Article

01.03.2016

Het fiscale regime van de bedrijfswagen doorgelicht

Sinds 2012 wordt het voordeel van alle aard "bedrijfswagen" berekend door een CO2-coëfficiënt toe te passen op de cataloguswaarde van de wagen in kwestie.

Wat wordt verstaan onder cataloguswaarde?

De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw. Eventuele kortingen, verminderingen of ristorno’s die werden bekomen mogen niet in mindering worden gebracht van deze waarde voor de berekening van het voordeel.

De CO2-coëfficiënt

Het voordeel van alle aard hangt ook af van de CO2-waarde van het voertuig. De ficus hanteert hiervoor een basispercentage van 5,5 %. Dat percentage wordt toegepast op 6/7de van de cataloguswaarde.

De theoretische formule wordt: 6/7 van de cataloguswaarde x 5,5%

Bonus of malus

Tot zover de theorie. De overheid wil het gebruik van milieuvriendelijke wagens immers aanmoedigen.  Zuinige karretjes krijgen daarom een korting op het  basispercentage. De fiscus maakt daarvoor gebruik van een referentie-uitstoot: 89 gram/kilometer voor dieselwagens, 107 gram/kilometer voor benzinewagens. Groene autootjes met een lagere CO2-uitstoot krijgen voor elke gram die ze minder uitstoten een “korting” van 0,1% op het basistarief. Het omgekeerde is ook waar: auto’s die meer CO2 uitstoten krijgen een verhoging opgelegd. Opgelet: de aanpassingen van het basispercentage zijn begrensd. De verlaging is beperkt tot minimaal 4%, de verhoging kan oplopen tot maximaal 18%

 • In de praktijk geldt voor dieselwagens volgende formule:
  [cataloguswaarde x (5,5% + (0,1% x (CO2 - 89)))] x 6/7

 • Voor wagens op benzine, lpg en aardgas wordt dat:
  [cataloguswaarde x (5,5% + (0,1% x (CO2 - 107)))] x 6/7

Degressiviteit verzacht de fiscale pil

Op deze cataloguswaarde wordt nog een correctiecoëfficiënt afhankelijk van de ouderdom van de wagen.

De fiscus besloot bij een eerste bijsturing van het fiscale regime om rekening te houden met de waardevermindering van het voertuig naarmate het ouder wordt. Dat gebeurt door een degressiviteit van 6% per jaar leeftijd sinds de eerste inschrijving.

Concreet betekent dit dat het voordeel van alle aard van het voertuig:

 • van 0 tot 12 maanden voor 100% wordt aangerekend
 • van 13 tot 24 maanden voor 94% wordt aangerekend
 • van 25 tot 36 maanden voor 88% wordt aangerekend
 • van 37 tot 48 maanden voor 82% wordt aangerekend
 • van 49 tot 60 maanden voor 76% wordt aangerekend
 • vanaf 61 maanden voor 70% wordt aangerekend, waarbij 70% de absolute ondergrens is.

Het voordeel van alle aard wordt toegevoegd aan de belastbare bruto-bezoldiging van de werknemer. Indien de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de wagen, dan wordt die bijdrage in mindering gebracht van het bedrag van het voordeel.

Voordeel van alle aard in de personenbelasting

 • BMW 318d voor het eerst ingeschreven in 2016, met een cataloguswaarde van 32.550€ en een CO² uitstoot van 106 gr. Voor 2016 bedraagt het belastbaar voordeel van alle aard, berekend op basis van de CO² uitstoot en de catalogusprijs 2.008,80€ (32.550 x 6/7 x ((106-89) x 0,1) + 5,5%).
   
 • BMW X5 3.0d voor het eerst ingeschreven in 2016, met een cataloguswaarde van 61.750€ en een CO² uitstoot van 156gr. Voor 2016 bedraagt het belastbaar voordeel van alle aard, berekend op basis van de CO² uitstoot en de catalogusprijs 6.457,29€ (61.750 x 6/7 x ((156-89) x 0,1) + 5,5%).

Fiscale aftrekbaarheid van de wagen in de vennootschapsbelasting

Voor de BMW 318d uit de voorbeelden hierboven zou het niet-aftrekbare bedrag stijgen met 341,50€ (2.008,80 x 17%). Dit betekent een extra belasting in de vennootschap van 116,07€. Voor de BMW X5 zou de stijging 1.097,74€ (6.457,29 x 17%) bedragen wat overeenkomt met een extra belasting in de vennootschap van 373,12€.

En de kilometervergoeding?

Een werknemer die niet over een bedrijfswagen beschikt, maar zijn persoonlijke wagen gebruikt voor professionele verplaatsingen en daarvoor een vergoeding ontvangt van zijn werkgever, hoeft deze vergoeding niet in zijn personenbelasting in te brengen, op voorwaarde dat daarbij door de werkgever een terugbetaling van 0,3412 euro/km EUR/km wordt gehanteerd (voor de periode 01/07/2015 - 30/06/2016). Als u een hogere kilometervergoeding betaalt, moet dat verantwoord kunnen worden tegenover de fiscus, omdat die anders het excedent als loon zal belasten.

Voordeel van alle aard en de verworpen uitgaven

De belasting op de bedrijfswagen is verdeeld tussen de werknemers en de werkgevers. Als een vennootschap het voordeel toekent, moet ze immers 17% van het voordeel opnemen in de verworpen uitgaven. In de verworpen uitgaven komt dus: 17% x 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage.

Belangrijk is wel dat de vennootschap in alle gevallen belasting zal betalen op het voordeel van alle aard. Op het bedrag dat in de verworpen uitgaven terechtkomt, mogen immers geen aftrekken worden toegepast. Dit bedrag vormt dus altijd de minimale belastbare grondslag.

Deze opname in de verworpen uitgaven komt bovenop de bestaande aftrekbeperking van autokosten. Het voordeel van alle aard mag wel nog steeds in mindering worden gebracht van de niet-aftrekbare autokosten

Article

10.02.2021

Wat met de mobiliteit na de coronacrisis?

De gezondheids- en economische crisis heeft alle sectoren in al hun aspecten getroffen. Onder meer de mobiliteit, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

De mobiliteit evolueert elke dag. En deze evolutie is met de coronacrisis in een hogere versnelling geraakt. Heel wat mensen werden geïsoleerd en telewerken werd de norm in een groot deel van de wereld.

De coronacrisis heeft de bezorgdheden op het vlak van transport veranderd

Vanaf nu verplaatsen we ons niet langer op dezelfde manier. En onze bekommernissen zijn ook niet meer dezelfde. Volgens een rapport van BCG Consulting zijn de fysieke afstand en de netheid van het voertuig het belangrijkst voor respectievelijk 41 en 39% van de respondenten wanneer ze een transportmiddel moeten kiezen. Er is ook het fenomeen van de pre- en postcoronamobiliteit, aangezien de respondenten nu meer dan vóór de crisis geneigd zijn om te voet te gaan of hun eigen fiets, scooter of wagen te gebruiken.

Duurzame en alternatieve mobiliteit in de komende jaren

Het is niet zo dat de mobiliteit gewacht heeft op de coronacrisis om te evolueren. Het aandeel milieuvriendelijke voertuigen zal blijven toenemen, steeds volgens dezelfde verhouding. Tegen 2035 zullen de elektrische auto's meer dan 35% uitmaken van het aandeel nieuwe voertuigen en zal elektriciteit wereldwijd de overheersende aandrijfkracht zijn. Het aandeel zelfrijdende wagens zal ook toenemen, met 10% voertuigen van niveau 4 (die zich bijvoorbeeld zonder bestuurder kunnen verplaatsen) en 65% van niveau 2 of hoger.

Mobiliteit op maat van de werknemers, vanaf nu

De toekomst van de mobiliteit speelt ook vandaag al, met name voor de ondernemingen en de zelfstandigen. De noodzaak aan alternatieve verplaatsingsmiddelen is niet alleen voelbaar bij particulieren maar ook bij werknemers. Er is geen enkel vervoermiddel meer dat bij elke situatie past, maar we hebben wel een waaier aan mogelijkheden, afhankelijk van de behoefte van het moment. Elektrische wagens, hybride wagens, elektrische fietsen, een abonnement voor het openbaar vervoer, autodelen, leasing ...  Deze middelen kunnen verschillende vormen aannemen en bijvoorbeeld worden gecombineerd in een mobiliteitskaart. Voordelig voor de medewerkers en managers van een onderneming, maar ook voor de samenleving zelf dankzij de kostenbesparing, de optimalisatie en het beheer van het wagenpark.

Meer weten over duurzame en alternatieve mobiliteit voor u en uw medewerkers?
Ontdek onze mobiliteitsoplossingen op maat
Article

28.01.2021

Op weg naar alternatieve mobiliteit

In een hedendaags verantwoord vlootbeheer staat duurzaamheid centraal. We helpen u uw ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te bepalen en waar te maken.

Samen verlagen we de ecologische voetafdruk van uw bedrijf, verbeteren we de mobiliteit van uw werknemers en geven we uw inspanningen een centrale plaats in de toegevoegde waarde van uw bedrijf. Kortom, we zetten in op een alternatief mobiliteitsbeleid.

Energietransitie

We helpen u om over te schakelen op alternatieve mobiliteit en nieuwe technologieën die uw ecologische voetafdruk verlagen. Onze SMaRT-benadering garandeert de beste energiemix in uw wagenpark, afgestemd op uw strategie en bestuurdersprofielen.

Alternatieve mobiliteit vergt nieuwe technologieën die hand in hand moeten gaan met nieuwe infrastructuren. Daarom bieden we niet alleen elektrische auto’s aan, maar ook de bijpassende oplaadoplossing. Via onze geïntegreerde dienstverlening bepalen we hoeveel oplaadpunten u nodig hebt, installeren we ze en beheren we het gebruik op het werk en bij de bestuurders thuis.

Zachte mobiliteit

Mobiliteitsbeheer houdt tegenwoordig meer in dan auto's of bestelwagens. Een 360°-benadering dringt zich op. Samen met u bepalen we uw mobiliteitsstrategie en -behoeften. Een groenere auto is maar een van de mogelijkheden. Met verschillende mobiliteitsbeheeroplossingen zoals de Mobility Card en alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals fietsleasing, inspireren we u tot een flexibeler aanbod binnen uw organisatie.

Werknemers staan centraal

Als u de werknemers centraal zet, staat u sterker om bekwame medewerkers te vinden, tevreden te stellen en te behouden. Ga een stap verder dan een alternatieve mobiliteitsoplossing: neem hun veiligheid ter harte en laat hen een actieve rol spelen in het verwezenlijken van uw duurzame doelstellingen. Vertrouw op ons om hun veiligheid te verbeteren en nieuwe technologieën te integreren.

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.
Article

27.01.2021

Mobiliteit, meer dan vier wielen

BNP Paribas Fortis biedt volledige mobiliteitsoplossingen aan. Soms is een vloot met alleen maar vierwielers niet genoeg voor uw mobiliteitsbehoeften.

Als betrouwbare partner kunnen wij u helpen bij elke stap – of pedaaltrap – in uw mobiliteitstraject.

Mobiliteitsanalyse en advies

Onze mobiliteitsmanagers kunnen samen met u en uw relatiebeheerder een toekomstgerichte mobiliteitsstrategie opstellen.

Eerst luisteren we naar u: wij willen uw behoeften en bekommernissen op het gebied van mobiliteit begrijpen. Dit is het vertrekpunt om tot de beste mobiliteitsoplossing voor u en uw bedrijf te komen. Wij bouwen daarbij verder op onze expertise, maar houden uiteraard ook rekening met het specifieke wettelijke en fiscale ecosysteem in België.

Nieuwe mobiliteitsoplossingen

Naast full service leasing bieden wij u ons core product aan, waarmee u toegang krijgt tot ons volledige mobiliteitsaanbod, een breed scala aan basisdiensten en diensten met toegevoegde waarde, zoals autodelen, carpoolbeheer, fietsleasing en mobiliteitskaarten. Alle mobiliteitsoplossingen en verwante diensten zoals parkeren, elektrisch opladen, brandstof, tol en carwash liggen binnen handbereik.

Beheer van uw mobiliteitsbudget

Wij helpen u en geven advies over de implementatie van het federale mobiliteitsbudget in uw bedrijf. Als dat te beperkt is voor uw specifieke behoeften en doelstellingen, kunnen we, zoals we al deden voor een aantal klanten, een gepersonaliseerde mobiliteitsbudgetoplossing ontwikkelen om uw mobiliteitskosten te beheren in lijn met het wettelijk kader.

We implementeerden al enkele kostenneutrale oplossingen op maat, waarmee onze klanten leasewagens kunnen combineren met leasefietsen of alternatieve mobiliteitsoplossingen. Het bedrijf haalt zo zijn doelstellingen terwijl het zijn verplichtingen en beloften nakomt.

Die doelstellingen kunnen gaan van een ambitieuze CO2-agenda tot een concurrerend aanbod in de talentenoorlog of een oplossing voor het gebrek aan parkeerplaatsen.

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.
Article

27.01.2021

Kies voor Car Sharing zonder administratieve rompslomp

Autodelen is een kostenefficiënte oplossing voor uw bedrijf, ook binnen de anderhalvemeter-samenleving. Ons online reserveringssysteem garandeert bovendien een optimale bezettingsgraad.

Ook is het gemakkelijk om de hygiëne te waarborgen doordat de eigen smartphone de sleutel is tot de auto en omdat er richtlijnen zijn voor het desinfecteren van de auto na gebruik. Daarnaast is er door de rittenadministratie per gebruiker, in geval van besmetting of ziekte, exact te achterhalen wie met de auto heeft gereden.

Wat is Car Sharing?

Met Car Sharing geven we het concept carpoolen een nieuwe dimensie. U beheert uw corporate Car Sharing nu via een slim online platform en een innovatieve app. U hoeft niet langer sleutels te overhandigen, want de gebruikers openen, starten en sluiten hun auto’s via de Car Sharing-app. Car Sharing is een mooi voorbeeld van slim delen en van flexibele, duurzame mobiliteit. U als werkgever stelt auto’s ter beschikking en beslist welke werknemers ze mogen gebruiken.

Hoe werkt Car Sharing?

Online reserveren

Met Car Sharing kunt u altijd en overal een auto reserveren. We ontwikkelden een intuïtief online reserveringssysteem en een gratis Car Sharing-app voor Android en iOS. Met uw pc of smartphone reserveert u dus in een handomdraai.

U opent, start en sluit de auto via de app. Sleutels overhandigen is met andere woorden verleden tijd. Geen smartphone? We geven u een chipkaart.

Weg met papierwerk

De app zorgt er ook voor dat alle gegevens zorgvuldig worden bijgehouden. De kilometerstand en het brandstofverbruik worden automatisch geregistreerd na elke rit. En in geval van schade kan de betrokken gebruiker die snel en nauwkeurig melden via de app.

Meer informatie nodig? Praat er zeker over met uw relatiebeheerder of neem contact met ons op via dit formulier.
Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top