Article

15.05.2017

Duurzame logistiek

Boordsoftware, zelfrijdende vrachtwagens, drones, afvalboten, big data, ... de innovatie staat niet stil. Wat zijn inspirerende voorbeelden? Interview met Sabine Limbourg, professor aan de HEC Management School van de Luikse universiteit.

Het Horizon 2020-programma draait op volle toeren. Met dit subsidieprogramma wil de EU onder andere de transportwereld innoveren. Hoewel we zeker nog niet op het peil staan van sommige sterk innoverende landen, wordt België op logistiek vlak toch meermaals geroemd om zijn uitstekende ligging, wegennet, waterwegen, havens en concurrentiepolen. Een mooi bewijs daarvan: de nieuwe distributiecentra die in ons land worden gebouwd.

HEC - ULiège, waarmee BNP Paribas Fortis samenwerkt in het kader van een onderzoekspartnership – wijdt zich onder andere aan onderzoek naar betere en vooral duurzamere logistieke oplossingen. We hadden er een gesprek over met Sabine Limbourg, professor in logistiek. Zij geeft ons een stand van zaken over haar onderzoek naar vernieuwende ideeën.

Hoe zit het met het wegverkeer, dat toch zwaar onder vuur ligt?

Het sterk vervuilende wegtransport blijft domineren. "Met het transport over het water of per spoor geraak je niet overal in ons land. Daarom is een zekere 'multimodaliteit' met het wegverkeer nodig", legt Sabine Limbourg uit. "De uitdaging bestaat erin de kosten voor het overladen te compenseren met lagere kosten voor het trein- of watertransport. De ideale oplossing – waar we naartoe werken dankzij de 'synchromodaliteit' met behulp van software – bestaat erin om op elk moment de beste vervoerswijze te kiezen in functie van de operationele omstandigheden en/of de eisen van de klant. Die is bereid te betalen voor betrouwbaarheid, omdat exacte leveringstijden hem helpen bij de productieplanning." Een goed voorbeeld van digitalisering is de software 'Smart Port' die de haven van Hamburg heeft ontwikkeld om alle betrokkenen continu realtime-informatie te verschaffen.

Impact op steden beperken

Het stedelijk vrachtvervoer is goed voor 20 procent van alle verkeer. Om dat af te bouwen en milieuvriendelijker te maken, testen bepaalde steden al diverse oplossingen voor stadslogistiek:

  • lage-emissiezones zoals in Antwerpen en binnenkort ook in Brussel: die zijn alleen toegankelijk voor voertuigen die minder verontreinigde stoffen uitstoten en geven voorrang aan vrachtwagens die worden aangedreven met waterstof, of deels of volledig met elektriciteit. Elektrische voertuigen rijden geruisloos en maken erg vroege of late leveringen mogelijk. Maar zijn ze wel echt schoon? In Noorwegen wel, want daar wordt de elektriciteit geproduceerd in waterkrachtcentrales. Dat is echter niet het geval in alle landen;
  • elektrische lichters die bier leveren en afval ophalen in Utrecht;
  • lichte aanhangwagens die worden getrokken door golfkarretjes;
  • modulaire 'treintjes' (op wielen): ze zijn 16 m lang en 1,25 m breed en zijn perfect voor de smalle straten van Utrecht en Amsterdam. "De aanhangwagens met zonnepanelen kunnen ook overal op het traject worden losgekoppeld. Ze blijven dan net lang genoeg bij de klant voor het laden en lossen, en om de batterij te herladen. De opgeladen wagentjes voorzien dan het terugvervoer van energie. Zo winnen we de tijd die nodig is voor het volledig opladen," vertelt Sabine Limbourg;

  • stedelijke consolidatiecentra die de stromen van de verschillende transporteurs met bestemmingen in de stad groeperen. "Voor een vrachtwagen die voor meer dan 90% beladen van punt a naar punt b rijdt, is zo’n consolidatiecentrum weliswaar minder interessant."

Big data in de logistiek

De Italiaanse stad Verona promoot een ecologische rijstijl door de voertuigen aan te sluiten op de verkeersinfrastructuur die dan bijvoorbeeld de status van verkeerslichten meldt. Ook de tracking van vrachtwagens is een middel om de bereikbaarheid via de weg te verbeteren en de gevolgen voor het milieu te verminderen. Sabine Limbourg blijft echter nuchter: "Niet alle steden zijn aangepast. Er zijn een erg betrouwbare verbinding en software voor nodig." En hoe staat het met zelfrijdende voertuigen? De Rijselse metro rijdt al autonoom, maar dat is natuurlijk een gesloten systeem dat beter in kaart te brengen is en waar knelpunten snel zichtbaar worden. Voor testen op de openbare weg moeten we naar bepaalde staten in de VS. Onze federale minister voor mobiliteit, François Bellot, wil echter dat België een vooraanstaande rol gaat spelen in dit domein. Wordt dus vervolgd ...

De professor van HEC Liège-ULiège ziet ook nog een ander fenomeen opduiken: de 'Uberisatie' van het goederenverkeer. Particulieren kunnen vandaag de dag met goede routesoftware probleemloos pakjes leveren op hun traject naar en van het werk. Zo vermijden we lege terugkerende vrachtwagens op de weg. Maar welke gevolgen heeft dat voor de professionele vervoerders? In Italië bijvoorbeeld is Uber sinds april 2017 verboden om de taxichauffeurs te beschermen. Een tegenaanval liet niet lang op zich wachten.

Trajectoptimalisatie

In het kader van haar operationeel onderzoek wil HEC Liège-ULiège ook de rondes van transporteurs optimaliseren met geconnecteerde digitale hulpmiddelen om de tijd voor distributie te beperken en de kosten en CO2-uitstoot te verlagen. Sabine Limbourg benadrukt: "Alles hangt af van het type transport. Elektrische voertuigen hebben ook hun beperkingen: de rondes verlopen niet noodzakelijk altijd in dezelfde volgorde omdat je rekening moet houden met de batterijstatus en laadbeurten onderweg. Wij houden in ons onderzoek ook rekening met de lege terugritten en raden aan om langs pakjesautomaten in de stad te rijden die zijn uitgerust met lockers waar klanten hun pakjes kunnen afhalen, of om de rondes te delen", voegt ze toe. Ze raadt ook aan de voordelen van een dergelijke samenwerking goed te onderzoeken en te becijferen op diverse vlakken: first in-first out, winstverdeling, deelleveringen, vergoeding voor late leveringen enz.

Logistiek alleen voor de grote spelers?

Voor Sabine Limbourg kan logistiek ook een nichemarkt zijn. Als bewijs haalt ze de biologistiek aan, die al meerdere jaren wordt ondersteund door onder andere de concurrentiepool ‘Logistics in Wallonia’ en die om gespecialiseerde logistieke oplossingen vraagt, zoals temperatuurgecontroleerd of steriel vervoer voor vaccins. Onderaanneming is ook een mogelijkheid: kleine lokale spelers die op de hoogte zijn van de stedelijke beperkingen – Gent verplicht bijvoorbeeld om opnieuw de ring op te rijden tussen twee leveringspunten in de stad – kunnen voor de grote spelers het centrum bedienen met lichte vrachtvoertuigen.

En wanneer mogen we ons in België verwachten aan drones die vanuit bestelwagens met open dak opstijgen om pakjes te gaan leveren? Luchtverkeersleider voor drones, een job van de toekomst?

Bron: HEC Liège-ULiège
Article

10.02.2021

Wat met de mobiliteit na de coronacrisis?

De gezondheids- en economische crisis heeft alle sectoren in al hun aspecten getroffen. Onder meer de mobiliteit, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

De mobiliteit evolueert elke dag. En deze evolutie is met de coronacrisis in een hogere versnelling geraakt. Heel wat mensen werden geïsoleerd en telewerken werd de norm in een groot deel van de wereld.

De coronacrisis heeft de bezorgdheden op het vlak van transport veranderd

Vanaf nu verplaatsen we ons niet langer op dezelfde manier. En onze bekommernissen zijn ook niet meer dezelfde. Volgens een rapport van BCG Consulting zijn de fysieke afstand en de netheid van het voertuig het belangrijkst voor respectievelijk 41 en 39% van de respondenten wanneer ze een transportmiddel moeten kiezen. Er is ook het fenomeen van de pre- en postcoronamobiliteit, aangezien de respondenten nu meer dan vóór de crisis geneigd zijn om te voet te gaan of hun eigen fiets, scooter of wagen te gebruiken.

Duurzame en alternatieve mobiliteit in de komende jaren

Het is niet zo dat de mobiliteit gewacht heeft op de coronacrisis om te evolueren. Het aandeel milieuvriendelijke voertuigen zal blijven toenemen, steeds volgens dezelfde verhouding. Tegen 2035 zullen de elektrische auto's meer dan 35% uitmaken van het aandeel nieuwe voertuigen en zal elektriciteit wereldwijd de overheersende aandrijfkracht zijn. Het aandeel zelfrijdende wagens zal ook toenemen, met 10% voertuigen van niveau 4 (die zich bijvoorbeeld zonder bestuurder kunnen verplaatsen) en 65% van niveau 2 of hoger.

Mobiliteit op maat van de werknemers, vanaf nu

De toekomst van de mobiliteit speelt ook vandaag al, met name voor de ondernemingen en de zelfstandigen. De noodzaak aan alternatieve verplaatsingsmiddelen is niet alleen voelbaar bij particulieren maar ook bij werknemers. Er is geen enkel vervoermiddel meer dat bij elke situatie past, maar we hebben wel een waaier aan mogelijkheden, afhankelijk van de behoefte van het moment. Elektrische wagens, hybride wagens, elektrische fietsen, een abonnement voor het openbaar vervoer, autodelen, leasing ...  Deze middelen kunnen verschillende vormen aannemen en bijvoorbeeld worden gecombineerd in een mobiliteitskaart. Voordelig voor de medewerkers en managers van een onderneming, maar ook voor de samenleving zelf dankzij de kostenbesparing, de optimalisatie en het beheer van het wagenpark.

Meer weten over duurzame en alternatieve mobiliteit voor u en uw medewerkers?
Ontdek onze mobiliteitsoplossingen op maat
Article

28.01.2021

Op weg naar alternatieve mobiliteit

In een hedendaags verantwoord vlootbeheer staat duurzaamheid centraal. We helpen u uw ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te bepalen en waar te maken.

Samen verlagen we de ecologische voetafdruk van uw bedrijf, verbeteren we de mobiliteit van uw werknemers en geven we uw inspanningen een centrale plaats in de toegevoegde waarde van uw bedrijf. Kortom, we zetten in op een alternatief mobiliteitsbeleid.

Energietransitie

We helpen u om over te schakelen op alternatieve mobiliteit en nieuwe technologieën die uw ecologische voetafdruk verlagen. Onze SMaRT-benadering garandeert de beste energiemix in uw wagenpark, afgestemd op uw strategie en bestuurdersprofielen.

Alternatieve mobiliteit vergt nieuwe technologieën die hand in hand moeten gaan met nieuwe infrastructuren. Daarom bieden we niet alleen elektrische auto’s aan, maar ook de bijpassende oplaadoplossing. Via onze geïntegreerde dienstverlening bepalen we hoeveel oplaadpunten u nodig hebt, installeren we ze en beheren we het gebruik op het werk en bij de bestuurders thuis.

Zachte mobiliteit

Mobiliteitsbeheer houdt tegenwoordig meer in dan auto's of bestelwagens. Een 360°-benadering dringt zich op. Samen met u bepalen we uw mobiliteitsstrategie en -behoeften. Een groenere auto is maar een van de mogelijkheden. Met verschillende mobiliteitsbeheeroplossingen zoals de Mobility Card en alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals fietsleasing, inspireren we u tot een flexibeler aanbod binnen uw organisatie.

Werknemers staan centraal

Als u de werknemers centraal zet, staat u sterker om bekwame medewerkers te vinden, tevreden te stellen en te behouden. Ga een stap verder dan een alternatieve mobiliteitsoplossing: neem hun veiligheid ter harte en laat hen een actieve rol spelen in het verwezenlijken van uw duurzame doelstellingen. Vertrouw op ons om hun veiligheid te verbeteren en nieuwe technologieën te integreren.

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.
Article

27.01.2021

Mobiliteit, meer dan vier wielen

BNP Paribas Fortis biedt volledige mobiliteitsoplossingen aan. Soms is een vloot met alleen maar vierwielers niet genoeg voor uw mobiliteitsbehoeften.

Als betrouwbare partner kunnen wij u helpen bij elke stap – of pedaaltrap – in uw mobiliteitstraject.

Mobiliteitsanalyse en advies

Onze mobiliteitsmanagers kunnen samen met u en uw relatiebeheerder een toekomstgerichte mobiliteitsstrategie opstellen.

Eerst luisteren we naar u: wij willen uw behoeften en bekommernissen op het gebied van mobiliteit begrijpen. Dit is het vertrekpunt om tot de beste mobiliteitsoplossing voor u en uw bedrijf te komen. Wij bouwen daarbij verder op onze expertise, maar houden uiteraard ook rekening met het specifieke wettelijke en fiscale ecosysteem in België.

Nieuwe mobiliteitsoplossingen

Naast full service leasing bieden wij u ons core product aan, waarmee u toegang krijgt tot ons volledige mobiliteitsaanbod, een breed scala aan basisdiensten en diensten met toegevoegde waarde, zoals autodelen, carpoolbeheer, fietsleasing en mobiliteitskaarten. Alle mobiliteitsoplossingen en verwante diensten zoals parkeren, elektrisch opladen, brandstof, tol en carwash liggen binnen handbereik.

Beheer van uw mobiliteitsbudget

Wij helpen u en geven advies over de implementatie van het federale mobiliteitsbudget in uw bedrijf. Als dat te beperkt is voor uw specifieke behoeften en doelstellingen, kunnen we, zoals we al deden voor een aantal klanten, een gepersonaliseerde mobiliteitsbudgetoplossing ontwikkelen om uw mobiliteitskosten te beheren in lijn met het wettelijk kader.

We implementeerden al enkele kostenneutrale oplossingen op maat, waarmee onze klanten leasewagens kunnen combineren met leasefietsen of alternatieve mobiliteitsoplossingen. Het bedrijf haalt zo zijn doelstellingen terwijl het zijn verplichtingen en beloften nakomt.

Die doelstellingen kunnen gaan van een ambitieuze CO2-agenda tot een concurrerend aanbod in de talentenoorlog of een oplossing voor het gebrek aan parkeerplaatsen.

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.
Article

27.01.2021

Kies voor Car Sharing zonder administratieve rompslomp

Autodelen is een kostenefficiënte oplossing voor uw bedrijf, ook binnen de anderhalvemeter-samenleving. Ons online reserveringssysteem garandeert bovendien een optimale bezettingsgraad.

Ook is het gemakkelijk om de hygiëne te waarborgen doordat de eigen smartphone de sleutel is tot de auto en omdat er richtlijnen zijn voor het desinfecteren van de auto na gebruik. Daarnaast is er door de rittenadministratie per gebruiker, in geval van besmetting of ziekte, exact te achterhalen wie met de auto heeft gereden.

Wat is Car Sharing?

Met Car Sharing geven we het concept carpoolen een nieuwe dimensie. U beheert uw corporate Car Sharing nu via een slim online platform en een innovatieve app. U hoeft niet langer sleutels te overhandigen, want de gebruikers openen, starten en sluiten hun auto’s via de Car Sharing-app. Car Sharing is een mooi voorbeeld van slim delen en van flexibele, duurzame mobiliteit. U als werkgever stelt auto’s ter beschikking en beslist welke werknemers ze mogen gebruiken.

Hoe werkt Car Sharing?

Online reserveren

Met Car Sharing kunt u altijd en overal een auto reserveren. We ontwikkelden een intuïtief online reserveringssysteem en een gratis Car Sharing-app voor Android en iOS. Met uw pc of smartphone reserveert u dus in een handomdraai.

U opent, start en sluit de auto via de app. Sleutels overhandigen is met andere woorden verleden tijd. Geen smartphone? We geven u een chipkaart.

Weg met papierwerk

De app zorgt er ook voor dat alle gegevens zorgvuldig worden bijgehouden. De kilometerstand en het brandstofverbruik worden automatisch geregistreerd na elke rit. En in geval van schade kan de betrokken gebruiker die snel en nauwkeurig melden via de app.

Meer informatie nodig? Praat er zeker over met uw relatiebeheerder of neem contact met ons op via dit formulier.
Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top