Article

29.05.2018

De garantie op kwaliteitsvolle dienstverlening

De entiteiten Cash Management Service Center en Solution Design & Implementation van BNP Paribas Fortis behalen het ISO-9001-certificaat.

De entiteiten CMSC (Cash Management Service Center) en SDI (Solution Design & Implementation) zijn gecertificeerd volgens ISO 9001-norm. Dankzij deze erkenning kunt u zeker zijn dat wij alles in het werk stellen om u een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. 

Waarover gaat het concreet?

Werkwijze, nauwkeurigheid en discipline, dat zijn de fundamenten van het ISO-9001-certificaat dat toegekend wordt door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het gaat om een beheersysteem gericht op de voortdurende verbetering van de kwaliteit van onze diensten aan onze klanten. Gelet op de sterke concurrentie binnen het metier Cash Management is het immers belangrijk om ons dienstenaanbod te onderscheiden aan de hand van een kwaliteitsvolle dienstverlening bij alle verrichtingen op de rekeningen van onze klanten. De voortdurende verbetering wordt dus opgesplitst in verschillende thema's zoals het luisteren naar klanten, betere controle over onze leveranciers, invoering van een systeem om onze performance te meten, luisteren naar medewerkers, engagement van het management en de opvolging van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen.

Waarom is dit belangrijk?

Peter Pollaert, Head of Cash Management: "De ambitie om dit certificaat jaar na jaar te vernieuwen, past perfect binnen de klantgerichte aanpak van Cash Management. Het zet ons aan om voortdurend te verbeteren op vlak van de dienstverlening aan onze klanten, de prestaties van onze teams en de opvolging van onze maatregelen. Een dergelijk certificaat brengt een aantal verplichtingen mee die moeten worden nageleefd, en om dit te controleren worden regelmatig audits uitgevoerd." Ten slotte kunnen we stellen dat iedereen erbij wint. 

Article

31.05.2021

Optimaliseer uw werkkapitaal met factoring

Hoe houdt u uw werkkapitaal gezond en bouwt u de nodige financiële flexibiliteit in? Factoring helpt op een snelle, correcte en aangepaste manier uw behoefte aan liquide middelen te financieren.

Het veiligstellen van liquiditeit is essentieel om uw behoefte aan werkkapitaal te financieren en uw bedrijf op elk moment vlot te doen draaien. En dat is precies wat factoring biedt. Het is een structurele oplossing om werkkapitaal te optimaliseren. In onderstaande video krijgt u in nog geen half uur tijd een helder beeld van wat factoring te bieden heeft.


Factoring biedt structurele maatoplossing

In ruil voor de overdracht van uw facturen aan een externe factormaatschappij, kunt u rekenen op een snelle en flexibele financiering, wordt de inning van uw facturen opgevolgd en beschermt u zich tegen een eventueel faillissement van uw klanten. Elke factoroplossing wordt op maat uitgewerkt zodat ze naadloos aansluit bij de behoeften van uw bedrijf. Ook voor bedrijven die internationaal actief zijn. In België besteedt vandaag 1 op 6 bedrijven facturen uit aan een externe factormaatschappij en eenzelfde tendens tekent zich af in andere Europese landen.

Hoe werkt factoring precies? Op welke manier maakt het u het leven gemakkelijker? En hoe gebeurt de prijszetting? In bovenstaande video geven Raf Spinoy, Area Manager Vlaams-Brabant & Limburg, en Jeffrey Lemmens, Head of Sales North, BNP Paribas Fortis Factor, u de antwoorden en delen twee klanten hun ervaring.


Hebt u nog vragen of wil u graag bespreken hoe factoring u kan helpen? Neem zeker contact op met uw relatiebeheerder of laat uw gegevens na via het contactformulier en wij nemen zelf contact met u op.
Article

28.01.2019

2019 wordt het jaar van contactloos betalen

Het voorbije jaar was een goed jaar voor contactloos betalen in ons land. In termen van groei althans, want volgens een rapport van Worldline is het op de echte volumes nog even wachten. In datzelfde rapport lezen we bovendien dat contactloos betalen vooral wordt gebruikt voor bedragen onder vijf euro.

In een jaar tijd werden in België zeven keer meer contactloze betalingen gedaan! Een stevige toename dus, van 600.000 naar 4,3 miljoen. Deze cijfers dateren van oktober 2018 en werden vergeleken met dezelfde maand in 2017. En toch is dat hoge aantal slechts goed voor 4% van het totale aantal elektronische betalingen in ons land in 2018, aldus Worldline, dochteronderneming van de digitale dienstengroep Atos, een van de Europese marktleiders op het vlak van betaal- en transactiediensten. Als we wat meer in detail gaan kijken, stellen we vast dat de kredietkaarten de touwtjes in handen hebben. 8% van de betalingen met Visa en MasterCard gebeurt immers zonder een pincode te moeten invoeren. Bij Bancontact is dat 3,7% en bij Maestro 3,1%. Een andere significante vaststelling is dat het systeem voornamelijk wordt gebruikt voor kleinere bedragen, vooral onder vijf euro. Zodra de bedragen hoger zijn dan 25 euro, blijft contactloos betalen al helemaal links liggen (nauwelijks 0,7% van de betalingen via Bancontact).

België hinkt achterop

Contactloos betalen wordt zo stilaan een gewoonte van de Belgen. Hoewel cash nog zeer dominant blijft – 63% van de transacties in België – wint elektronisch betalen doorgaans elk jaar opnieuw terrein. Vandaag gebeurt immers 42% van de verrichtingen onder vijf euro met de kaart. Ons land blijft echter nog ver achter onze Europese buurlanden, zeker als het gaat om contactloos betalen. In Europa gebeurt 47% van de betalingen (voor kleine bedragen) via dit systeem. Tsjechië doet het met 90% uitstekend en ook Nederland behoort met zijn 51% tot de early adopters van de technologie. Toch is bijna de helft van de bankkaarten die in ons land in omloop zijn uitgerust met een chip om contactloos te betalen. We spreken hier over meer dan 7 miljoen stuks. Vergeet bovendien niet dat meer dan 90% van onze terminals ook uitgerust zijn met contactless sensoren. Alles lijkt dus klaar voor een vliegende start ... alleen moet de consument het systeem nog meer gaan gebruiken.

Wat is contactloos nu eigenlijk?

Steeds meer consumenten kennen het al: je tikt je bankkaart tegen een terminal of houdt je kaart in de buurt van een terminal en hoeft geen pincode in te voeren om te kunnen betalen. Contactloos betalen gaat een pak sneller omdat je je kaart gewoon voor de lezer moet houden. De technologie werkt zowel met een bank-, debet- als kredietkaart, maar ook met een smartphone met een betaalapp of een geconnecteerde sleutelhanger of een geconnecteerd horloge. De toestellen moeten uitgerust zijn met de RFID- (radio frequency identification) of NFC-technologie (near field communication). Dankzij die technologie kan de betaalinformatie doorgestuurd worden door je kaart bijvoorbeeld gewoon dicht bij het toestel te houden. Mobiele betalingen kunnen dan weer op afstand gebeuren door gebruik te maken van een wifi- of mobiel netwerk. Contactloos betalen heeft verschillende voordelen: het gaat snel en maakt betalen in winkels een stuk makkelijker dan vroeger. Binnen de sector beweren sommigen zelfs dat het het aankoopgedrag van consumenten stimuleert. Het is dus geen toeval dat de toepassingen ook steeds meer gebruikt worden in andere sectoren dan de retailsector alleen. Er zijn bijvoorbeeld al steden die het systeem gebruiken in het openbaar vervoer.

Snel, makkelijk ... maar ook veilig?

Dat is inderdaad waar de meeste consumenten van wakker liggen, en met name ook in ons land. De veiligheid blijft een cruciale factor wanneer het gaat om contactloos betalen. Ondanks alle voordelen van contactless, geven veel kopers nog aan dat ze hun bedenkingen hebben. Toch worden de transacties dankzij de technologische vooruitgang almaar veiliger. Bovendien werden heel wat maatregelen ingevoerd om de klanten te beschermen. Zo is, om de risico's te beperken, in België de pincode verplicht voor bedragen boven 25 euro. Diezelfde maatregel geldt ook voor een totaal aankoopbedrag vanaf 50 euro in geval van meerdere opeenvolgende betalingen. Tot slot moet iedereen die een dergelijke betaalterminal wenst te installeren zich verplicht registreren als handelaar, zodat alle verrichtingen getraceerd kunnen worden. We hebben dus zonder enige twijfel alle troeven in handen voor een stevige opmars van contactloos betalen in 2019 ...

Article

21.11.2018

De grote uitdaging voor de banken: openheid en samenwerking

Net als alle andere sectoren, krijgt ook de banksector te maken met de steeds snellere technologische vooruitgang en de daarbij horende nieuwe uitdagingen. Innoveren is vandaag dan ook meer dan ooit een van hun grootste bekommernissen ...

Nieuwe trends, technologische vooruitgang en veranderende klantenbehoeften: ook in de banksector staat de tijd niet stil. Consumenten gaan niet meer op zoek naar de 'beste' bank, maar willen een goed uitgewerkte en doeltreffende klantervaring. Tegelijkertijd krijgen de banken meer dan ooit concurrentie van nieuwkomers zoals de techreuzen (Google, Apple, Facebook of Amazon), de pure players die hun diensten enkel online aanbieden of de flexibele en extreem innovatieve fintechbedrijven. Daarnaast moeten de banken rekening houden met grote veranderingen op het vlak van regelgeving. De traditionele spelers hebben het dan ook goed begrepen: ze moeten sneller innoveren, met name via open innovation.                             

De grote uitdaging bij innovatie? Openheid!

Voor banken die willen blijven concurreren, is open innovation dus een must geworden. Die vaststelling lijkt ook te worden bevestigd door het World Retail-rapport (editie 2018) dat werd gepubliceerd door Capgemini en de European Financial Management Association (EFMA). Ondanks de strenge eisen op het vlak van regelgeving en veiligheid wordt de sector steeds toegankelijker en almaar meer multibancair. En dat onder meer dankzij de opmars van open banking, dat ruimte laat voor meer concurrentie en de komst van challengers.

Naast de risico's en gevaren, biedt deze evolutie de traditionele spelers ook nieuwe mogelijkheden. Alleen maar aan de verwachtingen voldoen, volstaat vandaag echter niet meer. Banken moeten innoveren, en wel snel en vaak. Dat verplicht hen bovendien om uit hun isolement te komen wanneer het gaat om onderzoek en ontwikkeling, om zo een nieuwe cultuur van creativiteit uit te bouwen. Innovatie is overal, zowel intern als buiten het bedrijf, aldus Henry Chesbrough, professor aan de Universiteit van Californië en 'vader' van de open innovation. Voor de banken moet open innovation dan ook een echte houding worden ...

360° collaboratieve visie

Innovatie is overal, maar om open innovation efficiënt aan te pakken en deze organisatorische evolutie duurzaam te integreren (vergeleken met een cultuur met een afgezonderd R&D-departement), steunen we op drie belangrijke pijlers:

  • 'Disruptors' als partners. Start-ups en scale-ups hebben enorme troeven op het vlak van flexibiliteit en creativiteit. Banken moeten die dan ook 'benutten' door hen interessante voorwaarden te bieden voor hun verdere ontwikkeling. Incubatoren, acceleratoren, participatie ... Er bestaan mogelijkheden genoeg om de zo cruciale samenwerking tussen de traditionele actoren en de fintechs tot stand te brengen. Ook Capgemini benadrukt deze win-winsamenwerking in zijn World Fintech Report 2018.                    
  • Ondernemingszin centraal in de organisatie. Steeds meer banken organiseren interne programma's waarbij hun personeel wordt aangemoedigd om ideeën te uiten en met elkaar te delen. De idee daarachter is dat creativiteit op alle niveaus van de organisatie kan ontstaan. De uitdaging is dan om die interne rijkdom ook concreet vorm te geven en in de praktijk te brengen.
  • Steunen op 'vertrouwen'. Een ander cruciaal punt bij open innovation is de deelname aan een open community. Concreet wil dat zeggen dat bedrijven hun mensen samenbrengen en aanmoedigen (via hackathons, wedstrijden enz.), maar ook dat ze hun oplossingen delen met anderen. Een uitdaging die benadrukt hoe belangrijk 'vertrouwen' is in een collaboratief proces. En op die manier wordt concurrentie omgezet in samenwerking (coopetition in het Engels).

Strategieën om innovatie te ondersteunen

Capgemini en de EFMA vermelden in hun rapport ook de voornaamste strategieën die door banken worden toegepast om te innoveren en hun digitale transformatie in de praktijk te brengen. De resultaten bevestigen nog eens hoe belangrijk het is om daarbij de principes van open innovation in het achterhoofd te houden.

Helemaal bovenaan staan meer flexibiliteit en de capaciteit om sneller te innoveren, wat concreet wijst op een intensievere samenwerking met de fintechs. Daarna volgen de ontwikkeling van incubatoren en acceleratoren, investeringen in nieuwe technologieën, de vernieuwing van de interne structuren en de uitbouw van digitale businessprocessen. Tot slot zorgen de banken ook nog voor een open IT-architectuur en maken ze komaf met silodenken.

Article

26.10.2018

Zo krijgt u volautomatisch een scherpe wisselkoers

Bedrijven die meerdere munten hanteren, hebben vaak geen zin in wisselkoersrisico’s en administratieve rompslomp. De bank werkte een oplossing achter-de-schermen uit: ‘embedded FX’-dienstverlening.

Embedded FX? U mag de naam gerust vergeten, want het systeem werkt automatisch, zonder dat u erover hoeft na te denken. FX staat niet voor de special effects uit Hollywood, maar voor Foreign Exchange, ook wel eens Cross Currency genoemd. Daar krijgt u gegarandeerd mee te maken als u internationale betalingen doet. Die worden immers niet altijd uitgevoerd in de munt van de debetrekening (de zogenoemde ‘mono-currency payments’). Soms verschilt de munt van de betaling van de rekening die gedebiteerd of gecrediteerd moet worden. Dat zijn FX-betalingen. Tijdens de betalingen vindt er een wissel plaats: een munt wordt verkocht en een andere aangekocht, zonder dat u zelf iets hoeft te doen.

De volumes op de FX-markt zijn misschien iets groter dan u dacht. Om niet te zeggen: gigantisch. Dagelijks wordt er voor meer dan 5 biljoen Amerikaanse dollar verhandeld! Dat is 5.000 miljard Amerikaanse dollar, wat meer is dan de wereldwijde aandelenhandel… op één dag. De FX-markt draait dag en nacht en ligt alleen in het weekend stil, van vrijdag 22u tot zondag 22u.

Wim Grosemans (Head of Product Management Payments and Receivables
van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“Banken spelen op die FX-markt een beetje de rol van groothandelaar: ze kopen en verkopen munten op de internationale markt en verkopen die dan met een marge aan de klant door. BNP Paribas is een van de grote spelers en staat wereldwijd in de top 10. Een officiële marktkoers is er niet in deze over-the-counter-markt. Elke bank bepaalt zelf tegen welke koers ze munten wil kopen of verkopen. Voor een officieuze marktkoers kunt u terecht bij publicaties van enkele openbare instellingen (zoals de Europese Centrale Bank) en privéorganisaties (Reuters, Bloomberg,…). Die baseren zich op de gemiddelde koers die een aantal grootbanken aanbiedt.”

De koers wordt altijd per ‘currency pair’ vastgelegd, bijvoorbeeld de euro versus de Amerikaanse dollar: EUR/USD = 1,1119. Het meest verhandelde paar is EUR/USD, goed voor 25% van de dagelijkse handel. Tweede op de ranglijst is het paar Amerikaanse dollar - Japanse yen

(USD/JPY) met 18%, derde de Britse pond - Amerikaanse dollar (GBP/USD) met 9%.

Alwin Vande Loock (Product Marketing Manager Payments and Receivables van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“Wat de koers betreft, bieden banken verschillende opties aan. De koers kan een live market rate zijn die continu geüpdatet wordt. De koers van euro tegen Amerikaanse dollar wordt bijvoorbeeld meer dan 50 keer per seconde aangepast. Een andere optie kan een dagkoers zijn. Daarbij wordt een koers aangeboden die gedurende een bepaalde periode van toepassing zal zijn.”

Veel bedrijven hebben een hard hoofd in al dat gedoe met wisselkoersen. Te complex, te duur qua administratie en te veel wisselkoersrisico’s. Voor die kanten hebben banken een oplossing: embedded FX.

Wim Grosemans (Head of Product Management Payments and Receivables van het BNP Paribas Cash Management Competence Center):

“Wanneer u een betaling doet in een munt waarin u geen rekening hebt, zal de bank meteen een scherpe wisselkoers ophalen bij de collega’s in de dealing room van de afdeling Global Markets. De koers wordt normaal binnen het uur bevestigd nadat de klant de betaling verstuurd heeft. Tenzij het om grote bedragen gaat, verloopt dat hele proces automatisch. De IT daarvoor is veel performanter geworden dan enkele jaren geleden, zodat de bank minder blootstaat aan volatiliteit en haar klanten een competitief tarief kan aanbieden. Embedded FX is een efficiënt en eenvoudig alternatief voor wie het niet ziet zitten om zelf rekeningen in verschillende munten aan te houden, met de bijbehorende wisselkoersrisico’s. Voor de klant maakt het niet meer uit welke munt hij gebruikt: het is precies dezelfde ervaring. En hij heeft gemoedsrust, want hij weet dat hij sowieso een scherpe koers krijgt.”

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top