Article

13.11.2019

Beloon uw medewerkers en krijg een belastingvermindering

Het jaareinde staat voor de deur ... Het ideale moment om de motivatie van uw medewerkers een boost te geven met een individuele bonus. Een duidelijke win-win, want ook u haalt er een fiscaal voordeel uit.

De zoektocht naar de optimale verloning blijft voor de Belgische bedrijven een heuse uitdaging. En terecht, want de fiscale druk op arbeid blijft in ons land erg hoog. Gelukkig kunt u dankzij een reeks alternatieven het loon van uw werknemers 'aanvullen' én profiteert u tegelijkertijd van een belastingverlaging. Van winstpremies tot individuele bonussen ... de verschillende manieren om uw medewerkers te belonen, zitten in de lift. Via zo'n beloning kunt u de samenhang in uw team versterken, uw medewerkers motiveren en hun engagement vergroten. Toch zijn niet alle formules even geschikt ... Vergelijk en kies dus de formule die het best bij uw doelstellingen past. 

De ene beloning is de andere niet

Elke methode heeft zijn eigen regels en beperkingen. Neem nu bijvoorbeeld de individuele bonus in cash: uw medewerker zou weleens teleurgesteld kunnen zijn wanneer hij ziet hoeveel hier netto van overblijft na aftrek van de sociale bijdragen en belastingen. Met de winstpremie kunt u uw positieve resultaten dan weer 'delen', maar die moet u uitdelen aan al uw medewerkers. Deze maatregel is echter vrij eenvoudig in te voeren en interessant op fiscaal en sociaal vlak. En de collectieve loonbonus (cao 90)? Ook die formule is fiscaal voordelig, maar het bedrag is evenwel beperkt. Tot slot zijn ook warrants als individuele bonus een interessante mogelijkheid.

Hoe werken warrants?

Warrants zijn in de eerste plaats een individuele beloning: u kiest dus zelf het bedrag dat u wilt geven en aan welke medewerkers. Concreet is een warrant een financieel instrument, het equivalent van een optie eigenlijk. Zodra u de warrant hebt gekocht bij een emittent, kent u hem toe aan uw werknemer. De medewerker heeft dan het recht – en niet de plicht – om aandelen tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of te verkopen (naargelang de modaliteiten). Hij kan dus zelf zijn 'bonus' beheren op basis van zijn risicoprofiel. Is hij eerder voorzichtig? Dan kan hij de warrant de volgende dag al tegen zijn beurswaarde verkopen. Zo beperkt hij de financiële onzekerheid tot slechts één nacht. Is de medewerker wat geduldiger van aard? Dan kan hij natuurlijk ook wachten en hopen op een mooie meerwaarde (ten laatste voor de afloop van het contract). Een andere mogelijkheid is de warrant om te zetten in deelbewijzen van de onderliggende bevek tegen de prijs die in het contract werd vastgelegd.

Motivatie, aftrekbaarheid en eenvoud

De individuele bonus is een aantrekkelijke beloningsmethode. En dat komt zeker ook omdat hij voordelig is voor beide partijen.

 • Uw medewerkers krijgen een hoger nettobedrag dan bij een premie in cash omdat ze geen sociale bijdrage hoeven te betalen. Is er een meerwaarde? Dan wordt die niet belast.
 • Uw bedrijf kan zijn belastbare grondslag verkleinen omdat de bedragen voor 100% aftrekbaar zijn als kosten. U bent bovendien vrijgesteld van RSZ (op voorwaarde dat de warrant geen loon of bestaand voordeel vervangt). Vergeet niet dat u wel bedrijfsvoorheffing dient te betalen.

En het bedrag dat u geeft? Dat moet in verhouding zijn met het normale loon van de werknemer. Warrants hebben bovendien nog een reeks andere troeven. Ze zijn flexibel en helpen u uw team nog meer te motiveren. Daarnaast zijn warrants eenvoudig in te voeren en bieden ze uw werknemers de mogelijkheid om hun bonus te beheren op een digitaal platform.

Article

06.11.2019

5 acties die u nu moet ondernemen voor een geslaagd fiscaal eindejaar

Het succes van uw bedrijf hangt niet enkel af van de kwaliteit van uw producten of diensten. Zonder een doeltreffende fiscale en financiële optimalisatie loopt u misschien kostbare winsten mis. U bent aan zet!

Het einde van het kalenderjaar is in zicht. De feestdagen staan voor de deur, maar ook de afsluiting van de jaarrekeningen komt eraan. Net als bij de kerstcadeaus wacht u maar beter niet tot het laatste moment om ook uw bedrijf nog wat extra in de watten te leggen. Er bestaan trouwens verschillende financiële en fiscale manieren om 2019 in schoonheid af te sluiten. U hebt dus nog enkele maanden de tijd voor de nodige aanpassingen in uw boekhouding, om uw resultaat te optimaliseren of voor een extraatje voor uw medewerkers. Houd daarbij wel steeds uw financiën in de gaten! De bedoeling is dat u op 31 december perfect voorbereid bent om het oude jaar uit te wuiven. Klaar voor actie?

1. Een lichter aanslagbiljet

U kent het liedje intussen wel: om uw financiën zo goed mogelijk te optimaliseren, is een kleinere belastbare grondslag vaak de oplossing. Of met andere woorden: zorg ervoor dat het bedrag waarop uw belastingen worden berekend, lager is. Hoe precies? Bijvoorbeeld via de fiscale 'geschenken' die de wetgever voorziet. Er bestaan verschillende oplossingen, van de meest bekende tot de meest originele. Neem de tijd om ze te analyseren, te vergelijken en eventueel te combineren om er zo het maximale uit te halen.

2. Bekijk de planning van uw investeringen

Zal uw winst van dit jaar de verwachtingen overstijgen? Dat is schitterend nieuws, maar let wel op de fiscale terugslag. Als u investeringen hebt gepland voor 2020, dan is het misschien nog niet te laat om ze nog in 2019 door te voeren. Opnieuw een manier om uw belastbare grondslag te verkleinen. Als kers op de taart kunt u (in bepaalde specifieke gevallen) profiteren van de speciale (en tijdelijke) aftrek van 20%. Bovendien zal volgend jaar het einde worden aangekondigd van de degressieve afschrijvingen voor alle nieuwe investeringen ... Niet vergeten dus!

3. Betaal uw belastingen op voorhand

U hebt ongetwijfeld al eens gehoord van het principe van de voorafbetalingen op de belastingen. Maar wat betekent het concreet? Elk jaar hebt u vier momenten om het verschuldigde bedrag vooraf te betalen. Op die manier kunt u een vermeerdering – die bovendien alsmaar groter wordt – vermijden: in 2019 bedroeg ze voor vennootschappen 6,75%. Noteer dus zeker de volgende momenten in uw agenda: 10 april, 10 juli en 10 oktober, en vergeet zeker 20 december voor de laatste storting van 2019 niet. 

4. Leg uw medewerkers in de watten

Wie denkt aan de eindejaarsperiode, denkt aan cadeautjes. Het ideale moment dus om uw personeel te belonen voor hun harde werk. In België zijn er heel wat mogelijkheden om uw medewerkers net dat extraatje te gunnen dat het verschil maakt. Denk bijvoorbeeld aan fiscaal voordelige formules zoals loonbonussen gekoppeld aan collectieve doelstellingen of toegekend in de vorm van warrants. Opnieuw een win-win!

5. Bescherm uw liquiditeiten

Onthoud tot slot dat er in december vaak nog belangrijke, maar wel voorspelbare uitgaven komen. De eindejaarspremies bijvoorbeeld. Net als bij andere terugkerende en gerichte uitgaven (zoals vakantiegeld) hebt u er dikwijls alle belang bij om ze te financieren en zo te spreiden in de tijd. Een ideale en tegelijk fiscaal interessante oplossing om niet aan uw liquiditeiten te moeten raken.

Article

06.11.2019

Welke medewerker wordt als eerste beloond in uw bedrijf? U?

Het is en blijft een feit: de loonkost is een zware last voor de bedrijven in ons land. Het goede nieuws is wel dat er andere manieren zijn om uw personeel te belonen.

Een individuele premie in cash is zeer duur... zeker voor wat er voor de werknemer uiteindelijk van overblijft. Gelukkig bestaan er ook heel wat interessantere oplossingen. Dacht u bijvoorbeeld al aan een bonus, een winstpremie of warrants? Of aan individuele of collectieve extra's, al dan niet gebonden aan de prestaties? U hoeft maar te kiezen! Bedrijven beschikken inderdaad over een breed scala aan oplossingen om hun medewerkers te belonen. Een uitstekende manier om hun teams te blijven motiveren of om nieuw talent aan te trekken (en ook te houden). Bovendien heeft elk systeem ook een reeks troeven voor uw bedrijf, met name op fiscaal vlak. Uitkiezen is dus de boodschap!

1. Warrants: uw keuze voor optimalisatie

Via deze eerste mogelijkheid kunt u een medewerker individueel een financiële zekerheid toekennen. Op die manier kan hij aandelen kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs (volgens een reeks modaliteiten). De werknemer is vrij om zijn warrants de volgende dag al tegen hun beurswaarde van de dag door te verkopen of om even af te wachten en ze later te verkopen met een eventuele meerwaarde. Hij kan ook beslissen om ze om te zetten in aandelen van de onderliggende bevek. Een flexibel en eenvoudig instrument dus om het loon van uw personeel te optimaliseren. Hebben warrants nog andere voordelen?

 • Uw medewerker ontvangt netto een stuk meer dan met een premie in cash, omdat hij enkel een (bevrijdende) bedrijfsvoorheffing moet betalen.
 • En voor de werkgever? Als werkgever hoeft u geen sociale bijdrage te betalen. Beter nog, de warrants zijn fiscaal aftrekbaar.

2. De winstpremie: een deel van het bedrijfsresultaat

De winstpremie is nog nieuw in de Belgische bedrijfswereld en is een collectief voordeel: alle werknemers van het bedrijf moeten dit voordeel dus krijgen. De winstpremie is niet gekoppeld aan individuele resultaten, maar kan discretionair zijn (op basis van de functie of de anciënniteit). In dat geval is een ondernemingsovereenkomst nodig. De winstpremie is wel gekoppeld aan één essentiële voorwaarde: het bedrijf moet uiteraard winst maken. Is dat bij u het geval? Dan kunt u het toegekende bedrag vrij vastleggen. De bedragen mogen echter niet hoger zijn dan 30% van de loonmassa. U hoeft geen RSZ-bijdrage te betalen, maar deze vorm van beloning is wel onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

3. Het bonusplan cao 90: collectieve doelstellingen bereikt

Achter de naam 'niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel' schuilt een extraatje voor uw medewerkers dat gebaseerd is op de verwezenlijking van collectieve (en dus onzekere) doelstellingen die gekoppeld zijn aan duidelijke criteria. Deze bonus moet bovendien het voorwerp zijn van een ondernemingsovereenkomst of een toetredingsakte. Concreet mag deze bonus niet hoger zijn dan 3.383 euro bruto per werknemer (voor 2019). Netto zal hij hier zo'n 2.940 euro van overhouden. Het bonusplan is volledig fiscaal aftrekbaar voor de werkgever. Hij moet hier echter wel een speciale bijdrage van 33% op betalen.

Keuze te over dus. Kies evenwel vooral voor een bonusstrategie die zowel voor uw bedrijf als voor uw personeel optimaal is.

Article

02.04.2019

Het succes van 'collectieve verloning'

Winstpremies en collectieve loonbonussen worden steeds populairder bij werkgevers. Waarom deze twee instrumenten voor variabele verloning zo populair zijn? Ze zijn administratief eenvoudig en worden minder zwaar belast!

De cijfers van hr-dienstverlener SD Worx bevestigen de trend: de winstpremie en de loonbonus worden steeds populairder in bedrijven, en in het bijzonder in kmo's. En terecht, want deze twee vormen van variabele verloning vallen buiten de loonnorm, zijn fiscaal voordelig en vrij eenvoudig in te voeren ... En dat laatste is ongetwijfeld een niet te verwaarlozen voordeel voor kleinere bedrijven. Bovendien zijn deze twee formules een uitstekende stimulans voor de werknemers, want via deze weg kunnen werkgevers hen belonen wanneer het bedrijf zijn doelstellingen haalt.

De winstpremie, nu al populair

De winstpremie bestaat sinds 1 januari 2018 en is dus het meest recente systeem waar werkgevers een beroep op kunnen doen. Het minste dat we kunnen zeggen, is dat het systeem een succes is, vooral dan bij kmo's van minder dan tien werknemers (55%) of zelfs minder dan vijf werknemers (41%). Volgens de cijfers van SD Worx 'delen' al 235 bedrijfsleiders hun winst met hun medewerkers, iets meer dan 12.000 in totaal. En het systeem bestaat nog maar een jaar ... Deze resultaten zijn nog vrij gematigd, maar de trend is alvast zeer interessant, want sinds juli 2018 zijn deze cijfers verdubbeld. Ook volgens SD Worx krijgt de begunstigde werknemer gemiddeld 920,54 euro bruto, wat neerkomt op een nettobedrag van 744,21 euro. 

Makkelijk in te voeren

Concreet kan de werkgever kiezen uit twee soorten premies:

 • een 'identieke' premie voor het voltallige personeel: ofwel een vast bedrag, ofwel een percentage van het brutoloon;
 • of een 'gecategoriseerde' premie op basis van zes objectieve criteria: anciënniteit, graad, functie, weddeschaal, vergoedingsniveau en vormingsniveau.

Het feit dat de winstpremie populair is bij kmo's, komt onder meer omdat ze makkelijk in te voeren is, zeker als de werkgever kiest voor de identieke premie. In dat geval volstaat een beslissing van de algemene vergadering. Die beslissing moet de volgende elementen bevatten: het identieke bedrag van de premie of het identieke percentage van het loon (en de berekeningswijze), een eventuele anciënniteitsvoorwaarde voor de toekenning en de toekenningsregels naar rato in geval van schorsing of vrijwillige opzegging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet zijn werknemers ook schriftelijk op de hoogte brengen. Bij een gecategoriseerde winstpremie is een collectieve arbeidsovereenkomst nodig.

Win-winoperatie

Deze variabele vorm van verloning biedt ook een sociaal en fiscaal voordeel. De premie is immers niet onderworpen aan de betaling van sociale bijdragen. Aangezien het evenwel gaat om een uitgave die niet aftrekbaar is als personeelskost, is de vennootschapsbelasting (29,58%) van toepassing. Voor de werknemers blijft een RSZ-solidariteitsbijdrage van 13,07% en een roerende voorheffing van 7% van toepassing ... 

De loonbonus wint steeds meer terrein

De collectieve loonbonus (cao 90) bestaat op zijn beurt al meer dan tien jaar en weet almaar meer werkgevers te overtuigen, vooral kmo's met 20 tot 49 medewerkers. Bij SD Worx doen 2.502 bedrijven een beroep op deze bonus voor in totaal bijna 180.000 werknemers. Dat zijn respectievelijk 7% meer werkgevers en 15% meer werknemers vergeleken met 2017. We merken bovendien op dat de begunstigde werknemers gemiddeld kunnen rekenen op een brutobedrag van 1.039,79 euro, wat neerkomt op 903,89 euro netto. In de praktijk is de loonbonus gekoppeld aan collectieve doelstellingen en volledig aanpasbaar, maar moet hij evenwel worden vastgelegd voor een minimale referteperiode van drie maanden.

Wat kiezen?

Hoewel de loonbonus interessanter is voor de werknemer omdat enkel de RSZ-solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd is, is hij iets minder voordelig voor de werkgever. Dit systeem is immers aftrekbaar van de vennootschapsbelasting, maar onderhevig aan een werkgeversbijdrage van 33%. In elk geval bieden zowel de winstpremie als de loonbonus onmiskenbare voordelen, zeker ten opzichte van de individuele loonbonus. Bij zo’n individuele loonbonus wordt het nettobedrag van de werknemer immers voor 35% belast.

Optimaliseer uw variabele verloning

Iedereen is het erover eens dat er bij beide instrumenten nog heel wat ruimte voor verbetering is, zeker bij de winstpremie, de jongste van de twee. Ze vormen weliswaar een grote troef voor werkgevers. Hier en daar kan zeker nog wat worden bijgeschaafd, zodat alle voordelen gekoppeld aan doelstellingen (collectieve loonbonus cao 90, winstpremie, warrants enz.) zo goed mogelijk kunnen worden gecombineerd met de klassiekere premies en bonussen.

Article

29.02.2016

3 slimme extralegale voordelen

Pensioenplan, hospitalisatieverzekering en devices blijven vaste waarden in het loonpakket. Als u het creatief aanpakt, kan ook hun kostprijs best meevallen.

Bedrijfswagens, groepsverzekeringen, verschillende types cheques, een internetverbinding thuis, deeltijds werken of zelfs kinderopvang via de werkgever – het zijn stuk voor stuk voorbeelden van extralegale voordelen. Hoewel de sociale en fiscale regelgeving voor elk type verschillend is, hebben ze één kenmerk gemeen: werknemers zijn er dol op. We nemen drie van de populairste voordelen onder de loep:

Devices – het ideale extralegale voordeel?

Hip, handig en gegeerd: smartphones, laptops of tablets hebben alles in zich om een gedroomd extralegaal voordeel te zijn. Werknemers zijn ermee in de wolken en voor de werkgever zijn ze als benefit perfect te verantwoorden. In elke onderneming speelt communicatie immers een sleutelrol. De uitdaging is echter om de kosten niet al te hoog te laten oplopen. Hoe pakt u dat aan?

 1. Leg uw werknemer een maximumbedrag op voor zijn of haar gsm-gebruik. Wie over de limiet gaat, past het verschil bij. Een derde van de bedrijven die een gsm aanbieden aan hun personeel, past zo’n regeling toe. Gemiddeld neemt de werkgever daarbij 25 à 50 euro per maand voor zijn rekening, maar voor hogere functies zal dat bedrag vaak gevoelig hoger liggen.
  Gsm-operatoren hebben ook speciale pakketten ontwikkeld om zo’n ‘split bill’-regeling administratief te verwerken. Ze versturen de factuur rechtstreeks naar de werkgever voor zover ze het plafond niet overschrijdt. Het extra verbruik wordt rechtstreeks aan de werknemer gefactureerd. 
 2. Vraag uw werknemer om een vast bedrag per maand terug te betalen via een inhouding op het loon. Op die manier kunt u als werkgever een deel van de kosten recupereren en wordt het belastbaar voordeel in hoofde van uw werknemer beperkt.
  Het ‘normale’ belastbaar voordeel bedraagt 12,50 euro per maand voor een gsm of smartphone, 15 euro per maand voor een laptop of tablet en 5 euro per maand voor mobiel internet of breedbandinternet bij de werknemer thuis. Betaalt de werknemer dat voordeel volledig terug, dan is hij of zij geen belasting meer verschuldigd op het privévoordeel dat voortvloeit uit de benefit.

Sparen voor later – het aanvullend pensioenplan

Volgens een enquête van SD Worx spaart 81% van de Belgische werkgevers voor een aanvullend pensioen voor hun medewerkers, die deze benefit steeds meer naar waarde weten te schatten. Dat heeft niet alleen te maken met de milde fiscale behandeling, maar ook met de groeiende aandacht voor de pensioenproblematiek. Wilt u als werkgever mee op deze trein springen, dan hebt u daarvoor verschillende mogelijkheden.

 1. Groepsverzekering of pensioenplan
  Via een collectief pensioenplan bouwt u met vaste, maandelijkse stortingen aan een aanvullend pensioenkapitaal voor uw medewerkers. Sectorale of bedrijfs-cao’s verplichten steeds vaker tot de inrichting van zo’n plan, al dan niet met een ‘sociaal’ karakter. Desondanks blijven de premies voor extralegale pensioenvorming doorgaans vrij bescheiden.
  Wilt u iets extra doen voor het pensioen van uw personeel, dan biedt een aanvullend pensioenplan echter ook fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden voor de uitbetaling van een klassieke bonus of eindejaarspremie. De fiscale en sociale inhoudingen op pensioenstortingen zijn immers minimaal, terwijl een gewone bonus al snel voor de helft wordt afgeroomd. 
 2. Individuele pensioentoezegging
  Daarnaast hebt u de mogelijkheid om het pensioenplan van uw meest gewaardeerde medewerkers - denk bijvoorbeeld aan managers of zelfstandige bedrijfsleiders - op individuele basis verder te optimaliseren. Dat kan via een zogenoemde ‘individuele pensioentoezegging’ (IPT). Daarvoor gelden wel zeer strikte regels, onder meer het respecteren van de 80%-regel. Die zegt dat de bijdrage van de werkgever voor dit extralegaal pensioen, samen met het wettelijke pensioen, niet hoger mag liggen dan 80% van de laatste normale jaarlijkse brutoverloning van de werknemer.
  Voor uw loontrekkende medewerkers geldt bovendien een plafond van 2.340 euro (bedrag voor 2016) per werknemer en per jaar. Houd er tot slot ook rekening mee dat een IPT niet gedaan mag worden in de laatste 36 maanden vóór (brug)pensionering.

Hospitalisatieverzekering: betaalbare zorg

In de hedendaagse maatschappij is een hospitalisatieverzekering bijna onmisbaar. Werknemers stellen deze benefit dan ook bijzonder op prijs. Drie aandachtspunten:

 1. Als werkgever bent u verplicht uw werknemer erop te wijzen dat hij of zij het recht heeft om de collectieve polis persoonlijk verder te zetten als hij de onderneming verlaat. Bij een individuele voortzetting op latere leeftijd kan de premie echter zeer duur zijn. Om te vermijden dat de premie bij de toekomstige overstap al te hoog zou oplopen, kan uw werknemer een wachtpolis afsluiten om zijn toekomstige premie voor te financieren. Ook dat moet u verplicht melden aan de aangeslotenen. Met zo’n wachtpolis betaalt uw werknemer bij de latere overstap een premie op basis van zijn of haar initiële aansluitingsleeftijd.
 2. In de overeenkomst met uw verzekeraar legt u vast of uw werknemers al dan niet verplicht zijn om aan te sluiten bij het collectief hospitalisatieplan. Hoed u er echter voor om de hospitalisatieverzekering in te richten als een vrijwillig extralegaal voordeel dat uw medewerkers naar keuze kunnen vervangen door een andere optionele benefit. Als er onvoldoende werknemers aangesloten zijn bij de collectieve polis, kan de premie per werknemer toenemen.
 3. De premie die u als werkgever betaalt voor een collectieve hospitalisatieverzekering, is voor uw medewerkers een belastingvrij voordeel. Voor u als werkgever zijn deze kosten echter niet fiscaal aftrekbaar.

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top