagden ESG-factoren, hetzij in de manier waarop ze – als vermogensbezitters – beleggen, hetzij in de producten die ze – als vermogensbeheerders – aanbieden. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de vermogensbezitters die ESG integreren 25% of minder heeft belegd in specifieke ESG-strategieën, maar van plan is om dit in de komende twee jaar te verhogen tot 50% of meer. En 40% van de vermogensbeheerders die ESG integreren, biedt 25% of minder van hun fondsen aan als ESG of als verantwoorde beleggingsfondsen. Dit cijfer zal in de komende twee jaar waarschijnlijk aanzienlijk stijgen, aangezien meer dan de helft (54%) binnen twee jaar 50% of meer van zijn fondsen als ESG-producten wil gaan aanbieden.

Uitdagingen: de capaciteitskloof

 De voornaamste uitdagingen: om ESG-data te verkrijgen en te analyseren, hebben vermogensbeheerders en -bezitters nieuwe tools, middelen en vaardigheden nodig.

Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de ondervraagden (64% van vermogensbezitters en 47% van vermogensbeheerders) bezorgd is dat een gebrek aan robuuste gegevens een hindernis kan zijn om ESG meer te integreren, maar dit cijfer daalt binnen twee jaar tot 15% (22% van vermogensbezitters en 8% van vermogensbeheerders).

Een gebrek aan geavanceerde analyses is voor beide groepen ook een belangrijke zorg. Bijna een kwart (23%) ziet dit als een toekomstig obstakel en stelt voor om te investeren in technologie en specialisten. Hoewel de sector verwacht om binnen de twee jaar gegevens doeltreffend te verzamelen, zal het een uitdaging blijven om ook daadwerkelijk conclusies uit die gegevens te trekken. Hiervoor zal men beroep moeten doen op ‘smart data’-deskundigen en ESG-specialisten.

Vermogensbeheerders: zorgen over kosten en producten

Nieuwe middelen opbouwen vereist investeringen, en vermogensbeheerders zijn bezorgd dat de kosten zullen oplopen. Gevraagd naar hun mening over wat hen belet om ESG meer te integreren in hun beleggingsportefeuilles, vermeldt 31% van de vermogensbeheerders de kosten als hun grootste uitdaging voor de komende twee jaar. Ook is dit de toekomstige hindernis die door de respondenten het meest werd aangehaald.

28% van de vermogensbeheerders vreest niet te kunnen voldoen aan de productbehoeften van vermogensbezitters met betrekking tot ESG. Hetzelfde aantal verwacht dat dit binnen twee jaar een probleem zal worden.

Alternatieve activaklassen die steeds meer 'ESG-bewust' worden

In het onderzoek werd ook een geplande verschuiving in de ESG-allocatie naar alternatieve activa in de komende twee jaar geconstateerd. Vermogensbeheerders en -bezitters verwachten dat hun beleggingen in alternatieve ESG-activa, zoals hedgefondsen, infrastructuur, vastgoed en private equity & debt, binnen twee jaar met 20% zal toenemen. De ESG-allocatie bij beursgenoteerde ondernemingen (public equity) in ontwikkelde markten daarentegen – die nu goed is voor ongeveer de helft van de ESG-allocatie – zal naar verwachting in dezelfde periode met 26% dalen.

In de hele beleggingssector en wereldwijd wordt inmiddels duidelijk erkend dat ESG-factoren van cruciaal belang zijn, niet alleen voor overheden, toezichthouders en institutionele beleggers, maar uiteindelijk ook voor vermogensbeheerders die hun fiduciaire taken willen nakomen en aan de vraag van beleggers willen voldoen.

Article

17.11.2017

Naar een open en inclusief commercieel systeem, ook voor kmo’s!

Hoe kunnen kmo’s zich aanpassen aan de nieuwe manieren van geglobaliseerd zakendoen? Het thema werd aangekaart tijdens het openbaar forum van de WTO. Een samenvatting.

Nu de economische factoren – vooral voor de eurozone met een daling van de rentevoeten, de koers van de euro en de olieprijzen – een duurzaam herstel mogelijk maakt, rijst de vraag naar het inclusieve karakter van de groei.

“De inclusieve economie is niet alleen een kwestie van geld”, zo lezen we in een project van de groep BNP Paribas. “Het is de moeilijke maar vruchtbare ontmoeting tussen de handelsproblematiek van het bedrijf en het streven naar de vermindering van de armoede. ”

Waarom een inclusieve economie?

In de groeilanden bestaat het doel er voornamelijk in om een breder deel van de bevolking toegang te verzekeren tot de voordelen van de vooruitgang. Of het nu gaat om uitrusting, basisinfrastructuur (verlichting, toegang tot water) of om diensten (telefonie, online opleidingen), bedrijven moeten nadenken over een aangepast model dat rentabiliteit en sociaal welzijn verenigt in een logica van gedeelde waardecreatie.

China bijvoorbeeld besteedt veel aandacht aan deze problematiek en denkt grondig na over het onderwerp in samenwerking met de grote internationale organisaties. Op de zogeheten mature markten komt dat vaak neer op de ontwikkeling van nieuwe producten in een vernieuwingslogica van de aankopen. Zo is e-commerce een belangrijke ontwikkelingstool geworden. Het overleg tijdens de debatten van de WTO ging over de veralgemening van de praktijken, met name in kmo’s.

Welke plaats is er weggelegd voor kmo’s?

Wereldwijd maken ze 95% van de bedrijven uit en zijn ze samen goed voor 85% van de tewerkstelling. Ze beschikken met andere woorden over het perfecte profiel om een sleutelrol te spelen in een meer open en inclusief systeem. Een doelstelling die enkel haalbaar is – zo luidt een andere conclusie van het forum – met de hulp van de overheid die hierin een mogelijkheid moet zien om banen en maatschappelijke waarde te creëren, aangezien de verloningsniveaus er vaak hoger liggen.

U kunt de conclusies van de debatten raadplegen op de site WTO.org (momenteel enkel in het Engels).

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

The Label Key Captcha not found

captcha
The Label Key PrivacyNoticePart1 not found The Label Key PrivacyNoticeLinkTxt not found The Label Key PrivacyNoticePart2 not found

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top