Article

07.11.2017

Agoria zet in op ‘drone-industrie’

Door de krachten te bundelen hoopt de sectorfederatie dat België tot de Europese top kan behoren in deze sterke groeimarkt.

Veelbelovend

PricewaterhouseCoopers schatte de mogelijke marktwaarde van de drone-industrie in 2016 op 127 miljard dollar. Hiermee becijferde het alle bedrijfsdiensten en –activiteiten die een hoog potentieel hebben om in de toekomst overgenomen te worden door dronetoepassingen. Duizelingwekkende cijfers die Agoria, de federatie van Belgische technologiebedrijven, aanzette om een drone-ecosysteem uit te bouwen.

Nieuwe werkgroep       

De federatie streeft ernaar om met behulp van haar knowhow en netwerk de samenwerking tussen ondernemingen en technologie te vergemakkelijken. Om dit te doen focust ze zich op 4 thema’s: planet, people, society en industry. Tot hiertoe verenigde het volgende markten:           

 • Building & Urban development
 • Energy
 • Financial Services
 • Food & Beverage, Healthcare
 • Transport & Mobility
 • Machine Construction & Production systems
 • Sports & Entertainment Events.

Nu voegt ze dus ook de ‘Drone Industry Group’ toe.

Wat betekent dit concreet?     

Agoria wil via deze nieuwe werkgroep de verbinding helpen maken tussen de drone-waardeketen en de waardeketen van bedrijven en overheden. Dat doet ze door bedrijven aan te dragen die gespecialiseerd zijn in het produceren of invoeren van drones of dronetechnologie, soft-en hardware, bedrijven die drone-gecapteerde data en data lakes verwerken en een groeiend aantal innovatieve dronetoepassingen gebruiken.

Het doel hierbij is tweeledig. Enerzijds wil ze op korte termijn de drone-economie ondersteunen en verder uitbouwen. Anderzijds wil ze op middellange en lange termijn werk maken van een sterke en industrievriendelijke Europese wetgeving.

Interesse ?

De Drone Industry Group is in september van start gegaan maar verwelkomt nog nieuwe leden. Daarnaast informeert Agoria ook graag iedereen die enkel op de hoogte gehouden wil worden van belangrijke ontwikkelingen in het drone-ecosysteem.

Bron: Agoria
Article

30.08.2017

Drones: een groot Europees plan voor 2019

In de bedrijven van morgen is een belangrijke rol weggelegd voor drones. De Europese Commissie stelde daarom een aantal richtlijnen op voor hun gebruik in het lagere luchtruim.

Sinds april 2016 is een pilootbrevet voor drones in België verplicht. Wie ze wil gebruiken voor professionele doeleinden, moet bijkomende opleidingen volgen en examens afleggen. Onlangs nog werden er middelen vrijgemaakt om de uitwisseling van elektronische gegevens tussen de piloten en het DGLV te vergemakkelijken (Directoraat-generaal Luchtvaart). Dankzij het nieuwe informaticasysteem verlopen de procedures voor de toekenning van een brevet ook sneller. Dat systeem maakt deel uit van een ambitieus Europees kader.

“De commerciële toepassingen van drones zijn eindeloos. Ons doel is altijd geweest om een veilig werkkader te creëren met het bestaande koninklijk besluit. We hebben ook altijd gezegd dat we mee moeten evolueren met de technologie en met de sterke groei van de sector.”

François Bellot, Belgisch federaal minister van Mobiliteit

Waarom precies?

Drones worden niet alleen in de vrije tijd gebruikt. Ze worden ook ingezet in de industrie en het beroepsleven. Denk bijvoorbeeld maar aan de levering van diensten in stedelijke gebieden, het verzamelen van gegevens, het inspecteren van infrastructuur, de landbouw, de transport- en logistieke sector. We verwachten dat de markt voor dronediensten zal groeien en schatten een waarde tussen 10 miljard euro tegen 2035 en 127 miljard euro voor de komende jaren. Tegen 2020 zal de dronemarkt met 42% groeien voor de precisielandbouw, om maar een voorbeeld te noemen.

U-Space boven Europa

De Europese Commissie gaf het bedrijf SESAR de opdracht om een Europees systeem te ontwikkelen voor het luchtverkeersbeheer van drones. Op 16 juni stelde het bedrijf U-Space voor, een blauwdruk van het gebruik van drones in het lagere luchtruim. Het plan heeft betrekking op het luchtruim tot 150 meter hoogte en is een eerste stap naar de ontwikkeling van een dienstenmarkt voor drones in de Europese Unie.

“Drones zorgen voor een schat aan innovatie, nieuwe diensten voor burgers, nieuwe bedrijfsmodellen en een enorm economisch groeipotentieel. De Europese Unie moet dus mee op de kar springen en tegen 2019 moet er een veilige én operationele Europese dienstenmarkt voor drones zijn. De EU moet een kader op wereldschaal uitwerken waardoor deze markt verder kan bloeien en al haar potentieel ten dienste kan stellen van de grote sectoren van de economie.”

Violeta Bulc, Europees Commissaris voor Transport.

Het “U-Space”-plan telt drie belangrijke pijlers:

 • de veiligheid op lage hoogte moet gelijk zijn aan die van de klassieke luchtvaart met een piloot aan boord;
 • het systeem verschaft informatie waarmee sterk geautomatiseerde of autonome drones veilig kunnen vliegen en obstakels of botsingen kunnen vermijden;
 • in 2019 zal het mogelijk zijn om drones en hun gebruikers te registreren, elektronisch te identificeren en op te sporen via geolokalisatie.
Article

18.07.2016

Disruptive innovation: J.S. Bach versus The Rolling Stones

Gevestigde bedrijven doen aan incrementele innovatie, start-ups aan disruptieve innovatie. Het is een gevecht tussen Goliath en David, en we weten intussen wie dat gewonnen heeft.

Stel u een malse wei voor, onder een zalig lentezonnetje. Twee professionele muzikanten, netjes in het pak, spelen de Sonate voor fluit en klavecimbel van Johann Sebastian Bach. Plots worden die lieflijke klanken ruw aan flarden gereten door een elektrische gitaar. Het is de beroemde riff uit Start Me Up, de hit van The Rolling Stones. Wanneer ook de bas en de drums invallen, gaan de klassieke klanken ten onder in een orgie van elektrisch versterkte instrumenten. Op de doorgroefde tronie van Keith Richards verschijnt een gemene grijns.

De fantastische muziek van J.S. Bach staat hier symbool voor de gevestigde ondernemingen. Hun aanpak is doordacht, hun producten zijn af. Ze hebben een jarenlange band van vertrouwen met hun klanten opgebouwd. Zo kunnen ze nog heel lang doorgaan, denkt iedereen. Is de muziek van The Rolling Stones even fantastisch als die van Bach? Daar kan over gediscussieerd worden. Ze is in elk geval ánders. Ruig, minder afgelikt, mikkend op directe impact. En zeker niet minder commercieel. De rocksongs van Jagger en Richards staan hier symbool voor de jonge start-ups. Die verstoren de rust van de gevestigde ondernemingen en halen soms zelfs de grootste spelers onderuit.

Spelen volgens andere spelregels

The Rolling Stones waren innovatief. Ze stopten oude blues in een hip jasje, cultiveerden bewust hun imago van stoute jongens en maakten dankbaar gebruik van de massamedia om zichzelf op de markt te zetten. Ze waren disruptief - verbrekend en verwoestend - avant la lettre. Natuurlijk maakt ook de sector van de klassieke muziek gebruik van moderne opname- en distributietechnieken. Maar dat is eerder incrementele innovatie, een geleidelijke verandering. Het product zelf evolueert niet zoveel meer. Het verschil tussen die twee begrijpen - incrementele en disruptieve innovatieve - is van levensbelang voor ondernemingen, stelt Cedric Donck, business angel en oprichter van de Virtuology Academy.

“Gevestigde ondernemingen doen aan incrementele innovatie. Ze verbeteren hun producten of diensten stap voor stap, maar blijven in hetzelfde businessmodel bezig. In de hotelsector wil dat zeggen: we zorgen dat onze kamers wifi hebben, dat we op TripAdvisor staan, dat we een aantrekkelijke website hebben, ... 

Start-ups doen aan disruptieve innovatie. Ze spelen volgens andere spelregels. Denk maar aan Airbnb. Of neem de banken. Die proberen elkaar de loef af te steken met apps en andere digitale innovaties. Dat is nodig, maar het volstaat niet. Disruptieve spelers als Lendio lenen ‘peer to peer’ geld aan bedrijven, zonder dat er een klassieke bank aan te pas komt. Die ‘Uberisatie’ duikt overal op. Disruptieve innovatie is niet te stoppen.”

Hoe anders is disruptieve innovatie?

 • Disruptieve innovatie komt nooit uit de sector zelf
  Spotify is niet opgericht binnen de muzieksector, Uber niet door een taximaatschappij, The Huffington Post niet in de klassieke mediawereld en Tesla niet door een autofabrikant. Disruptie die bestaande bedrijven onderuithaalt, komt niet uit die bedrijven zelf.
 • Er is een fundamenteel verschil in visie op technologie
  In klassieke bedrijven is technologie een ondersteuning voor de business of de marketing. Vaak is het een bron van irritatie of frustratie. Een CTO die in de raad van bestuur zit, is een zeldzaamheid. Start-ups vertrekken net van nieuwe technologie (big data, artificiële intelligentie, nieuwe algoritmes, robotica,...) en vragen zich af: wat kunnen we daarmee doen?
 • De innovatie gaat steeds sneller
  Innovatieve bedrijven kunnen op hun beurt onderuitgehaald worden. Apple zag Spotify niet aankomen, Google werd in snelheid gepakt door WhatsApp. Ook disruptieve bedrijven zijn niet immuun voor disruptie. Dat proces verloopt steeds sneller.
 • Start-ups vinden vandaag gemakkelijk geld
  Starters die een goed idee hebben en kunnen bewijzen dat er business in zit, raken tegenwoordig relatief gemakkelijk aan geld om hun idee te ontwikkelen. Groot en kapitaalkrachtig zijn is geen voordeel meer.
Article

18.07.2016

Disruptief werken: de Build - Measure - Learn cyclus

In de lean start-upmethode wordt een imperfect ‘minimum viable product’ snel uitgetest op de markt, aangepast en opnieuw getest, tot het goed zit. Of tot het product gedropt wordt.

Interne innovatie is in gevestigde bedrijven meestal een top-down verhaal. De directie beslist iets en instrueert het middle management, dat de opdracht weer aan de werkvloer doorgeeft. Daarna gaat het weer omhoog en zo een aantal keren op en neer. Geen wonder dat innovatie veel tijd in beslag neemt. Bovendien komt het initiatief van het management. Dat is niet altijd een garantie dat de markt erop zit te wachten.

Start-ups pakken het anders aan. Ze bekijken het door de ogen van de klant, denken na over diens problemen en vragen zich af hoe ze daar als bedrijf een oplossing voor kunnen verzinnen. Die hypothese wordt als ‘minimum viable product’ (MVP) op de markt uitgetest. Zo’n MVP is niet perfect, maar dat geeft niet: het doel is om te leren of er een behoefte aan is. Door de juiste parameters te meten, kan het product snel aangepast en opnieuw uitgetest worden. En weer aangepast. ‘Build - Measure - Learn’ wordt die ontwikkelingscyclus weleens genoemd. In die startfase wordt vooral uitgezocht of het product toekomst heeft. ‘Pivot or Persevere’, heet dat in het jargon: een andere richting uitslaan of verdergaan op de ingeslagen weg.

Article

18.07.2016

De 'Lean start-up'-methode: zo pakt u het aan

Met de lean start-upmethode werken in een gevestigde onderneming kan betekenen: het eigen businessmodel in vraag stellen en desnoods afbreken. Niet simpel, maar er is geen keuze.

De ideeën van de lean start-up toepassen in een bestaande onderneming, dat ligt niet voor de hand. Ze kunnen immers voor disruptie zorgen, en er zijn niet veel ondernemingen die zichzelf vrijwillig schade willen berokkenen. Maar er is geen keuze: wie niet zelf aan disruptieve innovatie doet, dreigt op termijn van de kaart geveegd te worden door concurrenten die het wel doen. Of opgepeuzeld. The Washington Post, een eerbiedwaardige instelling met 180 jaar traditie en een karrenvracht Pulitzerprijzen, werd in 2013 simpelweg opgekocht door Jeff Bezos, de man achter Amazon.
Hoe pakt u het dan best aan? Cedric Donck, business angel en oprichter van de Virtuology Academy, somt 5 aanbevelingen op.

 1. Zorg voor een sponsor uit het topmanagement
  Echte innovatie wil zeggen: de dingen anders doen. Het team dat aan lean start-up doet, zal daarom gegarandeerd in conflict komen met behoudsgezinde krachten, tegensputterende legal en compliance en baronieën die hun terrein verdedigen. Niet alle bedrijfsstructuren zijn in het belang van het bedrijf. Als het erom spant, moet het team kunnen rekenen op steun van die sponsor uit het topmanagement die zijn voet zet als het nodig is.
 2. Stel een dynamisch en divers team samen
  Het lean start-upteam is best een mix van dynamische interne en externe mensen. De eerste kennen het bedrijf, de tweede zorgen voor de frisse blik van buitenaf. Alle geledingen van de onderneming (productie, commercieel, legal, ...) moeten vertegenwoordigd zijn. Zo kunnen eventuele struikelstenen snel vanuit alle nodige hoeken bekeken en opgeruimd worden. Een goede verhouding tussen jong en oud en verschillende niveaus helpt ook.
 3. Vertrek vanuit een aparte plek
  Buiten de onderneming aan innovatie doen, heeft geen impact. Maar binnen kan de boel stranden op allerlei vertragingsmechanismen. Soms is het een goed idee om op een aparte plek te beginnen, tot er een kritische massa bereikt is. Een vijftigtal personen is vaak een goede maatstaf. Daarna kan het team weer ingebouwd en geïntegreerd worden. Op dat moment moeten er processen (compliance, kwaliteit, boekhouding, ...) opgezet worden, en dan komt de expertise van een groot bedrijf wél van pas. De timing is cruciaal: te vroeg en je versmoort het nieuwe team, te laat en het ontploft door de groei.
 4. Leid het team op in lean start-up
  De laatste jaren zijn er verschillende lean start-upmethodes ontwikkeld – veel ervan vindt u terug in de top tien boekenlijst van Cedric Donck.
 5. Zoek de vruchtbaarste grond voor disruptieve innovatie
  Het doel van disruptieve innovatie is om de grootste impact te hebben met de minste energie. U moet dus op zoek naar de vruchtbaarste grond daarvoor.

Daarna kunnen we Nike citeren: just do it! Opgepast: u zult daarbij komaf moeten maken met twee populaire waanideeën.

 • Ik mag geen fouten maken
  Creëer een cultuur waarin foutjes niet afgestraft worden: zonder mislukkingen is innovatie onmogelijk. Analyseer wel ‘post mortem’ waarom het is mislukt en wat u ervan kunt leren.
 • Ik mag alleen met een perfect product naar buiten komen
  Durf met een imperfect product naar buiten te komen. Customer discovery en product improvement zijn de clou van het verhaal. Uw klant zal blij zijn dat hij mag helpen bij de ontwikkeling van uw product.

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top