Article

07.11.2017

Agoria zet in op ‘drone-industrie’

Door de krachten te bundelen hoopt de sectorfederatie dat België tot de Europese top kan behoren in deze sterke groeimarkt.

Veelbelovend

PricewaterhouseCoopers schatte de mogelijke marktwaarde van de drone-industrie in 2016 op 127 miljard dollar. Hiermee becijferde het alle bedrijfsdiensten en –activiteiten die een hoog potentieel hebben om in de toekomst overgenomen te worden door dronetoepassingen. Duizelingwekkende cijfers die Agoria, de federatie van Belgische technologiebedrijven, aanzette om een drone-ecosysteem uit te bouwen.

Nieuwe werkgroep       

De federatie streeft ernaar om met behulp van haar knowhow en netwerk de samenwerking tussen ondernemingen en technologie te vergemakkelijken. Om dit te doen focust ze zich op 4 thema’s: planet, people, society en industry. Tot hiertoe verenigde het volgende markten:           

  • Building & Urban development
  • Energy
  • Financial Services
  • Food & Beverage, Healthcare
  • Transport & Mobility
  • Machine Construction & Production systems
  • Sports & Entertainment Events.

Nu voegt ze dus ook de ‘Drone Industry Group’ toe.

Wat betekent dit concreet?     

Agoria wil via deze nieuwe werkgroep de verbinding helpen maken tussen de drone-waardeketen en de waardeketen van bedrijven en overheden. Dat doet ze door bedrijven aan te dragen die gespecialiseerd zijn in het produceren of invoeren van drones of dronetechnologie, soft-en hardware, bedrijven die drone-gecapteerde data en data lakes verwerken en een groeiend aantal innovatieve dronetoepassingen gebruiken.

Het doel hierbij is tweeledig. Enerzijds wil ze op korte termijn de drone-economie ondersteunen en verder uitbouwen. Anderzijds wil ze op middellange en lange termijn werk maken van een sterke en industrievriendelijke Europese wetgeving.

Interesse ?

De Drone Industry Group is in september van start gegaan maar verwelkomt nog nieuwe leden. Daarnaast informeert Agoria ook graag iedereen die enkel op de hoogte gehouden wil worden van belangrijke ontwikkelingen in het drone-ecosysteem.

Bron: Agoria
Article

30.08.2017

Drones: een groot Europees plan voor 2019

In de bedrijven van morgen is een belangrijke rol weggelegd voor drones. De Europese Commissie stelde daarom een aantal richtlijnen op voor hun gebruik in het lagere luchtruim.

Sinds april 2016 is een pilootbrevet voor drones in België verplicht. Wie ze wil gebruiken voor professionele doeleinden, moet bijkomende opleidingen volgen en examens afleggen. Onlangs nog werden er middelen vrijgemaakt om de uitwisseling van elektronische gegevens tussen de piloten en het DGLV te vergemakkelijken (Directoraat-generaal Luchtvaart). Dankzij het nieuwe informaticasysteem verlopen de procedures voor de toekenning van een brevet ook sneller. Dat systeem maakt deel uit van een ambitieus Europees kader.

“De commerciële toepassingen van drones zijn eindeloos. Ons doel is altijd geweest om een veilig werkkader te creëren met het bestaande koninklijk besluit. We hebben ook altijd gezegd dat we mee moeten evolueren met de technologie en met de sterke groei van de sector.”

François Bellot, Belgisch federaal minister van Mobiliteit

Waarom precies?

Drones worden niet alleen in de vrije tijd gebruikt. Ze worden ook ingezet in de industrie en het beroepsleven. Denk bijvoorbeeld maar aan de levering van diensten in stedelijke gebieden, het verzamelen van gegevens, het inspecteren van infrastructuur, de landbouw, de transport- en logistieke sector. We verwachten dat de markt voor dronediensten zal groeien en schatten een waarde tussen 10 miljard euro tegen 2035 en 127 miljard euro voor de komende jaren. Tegen 2020 zal de dronemarkt met 42% groeien voor de precisielandbouw, om maar een voorbeeld te noemen.

U-Space boven Europa

De Europese Commissie gaf het bedrijf SESAR de opdracht om een Europees systeem te ontwikkelen voor het luchtverkeersbeheer van drones. Op 16 juni stelde het bedrijf U-Space voor, een blauwdruk van het gebruik van drones in het lagere luchtruim. Het plan heeft betrekking op het luchtruim tot 150 meter hoogte en is een eerste stap naar de ontwikkeling van een dienstenmarkt voor drones in de Europese Unie.

“Drones zorgen voor een schat aan innovatie, nieuwe diensten voor burgers, nieuwe bedrijfsmodellen en een enorm economisch groeipotentieel. De Europese Unie moet dus mee op de kar springen en tegen 2019 moet er een veilige én operationele Europese dienstenmarkt voor drones zijn. De EU moet een kader op wereldschaal uitwerken waardoor deze markt verder kan bloeien en al haar potentieel ten dienste kan stellen van de grote sectoren van de economie.”

Violeta Bulc, Europees Commissaris voor Transport.

Het “U-Space”-plan telt drie belangrijke pijlers:

  • de veiligheid op lage hoogte moet gelijk zijn aan die van de klassieke luchtvaart met een piloot aan boord;
  • het systeem verschaft informatie waarmee sterk geautomatiseerde of autonome drones veilig kunnen vliegen en obstakels of botsingen kunnen vermijden;
  • in 2019 zal het mogelijk zijn om drones en hun gebruikers te registreren, elektronisch te identificeren en op te sporen via geolokalisatie.
Article

10.02.2021

Wat met de mobiliteit na de coronacrisis?

De gezondheids- en economische crisis heeft alle sectoren in al hun aspecten getroffen. Onder meer de mobiliteit, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

De mobiliteit evolueert elke dag. En deze evolutie is met de coronacrisis in een hogere versnelling geraakt. Heel wat mensen werden geïsoleerd en telewerken werd de norm in een groot deel van de wereld.

De coronacrisis heeft de bezorgdheden op het vlak van transport veranderd

Vanaf nu verplaatsen we ons niet langer op dezelfde manier. En onze bekommernissen zijn ook niet meer dezelfde. Volgens een rapport van BCG Consulting zijn de fysieke afstand en de netheid van het voertuig het belangrijkst voor respectievelijk 41 en 39% van de respondenten wanneer ze een transportmiddel moeten kiezen. Er is ook het fenomeen van de pre- en postcoronamobiliteit, aangezien de respondenten nu meer dan vóór de crisis geneigd zijn om te voet te gaan of hun eigen fiets, scooter of wagen te gebruiken.

Duurzame en alternatieve mobiliteit in de komende jaren

Het is niet zo dat de mobiliteit gewacht heeft op de coronacrisis om te evolueren. Het aandeel milieuvriendelijke voertuigen zal blijven toenemen, steeds volgens dezelfde verhouding. Tegen 2035 zullen de elektrische auto's meer dan 35% uitmaken van het aandeel nieuwe voertuigen en zal elektriciteit wereldwijd de overheersende aandrijfkracht zijn. Het aandeel zelfrijdende wagens zal ook toenemen, met 10% voertuigen van niveau 4 (die zich bijvoorbeeld zonder bestuurder kunnen verplaatsen) en 65% van niveau 2 of hoger.

Mobiliteit op maat van de werknemers, vanaf nu

De toekomst van de mobiliteit speelt ook vandaag al, met name voor de ondernemingen en de zelfstandigen. De noodzaak aan alternatieve verplaatsingsmiddelen is niet alleen voelbaar bij particulieren maar ook bij werknemers. Er is geen enkel vervoermiddel meer dat bij elke situatie past, maar we hebben wel een waaier aan mogelijkheden, afhankelijk van de behoefte van het moment. Elektrische wagens, hybride wagens, elektrische fietsen, een abonnement voor het openbaar vervoer, autodelen, leasing ...  Deze middelen kunnen verschillende vormen aannemen en bijvoorbeeld worden gecombineerd in een mobiliteitskaart. Voordelig voor de medewerkers en managers van een onderneming, maar ook voor de samenleving zelf dankzij de kostenbesparing, de optimalisatie en het beheer van het wagenpark.

Meer weten over duurzame en alternatieve mobiliteit voor u en uw medewerkers?
Ontdek onze mobiliteitsoplossingen op maat
Article

28.01.2021

Op weg naar alternatieve mobiliteit

In een hedendaags verantwoord vlootbeheer staat duurzaamheid centraal. We helpen u uw ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te bepalen en waar te maken.

Samen verlagen we de ecologische voetafdruk van uw bedrijf, verbeteren we de mobiliteit van uw werknemers en geven we uw inspanningen een centrale plaats in de toegevoegde waarde van uw bedrijf. Kortom, we zetten in op een alternatief mobiliteitsbeleid.

Energietransitie

We helpen u om over te schakelen op alternatieve mobiliteit en nieuwe technologieën die uw ecologische voetafdruk verlagen. Onze SMaRT-benadering garandeert de beste energiemix in uw wagenpark, afgestemd op uw strategie en bestuurdersprofielen.

Alternatieve mobiliteit vergt nieuwe technologieën die hand in hand moeten gaan met nieuwe infrastructuren. Daarom bieden we niet alleen elektrische auto’s aan, maar ook de bijpassende oplaadoplossing. Via onze geïntegreerde dienstverlening bepalen we hoeveel oplaadpunten u nodig hebt, installeren we ze en beheren we het gebruik op het werk en bij de bestuurders thuis.

Zachte mobiliteit

Mobiliteitsbeheer houdt tegenwoordig meer in dan auto's of bestelwagens. Een 360°-benadering dringt zich op. Samen met u bepalen we uw mobiliteitsstrategie en -behoeften. Een groenere auto is maar een van de mogelijkheden. Met verschillende mobiliteitsbeheeroplossingen zoals de Mobility Card en alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals fietsleasing, inspireren we u tot een flexibeler aanbod binnen uw organisatie.

Werknemers staan centraal

Als u de werknemers centraal zet, staat u sterker om bekwame medewerkers te vinden, tevreden te stellen en te behouden. Ga een stap verder dan een alternatieve mobiliteitsoplossing: neem hun veiligheid ter harte en laat hen een actieve rol spelen in het verwezenlijken van uw duurzame doelstellingen. Vertrouw op ons om hun veiligheid te verbeteren en nieuwe technologieën te integreren.

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.
Article

27.01.2021

Mobiliteit, meer dan vier wielen

BNP Paribas Fortis biedt volledige mobiliteitsoplossingen aan. Soms is een vloot met alleen maar vierwielers niet genoeg voor uw mobiliteitsbehoeften.

Als betrouwbare partner kunnen wij u helpen bij elke stap – of pedaaltrap – in uw mobiliteitstraject.

Mobiliteitsanalyse en advies

Onze mobiliteitsmanagers kunnen samen met u en uw relatiebeheerder een toekomstgerichte mobiliteitsstrategie opstellen.

Eerst luisteren we naar u: wij willen uw behoeften en bekommernissen op het gebied van mobiliteit begrijpen. Dit is het vertrekpunt om tot de beste mobiliteitsoplossing voor u en uw bedrijf te komen. Wij bouwen daarbij verder op onze expertise, maar houden uiteraard ook rekening met het specifieke wettelijke en fiscale ecosysteem in België.

Nieuwe mobiliteitsoplossingen

Naast full service leasing bieden wij u ons core product aan, waarmee u toegang krijgt tot ons volledige mobiliteitsaanbod, een breed scala aan basisdiensten en diensten met toegevoegde waarde, zoals autodelen, carpoolbeheer, fietsleasing en mobiliteitskaarten. Alle mobiliteitsoplossingen en verwante diensten zoals parkeren, elektrisch opladen, brandstof, tol en carwash liggen binnen handbereik.

Beheer van uw mobiliteitsbudget

Wij helpen u en geven advies over de implementatie van het federale mobiliteitsbudget in uw bedrijf. Als dat te beperkt is voor uw specifieke behoeften en doelstellingen, kunnen we, zoals we al deden voor een aantal klanten, een gepersonaliseerde mobiliteitsbudgetoplossing ontwikkelen om uw mobiliteitskosten te beheren in lijn met het wettelijk kader.

We implementeerden al enkele kostenneutrale oplossingen op maat, waarmee onze klanten leasewagens kunnen combineren met leasefietsen of alternatieve mobiliteitsoplossingen. Het bedrijf haalt zo zijn doelstellingen terwijl het zijn verplichtingen en beloften nakomt.

Die doelstellingen kunnen gaan van een ambitieuze CO2-agenda tot een concurrerend aanbod in de talentenoorlog of een oplossing voor het gebrek aan parkeerplaatsen.

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top