Article

18.04.2016

Crowdfunding: MyMicroInvest, een praktijkvoorbeeld

MyMicroInvest, opgestart in 2012, is een crowdfundingplatform dat ondernemingen aan financiering helpt door fondsen te werven bij zowel professionele investeerders als bij het grote publiek.

Een gesprek over deze unieke combinatie met Guillaume Desclée, platform manager bij MyMicroInvest.

Waarom werd MyMicroInvest opgericht?

Guillaume Desclée (GD)

“We detecteerden een dubbele behoefte: de Belgische economie heeft nood aan financiering, terwijl spaarders een aantrekkelijk rendement zoeken. MyMicroInvest is opgestart om het beschikbare spaargeld te kanaliseren naar ondernemingen die meerwaarde creëren.

Ons uitgangspunt was eenvoudig: kleine en middelgrote ondernemingen staan in voor meer dan 70% van de toegevoegde waarde en van de jobcreatie in Europa. Toch vinden ze moeilijk fondsen om hun ontwikkeling te financieren. Dat probleem willen wij aanpakken door particulieren de mogelijkheid te bieden in groeiende bedrijven te investeren.”

Hoe werkt MyMicroInvest?

GD

“MyMicroInvest is een investeringsplatform waarmee het publiek innoverende bedrijven kan financieren via een lening of kapitaalparticipatie. We combineren daarbij twee financieringswijzen: crowdfunding – dus het betrekken van het grote publiek – en professionele investering via investeringsfondsen en/of Business Angels-partners. Concreet sluit het grote publiek zich aan bij het selectie-, analyse-, investerings- en begeleidingsproces van professionelen. Beide partijen werken dus samen om de slaagkans van hun investeringen te verhogen.”

Hoe verloopt dat concreet?

GD

“We werken in drie fases. Eerst worden de dossiers die kandidaat zijn voor financiering geselecteerd door het grote publiek. Zo valideert de markt het potentieel van de concepten die de kandidaat-bedrijven willen laten financieren. Vervolgens wordt de analyse overgenomen door een ervaren investeerder die zich concentreert op de financiële validatie van de kandidaat. Als alle lichten op groen staan, kan het bedrijf de procedure starten om fondsen te werven via ons platform.

Tijdens de selectiefase legt een kandidaat ons eerst een aantal wettelijke en boekhoudkundige documenten voor. Zodra deze ‘due diligence’-validatie is afgerond, vragen we de onderneming alle informatie die we nodig hebben voor het opstellen van het investeringsmemorandum of voor het uitgifteprospectus dat bij elke transactie hoort.

Dan komen we aan de eigenlijke investeringsfase. Zoals gezegd worden de ondernemingen die met MyMicroInvest werken gezamenlijk gefinancierd door externe investeerders en de crowd. Deze externe financiering kan voor of na de crowdfundingtransactie tot stand komen. Daarbij stellen we maar één voorwaarde:  de externe financiers moeten dezelfde condities genieten als de crowd.

Zo krijgt het grote publiek investeringsopportuniteiten die vroeger enkel voorbehouden waren voor een beperkt aantal investeerders – noem het een democratiserende vorm van venture capital – en profiteert het tegelijk van de transparantie en interactie die eigen zijn aan crowdfunding. De onderneming krijgt dan weer toegang tot een financieringsoplossing waarmee ze eenvoudig een beroep kan doen op de kracht van de crowd.

In de derde fase begint de magie van crowdfunding pas echt te werken! Tal van investeerders worden immers omgetoverd tot een netwerk van ambassadeurs. Iedereen speelt een rol in het succes van het bedrijf en staat klaar om het te begeleiden en te helpen groeien.  De interactie tussen de onderneming en de investeerdersgroep verloopt online via ons platform, in een speciaal daartoe voorziene beveiligde ruimte. De onderneming geeft daarbij regelmatig een update aan de investeerders, terwijl de crowd strategisch advies levert, het netwerk van de onderneming uitbreidt en haar producten of diensten in de kijker zet.”

Spitst u zich toe op een bepaald type van onderneming?

GD

“MyMicroInvest wil inspelen op de financieringsbehoefte van elke onderneming die gebruik wenst te maken van de voordelen van crowdfunding, ongeacht haar omvang. Het maakt niet uit onder welke vorm dat gebeurt. Zo kunnen we bij rijpere bedrijven via een lening werken, terwijl we voor jongere bedrijven of bij een grote kapitaalsverhoging eerder voor een deelname in het kapitaal zullen kiezen.

Omdat we nog relatief onbekend zijn, is de fondsenwervingscapaciteit per project voorlopig ook nog beperkt tot enkele honderdduizenden euro per onderneming. Daardoor moeten we binnen bepaalde limieten opereren.Verder hebben we geen specifieke voorkeur qua sectoren die we financieren, al hanteren we natuurlijk de klassieke uitsluitingscriteria. We volgen in feite de co-investeringslogica tussen de crowd en de professionele investeerders, dat is ons handelsmerk.

Daarom vinden we onder de 17 ondernemingen die al een beroep op ons hebben gedaan om fondsen te werven zowel universitaire spin-offs als bedrijven die actief zijn in IT, voeding, media, nucleaire geneeskunde en heel wat andere sectoren.”

Is uw formule minder risicovol dan een ‘traditionele’ investering in venture capital?

GD

“We nemen onze selectie-, analyse-, investerings- en begeleidingsprocedure over van de traditionele durfkapitaalfondsen. Het verschil is dat wij daar de tussenkomst van het grote publiek aan toevoegen, omdat we menen dat dit de slaagkansen van de gefinancierde bedrijven kan verhogen.

Een ander element dat speelt, is dat het risico en de mogelijke return on investment van de investeringen via MyMicroInvest gelinkt zijn aan een onderneming die de internetgebruiker zelf gekozen heeft. Dit in tegenstelling tot investeringsfondsen, waarbij het risico verdeeld is over een portefeuille. De investeerder moet dus zelf zijn investeringen op MyMicroInvest diversifiëren naargelang de omvang van de bedrijven, de activiteitensectoren en het type investering – lening of participatie.”

Hoe lang moeten de investeerders hun bedrijfsaandelen bijhouden?

GD

“De liquiditeit – en het rendement – zijn afhankelijk van het type investering. Kiest de crowd bijvoorbeeld voor een lening, dan is de looptijd bekend en zal de investering een vast en terugkerend rendement opleveren. Kiest ze echter voor een deelneming in het kapitaal, dan is het rendement onzeker omdat het afhangt van de toekomstige doorverkoop van die participatie.

Algemeen gesproken gebeurt een doorverkoop binnen een termijn van drie tot zes jaar, naargelang de omvang van de onderneming. Een investeerder die dit wenst, heeft echter het recht om zijn aandeel te verkopen aan een derde voor deze termijn afloopt, zelfs als MyMicroInvest op dat ogenblik geen secundaire markt organiseert.

Juridisch gezien eist MyMicroInvest Finance nv, de afzonderlijke structuur die alle crowd-investeerders omvat, dat er in de aandeelhoudersovereenkomst van het bedrijf een ‘tag/drag-along’-clausule wordt ingevoerd – als dat nog niet het geval is. Daardoor gebeurt de doorverkoop van de participatie die MyMicroInvest Finance in handen heeft voor rekening van het grote publiek op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden als de doorverkoop van de participaties van een externe investeerder.”

Article

18.04.2016

Crowdfunding: Ulule, een praktijkvoorbeeld

Ulule is een van oorsprong Frans platform dat inzet op de participatieve financiering van creatieve, innoverende of solidaire projecten. Het geeft internetgebruikers de kans om een mooi idee te helpen waarmaken, ongeacht of dat idee van een onderneming, een vereniging of een particulier komt.

Deze aanpak sluit naadloos aan bij de bestaande financieringsvormen:  eigen vermogen, bankkrediet, subsidies, sponsoring, enz. Een interview met CEO Arnaud Burgot.

Welk model past Ulule toe?

Arnaud Burgot (AB):

“Technisch gezien spreken we van een ‘reward based’ model. Dat is participatieve financiering waaraan een beloning vastzit. Het principe is eenvoudig: een ondernemer stelt zijn project voor op de website van Ulule. Hij legt uit welk budget hij nodig heeft om zijn plannen uit te voeren, over welke periode hij geld wil ophalen en welke exclusieve beloningen de surfers mogen verwachten in ruil voor hun steun. Een exemplaar van het product, bijvoorbeeld, of een dvd met de kortfilm die gemaakt werd dankzij de financiële hulp van de internetgebruikers.

Als na de ophaalperiode het gewenste bedrag is bereikt, ontvangt de projectdrager het geld. Hij voert het project uit en stuurt de afgesproken beloning naar de tegenpartijen. Werd het bedrag niet bereikt, dan krijgen de surfers die het project financieel steunden kosteloos hun geld terug.”

Voor wie is dit type financiering bedoeld? Welke voordelen zijn eraan verbonden?

AB: 

“Deze financieringsvorm is uitstekend geschikt voor B2C-projecten, omdat de potentiële geldschieters internetgebruikers zijn. Voor wie kapitaal zoekt om een project te financieren, is dit een heel flexibele formule waarbij een rechtstreekse band ontstaat met het publiek. Zo kan hij niet alleen kapitaal ophalen, maar ook meten welke reactie zijn project losmaakt bij het publiek. Het is eigenlijk een ‘test op ware grootte’.

Een van de grote voordelen vanuit financieel standpunt is dat de financiering geen verwaterend effect heeft: de initiatiefnemer behoudt de volledige kapitaal- en intellectuele eigendom van zijn project. Wat de surfer erin ziet, is in de eerste plaats een project naar zijn hart, een plan dat hem boeit en verleidt. Winstbejag kan nooit het motief zijn – financiële rewards zijn trouwens verboden –, veeleer het plezier om een enthousiasmerend idee te helpen waarmaken. Dat idee kan creatief, innoverend, origineel of zelfs solidair zijn.”

Wat zijn de risico's?

AB

“Voor de deelnemer zijn die erg klein. Bij Ulule zijn de projecten die hun target halen en waarvoor de beloofde beloning toch niet wordt uitgereikt te tellen op de vingers van één hand. Omdat wie bijdraagt nooit een groot bedrag inzet, leidt zoiets meestal niet tot een ernstig verlies. Het komt in de eerste plaats tot een vertrouwensbreuk met de initiatiefnemer, die ‘verbrand’ is voor toekomstige projecten. Als hij zijn beloftes niet nakomt, zal hij nooit meer op crowdfunding kunnen rekenen. Voor de initiatiefnemer is tijdverlies het grootste risico van een mislukte crowdfundingcampagne. Het is wel een relatief risico, want wij bereiken een slaagpercentage van 67%. We begeleiden de projecten ook altijd vóór ze online gaan om de slaagkansen te maximaliseren.”

Nationale of internationale projecten?

AB

“Beide. Ulule werkt in zes talen – Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees – zodat we internationale projecten kunnen voorstellen op één platform, dat de verschillende doellanden bestrijkt. De Benelux wordt een van onze prioritaire ontwikkelingsmarkten: we hebben een afdeling geopend in België en binnenkort komt ook Nederland aan de beurt.”

Is de wetgeving aangepast aan deze vorm van financiering?

AB

“Ons platform is in Frankrijk gevestigd, dus wij zijn onderworpen aan het Franse recht. De Franse wetgeving is volop aan het veranderen om participatieve financiering via deelneming in het kapitaal van ondernemingen en in de vorm van leningen te vergemakkelijken. Dat is een goede zaak voor crowdfunding in het algemeen, maar voor Ulule heeft dat geen rechtstreeks effect omdat wij geen dergelijke service voorstellen. Het is wel duidelijk een positief signaal.”

Waarom een partnerschap met BNP Paribas?

AB

“Ulule is een zeer complementair instrument bij de financieringsvormen die banken aanbieden. Reward based crowdfunding kan heel vroeg in het ondernemingsproces plaatsvinden. Het kan dienen om de opstart van het project volledig of gedeeltelijk te financieren, het project af te tasten en er ruchtbaarheid aan te geven. Het helpt de initiatiefnemer dus uit de startblokken te schieten. In een volgende fase kan de bank hem dan verder begeleiden. Ulule kan die bankrelatie niet vervangen, dat is onze taak niet.”

Hebt u tot slot nog enkele tips voor potentiële kandidaten?

AB

“Het belangrijkste is: spreek je rechtstreekse, persoonlijke netwerk aan om de eerste geldschieters en vooral de eerste ambassadeurs van het project te vinden. Crowdfunding is een sociale financieringsmethode gebaseerd op het sneeuwbaleffect. Als iemand je project doorstuurt naar zijn of haar eigen netwerk, geeft dit de communicatie rond je actie een ware boost en dat maakt het dan weer stukken gemakkelijker om financiering te vinden.

Alles is uiteindelijk een kwestie van verleiden en delen. Als je wilt dat andere mensen je helpen, moet jouw droom hun droom worden. Plaats jezelf op de voorgrond, deel je verhaal als initiatiefnemer en vertel over het project zelf. Ulule is web-based, dus moet je de troeven van het internet gebruiken. Denk maar aan de eindeloze grafische mogelijkheden, videofragmenten bijvoorbeeld. Om de vonk te doen overslaan, is het cruciaal om je project kwaliteitsvol in beeld te brengen.”

Article

18.04.2016

De do’s & don’ts van crowdsourcing

Een goed crowdsourcing-project creëert een win-winsituatie, waarbij de initiatiefnemer en de crowd voelen dat ze samen iets verwezenlijken. Hoe pakt u dat aan?

Bij crowdsourcing is het onderdeel ‘crowd’ minstens even belangrijk als het onderdeel ‘sourcing’. Om succesvol te zijn, moet u die gemeenschap dan ook opbouwen en overtuigen. En net daar ligt de uitdaging: de crowd is geen anonieme, homogene massa, maar een verzameling van individuen en subgroepen. Die moet u elk afzonderlijk opsporen en mobiliseren. 5 tips voor een krachtige dynamiek met de crowd :

Verzorg de presentatie van uw project

Uw project moet aanspreken. Stel het voor aan de hand van foto’s, filmpjes of een duidelijke presentatie – vage schetsen of een half afgewerkt concept zijn onvoldoende. Houd uw uitleg zo eenvoudig mogelijk, want niet alle potentiële funders zijn specialisten of technici.

En niet te vergeten: houd uw streefbedrag zo realistisch mogelijk. Wek vooral niet de indruk dat de campagne een excuus is om u persoonlijk te verrijken of dat u het geld zult afleiden naar andere, bestaande projecten. Werkt u met rewards, zorg dan voor  originele en aantrekkelijke beloningen, opgedeeld in transparante en haalbare financieringsschijven. 

Bouw uw crowd

Ga op zoek naar de geschikte crowd en schaar deze mensen achter uw project. Benader ze via zo veel mogelijk verschillende kanalen en ken ze verschillende rollen toe: creatieve of technische inbreng, kritische analyse, ambassadeur, …

Houd de drempel daarbij zo laag mogelijk, ook binnen uw onderneming – voor een gezonde kruisbestuiving is het aan te raden om zo veel mogelijk van uw mensen in contact te brengen met de crowd. 

Leef uw project

Een project zonder animo heeft weinig slaagkansen. Wees dus gemotiveerd en blijf ook motiveren: reageer op vragen, houd rekening met opmerkingen en grijp in waar nodig. Houd er rekening mee dat deelnemers geen citroenen zijn waaruit u zomaar bruikbare ideeën kunt persen. Ook zij moeten een creatief proces doormaken waarbinnen ze hun input geleidelijk vorm kunnen geven. Zorg er dus voor dat ze voortdurend betrokken blijven. Daarvoor zult u elke subgroep anders moeten benaderen: aanmoedigen, (opnieuw) overtuigen, feliciteren, permanent uitdagen, … 

Houd uw campagne boeiend

Communiceer voortdurend, ook al gaat het soms om negatieve mededelingen. Hoe meer betrokkenheid u toont, hoe groter de loyauteit van de funders en hun bereidheid om vertragingen of problemen te accepteren.

Een goede dosering is hierbij belangrijk: zorg op regelmatige tijdstippen voor nieuws, zodat de crowd betrokken blijft en de aandacht voor uw campagne niet wegebt.

Uw project, uw regels

Het principe: u bepaalt waar u met uw campagne naartoe wilt en staat daarbij open voor suggesties uit de crowd. U leidt de crowd dus naar het gewenste eindproduct, niet omgekeerd. Anders zou het resultaat er wel eens heel anders kunnen uitzien dan u had gehoopt. Enkele voorbeelden van hoe het niet moet, zijn de recente – en snel afgeblazen – campagnes die leidden tot de productnaam ‘iSnack 2.0’, een chocoladereep met gehaktvulling of een afwasmiddel dat naar gebraden kip geurde…

Article

18.04.2016

Crowdfunding: financiering met extraatjes

Op zoek naar financiering voor een nieuw, ietwat risicovol project? Leg uw plannen voor aan de crowd en ontdek hoe snel vele kleintjes een groot kunnen maken.

Bij crowdfunding of participatieve financiering gaat u op zoek naar een (groot) aantal potentiële geldschieters. Dat kunnen professionele investeerders of mede-ondernemers zijn, maar evengoed uw klanten of het grote publiek. In ruil voor een tegenprestatie financieren ze uw project of onderneming.

Deze specifieke vorm van crowdsourcing is eeuwenoud. Denk maar aan de financiering van de bouw van de Sagrada Família of van de sokkel van het Vrijheidsbeeld in New York. Nieuw is de manier waarop het vandaag gebeurt: via online betaling op online platformen, vaak met heel wat ruchtbaarheid op sociale media. De opkomst van die sociale media is ongetwijfeld één van de redenen voor de stijgende populariteit van crowdfunding, samen met de zoektocht naar alternatieve financieringsbronnen als gevolg van de crisis.

Veel meer dan een financieringsbron

Waar crowdfunding zich lange tijd toespitste op culturele of humanitaire initiatieven, heeft het zijn terrein de jongste jaren verlegd naar commerciële projecten en zelfs de financiering van starters en kmo's. De voordelen zijn duidelijk:

  • ondernemingen kunnen er – meestal innovatieve – projecten mee bekostigen die zich minder lenen voor een (volledige) financiering via bankkrediet, business angels of een private equity-partner. Bijvoorbeeld omdat ze vrij risicovol zijn of te weinig concreet groeipotentieel vertonen, het benodigde bedrag te laag is of de onderneming geen externe partij in het bedrijfskapitaal wil zien instappen.
  • financiering is maar een deel van het verhaal: door voldoende ‘buzz’ en een community rond uw project te creëren, geeft u het veel meer zichtbaarheid. Zo doet u meteen ook aan marketing én marktonderzoek: is er wel vraag naar uw product of dienst? Zit het ontwerp goed? En plaatst u het op de juiste manier in de markt? Dankzij deze interactie kunt u het product bovendien nog tijdens het ontwerpproces bijsturen, wat het risico op een mislukte lancering verkleint.
  • door rekening te houden met de inbreng van de crowd, creëert u een veel nauwere band met uw doelpubliek, waardoor klanten uitgroeien tot medeontwerpers, fans en ambassadeurs.
Article

01.07.2016

Uitdagingen en risico’s van crowdfunding

Hoewel crowdfunding haast onuitputtelijke mogelijkheden biedt, houdt het toch ook een aantal uitdagingen en risico’s in. Een overzicht.

1. Voor de onderneming

Dit nieuwe businessmodel zet alle traditionele modellen volledig op hun kop. De grootste uitdaging is ermee te leren omgaan en een goede balans te vinden op het vlak van:

  • controle: hoe verdeelt u de bevoegdheden tussen onderneming en crowd? Een gulden regel bestaat niet, maar uit onderzoek van de universiteit van Toronto blijkt een systeem ideaal waarbij 80% van het project vastligt en de crowd inspraak heeft in de overige 20% (bv. keuze van kleuren, technologieën, verkooppunten, enz.);
  • transparantie: in welke mate wilt u uw kennis, technologie en de resultaten uit onderzoek & ontwikkeling delen met anderen – dus ook potentiële concurrenten? Hoe beschermt u daarbij uw copyright en intellectuele eigendom?

U stelt de onderneming open voor het publiek. Dat is een enorm voordeel qua marketing en strategie, maar betekent ook dat iedereen toegang krijgt tot de volledige financiële situatie. U moet dus bereid zijn om open kaart te spelen en soms gevoelige informatie te delen.

Een belangrijk risico is natuurlijk dat u de gewenste funding niet haalt en de campagne op een sisser afloopt. Toch is dit in zekere zin ook een voordeel: via de campagne test u of er in de markt wel vraag is voor de dienst of het product dat u wilt uitbrengen. Blijkt dat niet het geval, dan weet u het tenminste op tijd en kunt u het veel hogere verlies – zowel financieel als qua reputatie – van een mislukte productlancering vermijden. Op basis van de ontvangen feedback kunt u ook aanpassingen doorvoeren en later een nieuwe poging ondernemen.

Als u alle ‘fees’ en de marketing, tijd en energie die bij een crowdfunding-campagne komen kijken meetelt, kan de kost van deze financieringsvorm vrij hoog oplopen. Houd daarbij rekening met álle kosten.

Zeker bij reward-based crowdfunding zitten er immers een aantal addertjes onder het gras. Zo moet u de opgehaalde fondsen aangeven als belastbare inkomsten. Bovendien geldt een ‘pledge’ als een verkooptransactie, die voor ondernemingen dus onderworpen is aan btw. Neem deze factoren beslist mee in uw prijszetting, anders zou de fiscus u wel eens een bijzonder onaangename verrassing kunnen bezorgen…

2. Voor de investeerder

Voor een geldschieter bestaat de uitdaging er voornamelijk in om goede projecten te vinden. Aan aantrekkelijke initiatieven geen gebrek, integendeel. Zeker bij reward-based campagnes kan het soms zelfs moeilijk zijn om aan de verleiding te weerstaan. Maar wat zal uw investering opleveren?
Ook als u een project grondig hebt geanalyseerd en het uw vertrouwen geniet, blijft geld erin stoppen altijd een beetje gokken. Het succes is onzeker en er kunnen altijd onvoorziene problemen opduiken. Bij de lending- of equity-based formules kan uw volledige inleg daarbij verloren gaan.

Die kans is – net als het geïnvesteerde bedrag – kleiner bij het reward-based model. Al bestaat ook daar altijd de mogelijkheid dat de initiatiefnemer zijn verbintenissen niet, gedeeltelijk of slechts met grote vertraging kan nakomen. In heel zeldzame gevallen kan het ook om oplichting gaan, waarbij de ophalers (en uw bijdrage!) met de noorderzon verdwijnen.

Een duidelijk beeld

U wilt een objectieve mening vóór u in een Belgisch crowdfundingproject stapt?

Als het project onder de prospectusplicht valt, kunt u het door de FSMA goedgekeurd prospectus doornemen. Dat bevat onder meer informatie over de initiatiefnemer en de juridische vorm van uw investering (bv. aandeel, lening, enz.). Een goedkeuring of vergunning van de FSMA of de Nationale Bank betekent echter niet dat deze instanties het project automatisch geschikt vinden als investering – het is aan u om de risicoafweging te maken.

Op de website van de FSMA kunt u eveneens controleren of het internetplatform en/of de initiatiefnemer onder speciaal toezicht staan van de FSMA of de Nationale Bank.

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top