Article

14.04.2017

België: minder faillissementen in 2016

Het aantal faillissementen is vorig jaar in België met 5% gedaald, voor het eerst in 6 jaar. Welke sectoren profiteren daarvan en is dat ook zo in onze buurlanden?

In België staat het aantal faillissementen op het laagste niveau in zes jaar, zo blijkt uit een studie. Met uitzondering van de maand mei is het aantal faillissementen systematisch gedaald tussen januari en juli, toen de tendens het duidelijkst was. In 2016 is het aantal faillissementen wel gestegen in Antwerpen (+0,25%) en in Oost-Vlaanderen (+15,99%). De globale daling is vooral te danken aan Wallonië (-13,9%).

De daling is het grootst in de transportsector (12,89%), gevolgd door de diensten aan ondernemingen (8,46%), de bouw (8,30%) en de detailhandel (7,82%). Bijna één faillissement op vijf vond plaats in de horeca, waardoor deze sector een serieuze domper zet op dit nochtans veelbelovende plaatje, met het hoogste cijfer ooit: 1.988 faillissementen in 2016 tegen 1.914 een jaar eerder.

Om de economie te stimuleren, heeft de federale overheid bovendien een aantal projecten lopen, onderstreept minister van kmo's Willy Borsus: "Proefclausule, tweede pijler, een plan voor buurtwinkels en een plan voor administratieve vereenvoudiging; en er is ook de hervorming van de vennootschapsbelasting." Zo heeft de federale regering een globaal budget vrijgemaakt van bijna 600 miljoen EUR voor de periode tot 2020 (in de enveloppe voor de tax shift voor zelfstandigen en kmo's).

Frankrijk en Nederland doen nog beter

 Eind december 2016 was het aantal geregistreerde faillissementen met 8,0% gedaald, zegt de Banque de France. De bouw en de industrie noteren de sterkste dalingen van het aantal gecumuleerde faillissementen. De zwaarst getroffen sectoren zijn de landbouw, de bosbouw en de visvangst, maar de horeca doet het er globaal beter dan in België (-7,9%).

Dankzij de economische opleving die in 2014 werd ingezet, is het aantal faillissementen in Nederland nog gedaald tot 15% (het laagste niveau in 8 jaar).  Het lag bijna een vijfde lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste faillissementen die bij onze noorderburen werden uitgesproken, hadden betrekking op financiële instellingen, gevolgd door handelszaken.

Article

18.11.2016

De anatomie van de ondernemer

Word je als ondernemer geboren ? Ervaring, maturiteit en zelfvertrouwen kunnen u vleugels geven, maar een goed starterspakket is altijd mooi meegenomen. Herkent u zich in het volgende portret ?

Deze tien eigenschappen wijzen er op dat iemand als ondernemer in de wieg is gelegd. Herkenbaar? Dan staat niets uw tocht naar de top in de weg.

Zo ziet de ideale ondernemer eruit:

 1. Logische denker
  U onderbouwt uw beslissingen met cijfers en feiten en weet daarmee uw naasten te overtuigen.

 2. Gemotiveerd en geconcentreerd
  Een grote motivatie wijst op een grote betrokkenheid. Door regelmatig objectieven te stellen worden doelen beter bereikt. Op die manier blijft het engagement voor het project behouden.

 3. Vol vertrouwen en volhardend
  Een gezonde dosis zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen zijn onontbeerlijk om een project af te werken.

 4. Risico-bewust
  De moed hebben om beslissingen te nemen en tegelijk het onderscheid kunnen maken tussen het risico dat nodig is om te innoveren en impulsieve beslissingen die nergens toe leiden.

 5. Grote werkethiek
  De meest succesvolle mensen hebben een go-getter-persoonlijkheid. Een volbloed ondernemer weet dat voor niets de zon opgaat en dat je er zelf voor moet zorgen dat dingen naar je toekomen.

 6. Creatief en vernieuwend
  Geeft zuurstof aan zijn onderneming. Innoveert producten, diensten en processen. Uw klanten en medewerkers zijn er dol op.  

 7. Geduld
  Succes komt niet uit de lucht vallen, het is een werk van lange adem. Hard werken, uitdagingen het hoofd bieden, moeilijkheden overwinnen, stress beheersen en accepteren dat je vaak eerst een stap achteruit moet zetten: het hoort er allemaal bij.

 8. Vastberaden
  Wie vurig in zijn project gelooft en weigert op te geven, heeft de sleutel van het succes in eigen handen.  Voor een ondernemer kan een dag nooit lang genoeg zijn.

 9. Verbonden
  Charisma is een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame relaties en zakelijk succes.  

 10. Wendbaar
  Klanten, concurrenten, de omgeving : alles en iedereen is voortdurend in beweging. Vandaar dat het zo belangrijk is om je continu aan te passen, het is een noodzakelijke voorwaarde voor progressie.  

(Bron:  https://www.globalmessaging.co.uk/index.php/infographic-the-anatomy-of-an-entrepreneur/)
Article

07.03.2017

De Supply Chain van de toekomst wordt flexibel en verantwoord

Kent u Supply21? Deze revolutionaire toevoerketen - en een idee van het bureau Proconseil - moet "gewaagder, respectvoller en meer verbonden" zijn. Zo moet ze eruitzien.

Proconseil stelde Supply21 voor het eerst voor tijdens een conferentie in Parijs eind januari. Deze - nog conceptuele - methode wordt gelanceerd op een moment waarop 38 % van de ondernemingen nog niet heeft nagedacht over de fabrieken en de logistiek van de toekomst. Toch zijn er enkele sectoren die daarop een uitzondering vormen en pioniers zijn op dit vlak, zoals de automobielsector. In die sector werkt 50 % van de ondernemingen al op basis van open innovation. In de voedingssector zit het aantal ondernemingen dat aan de fabriek van de toekomst werkt, ongeveer op hetzelfde niveau.

Wat is Supply21?

Supply21 (een zinspeling op de 21e eeuw) noemt zich een "referentiekader om zichzelf te evalueren aan de hand van de 3 P's (People, Planet, Profit)", op basis van een geëngageerd ecosysteem. De methode, die werd voorgesteld door David Gau (Proconseil), steunt op een model van permanente aanvoer dat "rekening houdt met de mensen, waakt over ingrijpende sociale, organisatorische en technologische innovaties en op een collaboratieve manier werkt."

Modus operandi: het verhaal van Manon

Het bureau beschrijft de keten op basis van een bestelling van een fairphone (een eerlijke smartphone), op maat besteld in het kader van een leasing:

"Manon kreeg 3 sms'en om haar mee te delen dat haar product in productie ging in de lokale fabriek. Dankzij een 3D-printer produceert de fabriek in amper twee uur tijd de specifieke opties van haar product, waarna die worden geassembleerd met de standaardonderdelen. Net zoals 70 % van de jongeren van 7 tot 99 jaar is Manon verslingerd aan haar gsm. Ze is ongeduldig. Ze heeft de lokale fabriek zelf uitgekozen, want die heeft de laagste CO2-uitstoot. Marc, een voetkoerier van de solidaire firma La tournée du dernier kilomètre identificeert op basis van de flashcode van de lokale winkel de te leveren telefoon en het adres van Manon, die op een augmented-realityapp ontdekt hoe ze haar telefoon kan gebruiken.”

Ook al zijn sommige aspecten al grondig uitgewerkt, toch blijft het voorlopig vooral een theoretisch model. Op basis van de eerste resultaten hoopt het observatorium tegen eind 2017 een stap vooruit te zetten met de publicatie van een nieuw referentiesysteem, waarin de sectoren beter vertegenwoordigd zijn. Onlangs werd een witboek gepubliceerd, waarin deze verbazende nieuwe evolutie van de Supply Chain wordt toegelicht. U kunt dat (in het Frans of in het Engels) downloaden door dit formulier in te vullen.

Article

18.04.2018

Hackathons als motor voor een start-upmentaliteit

Vroeger waren hackathons voornamelijk voorbehouden aan een select groepje ontwikkelaars en geeks. Tegenwoordig zijn de evenementen steeds populairder en worden ze gezien als een echte katalysator voor agile innovation in ondernemingen.

Het woord hackathon is een samensmelting van de woorden 'hacken' (hier in de betekenis van 'een complex systeem testen op zwakke plekken') en 'marathon'. Hackathons zijn de voorbije jaren steeds gangbaarder geworden. Hoe gaat het concreet in zijn werk? Bij een hackathon komen verschillende talenten samen (zoals ondernemers, ontwikkelaars, webdesigners, grafisch vormgevers, enz.) om een informaticaproject te ontwikkelen. De deelnemersteams moeten binnen een beperkte tijd (gaande van enkele uren tot enkele dagen) een prototype, software of applicatie rond een bepaald thema uitwerken. Om de competitie wat aan te wakkeren, worden de resultaten aan het einde van het evenement doorgaans voorgesteld aan een jury van experts en worden de winnaars bekendgemaakt. Bij een hackathon zijn intensiteit, cocreatie en inventiviteit dan ook de sleutelwoorden.

Niet alleen voor start-ups

Sinds 2011 vonden in België naar schatting zo’n 150 hackathons plaats, een derde daarvan in 2017. Die toename is met name te verklaren door de groeiende interesse van zowel grote als kleine bedrijven uit allerlei sectoren en zelfs openbare instellingen. En terecht, want zo'n 'ontwikkelingsrush' is een ideale manier om innovatie en agile-denken, traditioneel geassocieerd met start-ups, ook te introduceren bij gevestigde bedrijven.

Hackathons kunnen zowel intern (voor eigen werknemers) als openbaar zijn en bieden nieuwe mogelijkheden om een probleem aan te pakken, oplossingen te vinden en in de praktijk te brengen. En ze zijn ook nog eens goed voor de samenwerking en teamspirit! Bij een hackathon draait het bovendien niet alleen om de ontwikkeling van een nieuw product. Het is immers ook een mooie gelegenheid om 'outside the box' te denken en een digitaal transformatieproces een versnelling hoger te schakelen. Voor grote groepen zijn hackathons ook een ideale hefboom om de talenten van morgen op het spoor te komen en te integreren. Het is dus geen toeval dat hackathons steeds diverser en professioneler worden.

Alle sectoren doen mee!

Door de organisatie van dergelijke evenementen, trachten grote bedrijven dus een brug te slaan met het ecosysteem van de digitale start-ups. Alle sectoren komen aan bod en voorbeelden zijn er genoeg. Zo werd in 2017 de 3e editie van de BNP Paribas International Hackathon georganiseerd in 10 internationale steden waarbij aan de deelnemers werd gevraagd om de efficiëntie van bankproducten en -diensten te verbeteren. Een andere voorbeeld uit een andere sector is 'Hack my ride', een hackathon die in 2017 werd georganiseerd door de MIVB met als thema openbaar vervoer. De bedoeling van deze hackathon was de ontwikkeling van digitale applicaties door gebruik te maken van de gegevens van het open data platform van de openbare instelling. In 2018 volgt dan weer de tweede editie van Hack Belgium rond de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Bij deze hackathon werken 1.500 deelnemers samen aan 12 grote uitdagingen uit verschillende aspecten van onze maatschappij, zoals energie, circulaire economie, werkgelegenheid, media, finance, opleiding, gezondheidszorg, enz.

Vechten voor het voortbestaan

Hoewel hackathons of 'start-up weekends' een uitstekende bron van innovatie zijn voor bedrijven, is de échte uitdaging om die dynamiek ook te bewaren. Bij een hackathon is het immers de bedoeling om ook tot een tastbaar eindproduct te komen, maar zelden is dat ook volledig afgewerkt na afloop van het evenement. Het bedrijf moet het winnende project – of andere ideeën die tijdens de wedstrijd naar boven kwamen – dus zelf in handen nemen en het opnemen in zijn interne innovatiestrategie. Samen met het team van deelnemers moet het bedrijf het prototype dan verder ontwikkelen en afwerken. De BNP Paribas International Hackathon gaf de winnaars bijvoorbeeld de kans om deel te nemen aan het versnellingsprogramma van de bank om de ontwikkeling van het prototype dat tijdens de hackathon werd ontworpen voort te zetten en zo uiteindelijk een oplossing te creëren die wordt toegepast binnen het bedrijf of bij klanten.

Article

01.08.2018

De koning en BNP Paribas Fortis over sociaal ondernemerschap

De koning wil meer weten over sociaal ondernemerschap. Daarom organiseerde het paleis in juni een rondetafelgesprek met enkele ondernemers en deskundigen, waaronder BNP Paribas Fortis.

De bank is op verschillende manieren zeer actief in de sector. Sinds 2010 ondersteunt ze de microkredietinstelling microStart, die al duizenden jobs creëerde, en biedt ze een specifieke aanpak voor sociaal ondernemers. "Dat wij mee mogen aanschuiven vind ik een mooie blijk van erkenning voor de inspanningen van alle bankteams die zich hiervoor inzetten", zegt Wilfried Remans, Head of CSR & Public Affairs bij BNP Paribas Fortis.

BNP Paribas Fortis werkt mee aan het ecosysteem van sociaal ondernemers via een specifiek team van achttien commerciële medewerkers en zestien kredietanalisten in het hele land. Via zijn 'Social Impact Bonds*’ geeft het sociaal ondernemers ook de kans om zich anders te financieren.

Boodschappen voor de koning

De ontmoeting was niet alleen een gelegenheid om met huidige en toekomstige partners ideeën uit te wisselen, maar ook om enkele boodschappen over te brengen aan de koning: sociaal ondernemers spelen altijd in op een sociale uitdaging die ze sneller dan de anderen opgepikt hebben. Hun zin voor innovatie is een fundamentele inspiratiebron voor grote ondernemingen, die onder druk van de publieke opinie, de regelgevers en de financiële markten in toenemende mate ESG-criteria (ecologische, sociale en governancecriteria n.v.d.r.) in hun model moeten integreren. 

"Verder kunnen we volgens mij de sociaal ondernemers nog heel wat helpen bij het opstarten van hun activiteiten. Het zou bijvoorbeeld nuttig zijn om alle bestaande steun, platformen en initiatieven te centraliseren. Ook moet er op het vlak van Social Impact Bonds een duidelijker wettelijk kader komen," zegt Wilfried Remans. Hij benadrukt dat het microkrediet in België meer impact moet krijgen.

Voor meer info over de andere deelnemers aan het rondetafelgesprek verwijzen we naar de officiële website van het Belgisch Koningshuis
 

*De Social Impact Bond (sociale-impactobligatie) is een instrument dat programma’s met een sociaal doel financiert. Het moet uitgaan van verenigingen of structuren uit de zogenoemde sociale en solidaire economie. Om een specifieke sociale actie op te zetten is een partnership tussen vier partijen nodig: overheid, financiers, een beoordelende organisatie en een deskundige op het terrein.

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

The Label Key Captcha not found

captcha
The Label Key PrivacyNoticePart1 not found The Label Key PrivacyNoticeLinkTxt not found The Label Key PrivacyNoticePart2 not found

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top