Article

07.12.2020

Anticiperen op het verbod op fluorgassen, een belangrijke uitdaging voor kmo's

Bepaalde fluorgassen, die in airco- en koelsystemen worden gebruikt, zullen tegen 2030 worden verboden op grond van een Europese richtlijn. Wacht liever niet tot 2029 om u daaraan aan te passen.

Waar er gekoeld wordt, zijn er zeker ook fluorhoudende gassen aanwezig. Dat is hoe we het gebruik van deze gassen eenvoudig kunnen uitleggen. Fluorgassen worden veel gebruikt in de industrie en de handel, denk maar aan ijsmachines, koelsystemen, laboratoria, apothekers enz.

Het probleem is dat die gassen tegen 2030 geleidelijk zullen worden verboden, op grond van een Europese richtlijn die in de Belgische wetgeving is omgezet. "Waarom? Omdat die gassen een zeer hoge CO2-uitstoot hebben", geeft Véronique Leonard, hoofd van de pool Milieu bij Sowalfin in de video hierna aan. Een grote uitdaging voor kmo's: "De beslissingen die ze vandaag nemen, zullen in de toekomst een impact hebben, want de wetgeving is veranderd", zegt ze.

En wat als de richtlijn niet wordt nageleefd?

"Laten we beginnen met het slechte nieuws: ondernemingen die niet in orde zijn, zullen hoge boetes moeten ophoesten", waarschuwt Erik Vanberg, Sustainable Business Developer bij het Sustainable Business Competence Centre (SBCC) van BNP Paribas Fortis.

De beslissing is vooral bedoeld om de duurzame transitie van kmo's en ondernemingen te versnellen. Zo kunnen ze hun duurzaam engagement concreet maken en de financiële impact van de richtlijn beperken.

"In de decarbonisatiestrategie is de koelsector een van de eerste waar we actie kunnen ondernemen", legt de expert van het SBCC uit. "Net als ledverlichting, de installatie van hoogrendementsketels of de betere isolatie van gebouwen."

De eerste stappen naar die transitie vormen geen probleem en zijn makkelijk uit te voeren.

Bekijk het video-interview met Véronique Leonard, hoofd van de pool Milieu bij Sowalfin. 

Onze experts van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u graag bij uw duurzame transitie.
Aarzel dus niet om hen te contacteren!
Article

12.08.2020

'Cooling as a service': innovatie en efficiëntie

Een financiering om uw installaties conform te maken zonder een al te hoge factuur? Dat is de ambitie van deze formule. Een samenwerking tussen de bank en de installateur: elk hun expertise om u zo goed mogelijk verder te helpen!

U kent de context inmiddels al: nadat ze eerst werden opgeworpen als een alternatief voor CFK's en HCFK's, blijken HFK's (of F-gases in het Engels) nu toch slecht te zijn voor het milieu. Vooral dan de HFK's met een zeer hoog GWP: die zouden tot 23.000 keer schadelijker zijn dan koolstof. Zowel in Europa als internationaal werd dus een nieuwe regelgeving uitgewerkt om het gebruik van de meest vervuilende fluorgassen geleidelijk terug te dringen, voornamelijk in de koelindustrie (airco, verwarming, koelsystemen, koelinstallaties enz.). Het doel is dan ook klaar en duidelijk: onze planeet beschermen en de klimaatopwarming afzwakken. Ook uw duurzaamheidsplannen liggen wellicht al op tafel. Maar tot wie gaat u zich richten om u in dit avontuur bij te staan?

Twee onmisbare partners

De eerste is uiteraard uw koeltechnicus. Die kan immers nagaan of uw systemen conform zijn en de verplichte stappen ondernemen. Maar daarnaast hebt u er alle belang bij om ook even contact op te nemen met uw bankier. Hij zal u namelijk begeleiden bij de financiering van uw nieuwe installaties, bijvoorbeeld via alternatieve en innovatieve formules zoals 'cooling as a service'. Uw bank zal u dus – in overleg met de koelprofessional – een holistische aanpak kunnen voorstellen: een totaalproject waarbij zowel rekening wordt gehouden met de technische als met de juridische en financiële aspecten.

De functionaliteitseconomie toegepast op de koelsector

We hadden het er al eerder over toen het ging om de energie-efficiëntie van uw gebouwen. 'Cooling as a service' profileert zich als een ideale financieringsformule om uw koelinstallaties te vernieuwen. Het is dan ook geen toeval dat dit type businessmodel ook in andere activiteiten zijn sporen al heeft verdiend. Het principe is gebaseerd op de functionaliteitseconomie: een strategische innovatie waarbij geïntegreerde oplossingen worden aangeboden in plaats van de verkoop van een goed of dienst. Gebruiken dus in plaats van bezitten! Die formule past bovendien perfect in het perspectief van duurzame ontwikkeling en de vermindering van de negatieve effecten op het milieu en de maatschappij.

Hoe werkt 'cooling as a service' precies?

Concreet hoeft u geen grote middelen vrij te maken, want u betaalt enkel voor het gebruik van de installaties. Met andere woorden, u 'investeert' in een dienstencontract voor energieprestaties in plaats van in infrastructuur. Die infrastructuur wordt immers aangekocht door een derde: uw bank. Een nieuw paradigma dus waarbij wordt overgeschakeld van het passieve bezit van activa naar doeltreffend gebruik. Een vorm van 'co-creatie', zeg maar, die wordt mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van een derde speler: uw professionele installateur. Die installateur engageert zich om een bepaald niveau van energie-efficiëntie te garanderen en staat ook in voor het onderhoud van de installaties. Maar wat zijn dan de voordelen? Dat zijn er heel wat! Niet alleen voor de planeet en voor uw bedrijf (op verschillende vlakken), maar ook voor uw partner-installateur. Win-win-win dus!

De voordelen op een rijtje

 • Voor de planeet

  Het gebruik van milieuvriendelijke installaties, waarbij minder vervuilende fluorgassen (HFK's) of alternatieven worden gebruikt, is een onmiskenbare troef in de strijd tegen de klimaatopwarming. Gezien de gemeenschappelijke belangen van alle betrokken partijen, zal de kwaliteit en het prestatievermogen van de uitrustingen bovendien nog verder toenemen.

 • Voor uw bedrijf

  Uw bedrijf beschikt voortaan over installaties en technieken die voldoen aan de geldende normen. Temeer omdat uw installateur zal worden aangemoedigd om de best mogelijke installaties aan te bieden: hij staat immers zelf in voor het onderhoud. Ook daar hoeft u al niet meer aan te denken!

  En op financieel vlak? U behoudt uw budget en u kunt uw geld gebruiken voor andere investeringen met toegevoegde waarde. Met dit financieringsmodel kunt u ook uw uitgaven (gekoppeld aan de installaties) in de gaten houden. Denk bijvoorbeeld aan de operationele kosten. Een interessant fiscaal voordeel ...

  Tot slot zullen ook uw partners en klanten uw duurzame engagement weten te appreciëren. Uw inspanningen worden immers duidelijk zichtbaar via de GWP-index van uw installaties.

 • Voor de partner-installateur

  Aangezien de bank het risicobeheer voor haar rekening neemt, staan de installaties ook niet meer op de balans van de koelprofessional. Bovendien profiteert ook hij van de besparingen van het project, omdat er een engagement wordt afgesloten op lange termijn. Dat is immers niet noodzakelijk het geval in een klassieke situatie.

Een opkomende markt ... mét de nodige uitdagingen!

Dit nieuwe businessmodel is nog niet gebruikelijk. En terecht, want het vergt niet alleen creativiteit maar ook engagement en samenwerking om tot een echte holistische aanpak te komen: zowel technisch als financieel en contractueel. Dat laatste punt is een van de essentiële elementen van de formule. Het is dan ook een hele uitdaging om duidelijk de verantwoordelijkheden en plichten van elke partij te definiëren én om de contractueel vastgelegde prestaties expliciet te identificeren. Allemaal parameters die transparant moeten zijn voor iedereen. Die challenge duwt de bank in een belangrijke rol ... Uw bank doet dan ook wat ze het best kan: risico's beheren. Bovendien haalt ze ook een grote last van de schouders van de installateur, zodat hij zich kan concentreren op zijn corebusiness: de technische expertise. Een onmisbare complementariteit voor hoge prestaties ... speciaal voor u!

Onze experts van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u bij uw duurzame transitie.
Neem zeker contact met hen op!
Article

09.08.2020

Fluorgassen: tot 23.000 keer vervuilender dan CO2

Koolstofdioxide wordt vaak met de vinger gewezen als een van de grote verantwoordelijken voor de klimaatopwarming. Toch zijn er ook andere gassen die veel worden gebruikt en erg schadelijk zijn voor onze planeet: HFK's!

Sinds de jaren negentig werden CFK's en HCFK’s geleidelijk vervangen door HFK's* (of F-gases in het Engels). Dat gebeurde in tal van sectoren, met als koploper de koelindustrie omdat deze gassen essentieel zijn in koelprocessen. Deze fluorgassen van synthetische oorsprong zijn samengesteld uit atomen van koolstof, fluor en waterstof en waren zo populair omdat ze een aantal zeer interessante eigenschappen hebben. Zo hebben ze een hogere energie-efficiëntie dan CFK's, zijn ze gematigd ontvlambaar, weinig giftig enz. Allemaal troeven die HFK's onmisbaar hebben gemaakt in tal van industriële toepasingen. In tegenstelling tot CFK's vormden HFK's geen rechtstreeks gevaar voor de ozonlaag. Uiteraard hebben ook deze gassen een keerzijde: hun impact op de planeet is immers verre van neutraal. Reden te meer waarom ook zij vandaag onder vuur liggen.

HFK's met een hoog GWP in het vizier

Het verbod op fluorkoolwaterstoffen krijgt concreet vorm in een geleidelijke verdwijning van de meest vervuilende versies. En terecht, want er bestaan heel wat soorten HFK's. Elke soort heeft zijn eigen kenmerken en toepassingen, en ook een andere impact op onze planeet. Die verschillen komen tot uiting in een algemene index: het aardopwarmingsvermogen of GWP (global warming potential). Aan de hand van deze index kan de invloed van deze broeikasgassen op het klimaatsysteem worden gemeten, rekening houdend met hun stralingseigenschappen en levensduur. Dit meetinstrument is zo opgebouwd dat het het opwarmingsvermogen van HFK's vergelijkt met een kilogram CO2, doorgaans op een schaal van 100 jaar. Het zijn dus vooral de HFK's met een hoog GWP die onder vuur liggen en dus moeten verdwijnen. Maar wat betekent dat nu in de praktijk?

Extreem vervuilend

Naast de problematiek rond het einde van de levensduur van koelsystemen, zijn gaslekken een van de grootste klimaatuitdagingen als het gaat om HFK's. Neem nu bijvoorbeeld een circuit met 100 kg van een veelvoorkomende HFK. Als die installatie elk jaar 5% fluorgassen laat ontsnappen, komen we aan een uitstoot van 5 kg HFK in de atmosfeer ... Dat klinkt inderdaad nogal abstract. Precies om die reden is de GWP-index zo interessant: deze index neemt koolstof immers als ijkpunt. En terecht, want de huidige HFK's hebben een GWP dat kan variëren van 4.000 tot maar liefst 23.000. Met andere woorden? Het schadelijke potentieel van een HFK kan tot 23.000 keer hoger zijn dan dat van CO2. We keren even terug naar ons voorbeeld: als het GWP van fluorgas 10.000 bedraagt, dan zou een jaarlijks lek van 5 kg overeenstemmen met 50 ton koolstofdioxide die vrijkomt in de lucht ... het equivalent van een wagen die bijna vijf keer rond de aarde rijdt! Voor CO2 bestaan er bovendien oplossingen voor compensatie of captatie en die zijn er voor fluorgassen niet.

Revolutie aan de gang

Door HFK's geleidelijk minder te gebruiken, zouden we "tegen 2050 tot 90 miljard ton CO2-equivalenten kunnen vermijden", aldus de cijfers van het Institute for Governance and Sustainable Development. Dat zou betekenen dat onze aarde 0,1 graad minder opwarmt in 2050 en 0,5 in 2100. Voor die algemene inspanning kijken we echter niet alleen naar de fabrikanten van airco- of koelinstallaties. Alle sectoren moeten hun steentje bijdragen en de deadlines die door de regelgeving worden bepaald, komen steeds dichterbij. Zonder een actieplan op korte termijn, komt u misschien wel met uw rug tegen de muur te staan. En de druk zal niet alleen uit wetgevende hoek komen ... Investeerders, banken, consumenten, klanten en leveranciers schenken steeds meer aandacht aan milieukwesties. Bedrijven die blijven vervuilen zonder de nodige maatregelen te nemen, zullen op termijn heel wat commerciële en financiële deuren voor hun neus zien dichtgaan. Wacht dus niet langer en schik u naar de normen, want er zijn vandaag wel degelijk alternatieven op de markt!

De alternatieven voor HFK's

 1. Terugkeer naar natuurlijke koelstoffen: een van de mogelijkheden is het gebruik van propaan, koolstofdioxide of methylpropaan. Deze gassen vinden we terug in de natuur. De hoeveelheden die in koelsystemen worden gebruikt, hebben een verwaarloosbare impact op onze planeet. Ze hebben echter ook hun gebreken en zijn niet geschikt voor alle toepassingen. Om die reden beginnen de grote gasspelers nieuwe formules aan te reiken.
 2. Een nieuwe generatie HFK's: deze nieuwe HFK's zijn uiteraard een stuk 'milieuvriendelijker' en hebben een lagere GWP-index. Zo kan de vervuilende factor van dergelijke HFK's dalen van 4.000 naar 775. Of dat beter is? Absoluut, zolang de wetgeving deze HFK's toelaat natuurlijk. Want wie weet worden ook deze varianten in de toekomst verboden … Deze nieuwe generatie is dus geen optimale oplossing op lange termijn. Wanneer uw installaties aan vervanging toe zijn, kunt u dus maar beter meteen kiezen voor milieuvriendelijkere mogelijkheden om het risico op een verbod in de toekomst te vermijden.
 3. Andere chemische alternatieven: hydrofluoroolefines of HFO's worden bijvoorbeeld al gebruikt in de auto-industrie. Hun grootste troef is hun zeer lage GWP van 2 tot 8. Daardoor zijn HFO's duidelijk een stuk minder vervuilend in geval van lekken. Bovendien zijn HFO's weinig ontvlambaar, vrij performant en niet al te duur.

 

*Het kan gaan om fluorkoolwaterstoffen, perfluorcarbon (PFC), zwavelhexafluoride (SF6) of stikstoftrifluoride (NF3).

Onze experts van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u bij uw duurzame transitie.
Neem zeker contact met hen op!
Article

02.09.2020

5 feiten die u nog niet kende over koelsystemen

Vervuilende gefluoreerde gassen zijn nog heel aanwezig in de koelsector (in ruime zin). Maar de jacht op HFK's zal worden opgedreven. Is uw bedrijf klaar voor deze revolutie?

 1. Voor 30% verantwoordelijk voor de klimaatopwarming

  We wisten al dat CFK's mee voor het gat in de ozonlaag hebben gezorgd. Net daarom werden ze verboden. Voortaan weten we ook hoe zwaar de HFK's doorwegen in de klimaatopwarming: volgens onderzoekers van de universiteit van Columbia (Verenigde Staten) zouden ze verantwoordelijk zijn voor een derde van de klimaatopwarming die vastgesteld werd tussen 1955 en 2005. Hun ‘schuld’ zou zelfs oplopen tot 50% wat het smelten van de ijskappen en de temperatuurstijging op de Noordpool betreft. Niet verwonderlijk trouwens, want sommige koelmiddelen kunnen tot 23.000 keer vervuilender zijn dan CO2. Zo komt een jaarlijkse lozing van 10 kg R-404A – een gas dat tot nu toe nog gebruikt wordt in koelinstallaties – overeen met de uitstoot van bijna 33 ton koolstofdioxide in de atmosfeer (GWP van 3.300). Om nog maar te zwijgen over het feit dat de natuur deze emissies – in tegenstelling tot CO2 – niet kan opvangen. Deze verwoestende gevolgen voor het milieu verklaren meteen de reglementaire ‘revolutie’ die het gebruik van de meest vervuilende gefluoreerde gassen wil terugdringen: die met een hoog GWP (Global Warming Potential). 

 2. De prijsstijging van HFK's is moordend voor het budget van bedrijven

  De reglementaire kalender die geleidelijk aan wordt opgelegd aan alle economische spelers, beïnvloedt ook de vraag naar en het aanbod van HFK's. Laten we het voorbeeld nemen van de beruchte R-404A: deze mag sinds 1 januari van dit jaar niet meer op de markt worden gebracht. Maar dat neemt niet weg dat heel wat installaties nog R-404A bevatten (tot in 2030). Dat betekent dat bedrijven die dit soort installaties bezitten, deze HFK nog steeds nodig hebben om hun koelsystemen te kunnen gebruiken. Resultaat? De prijs van de R404A-vloeistof ging maal zeven tussen januari 2017 en januari 2018: ofwel van € 13,72/kg naar € 92,54/kg in een jaar tijd. Een stijging waar bovendien de toename van andere onderhoudskosten moet worden bijgerekend. Plus de mogelijke belastingen en sancties die eraan zitten te komen ... De conclusie is dan ook overduidelijk: de installaties die de nieuwe normen niet respecteren, moeten worden vervangen of aangepast. 

 3. 79% minder HFK's op de markt tegen 2030

  Het is een van de meest opvallende punten op de gefaseerde agenda: de wereldwijde hoeveelheid vervuilende gefluoreerde gassen die op de Europese markt komen, tegen 2030 met 21% verminderen (in vergelijking met referentiejaar 2015). Tegen 2036 moet dit volume zelfs verder dalen tot 15%. Zo luiden de doelstellingen van de meeste landen die in 2016 het Akkoord van Kigali ondertekenden: de 59 naties die zich geëngageerd hebben om een strikt tijdschema te respecteren. De phase out voor de Europese landen?

 4. CO2? Oplossing van de toekomst voor uw koelsystemen
 5. We wijzen maar al te graag met de vinger naar koolstofdioxide, maar niet alle CO2 is hetzelfde. Meer nog, de terugkeer naar natuurlijke koelmiddelen is een van de meest veelbelovende alternatieven om de HFK's te vervangen. Met op kop CO2 in vloeibare vorm (en niet de CO2 die ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen), maar ook ammoniak, propaan of isobutaan. Stuk voor stuk gassen die aanwezig zijn in de natuur en die – in de proporties die gebruikt worden in koelsystemen – een verwaarloosbare impact hebben op de planeet. Wanneer u uw installaties vervangt, volstaat het niet om een alternatief te vinden. De gekozen oplossing moet bovendien ook duurzaam zijn. CO2 biedt tal van voordelen:

  • Milieu: het aardopwarmingsvermogen van CO2 is ... 1, omdat het als maatstaf dient voor de meting van het GWP.
  • Veiligheid: CO2 is noch ontvlambaar, noch giftig en brengt dus weinig risico’s met zich mee voor een commercieel of industrieel gebruik.
  • Reglementering: CO2 is niet onderworpen aan een specifieke beperking of verplichting. Het is een natuurlijke oplossing voor de toekomst.
  • Techniek: koolstofdioxide is zowel ‘van nature uit’ beschikbaar, flexibel en geschikt voor alle soorten toepassingen als energie-efficiënt. Er zijn momenteel al betrouwbare koelsystemen op de markt die gebruikmaken van CO2.
  • Budget: CO2 kost veel minder dan de huidige HFK's, onder andere omwille van de toegankelijkheid ervan.

Uw installaties aanpassen zonder aan uw totaalfactuur te raken? Dat kan.

U begrijpt het al: de aanpassing van uw koelsystemen is onvermijdelijk. En dat zowel om financiële en reglementaire als ecologische redenen. Dankzij nieuwe financiële oplossingen zoals ‘cooling as a service’ kunt u de regels naleven zonder grote investeringen te moeten doen. Deze formule, die wordt uitgewerkt met een partner-installateur en uw bank, verzekert optimale resultaten op drie vlakken. Vanuit uw perspectief? Uw installaties zijn conform de normen, uw energieprestaties worden contractueel gegarandeerd (net als het onderhoud van de uitrusting) en u betaalt enkel een periodiek bedrag voor de dienstverlening.

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!
Article

11.08.2020

Uw technische installaties vandaag al aanpassen? Dat is win-win-win!

Van sommige zeer vervuilende fluorgassen zijn de dagen geteld. Voldoen uw koel- of aircosystemen al aan de normen? Kijk ze vandaag na en doe er iets aan voor het te laat is ...

De deadlines van de nieuwe regels om bepaalde HFK's te doen verdwijnen, komen steeds dichterbij. En de inzet? Die wordt alleen maar groter. Het gaat meer bepaald om zeer vervuilende fluorgassen die vaak worden gebruikt in de koelindustrie. Een uitdaging van formaat, die naast veel voordelen ook een aantal risico's inhoudt. Een uitdaging die bovendien heel veel sectoren en bedrijven zal treffen: niet alleen de professionals uit de koelindustrie maar ook de voedingssector, de farmaceutische sector, de transportsector en zelfs de IT-sector. En die van u? Hoe dan ook, u staat voor een groot transformatieproject om uw installaties en technieken conform te maken. En daar begint u maar beter zo snel mogelijk aan. Met andere woorden, wacht niet tot de laatste minuut, zodat u niet voor een voldongen feit komt te staan. De eerste beperkingen zijn immers al in zicht. De bedoeling voor de bedrijven is dan ook heel duidelijk: hun installaties moeten voldoen aan de nieuwe normen om te kunnen anticiperen op prijsstijgingen en het tekort aan arbeidskrachten of om sancties te vermijden. Bovendien zetten ze op die manier een stap richting duurzame transitie en energie-efficiëntie. Bent u er klaar voor?

De stok ...

"Laten we beginnen met het minst aangename: bedrijven die niet in orde zijn, zullen een stevige boete krijgen", vertelt Erik Vanberg, Sustainable Business Developer in het Sustainable Business Competence Centre (SBCC) van BNP Paribas Fortis. "Maar dat is niet alles. Als ze hun infrastructuur niet aanpassen, zullen die bedrijven ook een pak meer onderhoudskosten moeten betalen. De prijs van niet-conforme HFK's zal immers stijgen en de onderhoudskosten van oudere installaties zullen diezelfde trend volgen." Een financieel nadeel dus, niet alleen voor de bedrijven die niets ondernomen hebben, maar ook voor de bedrijven die te laat in actie schieten. De naderende deadlines zullen namelijk voor een bottleneck zorgen bij de gespecialiseerde professionals. Het juiste moment om de balans op te maken en aan de slag te gaan? Dat is nu al!

... en de wortel!

De aanpassing van uw installaties biedt bovendien een aantal niet te verwaarlozen voordelen.

 • Een concreet duurzaam engagement

  "Tal van grote bedrijven willen tegen 2050 koolstofneutraal zijn", herinnert de expert van het SBCC ons. "Die trend en ambitie moeten absoluut worden vertaald in concrete acties. Bovendien moeten beursgenoteerde bedrijven verplicht een niet-financiële reporting voorleggen: daarin staan al hun inspanningen op het vlak van duurzaamheid, energie-efficiëntie, uitstoot van broeikasgassen enz." Die inspanningen voor onze planeet worden beslist met argusogen bekeken door alle betrokken partijen: consumenten, klanten, partners, investeerders én uw bank. Daarom zijn overtuigende resultaten zo belangrijk. "Actie ondernemen voor uw koelinstallaties en fluorgassen is een quick win", vertelt Erik Vanberg. "De GWP-index is voor bedrijven immers een doeltreffend hulpmiddel om hun engagement duidelijk te laten zien." Ter herinnering: het GWP (of Global Warming Potential) is een index om het klimaatopwarmingsvermogen van een gas te meten ten opzichte van koolstof.

 • Beperkte financiële impact voor uw bedrijf

  We legden het u eerder al uit: immobilisme kan u duur komen te staan. Maar hoe financiert u zo'n project om uw installaties aan te passen? "Bedrijven die zich in het avontuur willen storten en voor nieuwe installaties conform de normen willen gaan, stellen zich noodzakelijkerwijs die vraag", vertelt Erik Vanberg. "In werkelijkheid heeft die aanpassing echter geen impact op hun globale factuur! Nog niet overtuigd? Bekijk het project dan eens in zijn geheel, vanuit de TCO of total cost of ownership." Dat betekent dat u rekening houdt met alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die worden gegenereerd door het bezit en het gebruik van de installatie, waarbij het onderhoud een belangrijke rol speelt.

  Die 'financiële neutraliteit' wordt onder meer mogelijk gemaakt dankzij innovatieve financieringsoplossingen die gebaseerd zijn op de principes van de functionaliteitseconomie. Het doel? Ervoor zorgen dat u uw installaties conform kunt maken zonder dat u aan uw geld moet komen. "Niet-conforme installaties zullen steeds duurder en uiteindelijk zelfs verboden worden. Via een alternatieve financieringsvorm zoals 'cooling as a service' kan het bedrijf die enveloppe nu al efficiënter toewijzen ... zonder dat de globale factuur stijgt! Hoe precies? Dankzij nieuwe, aangepaste installaties en een contract dat een bepaald niveau van energieprestaties garandeert. De inspanning wordt dus gecompenseerd door de verschillende besparingen, alsook door de naleving van de normen en een betere risicobeheersing." Een formule die zeker en vast loont op de lange termijn ...

Uw eerste stappen?

U hebt het goed begrepen: vandaag starten, is de boodschap. Zeker omdat er vandaag al alternatieven op de markt zijn die u perfect kunt toepassen. "In de decarbonisatiestrategie is de koelsector een van de eerste waar we actie kunnen ondernemen", legt de expert van het SBCC uit. "Net als ledverlichting, de installatie van hoogrendementsketels of de betere isolatie van gebouwen.” Maar wat moet u nu concreet doen om uw koelsystemen aan te passen? "In de eerste plaats zijn er een aantal verplichte elementen die u niet uit het oog mag verliezen. Dat is al een uitstekend begin."

 1. Koop geen nieuwe installaties aan die niet voldoen aan de huidige en toekomstige normen.
 2. Zorg voor doeltreffende lekdetectiesystemen, zodat u de uitstoot van HFK's in de lucht kunt verhinderen.
 3. Laat een volledige audit van uw installaties uitvoeren (energieprestaties, gebruikte HFK's, onderhoud enz.).
 4. Houd een register bij voor al uw installaties.

Zodra u deze eerste stappen hebt gezet, kunt u de overstap maken naar infrastructuren met weinig impact op het milieu. Onthoud steeds dat die overgang een stuk vlotter zal verlopen als u zich goed laat omringen: uw installateur én uw bankier zijn daarbij onmisbare partners!

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top