Article

04.05.2018

Digitalisering zal Smart City inclusief maken

Door de grootschalige digitalisering van de steden van morgen ontstaat er stilaan een nieuw ecosysteem dat is gebaseerd op participatie. Digitale technologie biedt vandaag al tal van kansen om deel te nemen aan het stadsleven. In de toekomst zal deze rol van inclusiefactor nog versterken: de Smart City zal niemand in de kou laten staan.

Door de communicatiecapaciteit en -mogelijkheden tussen personen fors te verhogen, stuwt de digitale technologie de samenwerkingseconomie vooruit en stimuleert ze de vorming van een nieuw maatschappelijk model, dat minder op consumeren en meer op delen is gericht. De vrees dat de stad van morgen door de sterkere aanwezigheid van technologie zijn menselijk karakter zou verliezen, is onterecht. Het tegendeel is zelfs waar.

Onder meer op het gebied van onderwijs, burgerinitiatief, bijstand aan kansengroepen of ouderenzorg biedt de digitale technologie uitzicht op nieuwe oplossingen. Apps en platformen zijn uitgegroeid tot een ideaal middel om maatschappelijke innovatie en deelinitiatieven te stimuleren. Via doorgedreven digitalisering verbindt het Smart City-concept zo alle inwoners met elkaar. Om correct te werken en al haar beloften waar te maken, moet de Smart City bovendien nieuwe, meer inclusieve modellen omarmen. Nu al biedt de digitale technologie ontelbare kansen om de stad meer solidair te maken.

Deeleconomie

De waarde van de samenwerkingseconomie zou tegen 2025 570 miljardeuro bedragen.

De voorbije jaren is de ontwikkeling van de samenwerkingseconomie in een stroomversnelling geraakt. Vandaag heeft ze een plaats in alle bevolkingsgroepen. De digitale platformen hebben voor de ideale infrastructuur gezorgd om haar te laten uitgroeien tot een volwaardig economisch model. Door zich te positioneren als een parallelle economie en een alternatief voor de crisis, spreekt ze bovendien meer en meer mensen aan. Werk zoeken, diensten aanbieden, iets verkopen, ... het kan allemaal in enkele kliks. Economische disruptie door verbinding te maken met internet: nooit was het zo eenvoudig.

Als we de cijfers van het auditbureau PWC mogen geloven, is het zelfs booming business. De transacties van de samenwerkingseconomie zijn vandaag goed voor een totaalbedrag van 28 miljard euro, en volgens de laatste ramingen kan dat cijfer tussen dit en 2025 vertwintigvoudigen tot 570 miljard euro. Dit soort hallucinante cijfers zegt duidelijk iets over de groei van het verschijnsel. Start-ups hebben goed begrepen welke voordelen ze uit de 'nieuwe markt' kunnen halen en lanceren allerlei projecten, waardoor ze het samenwerkingsmodel nog verder aanmoedigen. Het sociale netwerk Smiile van de Franse verzekeraar MAIF bijvoorbeeld biedt zijn leden een hele reeks diensten aan: van carsharing tot groepsaankopen tot het delen van voorwerpen en competenties, allemaal uitgekiend op basis van nabijheid en ruil. Smiile heeft vandaag 340.000 leden en hoopt over enkele maanden aan een miljoen te geraken.

Pril begin
"Wij willen het puur virtuele aspect van sociale netwerken overstijgen en wijkbewoners de kans geven elkaar te ontmoeten en sociale banden te creëren."
David Rouxel, Oprichter van Smiile

Het baanbrekende sociale netwerk beperkt zich niet tot het bevorderen van contact tussen particulieren. Het is ook een integratieplatform voor start-ups en bedrijven uit de deeleconomie – Smiile sloot inmiddels partnerships met bijna 7.000 producenten en handelaars voor zijn aanbiedingen voor groepsaankopen, maar ook met ondernemingen als Koolicar om zijn leden een hoogwaardige service aan te bieden op het vlak van deelmobiliteit. Nog interessanter is dat de oprichter van Smiile, David Rouxel, ondertussen ook Smiile City aan het ontwikkelen is. Hij doet dat volgens hetzelfde model, maar dan gefocust op gemeenten, intercommunales en spelers uit de woningsector. Bedoeling is de dialoog tussen wijkbewoners te bevorderen en de communicatie rond specifieke problemen, zoals lokale mobiliteit, te vergemakkelijken door de informatie tijdig naar het bevoegde niveau te kanaliseren. Smiile City werd al uitgetest in verschillende ecowijken en wil een onmisbaar instrument worden voor Smart Cities.

In de steden van morgen zullen ook apps een belangrijke plaats krijgen. Enerzijds omdat ze nog makkelijker te gebruiken zullen zijn en ze nog meer mensen zullen bereiken dankzij hyperdigitalisering. Anderzijds vooral omdat ze een antwoord bieden op de ongerustheid over massale vernietiging van arbeidsplaatsen en de angst voor ontbering die leeft bij de laagst opgeleide werknemers.

Uitsluiting bestrijden

 Door digitalisering zal de Smart City kansarme groepen ook beter kunnen identificeren en kwantificeren. Het zal bovendien mogelijk worden om de levensomstandigheden van die groepen sterk te verbeteren dankzij een ecosysteem van toepassingen. Zo zullen mensen die zich in een situatie van uitsluiting bevinden een waaier aan specifieke 2.0-diensten aangeboden krijgen. Concreet voorbeeld: Brits informatica-ingenieur en startend ondernemer Alex Stephany richtte onlangs het platform Beam op, wat staat voor 'Be Amazing'. Doel is daklozen te helpen een nieuw leven te beginnen. Beam is een sociale crowdfundingwebsite die geld inzamelt zodat mensen een opleiding kunnen volgen of opnieuw gaan studeren met als doel weer werk te vinden. Beam werkt volgens hetzelfde systeem als alle andere jobcenters: iedere werkzoekende krijgt een beheerder toegewezen die zijn competenties en beroepswensen in kaart brengt en een opleidingsproject uitwerkt. Daarna wordt een budget vastgelegd waarin alle kosten zitten: huisvesting, voeding, transport. Vervolgens wordt de crowdfundingcampagne opgestart met een passende communicatie die gebruikmaakt van de sociale netwerken en de verzending van specifieke newsletters voor elk project. Er is ook nog een ander nuttig initiatief, dat een idee geeft van hoe de minstbedeelden in de toekomst kunnen worden geholpen via digitale technologie: het project Youth Homeless Databank. Dat werd in Engeland opgestart in 2016 en is bedoeld om nauwkeurige gegevens te verstrekken over jongeren die op straat leven, zodat ze efficiënter hulp krijgen van sociale diensten.

Met een toepassing die de gegevens van plaatselijke organisaties, liefdadigheidsinstellingen en woningaanbieders deelt, raken er meer details bekend over jongeren die in de marge van de maatschappij leven, hun precieze aantal, hun parcours en de plaats waar ze zich ophouden. Door die gegevens door te geven aan hulpverenigingen voor daklozen, speelt de Youth Homeless Databank vandaag een centrale rol in de hulpverlening voor die jongeren, het zoeken van huisvesting en hun re-integratie in de maatschappij. Digitalisering speelt hier een verbindende rol tussen instellingen en verenigingen om efficiënter te kunnen werken op het terrein.

De opmars van de deeleconomie en van solidariteit 2.0 illustreert wellicht gewoon welke sociale omwentelingen en veranderingen in de arbeidswereld er op til zijn, zoals voorspeld door Jeremy Rifkin in zijn boek 'De derde industriële revolutie'. Onze bejaarden zullen beter worden geholpen dankzij allerlei verbonden objecten en apps om in real time hun gezondheid te monitoren. Ook zullen kansengroepen beter worden geïdentificeerd en makkelijker geholpen, en zullen werklozen aan een job raken via samenwerkingsplatformen. Ook Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen doen mee met fablabs die streven naar plaatselijke maatschappelijke vernieuwing en die inzetten op 'samen maken' en 'samen beslissen'. Alle stappen vooruit die via digitalisering zijn gezet, vormen de bouwstenen van de Smart City. Als die het gehoopte succes wil bereiken, moet ze zoveel mogelijk burgers in haar project opnemen. De stad van morgen moet collaboratief en inclusief zijn, want anders zal ze misschien nooit uit de grond verrijzen.

Bron : L’Atelier
Article

17.02.2023

Biométhane du Bois d’Arnelle produceert duurzaam biogas met restafval uit de landbouw

Biométhane du Bois d’Arnelle in Henegouwen is de grootste biogasproducent van ons land. Oprichter Jérôme Breton legt uit hoe zijn fabriek werkt, een samenwerkingsverband met lokale boeren.

In Frasnes-lez-Gosselies torenen drie grote grijze koepels en een kegelvormig dak boven de Henegouwse velden uit. Het is een fabriek voor biogas. Door gebrek aan een juridisch en administratief kader duurde het zes jaar voordat Jérôme Breton, bedenker en eigenaar, zijn project kon verwezenlijken. Maar ondertussen draait de productie-eenheid op volle toeren en produceert ze 70.000 megawattuur energie.

“Wij recycleren voedselafval en reststromen uit de landbouw, dierlijke mest, stro, bietenbladeren, schillen, enzovoort. Alles komt van binnen een straal van 15 kilometer rond de fabriek”, legt Breton uit. “We werken samen met zo’n honderd boeren, die hierdoor een extra inkomen krijgen. In de vergisters, betonnen tanks die verwarmd worden tot 40 graden, wordt het materiaal op een natuurlijke wijze door bacteriën afgebroken en ontstaat er biogas dat bestaat uit 45 procent CO² en 55 procent methaan. Dit ‘biomethaan’ winnen we terug door het te filteren en we injecteren het in het aardgasdistributienet. Het residu is een zwarte vloeistof die rijk is aan organisch materiaal en zeer voedzaam is voor gewassen. Die verspreiden we als meststof, waardoor je de CO² langdurig in de bodem kan opslaan.”

Veelzijdig en rendabel

10 tot 15 procent van het methaan wordt gebruikt om het energieverbruik van de fabriek te dekken. Biomethaan is erg veelzijdig en kan gebruikt worden als brandstof, als grondstof voor petrochemische producten, het kan turbines aandrijven en je kan de opgewekte warmte terugwinnen, zoals in een automotor. “Een warmtekrachtkoppelingsmotor die tegelijk elektriciteit en warmte produceert, heeft een totaalrendement van 80 procent. Met ons systeem kan je 99,5 procent van het geproduceerde biogas in het netwerk injecteren”, berekent Breton. “In een distributienetwerk varieert de druk, waardoor de infrastructuur injecties kan opvangen zonder dat je extra investeringen nodig hebt om ze op te slaan.”

Het bedrijf verbouwt ook zelf maïs, bieten en granen om ze te gebruiken voor biogas. “Op 600 hectare landbouwgrond produceren we 30 procent van onze grondstof waardoor we het hele jaar door onze vergisters kunnen bevoorraden.”

Volgens Breton had hij zijn project niet kunnen realiseren zonder de steun van BNP Paribas Fortis. “Het is de enige bank die zulke gespecialiseerde experts in huis heeft. Ook andere partners gebruikten hun analyses. Het vertrouwen kwam van twee kanten en is nog altijd sterk. In mijn model voorzag ik niet in overheidssubsidies, terwijl ik toch tegen correcte prijzen wilde produceren. We zitten nu op 100 euro per megawattuur, terwijl de prijzen in augustus vorig jaar bijna 350 euro bedroegen.”

Succesverhalen van ondernemers

Bij BNP Paribas Fortis zijn we bijzonder fier dat we aan de zijde staan van gepassioneerde en inspirerende ondernemers zoals Jérôme Breton. Want samen bouwen aan het ondernemerschap van morgen, ook dat is Positive Banking.

Article

15.02.2023

Elessent levert oplossingen voor een schonere productie in de chemische industrie

Veel processen in de chemische industrie zijn vervuilend. Bij Elessent Clean Technologies EMEAI brengen ze daar verandering in, dankzij innovatie die de sector milieuvriendelijker en duurzamer kan maken.

“Onze missie is de ontwikkeling van schonere en koolstofvrije productieprocessen voor onze klanten. Innovatie is de kern van ons bedrijf’, zegt Sara Alvarez, Finance Manager Elessent EMEAI.
“We spreken over schonere alternatieven voor traditionele industriële methoden. Zo helpen we onze klanten om producten te blijven ontwikkelen die essentieel zijn voor ons dagelijks leven, maar met een veel kleinere impact op het milieu, vooral dan verontreinigende stoffen en CO2-uitstoot.”

De metaal-, kunstmest-, chemische en raffinage-industrie zijn de belangrijkste klanten van het bedrijf dat kant-en-klare oplossingen levert. “De beste manier om onze business te begrijpen is met concrete voorbeelden”, zegt Tjaart Van Der Walt, Director Elessent EMEAI. “We hebben vier kerntechnologieën. De eerste is de vervaardiging van zwavelzuur, dat op grote schaal wordt gebruikt in de industrie, van kunstmestfabrikanten tot pigmentfabrieken. Je verkrijgt het door zwavel te verbranden. We hebben al 90 jaar ervaring met procesontwerpen, energieterugwinning en het ontwerp van installaties. Ondertussen leverden we er al meer dan duizend. Zulke processen zijn de sleutel tot de productie van schonere batterijen.”

Brandstoffen en batterijen

Elessent Clean Technologies beschikt ook over alkyleringstechnologie, een reactie die doorgaans in de organische chemie wordt gebruikt om brandstoffen met een hoog octaangehalte te produceren. Die maken sommige motoren efficiënter. Dit soort verbindingen zijn waardevol voor de petrochemische en raffinage-industrie. “Wij exploiteren ruim 100 alkyleringslocaties over de hele wereld”, zegt Tjaart Van Der Walt. “En 25 hydrotreating sites. Ze vormen een cruciale stap in de raffinage van olie, waarbij sommige elementen worden verwijderd. De vermindering van het zwavel- en stikstofgehalte bijvoorbeeld, wat de stabiliteit verbetert. Onze eigen technologie van mild hydrokraken helpt dan weer om meer waarde uit ruwe olie te halen.”

Naast deze processen, die de kwaliteit en het rendement van koolwaterstoffen optimaliseren, voegt het bedrijf zogenaamde nattewassingtechnologie toe, die doeltreffend is bij de behandeling van dampen.

“We ontwikkelen onze activiteiten op wereldschaal. Om die internationale expansie te ondersteunen, hebben we de blijvende steun nodig van BNP Paribas Fortis. Die voorziet ons van financiële steun en de bank beschikt over een uitgebreide expertise in onze sector”, zegt Sara Alvarez. “Onze samenwerking is bijvoorbeeld cruciaal in Marokko, Tunesië, India en Zuid-Afrika. Hetzelfde geldt voor wisselrisicodekking, essentieel in een volatiele markt. Dankzij dit partnerschap kunnen we onze internationale expansie voortzetten.”

De essentie

  • Elessent levert technologie om industriële processen minder vervuilend te maken.
  • Bijvoorbeeld de terugwinning van de warmte die vrijkomt bij de verbranding van zwavel om zwavelzuur te verkrijgen. Die kan 94 procent opleveren, in plaats van 70 procent in een traditionele installatie.

Succesverhalen van ondernemers

Bij BNP Paribas Fortis zijn we bijzonder fier dat we aan de zijde staan van gepassioneerde en inspirerende ondernemers. Want samen bouwen aan het ondernemerschap van morgen, ook dat is Positive Banking.

Bron: De Tijd

Article

15.02.2023

Een van de duurzaamste bedrijven ter wereld aan het woord: Nitto Belgium

Duurzaam ondernemen is niet langer een keuze, maar een must. Dat weet ook Sam Strijckmans, CEO van Nitto Belgium. “Ons doel is om klimaatneutraal te zijn tegen 2045, vijf jaar vroeger dan de ambitie van de EU.”

Bij het brede publiek zijn de producten van Nitto niet erg bekend. “Dat is logisch, want wij werken B2B (voor andere bedrijven, red.)”, vertelt Sam Strijckmans, CEO van Nitto voor Europa, het Midden-Oosten en Azië. “Onze producten worden gebruikt als onderdeel van een eindproduct of productieproces, dus niet rechtstreeks door de eindconsument. Daardoor is onze aanwezigheid vaak onzichtbaar. Zo produceert Nitto in Genk bijvoorbeeld industriële kleefbanden, die terechtkomen in wagens en allerlei andere toepassingen.”

Laptops, tablets en smartphones

Van de wereldomzet van de Nitto Group is meer dan 50% gerelateerd aan consumentenelektronica. “Nitto produceert polariserende folies voor platte beeldschermen, laptops, tablets, smartwatches en (plooibare) smartphones. Eigenlijk alles waar een scherm of touchscreen in zit. Zo ongeveer alle grote mobieletelefoonproducenten zijn klant bij ons.” Maar ook voor de auto-industrie, farma, glas, meubilair, metaal en persoonlijke verzorging produceert Nitto materiaal. In totaal meer dan 13.500 producten voor verschillende sectoren.

Platinum Label

Nitto Belgium werd begin 2022 bekroond met het Platinum Label van EcoVadis, een sustainability rating agency. “Daarmee behoren we tot de top van meest duurzame bedrijven ter wereld”, legt Strijckmans uit. “We zetten heel sterk in op de EU Green Deal: die wil Europa CO2-neutraal maken tegen 2050. Maar wij zijn ambitieuzer dan dat. Ons doel is om volledig klimaatneutraal te zijn tegen 2045.”

“Ik ben er rotsvast van overtuigd dat duurzaamheid en ondernemerschap perfect hand in hand kunnen gaan. Er is voldoende energie aanwezig op onze planeet in de vorm van water, zon en wind om in al onze energiebehoeften te voldoen. De uitdaging ligt in het capteren, het opslaan en het distribueren ervan. Technologische innovatie zal daar een antwoord op bieden en Nitto draagt daaraan bij.” 

Verbeterde productieprocessen

Nitto streeft ernaar de eigen productieprocessen zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. “We produceren protectiefolies, films, kleefbanden. De lijm hiervoor wordt traditioneel gemaakt van solventen uit aardolie. Het is voor ons de uitdaging om die producten milieuvriendelijker te maken. Als de lijm gedroogd wordt, vervliegen die solventen. Wij vangen dat op en distilleren er nieuwe solventen uit, die we opnieuw inzetten in onze productie. Daardoor kunnen we nu 60% van de gebruikte solventen recupereren. In de toekomst zullen we de solventen uit aardolie vervangen door niet-organisch materiaal, zodat er geen emissies meer zijn. Daar experimenteren we nu volop mee.”

Op dit moment is 100% van de elektriciteit bij Nitto in heel Europa al groen. “Maar we moeten daar verdere stappen in zetten. De uitdaging zit niet in het aankopen van groene elektriciteit, maar in het verminderen van onze energiebehoefte.” Ook reduceert Nitto de ecologische voetafdruk van het eigen personeel, met o.a. een groene car policy en leasefietsen. “Dat ligt binnen de mogelijkheden van élk bedrijf, daar heb je geen grote kapitalen voor nodig”, meent Strijckmans.

Coole koelkast

Een andere grote uitdaging bestaat er voor Nitto in om meer milieuvriendelijke producten te ontwikkelen. “Met de producten die wij in de markt zetten, willen we een duurzame oplossing bieden voor klanten. Bijvoorbeeld: aan de achterkant van koelkasten zit een evaporator, die lijkt op een soort grill. Het is een onderdeel van het koelingselement dat soms bevriest. Dan start er een verwarmingselement om dat te ontdooien, wat veel energie verbruikt. Nitto heeft daarom een coating ontwikkeld die op de evaporator wordt aangebracht zodat hij veel minder snel bevriest. Daardoor wordt het verwarmingselement minder geactiveerd en daalt het verbruik. Dat kan zorgen voor een reductie van 165 gram CO2 per dag of 60 kilogram per jaar voor één koelkast. Dat klinkt misschien niet veel, maar het gaat om 2 miljoen koelkasten per jaar, alleen al in de Europese Unie. Dat betekent een vermindering van 120.000 ton CO2-uitstoot per jaar.”

Duurzaamheid in het DNA 

BNP Paribas Fortis is al decennialang de financiële partner van Nitto. Een logische keuze, vindt Strijckmans: “De bank hanteert dezelfde milieubewuste filosofie, duurzaamheid zit in hun DNA. Zo is hun nieuwe hoofdkantoor bijna volledig energieneutraal. Ze bieden beleggingsproducten aan van ondernemingen die ook sterk inzetten op duurzaamheid. De bank biedt bovendien actief inspiratie aan rond dit onderwerp: ze organiseren seminaries en fora waar over milieubewust leiderschap gesproken wordt. Wij laten ons daar graag door inspireren.”

Succesverhalen van ondernemers

Bij BNP Paribas Fortis zijn we bijzonder fier dat we aan de zijde staan van gepassioneerde en inspirerende ondernemers. Want samen bouwen aan het ondernemerschap van morgen, ook dat is Positive Banking.

Bron: De Morgen

Article

15.02.2023

Farming for Climate ondersteunt boerderijen bij hun transitie naar agro-ecologie

In de strijd voor het klimaat begeleidt Farming for Climate Belgische landbouwers bij hun transitie naar agro-ecologie door financiële steun te zoeken bij Belgische bedrijven, waaronder BNP Paribas Fortis.

“We zijn een groep ouders van tieners die in 2018 deelnamen aan de klimaatmarsen”, vertelt Christophe Adant, informaticus in de financiële sector en vrijwilliger bij Farming for Climate. “We vroegen ons af hoe we zelf actie konden ondernemen tegen de opwarming van de aarde, het verlies aan biodiversiteit en de gevolgen daarvan. We merkten dat de bedrijven waarvoor wij werkten wel aandacht hadden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maar bij gebrek aan lokale oplossingen vaak kozen voor boomplantinitiatieven aan de andere kant van de wereld. Terwijl wij het verschil wilden maken in eigen land.” De groep onderzocht verschillende opties en koos ervoor om boerderijen te helpen bij hun transitie naar agro-ecologie, een intelligentere en duurzamere landbouwmethode.

Deel van de oplossing

Door agro-ecologie, een intelligente landbouwmethode, te bevorderen hopen ze impact te creëren. “De landbouw heeft te lijden onder de klimaatcrisis, maar is er ook gedeeltelijk mee verantwoordelijk voor. De sector neemt 20 tot 25% van de broeikasgasemissie voor haar rekening, maar wordt ook uitgedaagd door bodemuitdroging, overstromingen …” zegt Adant. “Er is ook goed nieuws. De landbouwsector maakt deel uit van de oplossing, met agro-ecologie. Die intelligente landbouwmethode draagt zorg voor zowel mens als natuur. Zo kunnen we onder meer bijna 3 ton CO² per hectare per jaar opvangen of vermijden. Bovendien is het goed voor het herstel van de biodiversiteit, het behoud van de bodemkwaliteit, het waterbeheer, de productie van gezond en lokaal voedsel … Daarom willen we boeren ondersteunen die bereid zijn om mee te gaan in die agro-ecologische overgang. Want een belangrijk obstakel is het tijdelijke rendementsverlies tijdens de drie tot vijf transitiejaren. Samen met BNP Paribas Fortis compenseren we het inkomensverlies voor de landbouwers. Na de omschakeling zijn hun opbrengsten gelijk of zelfs hoger en hoeven ze geen dure chemische middelen of grote tractoren meer te gebruiken. Tegen 2030 willen we duizend boerderijen helpen bij hun transitie en daarmee de uitstoot van 300.000 ton CO2 vermijden.”

Concrete, lokale impact

Farming for Climate nodigt bedrijven uit om overgangsprojecten van Belgische boerderijen financieel te steunen. Adant: “Die steun neemt de vorm aan van gespecialiseerd advies, maar ook van investeringen in materiaal, bomen, zaden … Tot slot brengen we de boeren samen die hetzelfde traject doormaken, om hen te inspireren, samen te laten werken en vooral de angst voor het onbekende en de verandering weg te nemen.” Voor de sponsorende bedrijven is dat een sleutel-op-de-deur-engagement, met een concrete, onmiddellijke en lokale impact.

Door de financiering van een tiental Belgische boerderijen, goed voor 443 hectare, creëert BNP Paribas Fortis synergie tussen landbouwers en ondernemers. Het financieringsmechanisme is gebaseerd op bepaalde bankproducten, waarvan de bank een deeltje van de winst afstaat.”

Succesverhalen van ondernemers

Bij BNP Paribas Fortis zijn we bijzonder fier dat we aan de zijde staan van gepassioneerde en inspirerende ondernemers. Want samen bouwen aan het ondernemerschap van morgen, ook dat is Positive Banking.

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top